Giới thiệu ngành Kế tế quốc tế


Vận tải và giao nhận ngoại thươngtải về 144.07 Kb.
trang10/11
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích144.07 Kb.
#4181
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

45. Vận tải và giao nhận ngoại thương


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Hoàng Văn Châu & Tô Bình Minh. 2001. Các Điều Kiện Thương Mại Quốc Tế (Incoterms 2000) Giải Thích Và Hướng Dẫn Sử Dụng. Hà Nội: NXB Khoa Học và Kỹ Thuật. 382.3 /Ch125 (MD005801)

[2] Nguyễn Văn Dung. 2011. Incoterms 2010 Những Điều Kiện Thương Mại Quốc Tế Của ICC (Nguyễn Văn Dung, Dịch thuật & Biên soạn). Hà Nội: NXB Lao Động. 382.3 /D513 (MD063035)

[3] Lê Phương Dung. 2010. Tài liệu giảng dạy Giao nhận và vận tải Ngoại thương. An Giang: Trường Đại học An Giang. (Lưu hành nội bộ). (Đang bổ sung)

[4] Phạm Mạnh Hiền. 2012. Nghiệp vụ Giao nhận Vận tải và Bảo hiểm trong Ngoại thương (tái bản lần 3). Hà Nội: NXB Lao Động & Xã Hội. (Đang bổ sung) • Tài liệu tham khảo

[1] Triệu Hồng Cẩm. 2006. Vận tải quốc tế, bảo hiểm vận tải quốc tế. TP.Hồ Chí Minh: NXB Văn hoá Sài Gòn. (Đang bổ sung)

[2] Dương Hữu Hạnh. 2004. Vận tải - giao nhận quốc tế và bảo hiểm hàng hải. Hà Nội: NXB Thống kê. 387.522 /H107 (MD054957)

[3] Vũ Hữu Tửu. 2004. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương. Hà Nội: NXB Giáo Dục. 382.104 /T566/2002 (MD055133)

46. Bảo hiểm ngoại thương


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Triệu Hồng Cẩm (2006). Vận tải quốc tế và bảo hiểm vận tải quốc tế. TP HCM: Nhà xuất bản Văn hóa Sài gòn. (Đang bổ sung)

[2] Phạm Mạnh Hiền (2008). Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động xã hội. (Đang bổ sung) • Tài liệu tham khảo

[1] Lê Văn Bảy (2009). Tài liệu biên soạn giảng dạy môn Bảo hiểm hàng hóa trong ngoại thương. TP HCM: Trường Đại học Kĩ thuật công nghệ TPHCM. (Đang bổ sung)

[2] Trần Thị Hằng Ni (2010). Tài liệu biên soạn giảng dạy môn Bảo hiểm ngoại thương. Trường Đại Học An Giang: Lưu hành nội bộ. 368.2 /N300 (GT00123)


47. Marketing quốc tế


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Nguyễn Thị Minh Hải. (2014). Tài liệu giảng dạy Marketing quốc tế. Lưu hành nội bộ. 658.848/H103/2015 (GT00247)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Dương Hữu Hạnh. (2007). Marketing quốc tế. Nhà xuất bản Lao động xã hội. 658.848 /H107 (MD017762)

[2] Fletcher & Crawford. (2011). International Marketing: An Asia-Pacific Perspective (5th ed.). (Đang bổ sung)

[3] Hollessen S. (1998). Global Marketing. Prentice Hall Europe. (Đang bổ sung)

[4] Hill C.W.L. (2006). Global Business Today (4th,ed.). McGrawn- Hill658 /H645-TT (MD060746)

 • Phần mềm: Không

48. Quản trị sản xuất


 • Giáo trình/Tài liệu tham khảo

[1] Lưu Thị Thái Tâm, Lê Trung Ngọc Phát (2015). Tài liệu giảng dạy môn Quản trị sản xuất. Đại học An Giang 658.5 /T120 (GT00263)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Đồng Thị Thanh Phương (2011). Quản trị sản xuất dịch vụ. NXB LĐ&XH. 658.5 /Ph561/2004 (MD014029)

[2] Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Thị Minh Hằng (2007). Bài tập quản trị sản xuất. Nhà xuất bản tài chính. (Đang bổ sung)

[3] Trương Chí Tiến, Nguyễn Văn Duyệt. 2006. Lý thuyết & Bài tập Quản trị sản xuất. Đại học Cần Thơ. (Đang bổ sung)

49. Quản trị chất lượng


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Nguyễn Thị Ngọc Lan (2010). Quản trị chất lượng. Đại học An Giang: Lưu hành nội bộ. (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Bùi Nguyên Hùng – Nguyễn Thúy Quỳnh Loan. Năm 2004. Quản lí chất lượng. Nhà xuất bản Đại học quốc gia TPHCM. (Đang bổ sung)

[2] Lưu Thanh Tâm. Năm 2003. Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TPHCM. (Đang bổ sung)

[3]Nguyễn Quốc Tuấn, Trương Hồng Trình, Lê Thị Minh Hằng. Năm 2007. TQM. Quản trị chất lượng toàn diện. Nhà xuất bản tài chính. (Đang bổ sung)

[4] Tạ Thị Kiều An – Ngô Thị Ánh - Nguyễn Hoàng Kiệt – Đinh Phượng Vương. Năm 1998. Quản trị chất lượng. NXB Giáo dục. Nhà xuất bản giáo dục. (Đang bổ sung)

[5] Tôn Thất Nguyễn Thiêm. Năm 2006. Thị trường chiến lược cơ cấu. Nhà xuất bản trẻ. 381 /Th304/2005 (MD014028)


 • Phần mềm

[1] Phần mềm Excel

50. Kế toán quản trị


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Tập thể tác giả trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. 2015. Kế toán quản trị. NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Anthony A. Atkinson, Rajiv D. Banker, Robert S. Kaplan, S. Mark Young. 1999. Management Accounting. NXB Prentice Hall. 658.15 /A875/2004 (MD013384)

[2] Huỳnh Lợi. 2012. Kế toán Quản trị. NXB Phương Đông. 658.15 /L462 (MD062838)

[3] Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương. 2010. Kế toán Quản trị. NXB Thống kê. (Đang bổ sung)

[4] Ray H. Garrison. 1999. Managerial Acounting – Concepts for Planning, Control, Decision Making. NXB Mc Graw – Hill Publishing. (Đang bổ sung)
tải về 144.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương