Do you prefer to study at a university abroad or in your country? Explain your choicetải về 11.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.08.2022
Kích11.73 Kb.
#183498
Do you prefer to study at a university abroad or in your country

Do you prefer to study at a university abroad or in your country? Explain your choice
I prefer studying in my country to studying at a university abroad
-study in my country:
+ ở nơi thân thuộc ( đất nước mình), ( cùng ngôn ngữ,)
+ không phải lo lắng nhiều thứ khi học tập nơi xa lạ don’t worry about
+ tiết kiệm các chi phí
tải về 11.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương