Giới thiệu ngành Kế tế quốc tếtải về 144.07 Kb.
trang11/11
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích144.07 Kb.
#4181
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

51. Kinh tế môi trường


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Barry Field & Nancy Olewiler (2005). Kinh tế Môi trường (Tái bản lần 2). Biên dịch: Phạm Khánh Nam, Phan Thị giác Tâm, Bùi Dũng Thể, Võ Đức Hoàng Vũ - Chương trình kinh tế môi trường Đông Nam Á (EEPSEA) và Đại học Kinh tế TP HCM (UEH). 333.7 /F453 (TK01786)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Thế Chinh và nhóm tác giả (2003). Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường. NXB Thống Kê Hà Nội. 354 /Ch312 (MD041720)

[2] Thomas Sterner (2008). Công cụ chính sách cho quản lý tài nguyên và môi trường. Dịch giả: Đặng Minh Phương và nhóm dịch giả. NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh. (Đang bổ sung)

[3] J.A.Sinden & D.J.Thampapillai (2003). Nhập môn phân tích lợi ích – chi phí. Dịch giả: Trần Võ Hùng Sơn và nhóm dịch giả. NXB Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. (Đang bổ sung)

[4] Field, B.C. (1994). Environmental Economics. Singapore: McGraw-Hill. (Đang bổ sung)


52. Quản trị kinh doanh quốc tế


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Hill, C. W. 2014. Kinh doanh quốc tế hiện đại. Tập thể giảng viên khoa Thương mại – Du lịch – Marketing Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh dịch và hiệu đính. TP.Hồ Chí Minh: NXB Kinh tế TP.HCM. (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Hà Nam Khánh Giao. 2012. Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế. TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. (Đang bổ sung)

[2] Hill, C. W. 2014. International business: competing in the global marketplace: postscript 2002. Irwin: McGraw-Hill. 658.049/H645-TT/2005 (MD057112)

[3] Hodgetts, R. M., Luthans, F., & Doh, J. P. 2006. International management: Culture, Strategy, and Behavior. McGraw-Hill Companies. (Đang bổ sung)

53. Pháp luật thương mại quốc tế


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

1. Giáo trình luật Thương mại Quốc tế, Khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà Nội, Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội, năm 2005. (Đang bổ sung)

2. Luật Thương mại Quốc tế, PGS – TS. Mai Hồng Quỳ và Th.S Trần Việt Dũng, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, năm 2006 343.087/Gi108-P1/2014 (MD068686)

3. Giáo trình luật Thương mại Quốc tế, Đại học luật Hà Nội, Nhà xuất bản Tư Pháp, năm 2006. (Đang bổ sung)

4. Giáo trình Luật Hợp đồng Thương mại Quốc tế, Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia TPHCM, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, năm 2006. (Đang bổ sung) • Tài liệu tham khảo

A. Các Văn bản Pháp lý

 1. Hiệp định Marrakesh về thành lập WTO

 2. Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại năm 1994 (GATT 1994)

 3. Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến Thương mại và Quyền sở hữu Trí tuệ (TRIPS)

 4. Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến Thương mại (TRIMS)

 5. Hiệp định chung về thương mại Dịch vụ (GATTS)

 6. Thỏa thuận ghi nhận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp

Các văn bản này có thể download trực tiếp từ địa chỉ:

http://www.nciec.gov.vn/book/legaltexts/ 1. Công ước viên năm 1980 về mua bán hàng hoá Quốc tế

B. Sách tham khảo

 1. Luật Thương mại Quốc tế: Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Raj Bhala. (Đang bổ sung)

 2. Luật kinh doanh Quốc tế, PGS. Nguyễn Đăng Dung và TS. Nguyễn Ngọc Đào, NXB Đồng Nai, năm 2000. (Đang bổ sung)

 3. Giáo trình Quan hệ Kinh tế Quốc tế, Học viện Quan hệ Quốc tế, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, năm 2006. (Đang bổ sung)

 4. Các điều ước Quốc tế về Thương mại, Trung tâm tư vấn và đào tạo Kinh tế Thương mại (ICTC), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, năm 2004. (Đang bổ sung)

 5. Hiểu và sử dụng INCOTERMS 2000, Jan Ramberg, Nhà xuất bản Thống kê năm 2006. (Đang bổ sung)

 6. Hệ thống Liên Hợp Quốc, Võ Anh Tuấn, Nhà xuất bản Chính Trị Quốc gia, năm 2004. (Đang bổ sung)

 7. WTO những nguyên tắc cơ bản, người dịch Trịnh Hồng Hạnh, Nhà xuất bản KHXH, năm 2003. (Đang bổ sung)

 8. Những vấn đề cơ bản về Liên minh Châu Âu và Pháp luật Cộng đồng Châu Âu, Jean – Marc Favret, Nhà Pháp luật Việt – Pháp, Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin, năm 2002. (Đang bổ sung)

 9. Các nước phát triển với cơ chế giải quyết tranh chấp của tổ chức Thương mại Thế giới, TS.Nguyễn Vĩnh Thanh và ThS. Lê Thị Hà, NXB LĐXH, năm 2006, NXB Tư Pháp, năm 2006. (Đang bổ sung)

 10. Giáo trình Tư Pháp Quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Tư Pháp, năm 2006 340.907/Gi108 (MD034006)

 11. Giáo trình Tư Pháp Quốc tế, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, năm 2003 340 /Gi108/1998 (MD061643)

C. Tài liệu trực tuyến trên các Website

1. Website của WTO: www.wto.org

2. Website của APEC: www.apecsec.org

3. Website của APEC Việt Nam: www.apec2006.vn

4. Website về Luật Việt Nam: www.luatvietnam.com.vn

5. Website của Bộ Kế hoạch Đầu tư:

www.mpi.gov.vn

6. Website của Bộ Ngoại Giao: www.mofa.gov.vn/VI/CTC_quocte/

7. Website của Sở Thương Mại TPHCM

www.trade.hochiminhcity.gov.vn/VIE_ORG/

8. Website của Ủy ban Hợp tác kinh tế Quốc tế

www.nciec.gov.vn 


54. Tài chính quốc tế


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính:

[1] Nguyễn Văn Tiến. 2010. Giáo trình Tài chính Quốc Tế. Hà Nội. NXB Thống kê Hà Nội. (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo:

[1] Trần Ngọc Thơ. 2009. Tài Chính quốc tế. NXB Giáo dục 332.042 /T103/2008 (MD014495)

[2] Hồ Diệu. 2002. Tài chính quốc tế. NXB Giáo dục. (Đang bổ sung)

[3] Moosa, I.M.1998. International Finance: an analytical approach. (Đang bổ sung)

55. Nghiên cứu Marketing


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Lê Thế Giới & Nguyễn Xuân Lãn (2002). Nghiên cứu Marketing. NXB: Giáo dục. (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo

[2] Nguyễn Văn Dung. 2010. Nghiên cứu tiếp thị. NXB: Lao động 658.83/D513 (MD062882)

[3] David J.Luck & Ronald S. Rubin. 2009. Nghiên cứu Marketing. NXB: Lao động – Xã hội. 658.8 /L941/1998 (MD005152)

[4] Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai trang. 2009. Nghiên cứu thị trường. NXB: Lao động 381 /Th400/2007 (MD017764)

[5] Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Quốc Hưng & Nguyễn Quyết. 2010. Nghiên cứu định lượng trong kinh doanh & tiếp thị. NXB: Giao thông vận tải 658.80072/D513/2010 (MD063976)


56. Quản trị hệ thống thông tin


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Slide bài giảng.

 • Tài liệu tham khảo

[1] Phạm Thị Thanh Hồng và Phạm Minh Tuấn. 2007. Hệ thống thông tin quản lý (Bài giảng). Hà Nội: NXB Khoa học và Kỹ thuật 658.05 /H455 (MD061792)

[2] James A. O'Brien, and George Marakas. 2009. Management Information Systems 9th ed. Boston, MA: McGraw-Hill, Inc. 658.4 /O12-TT/2006 (MD058010)

[3] Đinh Thế Hiển. 2000. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí. Hà Nội: NXB Thống kê. 005.74 /H305 (MD008761)

[4] Hàn Viết Thuận. 2001. Phân tích thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin quản lý. Hà Nội: NXB Thanh niên. 005.74 /Th502 (MD006067)


57. Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Phạm Bảo Thạch (2016). Tài liệu giảng dạy môn thiết lập và thẩm định dự án. Đại học An Giang. (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Bạch Nguyệt (2008). Giáo trình lập dự án đầu tư. Hà Nộ: Nhà xuất bản Đại học Kinh Tế Quốc Dân 332.678 /Ng528/2004 (MD061942)

[2]Phước Minh Hiệp, Lê Thị Vân Đan (2011). Giáo trình Thiết lập & Thẩm định Dự án Đầu tư. Hà nội: Nhà xuất bản Lao động. (Đang bổ sung)

[3] Đỗ Phú Trần Tình (2011) Giáo trình Thiết lập & Thẩm định Dự án Đầu tư (lý thuyết, tình huống thực tế, bài tập). Hà nội: Nhà xuất bản Giao thông Vận tải 332.6/T312 (MD062883)

[4] Cao Hào Thi, Lê Nguyên Hậu, Tạ Trí Nhân, Võ Văn Huy, Nguyễn Quỳnh Mai (1998) (Biên dịch). Crystal Ball dự báo và phân tích rủi ro cho những người sử dụng bảng tính . Chương trình Fulbright về giáng dạy kinh tế tại Việt nam. (Đang bổ sung) • Phần mềm: Crystal Ball


58. Chiến lược kinh doanh


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Huỳnh Phú Thịnh. (2009). TLGD Chiến lược kinh doanh. An Giang: Trường Đại học An Giang. 658.4 /Th312 (GT00157)

[2] Kim, W. C. & Mauborgne, R. (2007). Chiến lược đại dương xanh (Phương Thúy dịch, Ngô Phương Hạnh hiệu đính). Hà Nội: NXB Tri Thức. (Sách gốc: xuất bản năm 2005). (Đang bổ sung)

[3] Porter, M. E. (2009). Chiến lược cạnh tranh (Nguyễn Ngọc Toàn dịch). TP. Hồ Chí Minh: NXB Trẻ & DT Books. (Sách gốc: xuất bản năm 1980). (Đang bổ sung)

[4] Tôn Thất Nguyễn Thiêm. (2003). Thị trường, Chiến lược, Cơ cấu: Cạnh tranh về Giá trị gia tăng, Định vị và Phát triển doanh nghiệp. TP. Hồ Chí Minh: NXB TP.HCM. 381 /Th304/2005 (MD014028) • Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Đình Nhơn. (2007). Chiến lược kinh doanh của những tập đoàn kinh tế thế giới. Đồng Nai: NXB Tổng hợp Đồng Nai. 658.8 /Nh464 (MD017717)

[2] Porter, M. E. (2008). Lợi thế cạnh tranh: Tạo lập và duy trì thành tích vượt trội trong kinh doanh (Nguyễn Phúc Hoàng dịch). TP. Hồ Chí Minh: NXB Trẻ & DT Books. (Sách gốc: xuất bản năm 1985).

[3] Thompson, A. A. & Strickland, A.J. (2000). Strategic Management: Concepts and Cases, 12th edition. New York: McGraw-Hill/Irwin. 658.4012/T468-TT/2001 (MD032372)


 • Phần mềm: Không.

59. Quản trị doanh nghiệp


 • Tài liệu giảng dạy chính

[1] Lưu Thị Thái Tâm. (2015). Bài giảng môn học Quản trị doanh nghiệp. An Giang: Đại học An giang. Lưu hành nội bộ. 658.02/T120/2014 (GT00161)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Đồng Thị Thanh Phương. Nguyễn Đình Hoà và Trần Thị Ý Nhi. (2007). Giáo trình Quản trị doanh nghiệp. TP HCM: NXB Thống Kê. (Đang bổ sung)

[2] Dương Hữu Hạnh. (2004). Quản trị doanh nghiệp. TP HCM: NXB Thống Kê 658.04/H107 (MD059563)

[3] Lê Văn Tâm. Ngô Kim Thanh. (2008). Giáo trình quản trị doanh nghiệp. Hà Nộ: NXB Đại học KTQD. (Đang bổ sung)

60. Thực tập tốt nghiệp – KTQT


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1]. Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh. Kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp của Khoa.

 • Tài liệu tham khảo

[1] Trường Đại học An Giang (2015). Quyết định 1923A/QĐ-ĐHAG về việc ban hành Quy định trình bày báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp tại trường Đại học An Giang.

61. Khóa luận tốt nghiệp – KTQT


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1]. Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh. Kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp của Khoa.

 • Tài liệu tham khảo

[1] Trường Đại học An Giang (2015). Quyết định 1923A/QĐ-ĐHAG về việc ban hành Quy định trình bày báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp tại trường Đại học An Giang.

62. Đàm phán trong kinh doanh quốc tế


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Đoàn Thị Hồng Vân và cộng sự. 2010. Đàm phán trong kinh doanh quốc tế. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động –Xã hội 658.4052 /V121/2001 (MD006401)

[2] Lê Phương Dung. 2016. Bài giảng Đàm Phán Kinh Doanh Quốc tế. Đại học An Giang. (Lưu Hạnh Nội bộ). (Đang bổ sung)

[3] Ghauri.P.N., Usunier.J.C. 1996. International Business Negotiations. (Đang bổ sung)

[4] Nguyễn Khắc Khoái (biên dịch). 2002. Kinh doanh với người Nhật những điều cần biết. TP. Hồ Chí Minh: NXB ĐH Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh. (Đang bổ sung)

[5] Roger Fisher & William Ury. 1997. Getting to yes Người dịch: Đặng Xuân Dũng & Nguyễn Hồng Thạch. TP. Hồ Chí Minh: NXB Thành Phố Hồ Chí Minh 158.5/F536/2000 (MD011301)


 • Tài liệu tham khảo

[1] Tư liệu về Asean từ nhiều trang web tại Lãnh sự quán các nước Asean

[2] Website APL Logistics: www.apllogistics.com

[3] Website Maersk :http://www.maerskline.com/vi-vn/

63. Hoạch định kinh doanh


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] McKeever, M. 2009. Lập kế hoạch kinh doanh từ A đến Z. TP.HCM: NXB Tổng hợp TPHCM. (Đang bổ sung)

[2] Phạm Ngọc Thúy (chủ biên). 2002. Kế hoạch kinh doanh. TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh 658.401/Th523 (MD010706) • Tài liệu tham khảo

[1] Huỳnh Phú Thịnh. (2009). TLGD Chiến lược kinh doanh. An Giang: Trường Đại học An Giang. 658.4/Th312 (GT00157)

[2] Porter, M. E. (2008). Lợi thế cạnh tranh: Tạo lập và duy trì thành tích vượt trội trong kinh doanh (Nguyễn Phúc Hoàng dịch). TP. Hồ Chí Minh: NXB Trẻ & DT Books. (Sách gốc: xuất bản năm 1985). (Đang bổ sung)

[3] Porter, M. E. (2009). Chiến lược cạnh tranh (Nguyễn Ngọc Toàn dịch). TP. Hồ Chí Minh: NXB Trẻ & DT Books. (Sách gốc: xuất bản năm 1980). (Đang bổ sung)

[4] Tôn Thất Nguyễn Thiêm. (2003). Thị trường, Chiến lược, Cơ cấu: Cạnh tranh về Giá trị gia tăng, Định vị và Phát triển doanh nghiệp. TP. Hồ Chí Minh: NXB TP.HCM. 381 /Th304/2005 (MD014028) • Phần mềm: Không.


64. Đầu tư quốc tế


 • Giáo trình/Tài liệu chính

[1] PGS.TS. Vũ Chí Lộc: “Giáo trình Đầu tư quốc tế”. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. 2014 (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo

[1] GS. TS Võ Thanh Thu – TS Võ Thị Ngọc Huyền, Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài, 2011, NXB Tổng hợp TP. HCM. (Đang bổ sung)

[2] Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015

[3] Một số hiệp định đầu tư quốc tế: Hiệp định về các Biện pháp Đầu tư liên quan đến Thương mại (TRIMs) của WTO, Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN

65. Quản trị logistics


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Đoàn Thị Hồng Vân. 2006. Quản trị Logistics, Hà Nội: NXB thống kê 658/V121 (MD018027)

[2] Lê Phương Dung. 2016. Tài liệu giảng dạy Quản trị Logistics. Đại học An Giang (Lưu hành nội bộ). (Đang bổ sung)

[3] Donald J.bowersox and David J.Closs. 1996. Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process, McGraw-Hill London. (Đang bổ sung)

[4] Douglas M. Lambert, James R.Stock, Lisa M.Ellram. 1998. Fundamentals of Logistics Management, McGraw-Hill Singapore. (Đang bổ sung)

[5] F.Robert Jacos & Richard B.Chase. 2015. Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng, TP.Hồ Chí Minh: NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. (Đang bổ sung)


 • Tài liệu tham khảo

[1] Philippe-Pierre Dornier and co-authors. 2002. Global Operations and Logistics- Text and Cases. Singapore. (Đang bổ sung)

[2] Website APL Logistics: www.apllogistics.com

[3] Website Maersk: http://www.maerskline.com/vi-vn/

66. Quản trị Marketing


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Lưu Thanh Đức Hải. 2007. Quản trị tiếp thị. NXB Giáo dục. (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Kotler, P. 2009. Quản trị Marketing. NXB: Lao động – Xã hội. 658.8/K87q/2001 (MD005279)

[2] Lê Thế Giới – Nguyễn Xuân Lãn - Võ Quang Trí – Đinh Thị Lệ Trâm – Phạm Ngọc Ái. 2011. Quản trị Marketing định hướng giá trị. NXB Tài chính. 658.8/Qu105/2014 (MD066241)

[3] Các giáo trình Quản trị Marketing của các tác giả khác.

67. Nghiệp vụ kinh doanh quốc tế


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Vũ Hữu Tửu. 2006. Giáo trình Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương. Hà Nội: NXB Giáo Dục 382.104 /T566/2002 (MD055133)

[2] Đoàn Thị Hồng Vân. 2007. Giáo trình Kỹ Thuật Ngoại Thương. Hà Nội: NXB Lao Động - Xã Hội 337 /V121/2005 (MD054817)

[3] Nguyễn Trọng Đàn. 2007. Hợp đồng Thương Mại Quốc tế. Hà Nội: NXB Lao Động 337/Đ105/2004 (MD053096)

[ 4] Võ Thanh Thu. 2011. Kỹ Thuật Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu. Hà Nội: NXB Lao Động- Xã Hội 382.1/Th500/2005 (MD054992)

[5] UCP 500 và UCP- DC 600


 • Tài liệu tham khảo

[1] Alan E.Branch. 2002. Export Practice and Management, 4th edition, Thomson. (Đang bổ sung)

[2] Châu Hoàng Văn. 2001. Các công ước quốc tế về vận tải và hàng hải, TP. Hồ Chí Minh: NXB Giao thông vận tải. (Đang bổ sung)

[3] Lê Phương Dung, 2008, Tài liệu giảng dạy Giao nhận và vận tải Ngoại thương, Lưu hành nội bộ. (Đang bổ sung)

[4] Đinh Tích Linh, 2002, Doanh Nghiệp Cần biết khi quan hệ thương mại với Hoa Kỳ. Hà Nội: NXB Thống kê 380.59773/L312 (MD032120)[5] VCCI – Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Liên Minh châu âu (EU) 382.9142/K305/2011 (MD015895)tải về 144.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương