Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên


Câu 12: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng ? Atải về 7.9 Mb.
trang19/171
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích7.9 Mb.
#100587
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   171

Câu 12: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng ?

A. Hai đường thẳng phân biệt không chéo nhau thì cắt nhau. B. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau.

C. Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng thì không chéo nhau.

D. Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc hai mặt phẳng khác nhau thì chéo nhau.

Câu 13: Tìm phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

A. B. C. D.

Câu 14: Trong hệ tọa độ Oxyz, cho Tìm tọa độ điểm A.

A. B. C. D.

Câu 15: Cho hàm số có đồ thị như hình bên.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2. B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng 2.

C. Hàm số đạt cực đại tại và đạt cực tiểu tại D. Hàm số có ba cực trị.

Câu 16: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào?A. B. C. D.

Câu 17: Đồ thị hình bên là của hàm số nào?A. B. C. D.


tải về 7.9 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   171
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương