uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  LiêN ĐOÀn lao đỘng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
sonn_new/static/uploads/images
  QuyếT ĐỊnh số 06/2005/QĐ-bnn ngày 24/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  10giờ30 ngày 23/12/2015 tại phòng họp thpt chuyên Trần Đại Nghĩa – 20 Lý Tự Trọng Phường Bến Nghé – Quận 1
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạo phòng công tác hssv
  Sở vh&tt – SỞ gd&Đt số: 5418/lt-vhtt&GDĐt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
sonn_new/static/uploads/images
  Uỷ ban nhân dân tỉnh nghệ an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do Hạnh phúc
dbnd/static/uploads/images
  Phụ LỤC 1 ngân hàng têN ĐƯỜng tại thị trấn thạch hà huyện thạch hà danh nhâNLỊch sử VĂn hóa trong nưỚC, trong tỉNH
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  LiêN ĐOÀn lao đỘng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
dbnd/static/uploads/images
  ĐỀ CƯƠng báo cáO
uploads/images/admin/files/2017 - 2018/HKI
  TrưỜng thpt thạnh lộC
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam Singapore năm 2017-2018
uploads/images/admin/files
  Trường thpt thạnh lộc tổ VĂn nội dung ôn tập kiểm tra học kì I năm họC 2017- 2018 MÔN : ngữ VĂN 10
dbnd/static/uploads/images
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 418 /TTr-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn, là trung tâm của cả nước về nhiều mặt. Đây vừa là thuận lợi, thúc đẩy giáo dục và đào tạo thành phố phát triển mạnh mẽ, dẫn đầu trong cả nước
dbnd/static/uploads/images
  Báo cáo tóm tắt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 2020) tỉnh Hà Tĩnh
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Căn cứ kế hoạch số: 082/kh-gdđt-cttt, ngày 22 tháng năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai bài tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo số: 3077 /kh-gdđt-cttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
dbnd/static/uploads/images
  Tỉnh hà TĨNH
uploads/images/ncthanh/files/Tai lieu To Tin
  Nang cao nang luc hieu biet ve doi tuong giao duc thpt 1-2-3
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục
dbnd/static/uploads/images
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
sonn_new/static/uploads/images
  ĐÁnh giá TÁC ĐỘng xã HỘi của dự Án trồng rừng quy mô nhỏ Ở 2 TỈnh nghệ an và thanh hóA
dbnd/static/uploads/images
  Trao bằng Tổ quốc ghi công cho kiểm lâm tử nạn khi làm nhiệm vụ
  Bảo vệ rừng “cuộc chiến” còn lắm gian nan
vbdbnd/static/uploads/images
  Hđnd tỉnh hà TĨnh khoá XVI, KỲ HỌp thứ 3 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩaviệt nam
  Tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học
  Bác cáo công tác giáo dục chính trị tư tưởng
dbnd/static/uploads/images
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨnh dự thảO
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện
  Ộc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Bảng a3 SÁng tạO (TIỂu họC)
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo số: 610 /GDĐt-cttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Thành phố HỒ chí minh
  Thành phố HỒ chí minh
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạo phòng công tác hssv
  Các sở giáo dục và đào tạo
dbnd/static/uploads/images
  Uỷ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 214/TTr-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/images/tohanhchanh/files/THU_VIEN
  Cuốn sách dày 227 trang, khổ 13x19 cm do Nhà xuất bản Văn hoá – Thông tin ấn hành
uploads/images/admin/files/2017 - 2018/HKI
  ĐÁP Án văN 12 ngàY 28/10/2017 I. ĐỌc hiểU
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo số: 3648/kh-gdđt-hssv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
sonn_new/static/uploads/images
  Ban quản lý CÁc dự Án lâm nghiệp dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển khung quy trình (PF)
  Ban quản lý CÁc dự Án lâm nghiệp dự án “Hiện đại hoá ngành Lâm nghiệp
dbnd/static/uploads/images
  ĐOÀn giám sát cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Kỹ thuật mắc tăNG, VÕng I. TÁC dụNG, YÊu cầU
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
dbnd/static/uploads/images
  Tỉnh hà TĨNH
  Tỉnh hà TĨNH
  Ubnd tỉnh hà TĨnh sở NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
  Tỉnh hà TĨNH
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo số : 1090 /GDĐt-cttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
dbnd/static/uploads/images
  Tỉnh hà TĨnh dự thảo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Học sinh tiểu học, 6-10 tuổi
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
dbnd/static/uploads/images
  Tỉnh hà TĨNH
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Việt Nam Việt Nam
  Bảng a2 thử thách đƯỜng đua độ tuổi
uploads/images/admin/files/2017 - 2018/HKI
  ĐÁP Án sử 11 ngàY 04/11/2017 Câu 1
uploads/images/admin/files/2017 - 2018
  Năm họC 016 – 2017 CỤm môn thi : ngữ VĂN
uploads/images/admin/files/2017 - 2018/HKI
  ĐỌc hiểU: Câu 1: (1 điểm) Thể thơ tự do. Phương thức biểu đạt chính là phương thức biểu cảm. Câu 2
uploads/images/admin/files/2017 - 2018/HKI/thi
  I. ĐỌc hiểU: Câu 1: Phương thức biểu đạt chính: nghị luận 5đ) Câu 2
uploads/images/admin/files/2017 - 2018/HKII
  ĐÁP Án văN 11 ngàY 22/03/2018
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh sở giáo dục và ĐÀo tạO
uploads/images/admin/files/2017 - 2018/HKI
  TrưỜng thpt thạnh lộC ĐÁP Án kttt – ngàY 07/11/2017 Năm học: 2017 – 2018 MÔN: ngữ VĂN
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/images/admin/files
  ĐÁP Án học kì II môn thi: ngữ VĂN 0 I.ĐỌc hiểU ( điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu
uploads/images/admin/files/16-17/HK2
  ĐÁP Án văN 10 18/03/2017 Về kĩ năng
uploads/images/admin/files/2017 - 2018/HKI
  Câu Đáp án Điểm
uploads/images/admin/files/2018 - 2019/HKI
  ĐÁP Án sinh 10 ngàY 20/10/2018
uploads/images/admin/files
  Câu hỏI ĐÁP ÁN ĐIỂM
uploads/images/admin/files/16-17/hki
  Thống nhất nội dung thi K10: 6 Câu
uploads/images/admin/files/2017 - 2018/HKI/thi
  ĐÁP Án sinh 10 hki 1718
uploads/images/admin/files/2017 - 2018/HKII
  ĐÁP Án anh 11 ngàY 27/1/2018 MÃ ĐỀ thi 354 I/ word forms: (1 Pt)
  ĐÁP ÁN ĐỊA 10 Câu 1: Công nghiệp năng lượng Cơ cấu, gồm
uploads/images/admin/files/2017 - 2018/HKI
  ĐÁP Án gdcd 11 ngàY 11/11/2017
dbnd/static/uploads/images
  Cả ngàn người Việt lao động 'chui' ở Angola
uploads/images/admin/files/16-17/hki
  ĐÁP Án văN 12 hki 16-17 phần I. ĐỌc hiểU (3,0 ĐIỂM) Câu 1
uploads/images/admin/files/2018 - 2019/HKI
  ĐÁP Án môN: ngữ VĂn lớP 11 phần I: ĐỌC – hiểU
uploads/images/admin/files/16-17/HK2
  Nội dung: Cần làm rõ các nội dung: Nhân vật Ngô Tử Văn – người đốt đền tà
dbnd/static/uploads/images
  Ubnd tỉnh hà TĨnh sở VĂn hóA, thể thao và du lịCH
uploads/images/admin/files/16-17/HK2
  HưỚng dẫn chấm văN 11 (25/02) nghị luận văn họC (10điểm)
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
dbnd/static/uploads/images
  ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Ủy ban nhân dâN
uploads/images/document/04-2015
  Hội lhtn việt nam
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Bộ giáo dục và ĐÀo tạo tài liệU
hdnd/static/uploads/images
  Huyện thanh chưƠNG
  Ubnd tỉnh nghệ an
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh: An Giang; Bình Dương; Bình Phước; Bình Thuận; Đà Nẵng; Đăk Nông; Đồng Nai; Đồng Tháp; Gia Lai; Khánh Hòa; Kom Tum; Lâm Đồng; Long An; Ninh Thuận; Sóc Trăng; Tây Ninh; Tiển Giang
dbnd/static/uploads/images
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  I. LĨNh vực kinh tế, NÔng nghiệp và NÔng thôn câu hỏi 1
  Kinh phí của Quỹ bảo trì đường bộ ngày càng giảm, vận hành phức tạp, gây khó khăn cho công tác bảo trì, duy tu đường bộ của các địa phương
hdnd/static/uploads/images
  Ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an số: /bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
dbnd/static/uploads/images
  Bác sĩ khoa nhi giở trò
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Ộc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Đính kèm Báo cáo số 183/bc-gdđt-trH ngày 20 tháng 01 năm 2016
dbnd/static/uploads/images
  Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 2020) tỉnh Hà Tĩnh
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Câu hỏi hội thi kiến thức pháp luật liên quan trẻ em
dbnd/static/uploads/images
  Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới trên địa bàn Hà Tĩnh
uploads/images/admin/files/1516/HKII
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo tp
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo số: 3077 /kh-gdđt-cttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo số: 3591/kh-gdđt-cttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2017
sonn_new/static/uploads/images
  Ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an sở NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Phòng giáo dục trung học cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/images/admin/files/2017 - 2018/THI LAI
  Nội dung ôn thi lại khốI 10
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Căn cứ kế hoạch số: 190/kh-gdđt-cttt, ngày 13 tháng năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Tổ chức Giải thể dục Aerobic, Aerobic Dance, Thể dục cổ động Cúp Milo lần II năm 2018
  Căn cứ kế hoạch số: 190/kh-gdđt-cttt, ngày 13 tháng năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Tổ chức Giải thể dục Aerobic, Aerobic Dance, Thể dục cổ động Cúp Milo lần II năm 2018
  I. Mục đích Yêu cầu: Mục đích
dbnd/static/uploads/images
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 236 /TTr-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  LiêN ĐOÀn lao đỘng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
sonn_new/static/uploads/images
  Bản cuối Tháng 3/2017 CÁc từ viết tắT
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  ĐIỀu lệ Giải Festival võ nhạc Taekwondo cấp thành phố năm 2019
  Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quy định về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục
  Về nhắc nhở thực hiện phần mềm "Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng"
  I. Mục đích Yêu cầu: Mục đích
  Vì sức khỏe toàn dân năm 2019
  Độclập – Tự do – Hạnhphúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Căn cứ Kế họach số 4351/kh-gdđt-cttt ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Tổ chức giải Festival võ nhạc, thể dục Aerobic, thể dục cổ động cấp thành phố năm 2019
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Về việc nhắc nhở thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2018-2019
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
uploads/images/admin/files/2017 - 2018/HKII
  ĐÁP Án sinh 11 ban tự nhiên câu 1
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  LiêN ĐOÀn lao đỘng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
dbnd/static/uploads/images
  Ubnd tỉnh hà TĨnh sở CÔng thưƠng số: 1605 /sct-khtcth cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  ĐIỀu lệnh đỘi ngũ TỪng ngưỜi không có SÚng và ĐỘi ngũ ĐƠn vị
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
uploads/images/admin/files/2017 - 2018/HKI
  Lý 2 ngàY 07/10/2017 B. Phần tự luậN ( điểm) Câu (1 điểm)
dbnd/static/uploads/images
  Cuộc “giải cứu” bất thành ở Công ty tnhh mtv đóng tàu Bến Thủy
uploads/images/admin/files/2018 - 2019/HKI
  ĐÁP Án văN 11 – 03/11/2018 Yêu cầu chung
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Thã€nh äOÀn tp há ’ chã minh
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo số: 4136/GDĐt-cttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/images/admin/files/16-17/THI LAI
  BàI 10: CỘng hòa nhân dân trung hoa (trung quốC) tiếT 1: TỰ nhiên và DÂn cư I. VỊ trí ĐỊa lí VÀ LÃnh thổ
uploads/images/admin/files/2017 - 2018/HKII
  Trình bày kiểu phát triển qua biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn. Nêu ví dụ. (2 điểm)
uploads/images/admin/files/2018 - 2019/HKI
  Cảm nhận của em về đoạn thơ sau
  ĐÁP Án văN 10 ngàY 06/10/2018
uploads/images/admin/files/2017 - 2018/HKI
  MôN ĐỊa lý khốI 10 Bài 22. DÂN số & SỰ gia tăng dâN số
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
  Sôû Theå duïc Theå thao
  Sôû Theå duïc Theå thao
dbnd/static/uploads/images
  Phần thứ nhất SỰ CẦn thiết và CĂn cứ XÂy dựng đỀ ÁN
uploads/images/admin/files/2017 - 2018/HKI/thi
  ĐÁP Án sinh 11 tn 1718 Câu 1
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Số : 3418 /GDĐt-gdtrh thành phố Hồ Chí Minh, ngày07 tháng 10 năm 2016
  A hoạT ĐỘng chuyên môn học kỳ I
uploads/images/admin/files/2018 - 2019/HKI
  ĐÁP Án văN 10 ngàY 27/10/2018 YÊu cầU: hs nắm được kỹ năng phân tích tác phẩm trữ tình ở mức cơ bản
uploads/images/admin/files
  ĐÁP Án văN 11 hk2 16-17 phần I câu 1
uploads/images/admin/files/2018 - 2019/HKII
  Đáp án Văn 11 kttt lần 1( ngàY 23/02/2019)
dbnd/static/uploads/images
  ĐOÀn giám sát số: 47/bc-đgs cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/images/admin/files/2018 - 2019/HKI
  ĐỀ kiểm tra đỒng loạt giữa học kì II- năm họC 2012- 20113
uploads/images/admin/files/2018 - 2019/HKII
  ĐÁP ÁN địa 11- ngày 2/3/2019 A. Trắc nghiệM
uploads/images/admin/files/2017 - 2018/THI LAI
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tổ VĂN Độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/images/admin/files/16-17/HK2
  Năm họC 016 – 2017 CỤm môn thi : ngữ VĂN ĐÁP ÁN ĐỀ chính thức i/ ĐỌc hiểU ( điểm )
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Hội lhtn sở gd&ĐT – SỞ du lịCH
  Thông báo số 01 CỦa ban tổ chức giải bóng đÁ mini học sinh thcs và thpt thành phố HỒ chí minh
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
Uploads/Images/anphamthongtin/thongtinkhcnpvptntm/2014
  Thông tin kh&cn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn mục lụC
dbnd/static/uploads/images
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  7 LẬp trình sáng tạo senior độ tuổi
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạo số: 4352/kh-gdđt-cttt thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2018 KẾ hoạCH
  Danh sách thiếu hình ii/- giải quốc gia: + Giải Nhì
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Hiệu trưởng các trường thpt
  Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2019
  Về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục
uploads/images/admin/files/tm-hcm.edu.vn
  I. SỰ CẦn thiết xây dựng đỀ ÁN
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Báo cáo tổng kết hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu họC
  Số lượng học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý tham gia khảo sát
  Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
sonn_new/static/uploads/images
  Kế hoạch thực hiệN
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Sôû Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo Tp
Uploads/images/vbqppl
  Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-cp ngày 01 tháng năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện
Uploads/Images/anphamthongtin/thongtinkhcnpvptntm/2014
  Thông tin kh&cn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn mục lụC
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Thực hiện kế hoạch số 538/kh-gdđt-hssv ngày 14 tháng năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về tổ chức cuộc thi "Cùng non sông cất cánh" lần năm 2015
Uploads/Images/anphamthongtin/thongtinkhcnpvptntm/2013
  Thông tin kh&cn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn mục lụC
uploads/images/ncthanh/files/Thong tin Nha truong/CLB/CLB 1718
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thpt nguyễn chí thanh độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo số: 400 /GDĐt-trh về báo cáo các hoạt động đưa âm nhạc dân tộc vào trong trường học. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/images/admin/files/2018 - 2019/HKI
  Câu nội dung đIỂM
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  7 LẬp trình sáng tạo junior độ tuổi
uploads/images/admin/files/2018 - 2019/HKI
  Câu Nội dung đáp án Điểm
uploads/images/admin/files/2017 - 2018/HKI
  Câu Đáp án Điểm
uploads/images/admin/files/tb-hcm.edu.vn
  Thành đOÀn sở gd &Đt tp. Hcm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/images/USERS_1341112/Phat trien ung dung web
  Mẫu đề cương chi tiết học phần tiếng Việt
dbnd/static/uploads/images
  Ubnd tỉnh hà TĨnh sở VĂn hóA, thể thao và du lịCH
hdnd/static/uploads/images
  Ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
dbnd/static/uploads/images
  Thêm vụ tàn sát rừng tàn khốc
directory uploads images  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương