imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/skkn
  Phần I. MỞ ĐẦu lí do chọn đề tài
  Phần mở ĐẦU
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  Bộ giáo dục và ĐÀo tạo tập huấN
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Sở gd$Đt thừa thiên huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/atovan
  Sở giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Phòng gd&Đt phú vang trưỜng tiểu học vinh hà
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  Tài liệu tập huấN
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/phan-linh
  Lịch báo giảng tuầN 6 NĂm họC: 2017-2018 Lớp 4/4
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_09
  Iii-kế hoạch bồi dưỠng – phụ ĐẠo học sinh – NĂm họC 2011-2012
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/doan-tn
  ĐOÀn tncs hồ chí minh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  TrưỜng th quang trung cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/nvdung
  Ubnd tỉnh thái nguyên cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thang-9-2016
  ĐẢng bộ TỈnh thừa thiên huế ĐẢng cộng sản việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/phan-linh
  Lịch báo giảng tuầN 2 LỚP4/4 NĂm họC: 2017-2018
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  TuầN 08 Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016
  Kế hoạch dự giờ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/co-nga-khoi-1
  Lan chia cho em quả bé và giữ lại cho mình quả to
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  TrưỜng tiểu học số 1 LỘc trì
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  TuầN 09 Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2016 TẬP ĐỌc cái gì quý nhất I
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/nvdung
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Kiểm tra giữa học kì I
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_09
  TrưỜng th thưỢng long cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TrưỜng th số vinh thanh tổ: CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  Module th 23 MẠng internet
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/tai-nguyen/ga-khoi-2
  Mời em đọc lại cả 2 đoạn
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_09
  Ubnd thị XÃ HƯƠng trà
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_02
  Thứ hai ngày 03 tháng 10 năm 2011
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Phòng gd& Đt phú LỘc trưỜng th lăng cô
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/pham-thi-tuyet-hong
  Kế hoạCH hoạT ĐỘng chi đOÀn tháng 9/2016 I. Đánh giá công tác tháng 8
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_12
  Bài tập 2: Các từ trong mỗi nhóm dưới đây có quan hệ với nhau như thế nào?
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  TrưỜng th đIỀn môn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_02
  Các khuyến cáo
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/ke-hoach/hieu-truong
  Nội dung tiêu chuẩN ĐÁnh giá LĨnh vực giáo dục tiểu họC
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/t_-sinh
  TrưỜng th vinh hưng II số:…/kh-thvhii cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_09
  TrưỜng th số 1 vinh thanh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Đáp án các câu hỏi ôn thi gvdg cấp Thị xã năm 2011 2012
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  I. TÌNh hình nhiễm hiv/aids ở việt nam và thừa thiên huế TÌNh hình nhiễm hiv/aids ở việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  Mụ ghẻ: Tiểu thuyết/Lâm Phương Lam. Hà Nội.: Văn Học,; Công ty Sách Bách Việt, 2014. 316tr.; 21cm
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_06
  Ubnd thành phố huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016
  Ubnd huyện phú vang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng t h phú thưỢng 2 Độc Lập-Tự do-Hạnh Phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/hieu-pho
  Ubnd huyện phú vang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩ việt nam trưỜng th phú thưỢng 2 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/too2-ke-hoach-tuan
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do –Hạnh phúc KẾ hoạch chuyên môn tháng 11 / 2016
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do –Hạnh phúc KẾ hoạch chuyên môn tháng 12 / 2016
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/phan-linh
  Phân phôi chưƠng trình khoa sử ĐỊa khốI 4 – 5
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_11
  TrưỜng th số 2 phú BÀI
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_04
  Bài thu hoạch bồi dưỠng thưỜng xuyêN
  Báo cáo kết quả BỒi dưỠng thưỜng xuyêN
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_11
  Kế hoạch bồi dưỠng thưỜng xuyên năm họC 2013-2014
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thang-9.2016
  TrưỜng tiểu học số 1 quảng thành cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  TrưỜng tiểu họC ĐIỀn lộc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Thiết lập ma trận đề kiểm tra lý thuyết – Tin học thcs
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01/tin-hoc
  Phòng gd & Đt hưƠng trà CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/phan-linh
  Lịch báo giảng tuầN 11 NĂm họC: 2017-2018 Lớp 4/4
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_09
  BàI 9: con ngưỜi là chủ thể CỦa lịch sử
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Đáp án: Sân chơi của Rùa
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/ban-tuyen-giao
  ĐỀ CƯƠng tuyên truyềN 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_05
  Phòng gd & Đt phú vang
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_04
  A este lipit: I. Khái niệM, danh pháP, ĐỒng phâN
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_05
  TrưỜng tiểu học thuận an 1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tổ: Ba Độc lập – Tự do Hạnh phúc Thuận An, ngày 05 tháng 05 năm 2016
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Ubnd huyện phong đIỀn phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_09
  Ubnd huyện phú vang
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_12
  Luyện tập. Luyện tập
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_09
  Ubnd huyện phú vang phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Phòng gd&Đt thanh oai
  Tiếng Việt: những ngưỜi bạn tốt I. Mục tiêu
  Những ngưỜi bạn tốt I. Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_11
  Lqvh thơ: MẸ CỦa em
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thang3
  Mục đích yêu cầu: Kiến thức
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Giới thiệu sách "DÀnh cho mẹ MÓn quà CỦa tình yêU"
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/tieng-anh
  Mệnh đỀ quan hệ (relative clauses) relative clauses reduced clauses
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_05
  ĐỀ kiểm tra học kỳ I, NĂm họC 2015-2016 Môn: ĐỊa lý Lôùp 10 Thời gian làm bài: 45 phút
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_12
  An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_11
  TiếT 39: Văn bản: Ếch ngồI ĐÁy giếNG
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/vinh
  Thứ hai ngày 21tháng 11 năm 2011
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/van
  TiếT 112: CÂu trần thuậT ĐƠn có TỪ LÀ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_09
  Tiếng việT : luyện thêM Ôn tập I. Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Thứ 2 ngày 14 /3/2016 tuầN 28 TẬP ĐỌC : ngôi nhà I
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thang-10
  TrưỜng thpt tố HỮu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016
  Ubnd huyện phú vang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_02
  ChưƠng : thế giới logo của em bài 1: Tiếp tục với câu lệnh lặp ( tiết)
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/hung-tinnhoc
  Trường Tiểu Học Ngô Quyền
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Tập đọc Tiết 61, 62 BÀI: chim sơn ca và BÔng cúc trắNG
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/khoi-a
  Phát triển tình cảm xã HỘI
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016
  Lịch báo giảng tuầN 7 NĂm họC: 2017-2018 Lớp 4/4
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/sinh-hoc
   Những điểm đó giúp phiến lá thu nhận được nhiều ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Thư MỤc giới thiệU "SÁch viết về BÁc hồ"
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_08
  Kế hoạch lao đỘng đẦu năm họC 2014 2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  Phần I: trắc nghiệM (2 điểm) Bài 1
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  GiáO Án hoạT ĐỘng học có chủ ĐỊnh tên hoạt động : Làm quen văn học Đề tài : Truyện “Củ cải trắng”
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/2016-2017/giao-an/nguyen-van-thinh
  Thứ hai ngày 9 tháng năm 2016 Tập đọc – Kể chuyện Người lính dũng cảm
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_12
  ĐỀ CƯƠng thi học kì I môN: tin học khốI 10
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  TuầN : 5 LỚp tiếng việt (tiết 1)
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/2016-2017/giao-an/nguyen-thi-hang
  Thứ hai ngày 1 tháng năm 2016 Toán : diện tích hình chữ nhật I / Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/-thang-9
  Phòng gd & Đt quận cẩm lệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_02
  TuầN 3 Thứ hai ngày 15 tháng năm 2016 Chào cờ I. Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/ng-nhat-tan
  BàI 14: khái niệm về soạn thảo văn bảN (11 câu)
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10/tulieu-mondiendandung
  Bài 19: SỬ DỤng và BẢo dưỠng máy bơm nưỚC
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  TuầN 14: Thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2015 chào cờ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_05
  Dạng 1: những chất phảN Ứng đƯỢc với dung dịch agNO3/NH3
  150 CÂu hỏi trắc nghiệM
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/skkn
  Sáng kiến kinh nghiệm tên sáng kiến kinh nghiệm
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/duong-de-kiem-tra
  Môn: Vật Lý- lớP 10 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ chính thức ma trậN ĐỀ kiểm tra
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/giao-an-co-lan
  Toán luyện tập chung I. Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  TrưỜng thcs đIỀn hải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Kính thưa quý vị thầy cô giáo, thưa các bạn học sinh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/giao-an-lop-2-2
  Thứ hai ngày 7 tháng năm 2014
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  Tập đọc ngưỜi công dân số MỘT
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  ĐỀ CƯƠng ôn tập học kỳ I
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/khoi-a
  Lĩnh vựC: pttcxh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  Thứ hai, ngày tháng năm 20
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_09
  Phòng gd &Đt tp huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/hson
  Bài toán 1: Bài toán 1
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thay-khu-thang1
  Tuan 18 Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  Miền tây sông nưỚC – ĐẤt mũi cà mau
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_09
  Phòng gd ninh giang
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng mn vinh hiềN
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  ChưƠng trình công táC ĐỘi và phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ: 2016 2017
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_11
  Kế hoạch bài học lớP 5/1 giáo viêN: VÕ thị BÉ CẨM
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/skkn
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo thừa thiên huế trưỜng thpt vinh xuân sáng kiến kinh nghiệM
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_04
  Kế hoạch ra đỀ thi cuối học kì II tổ BỐN
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_11
  TuầN 1 Thứ hai ngày tháng 11 năm 2016 TẬP ĐỌC: Ông trạng thả diềU
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/de-cuong-ly10-hkii-2015-2016
  Đề cương ôn tập Vật lý 0 Học kỳ năm học 2013 2014
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/giao-an-hoa
  TuầN 24 Thứ hai ngày 15 tháng 02 năm 2016 Toán: luyện tập chung
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Phòng gd&Đt phong đIỀN
  Kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2014 – 2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/my-linh
  Thứ hai ngày 3 tháng 10 năm 2016
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_11
  TuầN 1 Thứ hai ngày tháng 11 năm 2016 TẬP ĐỌC Ông trạng thả diềU
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thay-tan
  Ngày tháng năm 2016 TẬP ĐỌC: luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  Phòng giáo dục hưƠng trà CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_09
  BàI 40. Thực hành đÈN Ống huỳnh quang
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016
  Lịch báo giảng tuầN 8 NĂm họC: 2017-2018 Lớp 4/4
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_09
  Sở gd&Đt tt
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/dao-thi-huong
  Ngày soạn : Thứ sáu ngày 11 /4/2014
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Thư viện trưỜng thpt thuận an
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/skkn
  Phân phối chưƠng trình môN: hoá HỌC
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_12
  Ngày soạn: 18 /08/2010
  ĐỀ CƯƠng thi học kì I môN: tin học khốI 11
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/co-hang
  TrưỜng th vinh hải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tổ khốI 4,5 Độc lập- tự do- hạnh phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/duong-de-kiem-tra
  Kiểm tra 1 tiết lầN 2-NĂm họC 2016-2017 Môn: Vật Lý- lớP 12 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ chính thức ma trậN ĐỀ kiểm tra
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_08
  B¸o c¸o KÕ ho¹ch n¨m häc 2008 2009
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_02
  Áo Dài Việt Nam qua các thời đại
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_09
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng th vinh hảI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Mục tiêu chung: Mục tiêu chung
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_09
  Bài kiểm tra học kì I năm họC 2015-2016 Môn: Tin học Thời gian: 35 phút Ngày kiểm tra: 23/12/2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thang-5
  Ubnd huyện quảng đIỀn phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_11
  Kế hoạch bồi dưỠng thưỜng xuyên năm họC 2013-2014
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thang-5
  Gợi ý một số nội dung ghi học bạ tiểu học theo thông tư 30
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016
  TrưỜng tiểu học dưƠng nổ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01/tin-hoc
  Dấu huyêN, DẤu sắC, DẤu nặNG
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Phòng gd&Đt phú vang trưỜng th số 1 vinh thanh — Số: 01/kh-cm–
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_11
  TrưỜng tiểu học thuận an 1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tổ: Hai Độc lập – Tự do Hạnh phúc Thuận An, ngày 01 tháng 11 năm 2016
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_05
  Ubnd huyện phú vang phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/2016-2017/giao-an/nguyen-hong-lien
  Toán : Ôn tập về hình học
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_04
  TrưỜng thpt
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/giao-an-hoa
  TậP ĐỌc sự SỤP ĐỔ CỦa chế ĐỘ a-pác-thai
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/ly-11
  Tên bài giảng: DÒng đIỆn trong kim loạI
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_04
  Trường Tiểu Học Phú Mỹ 2 Giáo án Lớp 3/1
  Trường thcs hòa Khánh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Phòng gd&Đt phú vang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Phòng gd&Đt tp huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01/hang
  Tuần thứ hai ngày 31 tháng năm 2009
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  ĐẠO ĐỨc tích cực tham gia các hoạT ĐỘng nhâN ĐẠO ( T2 )
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/co-nghia/mt-khoi-2
  Bài : MÂm quả ngày tếT ( Tiết ) I. MỤc tiêU
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_11
  Mục tiêU, ĐỐi tưỢNG, phưƠng pháp dh tv1 Mục tiêu chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 cgd
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016
  TrưỜng thpt gia hộI
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Ubnd xã ĐÔng hưng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng th đÔng hưng 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thao-van
  I. MỤc tiêU ĐỀ kiểm tra – Kiến thức
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo số : 54 /sgdđt-gdth v/v Nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường vnen và nhân rộng vnen cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Giáo án Mỹ thuật Lớp tuần Bà VẼ MÀu vào hình quả I. Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/co-hanh/co-hanh-2016
  TuầN 9 Thứ hai ngày 28tháng năm 2016 TẬP ĐỌc một vụ ĐẮm tàu I. Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Chủ ĐỀ khi nào thì am + mb = ab ? I chuẩn kiến thứC
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/giao-an-thuan
  TrưỜng tiểu học số vinh xuân giáO Án lớp bốN /1 Thứ hai, ngày tháng 11 năm 2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thay-khu-thang1
  Tuần thứ hai,ngày 14 tháng năm 2015 Tập đọc: MỘt chuyên gia máy xúC
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/phan-linh
  Khoa họC: Không khí cần cho sự cháy
  Khoa học sự chuyển thể CỦa chất I. Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/duong-de-kiem-tra
  Trung tâm gdnn-gdtx quảng đIỀn thời gian làm bài: 45 phút khung ma trận kiểm tra học kỳ I
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  ĐỀ TÀI: “MỘt số giải pháp làm tốt táC
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_11
  Vu dinh toan
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Phòng gd&Đt tp thái nguyêN
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  TrưỜng th ưU ĐIỀM
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  2 Đối với cbql các trường Tiểu học, thcs, thpt, trường phổ thông có nhiều cấp học và các trung tâm gdtx, ktth-hn
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  Tập đọc: kiểm tra bài cũ: Luật tục xưa của người Ê-đê
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/hson
  Nhóm 9: Điện Biên
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_09
  Ubnd huyện phong đIỀn phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/dao-thi-huong
  Ngày soạn : Thứ sáu ngày 28/3/2014
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_09
  Phòng gd&Đt tp huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_12
  Ubnd huyện phú vang
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/chuyen-mon
  Ubnd thành phố huế phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/phan-linh
  Lịch báo giảng tuầN 9 NĂm họC: 2017-2018 Lớp 4/4
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thay-tan
  Ngày tháng năm 2016 tiếng việT Ôn tập cuối học kì I
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_04
  ĐỀ CƯƠng ôn tập học kỳ II 2010-2011
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/giao-an-hoa
  Thứ hai ngày tháng năm 2012
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_04
  Phòng gd&Đt quận cẩm lệ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_09
  Một số VẤN ĐỀ chung về MÔ HÌnh trưỜng học mới tại việt nam vnen
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  TuầN : 7 LỚp tiếng việt (tiết 1)
  I. Mục tiêu : Kiến thức : hs biết viết các chương trình Logo từ đơn giản đến phức tạp; Kỹ năng
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Viết hoa trong văn bản hành chính (Theo Thông tư số 01/2011/tt-bnv ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/giao-an-hoa
  Tuần 9 Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm2016
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_12
  Bộ giáo dục và ĐÀo tạo vụ giáo dục trung họC
  Ubnd huyện phong đIỀn phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter Pro 0
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_09
  Quy trình chỉ ĐẠo hoạT ĐỘng năm họC 2016-2017 CẤp thcs
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  T ngày soạn: / / Ngày dạy: / / uần
  Phòng gd-đt phú LỘc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_04
  TrưỜng thpt
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  PhưƠng hưỚng nhiệm vụ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_12
  TậP ĐỌC: KÉo co I
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_04
  Phòng gd & Đt quận cẩm lệ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thay-tan
  Ngày 8 tháng năm 2016 TẬP ĐỌC: Ôn tập I. Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/00-a-hao-16-17/tin-tuc-2
  TrưỜng thpt gia hộI
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_09
  HộI ĐỒng đỘi quận cẩm lệ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Lịch báo giảng lớP 3/1 : tuầN 29
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/giao-an-hoa
  Thứ hai ngày 9 tháng năm 2016
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  Trường Tiểu học Ông Ích Đường Tuần 22 TẬP ĐỌC : LẬp làng giữ biển I. MỤc tiêU
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/giao-an-khoi-1
  ĐẠO ĐỨC (T1) em là HỌc sinh lớp mộT
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_11
  Thø n¨m ngµy
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/phuong-mt
  Thiết kế bài dạy Mĩ thuật lớp 2 thep phương pháp Đan Mạch
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016
  Kiểm tra bài cũ Ngày tháng là ngày gì?
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/tai-nguyen/ga-khoi-2
  Gv: Nguyễn Thị Hiễn VI Trường Tiểu học Ông Ích Đường gd
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_09
  Các dạng bài tậP
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/2016-2017/giao-an/nguyen-thi-hang
  Thứ hai ngày tháng năm 2017 Tập đọc kể chuyện
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_02
  ĐẠO ĐỨc tích cực tham gia các hoạT ĐỘng nhâN ĐẠO ( T1 )
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  Thực hành lựa chọn trật tự CÁc bộ phận trong câU
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Kế hoạCH hoạT ĐỘng hưỚng nghiệP
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Mục tiêu chủ ĐỀ: phưƠng tiện và luật lệ giao thôNG
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_02
  TuầN 22 Thứ hai ngày 01 tháng02 năm 2016 Học vần: Bài 90: Ôn tập I
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thang-9
  Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môN
directory imgs Thu muc he thong  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương