imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_10
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng tiểu học diên hồNG
thd/vn/upload/info/attach
  Bài 2: VỊ trí ĐỊa lí, phạm VI lãnh thổ Vị trí địa lí
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_12
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng th diên hồng độc lập Tự do Hạnh phúc Sổ
Data/thainguyen/thdoclap/Attachments
  Hoạt động sinh sống của người dân làng quê?
SiteFolders/TruongTHDaKiaABGM/946/QLVB
  TrưỜng tiểu họC Đa kia a cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Trường Tiểu học Long HàB
  TrưỜng tiểu họC Đa kia a cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Data/thainguyen/thdoclap/Attachments/Bai giang lop 2
  Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất Bác bảo chú cần vụ làm gì?
Data/thainguyen/thdoclap/Attachments
  Khu vực Đông Nam Á gồm có bao nhiêu nước: Khu vực Đông Nam Á gồm có bao nhiêu nước
SiteFolders/TruongTHDaKiaABGM/946/QLVB
  TrưỜng tiểu họC Đa kia a cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/s/20180129
  Uû ban nhn dn quËn cÇu giÊy
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc thông báo tuyển Sinh clb kỹ Năng Sống
  Ubnd quận cầu giấy trưỜng tiểu học dịch vọng b
  Thông báo tuyển sinh clb thủ công sáng tạo
thd/vn/upload/info/attach
  ChuyêN ĐỀ I
file/view/TH03-[02].doc/318970294
  Chương 3Viết và trình bày một báo cáo nghiên cứu ở dạng văn bản Giới thiệu một số phần mềm soạn thảo văn bản
upload/s/20180201
  Tiết kiệm thời giờ Đạo đức lớp 4 của Cô giáo Bùi Thị Phương Thảo- trường th đặng Trần Côn thể hiện. Một số hình ảnh tiết dạy
  Học sinh múa, hát sân trường
  ĐẠi hội liêN ĐỘi trưỜng tiểu họC ĐẶng trần côn nhiệm kỳ 2016 2017
Data/vinhphuc/thdongda/Attachments/2017_7
  Kế hoạch Tuyển sinh Lớp 1 năm học 2014 2015
thd/vn/upload/info/attach
  Uỷ ban nhân dân tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Data/thainguyen/thdoclap/Attachments
  * Kiểm tra bài cũ
data/vinhphuc/thdaotu/2018_4
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng tháng 1 Môn: Toán lớp Năm học 2014 – 2015
thd/vn/upload/info/attach
  Mẫu 2: Trích ngang thành tích đ
data/vinhphuc/thduyphiena/2018_2
  TrưỜng th duy phiên a số: 02/kh-thdpa cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Data/thainguyen/thdoclap/Attachments/bai giang lop 3
  Những viên gạch kia được làm bằng đất sét
data/vinhphuc/thdaotu/2018_1
  Giáo án lớp 5a năm học 2017 201
thd/vn/upload/info/attach
  Giới thiệu một số BÀi tập thực hàNH
  ChuyêN ĐỀ 1 ĐẠi cưƠng hóa học hữu cơ
Data/thainguyen/thdoclap/Attachments
  Sau một tuần học tập vất vả, ngày chủ nhật vừa qua, em và bố cùng xem bóng đá trực tiếp trên ti VI
data/vinhphuc/thdaotu/2018_4
  Giáo án môn Tin học khối 4 Năm học: 2014 2015 tuầN 04
upload/s/20180129
  Violet Toturial
Data/thainguyen/thdoclap/Attachments/bai giang lop 1
  Quả gì mà ngon ngon thế?
thd/vn/upload/info/attach
  Khung ma trậN ĐỀ kiểm tra học kì SỐ i-lớP 11
Data/thainguyen/thdoclap/Attachments
  Không phải ! Mà vua thử trí tuệ của em bé. Không phải ! Mà vua thử trí tuệ của em bé
thd/vn/upload/info/attach
  ĐỀ CƯƠng ôn tập môn tiếng anh lớP 12 HỌc kì II – NĂm họC 2013 2014 A. Modal verbs I. Modals in active
upload/38233/20171206
  Phiếu kiểm tra giữa học kì I năm họC 2017 2018 Môn: Tiếng Việt
Data/thainguyen/thdoclap/Attachments
  Giúp học sinh: Giúp học sinh
thd/vn/upload/info/attach
  Cách sử dụng đại từ quan hệ và trạng từ quan hệ
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_11
  TuầN 2 Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018 Tiếng Việt BÀI 12A: con biết lỗi rồI Ạ (Tiết )
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_12
  TuầN 4 Thứ hai ngày tháng 12 năm 2018 Tiếng Việt BÀI 14A: anh em phảI ĐOÀn kếT (Tiết )
  TuầN 5 Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2018 Tiếng Việt BÀI 15A: anh em yêu thưƠng nhau (Tiết )
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_10
  Tuần thứ hai ngày tháng 10 năm 2018 Tập đọc MỘt chuyên gia máy xúC
data/vinhphuc/thdaotu/2018_1
  TuầN 9 Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017 Chào cờ (Tập trung ngoài sân trường) Tập đọc thưa chuyện với mẹ
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_3
  Chµo cê TËp trung toµn tr­êng
upload/45650/20171129
  HưỚng dẫn một số KỸ thuật trong
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_3
  TuầN 9 Thứ hai ngày 26 tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 29A: BẠn biết gì VỀ CÂY Ăn quả? ( Tiết 1+2)
data/vinhphuc/thdaotu/2018_4
  Giáo án lớp b năm học 2017 2018 tuầN 21 Thứ hai ngày 22 tháng năm 2018 Chào cờ
data/vinhphuc/thdongtinhb/2018_11
  Trời ấm, lại pha lành lạnh. Tết
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_1
  TuầN 1 Thứ hai ngày 22 tháng năm 2018 Tiếng Việt tiếT 1: VẦN /ÊN/, /ÊT /, /IN/, /IT
thd/vn/upload/info/attach
  Các kỹ thuật dạy học tích cực/Kỹ thuật phân tích phim Video
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_4
  TuầN 3 Thứ hai ngày 23 tháng năm 2018 Chào cờ Tiếng Anh
data/vinhphuc/thdaotu/2018_1
  TuầN 4 Thứ hai ngày tháng 12 năm 2017 Chào cờ TẬp trung trên sân trưỜNG
Data/thainguyen/thdiemmac/Attachments/Y TE
  + Chum vại, bể nước, giếng nước, chậu đựng nước không có nắp đậy an toàn
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_2
  Tuần 6 Tiếng việt
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_3
  TuầN 5 Thứ hai ngày 26 tháng năm 2018 Tập đọc phong cảnh đỀn hùng đoàn Minh Tuấn I. Mục tiêu
Data/vinhphuc/thduyphienb/Attachments/2017_7
  TrưỜng th duy phiên b số: 13a/kh-thdpb cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
data/vinhphuc/thduyphienb/2017_10
  Đề thi Violympic Toán lớp vòng năm 2016 2017
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_11
  Tập đọc MÙa thảo quả I. Mục tiêu
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_4
  TuầN 4 Thứ hai ngày 30 tháng năm 2018 Tập đọc LỚp học trêN ĐƯỜNG
  TuầN 5 Thứ hai ngày 07 tháng năm 2018 Tập đọc Ôn tập cuối học kỳ II (T1)
data/vinhphuc/thduyphienb/2017_10
  Bộ đề thi Violympic Toán lớp năm 2016 2017 ĐỀ thi violympic toán lớp vòng năM 2016 2017
  ĐỀ thi violympic toán lớP 3
thd/vn/upload/info/attach
  TrưỜng thpt vinh lộC
upload/38233/20181012
  Mẫu khung về KẾ hoạch năm họC ĐỐi với trưỜng trung họC
upload/38233/20171206
  Phiếu kiểm tra cuối năM
Data/thainguyen/thdoclap/Attachments
  Hoạt động sinh sống của người dân làng quê?
upload/s/20180129
  Uû ban nhn dn quËn cÇu giÊy
upload/26977/20180427
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do Hạnh phúc
upload/s/20180129
  TrưỜng tiểu học dịch vọng b số: 80/tb-thdvb cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/51015/20180608
  Ubnd huyệN ĐỊnh hóa phòng giáo dục và ĐÀo tạO
upload/29319/20180505
  Phßng gd §T quËn CÇu giÊy
uploads/laws
  Bảng đIỂm xáC ĐỊnh các mứC ĐỘ CỦa tiêu chí chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu họC
data/vinhphuc/thdongcuong/2017_12
  TrưỜng th đỒng cưƠng số 02-2017/kh-thđC
//attachments/2018_10
  Căn cứ Chỉ thị số 2919/ct-bgdđT ngày 10/8/2018 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục
tx/vn/upload/info/attach
  TrưỜng th đẶng trần côn a
upload/29319/20180505
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thdongtien
  Phòng gd&Đt số: 227 /hd-pgd&Đt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
data/vinhphuc/thduyphienb/2017_12
  Gv: Nguyễn Thị Thanh Hảo Lớp 2B
data/vinhphuc/thdaotu/2018_1
  TuầN 1 Thứ ngày tháng năm 2016 Âm nhạc HỌc hát bàI: quê HƯƠng tưƠI ĐẸP
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_12
  Tiếng Anh (Giáo viên chuyên ngành soạn giảng) Thể Dục
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_2
  Tuần thứ hai ngày 26 tháng năm 2018 Tiếng Việt tiếT : VẦN /IU/,/ƯU/ stk tiếng Việt tập 2, trang
upload/29319/20181222
  C d¹y em tËp viÕt
upload/29906/fck/files
  TrưỜng tiểu họC ĐOÀn kếT
Data/thainguyen/thdongdat1/Attachments
  Thời gian: 35 phút dành cho hoạt động Đọc cá nhân (đối với học sinh khối 4-5, nếu còn thời gian giáo viên có thể tổ chức thêm hoạt động mở rộng). Vật liệu hỗ trợ
data/vinhphuc/thdaotu/2018_1
  Phòng gd- đt tam dưƠNG
data/vinhphuc/thduyphienb/2017_12
  TuầN 14 Thứ hai ngày 04 tháng 12 năm 2017 Chào cờ TẬp trung toàn trưỜng tiếng Việt
upload/38233/20171129
  Mẫu khung về KẾ hoạch năm họC ĐỐi với trưỜng trung họC
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_5
  Họ và tên : Lớp: 4… ĐỀ kiểm tra học kì II
data/vinhphuc/thduyphienb/2019_2
  Gv : Nguyễn Thị Thanh Hảo Lớp 2B
data/vinhphuc/thduyphienb/2019_1
  TuầN 1 Thứ hai ngày 28 tháng năm 2019 Tiếng Việt BÀI 21A: chim sơn ca và BÔng cúc trắng (Tiết )
upload/29906/fck/files
  Kiểm tra đỊnh kỳ giữa kỳ II – LỚP 4
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_3
  Gv: Nguyễn Thị Minh Nguyệt Lớp 3A
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_4
  Tên hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_1
  Tên bài dạy: Bài 8: Trái cây bốn mùa
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_3
  Chµo cê TËp trung toµn tr­êng
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_4
  TuầN 2 Thứ hai ngày tháng năm 2015 Tập đọc Út vịnh I. Mục tiêu
  TuầN 3 Thứ hai ngày 23 tháng năm 2018 Tập đọc luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_1
  Tuần thứ hai ngày 29 tháng năm 2018 Tiếng Việt tiếT + : luyện tập vần có Âm cuối theo cặp n/T.
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_2
  TuầN 3 Thứ hai ngày tháng năm 2018 Tiếng Việt tiếT 1: VẦN /IÊM/, /ƯƠM/, /ƯƠP
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_1
  Gv:Đinh Vân Oanh Tuần 0 Thứ hai ngày 15 tháng năm 2018 Tiếng Việt
data/vinhphuc/thdaotu/2018_1
  Kĩ năng sống: Liên hệ )
data/vinhphuc/thduyphienb/2018_6
  Sö lý d÷ liÖu b ng m¸y tÝnh
upload/45650/20181011
  Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở
upload/29906/fck/files
  TrưỜng tiểu họC ĐOÀn kếT
upload/38231/20190131
  Tr­ƯỜng tiểu họC Đa mai cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
data/vinhphuc/thdaotu/2018_1
  TuầN 8 Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2017 Chào cờ TẬp trung trên sân trưỜNG
  TuầN 13 Thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2017 Chào cờ (Tổng Đội phụ trách) Toán so sánh số BÉ BẰng một phần mấy số LỚN
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_10
  Phòng gd&Đt quận cẩm lệ
thd/vn/upload/info/attach
  Môn: Toán giải tích buổi 1
upload/29319/20200309
  Nội dung ôn tập các môn khốI 4 ( Trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona ngày 10/3/2020) I. Nội dung ôn tập ngày 10 2020
thd/vn/upload/info/attach
  Ôn tập sinh họC 12
directory thd  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương