Giới thiệu ngành Kế tế quốc tếtải về 144.07 Kb.
trang2/11
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích144.07 Kb.
#4181
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Tiếng Anh 2


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. (2014). Life Elementary. UK: National Geographic Learning.

428.24/ L716-A2/2014 (10 bản: MD066932)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Cobuild, C. (2012). Skills for The TOEIC TEST - Listening and Reading.

TPHCM: NXB Trẻ.428.0076 /S628/2012 (4 bản: MD007846)

[2] Cobuild, C. (2012). Skills for The TOEIC TEST - Speaking and Writing. TPHCM: NXB Trẻ.428.0076 /S628/2012 (3 bản:MD007844)

[3] Lougheed, L. (2009). Building skills for the New TOEIC Test (2nd ed.). New York: Pearson Education. (Đang bổ sung)

[4] Lougheed, L. (2012). Preparation Series for the New TOEIC Test- Intermediate Course (5th ed.). New York: Pearson Education.

428.0076 /L887/2012 (1 bản: MD068061)


 • Trang web

[1] http://www.thithutienganh.com

[2] http://www.esl-lab.com

[3] http://www.globaledu.com.vn/toeic/TestScores.aspx

[4] http://www.focusenglish.com/dialogues/conversation.htm

[5] http://www.englishlistening.com

[6] http://www.englishplus.com/grammar

[7] http://www.itesli.org/links/ESL/Reading

[8]http://www.etsglobal.org/Tests-Preparation/The-TOEIC-Tests/TOEIC-SampleTests


 1. Tin học đại cương


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Bộ môn Tin học (2012). Tài liệu giảng dạy Tin học đại cương. Đại học An Giang.

004/T311/2012(GT00212)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Busby, M. (2004). Learn Google. Texas: Wordware Publishing, Inc. (Đang bổ sung)

[2] Dodge, M and Stinon, G (Đoàn Công Hùng dịch). (2003). Microsoft Excel Toàn tập. TP.HCM: NXB Trẻ. (Đang bổ sung)

[3] PTS Learning Systems. (2003). Complete Guide To Excel. Pennsylvania: Bucknell University(Đang bổ sung)

[4] Nguyễn Đình Tê. (2000). Microsoft PowerPoint 2000. TP.HCM: NXB TP.HCM.004.69/ T250/ 2000 (3 bản: MD008908)

[5] Trịnh Anh Toàn. (2000). Internet Toàn tập. Đà Nẵng: NXB Đà Nẵng.004.678/ T406/2000 (3 bản: MD008525)

 • Phần mềm

[1] Microsoft (2009). Windows 7.

[2] Microsoft (2011). Microsoft Office 2010.


 1. Giáo dục thể chất

9.1. Giáo dục thể chất 1


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1]. Hồ Văn Tú (2016), Tài liệu Giảng dạy Điền Kinh, Đại học An Giang

796.42/ T500/2016 (1 bản: GT00293)

[2]. Nguyễn Đại Dương (2006), Giáo trình Điền Kinh, NXB – TDTT, Đại học TDTT Bắc Ninh (Đang bổ sung)

[3]. Nguyễn Thanh Tùng (2014), Giáo trình Điền Kinh, NXB-TDTT, Đại học TDTT Đà Nẵng. (Đang bổ sung)

[4]. Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới (2010), Luật Điền Kinh, NXB TDTT (Đang bổ sung)


9.2 Giáo dục thể chất 2

9.2.1. Bơi lội


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh (2003) Giáo trình bơi lội, NXB ĐHSP. 797.21/ Tr102 (2 bản: MD049727)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Bùi Thị Xuân (2000) Bơi lội, NXB TDTT; (Đang bổ sung)

[2] Luật bơi lội (2003) NXB TDTT. (Đang bổ sung)


9.2.2. Bóng bàn


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1]. Giáo trình bóng bàn (2009), trường ĐHSP TDTT TPHCM. (Đang bổ sung)

[2]Võ Thành Sơn (chủ biên), Nguyễn Danh Hoàng Việt (2010). – Giáo trình bóng bàn (Đang bổ sung)

[3] Nguyễn Trần Phương Thảo (2016), TLGD Bóng bàn, Bm.GDTC- ĐHAG

796.346/ Th108/2016 (1 bản: GT00276)


 • Tài liệu tham khảo

[1]. Luật bóng bàn (2004) NXB TDTT (Đang bổ sung)

[2]. Nguyễn Danh Thái - Mai Duy Diễn (1980). Bóng bàn, Nhà xuất bản TDTT. (Đang bổ sung)

[3]. Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn (1999). Bóng bàn, NXB TDTT.

9.2.3. Bóng chuyền


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Đào Chánh Thức, Trần Kỳ Nam. (2014). TLGD- Bóng Chuyền, Trường Đại Học An Giang.

796.325/ Th552/2014 (1 bản: GT00218)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Lê Bửu - Nguyễn Thế Truyền (1991), Lý luận và phương pháp thể thao trẻ, Nhà xuất bản TDTT, Hà Nội.

372.8/B566 (5 bản: MD044887)

[2] Bùi Huy Châm (1988), Kỹ thuật bóng chuyền và các bài tập huấn luyện, Trường Đại Học TDTT II. (Đang bổ sung)

[3] Nguyễn Viết Minh. 2003. Bóng chuyền, NXB Đại học Sư Phạm. 796.325/M312/2003 (2bản: MD049668)

[4] Huỳnh Đắc Tiến. 2004. Giáo trình bóng chuyền. Hà Nội. NXB Thể dục Thể thao. (Đang bổ sung)


9.2.4. Bóng đá


 • Giáo trình/tài liệu giảng dạy chính

[1].Phạm Quang. (2009). Giáo trình bóng đá. trường ĐHSP.TPHCM. NXB.Đại Học Sư Phạm (Đang bổ sung)

Tài liệu giảng dạy

[2]. Văng Công Danh (2015).Tài liệu giảng dạy.BM.GDTC.NXB.T.ĐHAG. 796.334/D107/2015 (1 bản: GT00219) • Tài liệu tham khảo

[1]. Tổng cục TDTT.( 2014). Luật bóng đá. NXB TDTT (Đang bổ sung)

[2]. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (2004). Chương trình huấn luyện bóng đá trẻ từ 11 đến 18 tuổi. Viện Khoa học TDTT. NXB.TDTT HàNội (Đang bổ sung)

[3]. Lê Bửu.(2010). Lịch sử bóng đá Việt Nam. NXB TDTT.TP.HCM. (Đang bổ sung)

9.2.5. Bóng ném


 • Giáo trình/tài liệu giảng dạy chính

[1] Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Đắc Thịnh, Trịnh Huy Cường (2014) Giáo trình bóng ném.NXB ĐHQG TPHCM (Đang bổ sung)

[2] Nguyễn Hùng Quân (2002) Giáo trình Bóng ném. NXBTDTT. Hà Nội.796.31/ Qu121 /2002 (2 bản:MD049662)

[3] Trường Cao dẳng TDTT Đà Nẵng (2003) Giáo trình Bóng ném. NXB Đà Nẵng. (Đang bổ sung) • Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Thiệt Tình (1993). Bóng ném. NXBTDTT. Hà Nội. (Đang bổ sung)

[2] Nguyễn Hùng Quân (1999) Kỹ - chiến thuật Bóng ném.NXBTDTT. Hà Nội.       (Đang bổ sung)

[3] Nguyễn Hùng Quân (2000) Huấn luyện Bóng Ném. NXBTDTT. Hà Nội. (Đang bổ sung)

9.2.6. Bóng rổ


 • Giáo trình/tài liệu giảng dạy chính

[1] Nguyễn Hữu Bằng-Đỗ Mạnh Hưng (2003), Giáo trình Bóng rổ, NXB ĐHSP TP.HCM

796.323/B116 (2 bản: MD049666)

[2] Văng Công Danh (2016), TLDG Bóng rổ, Đại học An Giang796.323/ D107/2016 (1 bản: GT00273)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Iu.M.Portnova (1997), Bóng rổ, NXB TDTT Hà Nội (Đang bổ sung)

[2] Đỗ Mộng Ngọc - Đinh Can (1998), Kỹ - Chiến thuật Bỏng rổ, NXB TDTT Hà Nội (Đang bổ sung)


9.2.7. Cầu lông


 • Giáo trình/tài liệu giảng dạy chính

[1] Châu Vĩnh Huy (2006) Giáo trình cầu lông. NXB TDTT

796.345/ H523/2016 (2 bản: MD069580)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Quý Bình & Nguyễn Hạc Thúy (2000) Huấn luyện thể lực cho vận động viên cầu lông NXB TDTT Hà Nội (Đang bổ sung)

[2] Đường Thi (2003) Cầu lông cơ bản và nâng cao. NXB TDTT (Đang bổ sung)


9.2.8. Cờ vua


 • Giáo trình/ tài liệu giảng dạy chính

[1] Đàm Quốc Chính( 2004), Giáo trình Cờ vua, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

794.147/Gi108/2003 (2 bản: MD049674)

[2] Avobach Iu.L. Đặng Kỳ và Nguyễn Văn Phẩm dịch (1986), Kỹ thuật cờ tàn, NXB TDTT Hà Nội. • Tài liệu tham khảo:

[1] Coblev A (1993), Cờ vua chiến lược chiến thuật, NXB Liên đoàn Cờ TPHCM. (Đang bổ sung)

[2] Nguyễn Thái Đông, Hồ Văn Huỳnh (1995), Cờ vua chiến lược trung cuộc, NXB TPHCM. (Đang bổ sung)

[3] Extrin Ia.B. (1997), Lý thuyết và thực hành Cờ Vua, NXB TDTT Hà Nội. (Đang bổ sung)

[4] Luật Cờ vua 1997, NXB TDTT Hà Nội.794.1/L504/1997 (5 bản: MD044831)

9.2.9. Đá cầu


 • Giáo trình/ tài liệu giảng dạy chính

[1] Đặng Ngọc Quang. 2003. Giáo trình Đá cầu, NXB Đại học Sư phạm. 796 /Qu106/2004 (50 bản: MD051651)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Đỗ Chỉ. 1984. Em tập đá cầu. Hà Nội. NXB Thể dục Thể thao.

796.3 /Ch300/1984 (1 bản: MD037844)

[2] Hà Đình Lâm. 1998. Tài liệu giảng dạy môn đá cầu Trường CĐSP TDTT TW. (Đang bổ sung)

[3] Hà Đình Lâm. 1999. Luật đá cầu. NXB TDTT. (Đang bổ sung)

[4] Dương Hữu Thanh Tuấn, Trịnh Xuân Hoàng. 1995. Giảng dạy và huấn luyện Đá cầu. NXB TDTT. (Đang bổ sung)


9.2.10. Thể dục nhịp điệu


 • Giáo trình/ tài liệu giảng dạy chính

[1] Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh thái (2008) Giáo trình thể dục Aerobics – Trường Đại học sư phạm TDTT TP.Hồ Chí Minh (Đang bổ sung)

[2] Trần Thị Thảo Trang (2016), Tài liệu giảng dạy môn Thể dục nhịp điệu, lưu hành nội bộ.796.44/ Tr106/2016 (1 bản: GT00294)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Biên bản thi đấu SEA GAMES 22 (AER). (Đang bổ sung)

[2] Luật chấm điểm Thể dục Aerobics (2005 – 2008) Uỷ ban TDTT Việt Nam. Đang bổ sung

[3] Luật TD Aerobic Hội khỏe Phù Đổng Toàn Quốc (20/10/2015), Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics. (Đang bổ sung)

[4] Lưu Quang Hiệp, Lê Đức Chương, Vũ Chung Thủy, Lê Hữu Hưng, (2000) Y học thể dục thể thao – NXB TDTT (Đang bổ sung)
 1. tải về 144.07 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương