Early Childhood Family Education (ecfe) and School Readiness Parent Questionnaire – Vietnamesetải về 40.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2017
Kích40.82 Kb.
#2582

minnesota department of education

Early Learning Services


1500 Highway 36 West Roseville, MN 55113-426

Early Childhood Family Education (ECFE)

and School Readiness Parent Questionnaire – Vietnamese


ED-02470-01

2013-2014

School Year


Giáo Dục Gia Đình cho Tuổi Ấu Thơ
(Early Childhood Family Education, hay ECFE)

và Bản Câu Hỏi về Sẵn Sàng Đi Học cho Cha Mẹ


Thông Tin Chung: Xin giúp chúng tôi tìm hiểu về con và gia đình của quý vị. Quý vị và con mình đều không bị nhận diện trên bất cứ báo cáo nào chúng tôi công bố. Nếu quý vị không muốn trả lời bản câu hỏi dành cho cha mẹ, thì quý vị và con mình vẫn có thể tham gia bất cứ chương trình hay dịch vụ nào. Tất cả dữ liệu cho chúng tôi biết đều được giữ kín theo tiêu chuẩn giữ kín đáo thông tin của tiểu bang và liên bang.

Nếu quý vị tình nguyện trả lời các câu hỏi này, thông tin của quý vị sẽ được các khu học chánh địa phương và Ban Giáo Dục Minnesota sử dụng để lập và đánh giá chương trình theo quy định giữ kín đáo thông tin của tiểu bang và liên bang. Chỉ có thông tin tổng hợp mới được công bố. Xin cảm ơn quý vị đã giúp cải tiến dịch vụ công cộng này!

1. Xin cho biết quý vị liên hệ gì với trẻ này

____Mẹ ____Cha ____Bà ____ Ông

____Mẹ Nuôi ____Cha Nuôi ____Người Giám Hộ ____ Người Bà Con Khác


2. Bằng cấp, học lực cao nhất mà quý vị đã học xong. Xin chỉ đánh dấu một câu.

___ Lớp tám

___ Lớp 12

___ Bằng Trung Học

___ Một vài trường cao đẳng nhưng không có bằng cấp

___ Bằng Cao Đẳng (Associate’s Degree)

___ Bằng Cử Nhân (Bachelor’s Degree)

___ Bằng Thạc Sĩ (Master’s degree)

___ Bằng Tiến Sĩ (Ph. D.)
3. Ngày sinh của quý vị (Tháng/Ngày/Năm) _____/_____/_____
4. Tình trạng nghề nghiệp hiện tại của quý vị, chỉ đánh dấu một câu.

___ Có việc làm > 25 giờ mỗi tuần, có việc làm hơn 25 giờ mỗi tuần

___ Có việc làm < 25 giờ mỗi tuần, có việc làm ít hơn 25 giờ mỗi tuần

___ Không có việc làm, đang tìm việc

___ Không có việc làm, không đang tìm việc
5. (Các) Con của quý vị thuộc chủng tộc/sắc tộc nào (khoanh tròn các câu trả lời đúng)
Da trắng Da Đen/Phi Châu/Người Mỹ Gốc Phi Châu Tây Ban Nha hoặc La Tinh

Châu Á Thổ Dân Hạ Uy Đi hoặc Quần Đảo Thái Bình Dương Khác Người Mỹ gốc Da Đỏ/Bản Xứ Alaska

Chủng tộc khác, một chủng tộc Chủng tộc khác, hai chủng tộc hoặc nhiều hơn
6. Năm ngoái, tổng thâu nhập thường niên trước khi đóng thuế của nhà quý vị là bao nhiêu ngàn Mỹ Kim? (tính tròn tới số gần ngàn nhất) $___________
7. Năm ngoái, có bao nhiêu người trong nhà quý vị? Khoanh tròn một con số.
2 3 4 5 6 7 8

For School Use Only – SSID Number____________________________


Revised 5/2013 Trang


tải về 40.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương