Fair Work Information Statement Vietnamesetải về 393.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích393.42 Kb.
#1385

Bản Tuyên Bố

về Fair WorkFair Work Information Statement - Vietnamese

Kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2010, hãng sở/chủ phải cung cấp Bản Tuyên Bố về Fair Work này cho tất cả công nhân viên mới sau khi họ bắt đầu đi làm ngay khi có thể thực hiện được. Bản Tuyên Bố trình bày những chi tiết căn bản về các vấn đề có ảnh hưởng tới việc tuyển dụng của quý vị. Nếu cần thêm thông tin, quý vị có thể liên lạc với Đường Dây Thông Tin Fair Work (Fair Work Infoline) qua số 13 13 94 hoặc vào trang mạng www.fairwork.gov.au.

Các Tiêu Chun Nhân Dng Toàn Quc

Theo Fair Work Act 2009, quý vị được hưởng định mức tiêu chuẩn tối thiểu đối với các điều khoản và điều kiện về nhân dụng căn cứ theo National Employment Standards (NES).Trong NES có 10 quyn li ti thiu ti nơi làm vic:

 1. Tuần làm việc tiêu chuẩn tối đa 38 giờ đồng hồ đối với công nhân viên toàn thời, cộng các giờ làm thêm ‘hợp lý’.

 2. Quyền yêu cầu các dàn xếp làm việc linh hoạt.

 3. Cha mẹ nghỉ phép khi có con và nhận con nuôi trong 12 tháng (không ăn lương), với quyền xin nghỉ thêm 12 tháng nữa.

 4. Nghỉ phép thường niên bốn tuần được trả lương (theo tỉ lệ).

 5. Nghỉ phép cá nhân/dành cho người chăm sóc mười ngày được trả lương (theo tỉ lệ), nghỉ phép nhân đạo hai ngày được trả lương cho mỗi dịp hợp lệ và nghỉ phép dành cho người chăm sóc hai ngày không được trả lương cho mỗi dịp hợp lệ.

 6. Nghỉ phép vì công tác cộng đồng cho dịch vụ bồi thẩm đoàn hoặc các hoạt động đối phó với các tình huống khẩn cấp nhất định hoặc thiên tai. Nghỉ phép dạng này không được trả lương, trừ trường hợp cho dịch vụ bồi thẩm đoàn.

 7. Nghỉ phép thâm niên.

 8. Các ngày lễ và quyền được trả lương cho các giờ làm việc bình thường vào những ngày này.

 9. Thông báo cho nghỉ việc và tiền trả do phải nghỉ việc vì dư công nhân viên.

 10. Quyền của các nhân viên mới được nhận Bản Tuyên Bố về Fair Work.

Quý vị có thể xem toàn bộ NES tại trang mạng www.fairwork.gov.au. Xin lưu ý là có một số điều kiện hay hạn chế có thể được áp dụng với quyền lợi của quý vị theo NES. Ví dụ như, công nhân viên phù động không được hưởng một số quyền lợi.

Nếu quý vị đi làm cho hãng sở/chủ mà họ bán hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp của họ cho chủ mới, một số các quyền lợi theo NES của quý vị có thể được chuyển sang cho hãng sở/chủ mới, kể cả các ngày nghỉ phép cá nhân/dành cho người chăm sóc, cha mẹ nghỉ phép khi có con và quyền xin được làm việc theo hình thức linh động.

Quyn yêu cu các dàn xếp làm vic linh hot

Yêu cầu về các dàn xếp làm việc linh hoạt làm nên một phần của NES. Quý vị có thể yêu cầu từ chủ nhân của mình một sự thay đổi về các dàn xếp làm việc của quý vị, bao gồm những thay đổi về giờ giấc, khuôn mẫu hay địa điểm làm việc, nếu quý vị cần sự linh hoạt do bởi quý vị: • là cha mẹ, hoặc có trách nhiệm chăm sóc đứa con còn đang ở tuổi đi học hoặc nhỏ hơn

 • là người chăm sóc (theo ý nghĩa trong Đo lut Công nhn Ngưi Chăm sóc Năm 2010)

 • có khuyết tật

 • là từ 55 trở lên

 • đang gặp phải hành vi bạo hành từ người thân trong gia đình hoặc

 • cung cấp sự chăm sóc hay hỗ trợ cho người thân gần gũi nhất hay thành viên trong hộ gia đình của quý vị, những người cần sự chăm sóc hay hỗ trợ bởi họ đang gặp phải hành vi bạo hành từ gia đình mình.

Nếu quý vị là cha mẹ của đứa con hoặc có trách nhiệm chăm sóc con và đang trở lại làm việc sau khi nghỉ phép nuôi con hoặc phép nhận con nuôi, thì quý vị có thể yêu cầu trở lại làm việc trên cơ sở bán thời để giúp quý vị chăm sóc được đứa con này.

Các quy chế hin đi

Ngoài NES, quý vị có thể được hưởng quyền lợi theo quy chế hiện đại. Những quy chế này được áp dụng cho một ngành hoặc một nghề và cung cấp thêm những tiêu chuẩn nhân dụng tối thiểu bắt buộc phải được thực hiện. Đồng thời cũng có Quy Chế Hỗn Hợp có thể được áp dụng cho công nhân viên không được hưởng bất cứ quy chế hiện đại nào khác.

Những quy chế hiện đại có thể có những điều khoản về lương bổng tối thiểu, mức lương đền bù, hình thức tuyển dụng, sắp xếp làm việc linh động, giờ giấc làm việc, nghỉ giải lao, ngạch trật, phụ cấp, nghỉ phép và phụ cấp nghỉ phép, hưu bổng và thủ tục tham vấn, đại diện và giải quyết tranh chấp. Những quy chế này cũng có thể có các điều khoản về những quyền lợi cho trường hợp phải nghỉ việc vì dư công nhận viên thuộc riêng một ngành nào đó.

Nếu là giám đốc hay công nhân viên có mức lương cao, có thể quý vị không được hưởng quy chế hiện đại được áp dụng cho ngành hoặc nghề của quý vị. Ví dụ, trong những trường hợp hãng sở/chủ của quý vị bảo đảm bằng văn bản là quý vị sẽ kiếm được trên ngưỡng lợi tức cao hiện nay là 133,000 đô-la một năm và hàng năm được điều chỉnh theo chỉ số thì quy chế hiện đại sẽ không được áp dụng, nhưng NES sẽ được áp dụng.

Các sắp xếp chuyển tiếp để bắt đầu áp dụng hệ thống quy chế hiện đại có thể ảnh hưởng đến việc liệu quý vị có thuộc về quy chế hiện đại hay không và các quyền lợi theo quy chế này.

Lp tha thun

Quý vị có thể tham gia tiến trình điều đình toàn nơi làm việc, trong đó, hãng sở/chủ, quý vị hoặc đại diện của quý vị (chẳng hạn như công đoàn hay đại diện thương thảo) thương thảo về một thỏa thuận chung cho toàn nơi làm việc. Khi đã được Fair Work Commission phê duyệt, thỏa thuận chung cho toàn nơi làm việc phải được thi hành và được dùng để thay đổi các điều khoản và điều kiện việc làm được áp dụng tại nơi làm việc của quý vị.

Hiện có các điều lệ nhất định liên quan tới tiến trình điều đình toàn nơi làm việc. Những điều lệ này liên quan đến việc thương thảo, bỏ phiếu, các vấn đề có thể và không thể ghi vào thỏa thuận chung cho toàn nơi làm việc và cách thức thỏa thuận đó có thể được Fair Work Commission phê duyệt như thế nào.

Quý vị và hãng sở/chủ của quý vị có quyền được đại diện bởi đại diện thương thảo và phải điều đình với thiện ý khi thương thảo về một thỏa thuận chung cho toàn nơi làm việc. Ngoài ra cũng có các điều lệ gắt gao về việc tổ chức đình công. Để biết thông tin về việc tạo lập, thay đổi, hay chấm dứt hợp đồng doanh nghiệp, xin truy cập trang mạng của Fair Work Commission, www.fwc.gov.au.

Các dàn xếp v tính linh đng cá nhân

Quy chế hiện đại hoặc thỏa thuận chung cho toàn nơi làm việc của quý vị phải có điều khoản về tính linh động. Nhờ điều khoản này quý vị và hãng sở/chủ có thể thỏa thuận được với nhau về Individual Flexibility Arrangement (IFA), để sửa đổi tác dụng của những điều khoản nhất định trong quy chế hiện đại hoặc thỏa thuận chung cho toàn nơi làm việc của mình. Mục đích của IFA là đáp ứng nhu cầu của cả quý vị lẫn hãng sở/chủ. Quý vị không thể bị buộc phải lập IFA, tuy nhiên, nếu chọn lập IFA, xét chung quý vị phải có lợi hơn. IFA phải được lập thành văn bản và nếu quý vị dưới 18 tuổi, IFA của quý vị cũng phải có chữ ký của cha mẹ hay người giám hộ.

Quyn t do lp hi và các quyn khác ti nơi làm vic (nhng bo v chung)

Luật pháp không chỉ mang đến cho quý vị các quyền hạn mà còn bảo đảm quý vị có thể thực thi các quyền hạn này. Việc hãng sở/chủ có biện pháp bất lợi đối với quý vị vì quý vị có một quyền hạn nào đó tại nơi làm việc là trái luật. Biện pháp bất lợi có thể bao gồm sa thải, từ khước không tuyển dụng quý vị, sửa đổi công việc làm của quý vị theo hướng tiêu cực hoặc đối xử với quý vị khác đi vì các lý do phân biệt đối xử. Một số các quyền hạn tại nơi làm việc của quý vị gồm quyền tự do lập hội (kể cả quyền gia nhập hoặc không gia nhập công đoàn) và quyền không bị phân biệt đối xử trái luật, tạo ảnh hưởng và gây sức ép phi lý.

Nếu hãng sở/chủ đã có biện pháp bất lợi đối với quý vị, quý vị có thể nhờ Fair Work Ombudsman hoặc Fair Work Commission giúp đỡ (quý vị phải nộp đơn từ liên quan tới những bảo vệ chung cho Fair Work Commission trong vòng 21 ngày trong trường hợp quý vị bị sa thải).

Cho ngh vic

Trường hợp cho nghỉ việc có thể xảy ra vì một số nguyên do, kể cả dư công nhân viên, tự xin nghỉ và bị đuổi việc. Khi mối quan hệ làm việc chấm dứt, quý vị có quyền được hưởng bất cứ những quyền lợi nhân dụng nào chưa giải quyết xong, có thể là lương bổng chưa trả, tiền trả thế cho thông báo, tiền trả phép thường niên tích lũy được và phép thâm niên và bất cứ khoản tiền trả do nghỉ việc vì dư công nhân viên nào có liên quan.

Hãng sở/chủ không thể sa thải quý vị một cách ‘hà khắc, không chính đáng hoặc vô lý’, vì nếu vậy, việc sa thải có thể bị coi là sa thải bất công và quý vị có thể hội đủ điều kiện để nộp đơn cho Fair Work Commission nhờ họ giúp đỡ. Điều quan trọng cần lưu ý là quý vị phải nộp đơn trong vòng 21 ngày sau khi bị sa thải. Các điều khoản đặc biệt được áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ, kể cả Bản Điều Lệ Sa Thải Công Bằng Dành Cho Các Tiểu Thương. Muốn biết thêm thông tin về bản điều lệ này xin vào trang mạng www.fairwork.gov.au.

Quyn đưc vào

Quyền được vào là quyền hạn và bổn phận của người có giấy phép (thường là viên chức công đoàn) được vào các nơi làm việc. Người có giấy phép phải có giấy phép ra vào hợp lệ và còn hiệu lực do Fair Work Commission cấp và thông thường phải thông báo ý định vào nơi làm việc trước 24 giờ. Mục đích vào nơi làm việc có thể là để thảo luận hoặc để điều tra các trường hợp vi phạm luật lệ tại nơi làm việc có ảnh hưởng tới thành viên thuộc tổ chức của người có giấy phép hoặc các vấn đề về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Người có giấy phép có thể xem hoặc sao chụp những giấy tờ nhất định, tuy nhiên, người có giấy phép, tổ chức của họ và hãng sở/chủ quý vị phải tuân thủ các hạn chế gắt gao về sự riêng tư.

Fair Work Ombudsman và Fair Work Commission

Fair Work Ombudsman là cơ quan pháp định độc lập được thành lập theo Fair Work Act 2009 và chịu trách nhiệm tạo điều kiện để có nơi làm việc hài hòa, có năng suất và hợp tác tại Úc. Fair Work Ombudsman hướng dẫn cho các hãng sở/chủ và công nhân viên về các quyền hạn và bổn phận tại nơi làm việc để bảo đảm mọi người tuân thủ các luật lệ về nơi làm việc. Trong trường hợp thích đáng, Fair Work Ombudsman sẽ khởi tố hãng sở/chủ và công nhân viên và/hay đại diện của họ đã vi phạm luật lệ về nơi làm việc.

Nếu cần thêm thông tin từ Fair Work Ombudsman, quý vị có thể gọi cho Đường Dây Thông Tin Fair Work (Fair Work Infoline) qua số 13 13 94 hoặc vào trang mạng www.fairwork.gov.au.Fair Work Commission là tòa tài phán quan hệ lao tư toàn quốc được thành lập theo Fair Work Act 2009. Fair Work Commission là cơ quan pháp định độc lập có quyền hạn thực hiện các định mức tiêu chuẩn bảo vệ lương bổng tối thiểu và điều kiện tuyển dụng, thỏa thuận chung cho toàn nơi làm việc, đình công, giải quyết tranh chấp, cho nghỉ việc và các vấn đề khác liên quan tới nơi làm việc.

Nếu cần thêm thông tin, quý vị có thể truy cập trang mạng của Fair Work Commission, www.fwc.gov.au.

Bản Tuyên Bố về Fair Work được Fair Work Ombudsman biên soạn và phát hành theo mục 124 trong Fair Work Act 2009.

© Fair Work Ombudsman giữ bản quyền. Cập nhật lần cuối: July 2014Page 1

Fair Work Ombudsman ABN 43 884 188 232

www.fairwork.gov.au

Fair Work Information Statement

Vietnamese

tải về 393.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương