Dạng thứC ĐỀ thi chuẩN ĐẦu ra môn tiếng pháP Đề thi gồm 4 phần 40 điểmtải về 7.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.04.2019
Kích7.19 Kb.

DẠNG THỨC ĐỀ THI CHUẨN ĐẦU RA MÔN TIẾNG PHÁP

Đề thi gồm 4 phần( 40 điểm)

(kèm theo Thông báo số 1062/TB-ĐHKTQD ngày 08/8/2018)

Phần I: Bài đọc hiểu (30 phút) gồm 2 bài

Bài 1: (5 điểm)  1. Cho 10 đến 20 câu độc lập có từ bỏ trống, chọn 1 từ đúng trong 3 từ cho sẵn điền vào chỗ trống.

  2. Cho 5 câu riêng rẽ( 1,2,3,4,5), tìm những câu liên kết (a,b,c,d,e) đúng với logic .

Bài 2: (5 điểm)

Đọc 1 bài có khoảng 150 đến 200 từ. Chọn những câu đúng, sai theo nghĩa bài khóa hoặc trả lời câu hỏi theo bài.Phần II: Bài viết( 40 phút) gồm 2 bài

Bài 1: (5 điểm).

Trả lời 1 thư mời , có thể từ chối hoặc chấp thuận.

Bài 2: (5điểm ). Có thể:  1. Viết 1 bưu thiếp mô tả nơi mình đến .

  2. Hoặc mô tả căn hộ hay buồng ngủ, phòng làm việc theo sơ đồ hay hình vẽ.

Phần III: Nghe hiểu( 20 phút), gồm 2 bài

Bài 1: (5 điểm): Nghe và nhận dạng người hoặc sự việc.

Bài 2: (5 điểm).

Nghe và đánh dấu vào câu đúng, sai hoặc trả lời 5 đến 10 câu hỏi theo nội dung nghe được.Phần IV: NÓI gồm 2 bài

Bài 1(4 điểm): hội thoại tự do.

Bài 2 (6 điểm):

Bắt thăm 1 trong 10 chủ đề, chuẩn bị 5 phút rồi trình bàyCác chủ đề thường gặp như: xe máy hay xe đạp; phim trên tuyền hình hay ở rạp; sống ở nông thôn hay thành phố, cửa hàng siêu thị hay cửa hàng nhỏ,thể thao…….


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương