imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_08
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_07
  Tặng danh hiệU “lao đỘng tiên tiếN” cho 016 CÁ nhân trường Mầm non a ngo
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_05
  Trường tiểu học số 2 Hương Văn
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_06
  Phòng gd&Đt tp huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_08
  TrưỜng t. H số 1 thuận an tổ: MỘt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_04
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù
  Trường Tiểu học Thủy Lương
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_01
  Tập đọc ngưỜi công dân số MỘT
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  Bài tập 2: Bài tập 2
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_12
  Ma trậN ĐỀ kiểm tra khốI 10
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  Ubnd huyện a lưỚi phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-van-thinh
  Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2017 Tập đọc – Kể chuyện Người con của Tây Nguyên
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_05
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng th số 1 TỨ HẠ Độc lập Tự do Hạnh phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  TrưỜng tiểu học
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/kh-thang-nh-2017-2018
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  5. HƯỚng dẫn tổ chức phỏng vấn khảo sáT ĐÁnh giá NĂng lựC, nhu cầu bồi dưỠng giáo viên pt
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/ke-hoach-bdtx-nam-2017-2018
  TrưỜng th số 2 quảng thành cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-van-thinh
  Thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2017 Tập đọc Kể chuyện Người liên lạc nhỏ
  Thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2017 TẬP ĐỌC – KỂ chuyệN : Mồ Côi xử kiện
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_09
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_02
  Phần mở ĐẦu I. Lí do chọn đề tài
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/bdtx
  Phòng gd&Đt tp huế CỘng hoà XÃ HỘic chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017
  TrưỜng tiểu học phú thưỢng 2 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_02
  Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học huyện Mai Sơn lần thứ nhất năm học 2014 2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/logo
  TrưỜng th số 1 vinh thanh tổ: cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_11
  TrưỜng tiểu học số 2 phú BÀi số: 28 /kh-ths2pb cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_02
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_08
  TuầN 1: Thứ hai ngày 21 tháng 08 năm 2017 Tập đọc: thư GỬi các học sinh I
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-van-thinh
  Thứ hai ngày tháng năm 2017 Tập đọc – Kể chuyện Chiếc áo len
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_06
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng th số 1 HƯƠng chữ. Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/to-bm
  TrưỜng tiểu học số 1 thuận an
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_03
  Bồi dưỡng thường xuyên
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  TrưỜng tiểu học vân an số : 59 / khbdtx va cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Quy trình hoạT ĐỘng năm họC 2017-2018
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_03
  TrưỜng thcs hưƠng lâm số : 02 /kh-thcshl
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/kim-phuong
  ĐỀ thi học kì I năm họC 2016-2017 Môn thi: Tin học. Lớp 12
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_12
  Chủ đề : Gia đình Hoạt động : Làm quen với tác phẩm văn học Đề tài
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/thang-12
  Biết vâng lời mẹ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/tran-thi-y
  Tuần 34 TẬP ĐỌc lớp học trêN ĐƯỜNG
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/kim-phuong
  ĐỀ thi học kì I năm họC 2016-2017 Môn thi: Tin học. Lớp 11
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_09
  Phòng giáo dục phong đIỀn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/phanmem
  408 7d7778cc22a2db9edfc3532b12bc81de030f18789eec5303beb35da3b877b0e4
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_02
  TậP ĐỌc phong cảnh đỀn hùng I. Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_12
  Chủ đề : Gia Đình Hoạt động
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_11
  TrưỜng mầm non hưƠng sơ Số 15 /kh-mnhs cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/kh-thuc-hien-nv-nam-hoc-16_17
  Phòng gd&Đt hưƠng trà
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_05
  Câu hỏi lí thuyết hóa hữu cơ thưỜng gặp trong đỀ thi đẠi họC  Lời nói đầu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  Đáp án các câu hỏi ôn thi gvdg cấp Thị xã năm 2011 2012
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/17-18
  TậP ĐỌC: Một người chính trực
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-van-thinh
  Bài tập làm văn A/Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  TrưỜng phổ thông huế star cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Danh sách giáo viên trong tổ VÀ danh hiệu thi đUA
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_04
  Ôn tập học kỳ II- môn vật lý 12 chưƠng IV: dao đỘng đIỆn từ – sóng đIỆn từ Câu 1
  A. Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn a. Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_05
  ĐỀ CƯƠng môn vật lý LỚP 11
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_02
  ToáN: luyện tập I. Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_01
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  PhiếU ĐÁnh giá
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/tran-thi-y
  Chuỗi ngọc lam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/giao-an-co-nho
  Trường Tiểu học Vinh Xuấn tuần thứ hai ngày 18 tháng năm 2017 Chào cờ đầu tuần
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-thi-kim-phuong
  Tập đọc Kể chuyện: ngưỜi mẹ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/hien-2017-2018
  Phòng gd&Đt phú Lộc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/thang-10
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tổ toáN – LÍ – tin độc lập Tự do Hạnh phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/giao-an-co-nho
  TuầN 10 Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2017 Chào cờ đầu tuần
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  Trắc nghiệM Ôn tậP
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_01
  Phần lí thuyết câu 1: Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp thcs, thpt được giảm số tiết định mức mỗi tuần là Câu 2
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  Kế hoạch tổ chức hội thi kể chuyện về BÁc hồ KÍnh yêU
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_09
  Tập đọc: MỘt chuyên gia máy xúC
  Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ NĂm họC 2009-2010
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_02
  ĐẠO ĐỨC: TÔn trọng đÁm tang
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_01
  Nước ta nằm ở vị trí
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/tran-chien
  Tuần 19 TẬP ĐỌc ngưỜi công dân số MỘt I. Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/17-18
  Tuần thứ hai ngày 23 tháng năm 2017
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_05
  Ngày soạn: 18/4/2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-thi-kim-phuong
  TuầN 3 : Thứ hai ngày 29 tháng năm 2013
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/thang-03
  Ubnd thành phố huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/khoi
  Ubnd huyện phú LỘC
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_12
  Lưu ý các lỗi sai của học sinh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  Ubnd huyện phú vang phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_03
  Bồi dưỡng thường xuyên
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_08
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_12
  Phoøng giaùo duïc quaäN 12
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_05
  TrưỜng tiểu học số 2 TỨ HẠ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_09
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_03
  Bồi dưỡng thường xuyên
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_09
  TrưỜng th&thcs bến ván cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_12
  Tài liệU Ôn tập thi tốt nghiệp thpt môn Sinh học Lớp 12
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/do-thi-thuy-trang/ga-chu-nhiem/lop-5
  Kế hoạch dạy học tuần 6 Thứ Hai ngày 25 tháng năm 2017 toán luyện tậP
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_09
  TậP ĐỌC: những con sếu bằng giấY
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/linh
  Thứ 2 ngày 24/4/2017 TẬP ĐỌC: Út vịNH
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_04
  ĐỀ kiểm tra giữa học kỳ II năm họC 2016 2017
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_11
  Phòng gd & Đt phú vang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩ việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_04
  Ubnd huyện phong đIỀN
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_03
  Tuần: 7 Ngày soạn : 14/03/2017 Ngày dạy : 21/03/2017 Lớp: 4/1, Phần 6: Thế giới Logo của em
  Ủy ban nhân dân huyện phong đIỀn trung tâm gdnn gdtx chuyêN ĐỀ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017
  Ubnd huyện a lưỚi phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_01
  Trường thcs khdh môn MẪu kế hoạch dạy họC
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_02
  TuầN 23 Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017 chào cờ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/giao-an-co-nho
  TuầN 3 Thứ hai ngày 30 tháng năm 2018 Chào cờ đầu tuần
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-thi-kim-phuong
  TuầN 3 : Thứ hai ngày 29 tháng năm 2013
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  Module thcs
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_03
  TuầN 4 Thứ hai ngày 27 tháng năm 2017
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-van-thinh
  Thứ hai ngày 8 tháng năm 2017 Tập đọc Kể chuyện
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_11
  Sở gd&Đt thừa thiên huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_12
  TuầN 16 Thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2017 chào cờ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/bang-12
  Kiểm tra viếT
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_01
  Bản thuyết trìNH
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_02
  TuầN 9 Thứ hai ngày 09 tháng năm 2017 toán mưỜi một mưỜi hai
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/giao-an-5-tuan-12-17
  Lịch báo giảng tuần 18
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/truong
  Phòng gd&Đt phú LỘc trưỜng tiểu học bình an
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_09
  Sở y tế TỈnh tt
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_11
  Kính chào Các thầy cô Về thăm lớp
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo số 2035 / sgdđt-gdth v/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_09
  Phòng gd&Đt tp huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_03
  Phòng gd&Đt hưƠng thuỷ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/17-18
  I. MỤC ĐÍCH, YÊu cầU
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_04
  Sở gd-đt bình đỊnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/tran-thi-y
  Tuần 32 TẬP ĐỌC Út vịNH
  Tuần 12 Tập đọc. Mùa thảo quả
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/17-18
  Thứ 2 ngày 8/10/2017 Tập đọc NẾu chúng mình có phép lạ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/do-thi-thuy-trang/ga-chu-nhiem/lop-5
  Trường tiểu học Vinh Xuân Giáo án lớp 5/1
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-thi-phuc-an
  Thứ hai ngày tháng năm 2018
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/clb-he-2017
  Phòng gd&Đt phú vang
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/tuan-5-3
  Ngày dạy: 20/2/2017 Tập đọc: luật tục xưa của ngưỜI Ê-ĐÊ I. Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  Phòng gd&Đt quận Cẩm Lệ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/co-lan
  Trường tiểu học số 2 Vinh An
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/tuan-5-3
  Tuần: 20 Tập đọc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-thi-kim-phuong
  Thứ hai ngày 6 tháng năm 2018 Tập đọc kể chuyện
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_04
  Phòng gd&Đt tp huế trưỜng thcs tố HỮu số: /kh-thcs cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/chuyen-mon-kh-chuyen-mon-17-18-khcm
  TrưỜng thcs hồ VĂn tứ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-thi-phuc-an
  Thứ hai ngày 6 tháng năm 2018
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_02
  Tuần: 23 Bài 45: BẬt xa trò chơI “con sâU ĐO”
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_05
  TrưỜng th số vinh xuân giáO Án mĩ thuật khối Tuần Ngày soạn: Thứ bảy: 08 /10/2016
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  Giáo án tuần 09 – lớp 3/2 – Năm học 2017 – 2018 tuầN 9
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-thi-kim-phuong
  Thứ hai ngày 22 tháng 12 năm 2014
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs trần quý CÁP
directory imgs Thu muc he thong  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương