uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  LiêN ĐOÀn lao đỘng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  10giờ30 ngày 23/12/2015 tại phòng họp thpt chuyên Trần Đại Nghĩa – 20 Lý Tự Trọng Phường Bến Nghé – Quận 1
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạo phòng công tác hssv
  Sở vh&tt – SỞ gd&Đt số: 5418/lt-vhtt&GDĐt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do Hạnh phúc
  LiêN ĐOÀn lao đỘng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam Singapore năm 2017-2018
  Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn, là trung tâm của cả nước về nhiều mặt. Đây vừa là thuận lợi, thúc đẩy giáo dục và đào tạo thành phố phát triển mạnh mẽ, dẫn đầu trong cả nước
  Căn cứ kế hoạch số: 082/kh-gdđt-cttt, ngày 22 tháng năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai bài tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo số: 3077 /kh-gdđt-cttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩaviệt nam
  Tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học
  Bác cáo công tác giáo dục chính trị tư tưởng
  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện
  Ộc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Bảng a3 SÁng tạO (TIỂu họC)
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo số: 610 /GDĐt-cttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Thành phố HỒ chí minh
  Thành phố HỒ chí minh
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạo phòng công tác hssv
  Các sở giáo dục và đào tạo
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo số: 3648/kh-gdđt-hssv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Kỹ thuật mắc tăNG, VÕng I. TÁC dụNG, YÊu cầU
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo số : 1090 /GDĐt-cttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Học sinh tiểu học, 6-10 tuổi
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Việt Nam Việt Nam
  Bảng a2 thử thách đƯỜng đua độ tuổi
  Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh sở giáo dục và ĐÀo tạO
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Bộ giáo dục và ĐÀo tạo tài liệU
  Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh: An Giang; Bình Dương; Bình Phước; Bình Thuận; Đà Nẵng; Đăk Nông; Đồng Nai; Đồng Tháp; Gia Lai; Khánh Hòa; Kom Tum; Lâm Đồng; Long An; Ninh Thuận; Sóc Trăng; Tây Ninh; Tiển Giang
  Ộc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Đính kèm Báo cáo số 183/bc-gdđt-trH ngày 20 tháng 01 năm 2016
  Câu hỏi hội thi kiến thức pháp luật liên quan trẻ em
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo số: 3077 /kh-gdđt-cttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo số: 3591/kh-gdđt-cttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2017
  Phòng giáo dục trung học cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ kế hoạch số: 190/kh-gdđt-cttt, ngày 13 tháng năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Tổ chức Giải thể dục Aerobic, Aerobic Dance, Thể dục cổ động Cúp Milo lần II năm 2018
  Căn cứ kế hoạch số: 190/kh-gdđt-cttt, ngày 13 tháng năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Tổ chức Giải thể dục Aerobic, Aerobic Dance, Thể dục cổ động Cúp Milo lần II năm 2018
  I. Mục đích Yêu cầu: Mục đích
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  LiêN ĐOÀn lao đỘng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  ĐIỀu lệ Giải Festival võ nhạc Taekwondo cấp thành phố năm 2019
  Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quy định về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục
  Về nhắc nhở thực hiện phần mềm "Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng"
  I. Mục đích Yêu cầu: Mục đích
  Vì sức khỏe toàn dân năm 2019
  Độclập – Tự do – Hạnhphúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Căn cứ Kế họach số 4351/kh-gdđt-cttt ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Tổ chức giải Festival võ nhạc, thể dục Aerobic, thể dục cổ động cấp thành phố năm 2019
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Về việc nhắc nhở thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2018-2019
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  LiêN ĐOÀn lao đỘng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  ĐIỀu lệnh đỘi ngũ TỪng ngưỜi không có SÚng và ĐỘi ngũ ĐƠn vị
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Thã€nh äOÀn tp há ’ chã minh
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo số: 4136/GDĐt-cttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
  Sôû Theå duïc Theå thao
  Sôû Theå duïc Theå thao
  Số : 3418 /GDĐt-gdtrh thành phố Hồ Chí Minh, ngày07 tháng 10 năm 2016
  A hoạT ĐỘng chuyên môn học kỳ I
  Hội lhtn sở gd&ĐT – SỞ du lịCH
  Thông báo số 01 CỦa ban tổ chức giải bóng đÁ mini học sinh thcs và thpt thành phố HỒ chí minh
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  7 LẬp trình sáng tạo senior độ tuổi
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạo số: 4352/kh-gdđt-cttt thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2018 KẾ hoạCH
  Danh sách thiếu hình ii/- giải quốc gia: + Giải Nhì
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Hiệu trưởng các trường thpt
  Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2019
  Về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Báo cáo tổng kết hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu họC
  Số lượng học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý tham gia khảo sát
  Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
  Sôû Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo Tp
  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện
  Thực hiện kế hoạch số 538/kh-gdđt-hssv ngày 14 tháng năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về tổ chức cuộc thi "Cùng non sông cất cánh" lần năm 2015
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo số: 400 /GDĐt-trh về báo cáo các hoạt động đưa âm nhạc dân tộc vào trong trường học. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  7 LẬp trình sáng tạo junior độ tuổi
  Thành đOÀn sở gd &Đt tp. Hcm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
directory uploads images  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương