Giang dật tử tiên sinh họAtải về 6.5 Mb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu31.10.2017
Kích6.5 Mb.
#271
1   2   3

1.Trong bức đồ có người tạo tác thiện nghiệp, lúc sanh tiền nhân thiên kính trọng. Sau khi chết cũng được Chuyển Luân Vương tôn kính đứng dậy đón tiếp. Thiện có thiện báo, tương lai họ được đầu thai thọ sanh vào gia đình tích thiện giàu có, nói chung là trồng thiện nhân được thiện báo, trồng ác nhân được ác báo, nhân quả báo ứng tơ hào không sai.

https://scontent-a-pao.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/528529_143637219094317_1291342610_n.jpg?oh=bb827349b6023472a1789e1cca29a0a3&oe=54c2c40e

2. Bố thí hành thiện tích công đức, nhân quả tơ hào không bao giờ sai. Người trong một đời có thể lạc thiện háo thí, tuân theo ngũ luân hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát. Lâm chung nhất định được thiện chung, hoặc sanh thiên hoặc trở lại làm người.Cho nên một đời đã tạo tác tội nghiệp thì lo âu tiền đồ của đời sau. Đây là tự mình tạo tác, chẳng phải ông trời an bày, cũng chẳng phải thần minh tạo ra.

image046

3. Ngư, Tiều, Canh Đọc, Sĩ, Nông, Công, Thương, mỗi mỗi đều có nhân duyên phước báo, phú quý bần tiện đều có nhân duyên, không cần ái mộ cũng không buồn rầu. Sau khi hiểu rõ nhân quả sự lý, tự mình có thể tâm khai ý giải am thủ kỳ đạo. Cái gọi là vốn phú quí thì được phú quí, vốn là bần tiện thì được bần tiện. Chẳng có một tơ hào oán trách, đây mới là cái đạo tiêu nghiệp.

image048

image064

image058

4. Người Nại Hà trên cầu Nại Hà, dưới cầu Nại Hà không liễu sanh. Sau khi ra khỏi địa ngục bước lên cầu Nại Hà, tùy nghiệp lưu chuyển, hoặc khổ hoặc vui, hoặc đọa vào súc sanh ngạ quỉ, hoặc được làm người.Tất cả đều là luân hồi vô lượng vô biên thống khổ, vĩnh viễn chẳng có ngày liễu sanh thoát tử.

image050

image070

image052

image068

image060

image066

     Người đại Hà, thì trên cầu đại Hà.image072

image076

5. Người đã trì kinh, chú nhưng còn tạo nghiệp, trước tiên áp giải đến Mạnh đình đăng ký trình diện. Ngọc Lịch nói: Phàm là tội nhân lúc sanh tiền trì kinh niệm chú, sau khi chết vua Diêm La khó phán xét tội hình, cho nên trước tiên áp giải đến Mạnh Bà Đình uống canh vong hồn, rồi tức tốc cho đi đầu thai, khiến cho chết yểu, khiến cho quên hết kinh chú mới có thể trị tội được.

image080

6.Ngọc Lịch nói: Ngọc Hoàng Thiên Tôn phong cho Mạnh bà làm Thần U Minh, xây dựng khu Vong Đài, phàm là kẻ đi đầu thai chuyển thế, đều phải đến khu Vong Đài uống tô canh này. Khiến cho quên hết chuyện đời trước, mới cho đi đầu thai.

địa ngục lãnh thưởng

địa ngục mạnh bà

7.Khi đã đến khu Vong Đài uống canh vong hồn, rồi bước lên đường luân hồi.Quỉ hồn đã uống canh vong hồn rôi thì kẻ hiền sau khi uống đầu thai làm người, rất là thông minh khỏe mạnh, kẻ ác sau khi uống thần trí tối tăm, mệt nhọc suy nhược là khiến cho họ khó có cơ hội làm lại cuộc đời. 

image086 

image084

image088

image092

8. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Phật dạy thân người khó được giống như rùa mù gặp khúc cây có lỗ. Tức nghĩa là nói được cái thân người rất là khó khăn càng phải trân quý làm người cho đàng hoàng.

Trong lục đạo luân hồi thật là quá khổ, có vô số chúng sanh từ xa xưa đã trầm luân cho đến nay hoàn toàn không biết, ngày nay có thể nghe được phật pháp cũng như ngàn năm âm thất được ánh sáng chiếu vào, phải nắm lấy cơ hội hết lòng mà học tập mới có thể vĩnh viễn thoát khỏi cái khổ của luân hồi.image106

10. Danh sách đọa lạc toàn là súc sanh thai, noãn, thấp, hóa rất nhiều, thân người rất ít. Quỉ vương xem xét danh sách đầu thai toàn là súc sanh ngạ quỉ, khắp nơi đều là những loại da của súc sanh, kẻ được thân người thật là quá ít, đủ thấy được thân người thật là quá khó.

image100

image102

địa ngục ăn cháo

 11. Quỉ vương vẫy cành liễu chúng hồn đi đầu thai.  Quỉ vương vẫy rưới cành dương liễu đã vẫy hàng ngàn hàng vạn quỉ hồn tùy theo nghiệp hải lưu chuyển mà đi đầu thai hoặc làm người hoặc làm bò, ngựa, dê, chó, gà, heo lục súc, các loài chim, các loài thú vật, các loài bò bay máy cựa v…v, trở lại luân hồi chẳng có ngày thoát khỏi.image096

địa ngục đầu thai

image098

image104

12. Triêu nhật hào hào, càng khôn lãng lãng. 

Thiện ác nhân quả là tự mình chiêu cảm, ngoại trừ thọ hết tội địa ngục, mới có thể đầu thai đến nhân gian, lại được nhìn thấy cảnh quang minh.

Trong Tam Tự kinh nói: Nhân chi sơ, tánh bản thiện. Chúng ta từ vô thỉ kiếp đến nay đã tạo tác tội nghiệp đều là do tập tánh sở nhiễm, chẳng phải là bản tánh vốn có.Cho nên thân người vốn khó được nay đã được, Phật pháp khó nghe nay đã nghe, phải càng nên trân quí, nắm chắc thân này chớ để luống qua, không còn tạo nghiệp luân hồi.

Thái Thượng nói: Họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, quả báo của thiện ác như bóng theo hình. Sau khi xem xong địa ngục biến tướng đồ, khiến cho chúng ta trong tâm cảm thọ được tạo tác tội nghiệp thì đọa vào địa ngục, thật là đáng sợ.

Tuy nói vạn pháp giai không, nhưng nhân quả bất không. Vậy thì giả như đã tạo tác rất nhiều ác nghiệp thì phải làm sao đây?Phật dạy phải hết lòng sám hối, vĩnh viễn không tạo nữa tức có thể tiêu nghiệp. Hy vọng sau cùng, chúng ta đều có thể y theo lời dạy bảo của Phật Đà, Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. 

image108

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Tác giả trong lúc họa bức tranh này, đặc biệt có cảm ứng, được chư Phật Bồ Tát gia trì, đặc biệt nhất là 3 lần mộng thấy Địa Tạng Bồ Tát. Khi sắp họa xong bức tranh này, cũng được cảm ứng Địa Tạng Hải Hội Thập Điện Diêm Vương, tất cả cùng nhau xưng tán thắng cảnh cho nên đặc biệt đem ba cảnh mộng này họa ra.

image118

Khi sắp họa xong bức tranh này, tác giả cũng được cảm ứng Điạ Tạng Hữu Hội, Thập Điện Diêm Vương, tất cả cùng nhau xưng tán thắng cảnh, cho nên đặc biệt đem ba cảnh mộng này họa ra.

image120

image122

image124

image130

image128

image126

image134

image136

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcsmvdzfjwjjbsgfxuymhyh8vus4tklnty-l4xfnj5_u_4hnxixp

Vì 3 độc tích lũy trong tâm thức làm vọng động, nên làm cho chúng sanh bị sanh dà bịnh chết luân hồi không gián đoạn trong 6 đường:

       1.Địa ngục                                   4.   A Tu La
       2.Ngạ Quỷ                                   5.   Người
       3.Súc Sanh                                  6.    Trời

Vậy vào thời MẠT PHÁP này (thời xa Phật Thích Ca trụ thế đã lâu) chỉ còn cách nương theo pháp môn niệm Phật, bạn mới có thể thoát khỏi cảnh luân hồi không gián đoạn trong 6 đường ở trên.

         NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

image110

NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

image112

Vì chúng ta là hạng phàm phu khổ não, chúng sanh muốn thoát ly biển khổ, mong vượt khỏi tam giới, thật phải nên buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật thì đương nhiên sẽ hữu cầu tất ứng, vô cảm bất thông vậy!

Tóm lại điều kiện tiên quyết để vãng sanh về thế giới Cực-lạc của Phật A Di Đà: Bất luận ai sang hèn, giàu nghèo, trí thức hay thiếu học, nếu có thể có được 3 yếu tố sau:“TIN, HÀNH, NGUYỆN ”

Là có thể bước lên đường đi đến cõi Cực-lạc. Cuộc hành trình ấy có thể chậm có thể mau, có thể khó khăn có thể dễ dàng nhưng ai có đủ 3 điều kiện ấy thì thế nào cũng đến đích.  Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng sẵn sang chờ đợi để đón tiếp chúng ta:

 1.TIN: 

a.Tin PhậtThích Ca là đấng sáng suốt từ bi cứu khổ mọi loài, vì muốn cứu độ chúng sanh mau hết khổ sanh tử, nên Ngài mới chỉ bày cảnh Tịnh Độ của Phật A Di Đà là một cảnh có thật.

         b.Tin giáo pháp của Phật Thích Ca nói ra là đúng đắn chơn thật, dạy chúng ta phải nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sanh về cảnh giới của Phật A Di Đà. Chúng ta tin chắc theo giáo pháp của Ngài mà tu hành thì sẽ được thành công.

           c.Tin ở nơi sức mạnh của mình. Nếu ta thật tâm tin chắc: ta là Phật sẽ thành, nhất tâm trì niệm danh hiệu Phật, quyết chắc sẽ được vãng sanh về cõi Tịnh Độ.

2. HÀNH:

Khi đi, đứng, nằm ngồi, ăn uống cũng niệm “Nam mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật”, niệm từ buổi mai khi thức dậy, cho đến khi buổi tối, cốt yếu là phải niệm đến nhất tâm bất loạn, cầu sanh về Cực-lạc không còn khổ: sanh, già bệnh, chết nữa.

3. NGUYỆN:

Trước khi đi ngủ, ngồi xếp bằng bán già hay kiết già, chắp tay mà nguyện rằng: “Con tin lời của Phật A Di Đà, giữ một lòng niệm danh hiệu Ngài, nguyện đời này bao nhiêu tội chướng thảy đều tiêu sạch, đến khi lâm chung đựợc Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát, đến tiếp dẫn con về Cực-lạc”. 

 image132

image140

A Di Đà Phật và Chư Thánh Chúng có thể tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc thế giới!  Đời này có thể không gì sánh bằng là cầu sanh Tịnh Độ.

Vậy, vào thời mạt pháp nầy, muốn nắm phần chắc nên cầu sanh Tịnh Độ của đức Phật A Di Đà với 10 Niệm THANH TỊNH chắc được vãng sanh.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tịnh Độ của Phật A Di Đà. Trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Có ai thấy nghe được, đều phát tâm bồ đề.  Hết một báo thân này đồng sanh qua cõi Cực Lạc.    

http://www.thondida.com/i/v-dian10.gif

 Dịch thuật Việt ngữ: Pháp sư Minh Nhẫn 


Ban biên tập:
www.thondida.com

 http://www.thondida.com/i/v-dian11.gifhttp://www.thondida.com/i/v-dian11.gifhttp://www.thondida.com/i/v-dian11.gif

tải về 6.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương