imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_08
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_04
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_12
  Kết luận: Thương binh, liệt sĩ là những người đã hi sinh xương máu để giành độc lập, tự do, hòa bình cho Tổ quốc. Chúng ta cần phải kính trọng, biết ơn các thương binh và gia đình liệt sĩ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Kiểm tra giữa học kì I
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_02
  Thứ hai ngày 03 tháng 10 năm 2011
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  Ubnd huyện a lưỚi phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-van-thinh
  Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2017 Tập đọc – Kể chuyện Người con của Tây Nguyên
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_05
  Ý chí là : Khả năng tự xác định mục đích, khó khăn để vượt qua
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_01
  Thực hiện nhiệm vụ năm học 016-2017, nhằm kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai Chương trình Tiếng Việt lớp Công nghệ gd của một số trường, bộ phận tiểu học Phòng gd&Đt a lưới tiến hành kiểm tra các trường tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/le-van-duoc
  2. Em hãy nhận xét hành vi của những người trong bức ảnh sau?
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-van-thinh
  Thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2017 Tập đọc Kể chuyện Người liên lạc nhỏ
  Thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2017 TẬP ĐỌC – KỂ chuyệN : Mồ Côi xử kiện
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/2015-2016/giao-an/nguyen-van-thinh
  Giáo án lớp tuần Trường Tiểu học An Lương Đông Thứ hai ngày 17 tháng năm 2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_01
  Đt kiên lưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cụm thi đua soos3 Độc lập – Tự do Hạnh phúc
  Y chế hoạt động khối thi đua
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_03
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_02
  Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học huyện Mai Sơn lần thứ nhất năm học 2014 2015
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  TrưỜng tiểu họC ĐIỀn lộc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-van-thinh
  Thứ hai ngày tháng năm 2017 Tập đọc – Kể chuyện Chiếc áo len
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-4/co-thai
  Thứ hai ngày 2 tháng năm 2014 TẬP ĐỌC: những hạt thóc giống I. MỤc tiêU
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  Quy trình hoạT ĐỘng năm họC 2017-2018
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_01
  Kế hoạch giáo dục mầm non
imgs/Thu_muc_he_thong/giao-an-dia-ly
  Bảng số liệu về diện tích của các châu lục kl: kl: Vị trí: Nằm ở bán cầu Bắc, phía Tây Châu Á
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/giao-an-dao-duc-2
  Tập làm văN
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_12
  Chủ đề : Gia đình Hoạt động : Làm quen với tác phẩm văn học Đề tài
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thang3
  Mục đích yêu cầu: Kiến thức
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/thang-12
  Biết vâng lời mẹ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_04
  Ai ngoan sẽ ĐƯỢc thưỞng I. Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/tran-thi-y
  Tuần 34 TẬP ĐỌc lớp học trêN ĐƯỜNG
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ke-hoach-tuan
  Chủ ĐỀ: Thế giới động vật
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/tin-hoc
  Lật hình đOÁn tên bài họC
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-5/co-y
  Tuần 6 Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a- pác- thai
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_01
  Thứ bảy ngày 7 tháng năm 2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_12
  Chủ đề : Gia Đình Hoạt động
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/khoi-a
  Phát triển tình cảm xã HỘI
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-4/co-thai
  Thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2014 Tập đọc: RẤt nhiều mặt trăNG
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_11
  TrưỜng mầm non hưƠng sơ Số 15 /kh-mnhs cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/kh-thuc-hien-nv-nam-hoc-16_17
  Phòng gd&Đt hưƠng trà
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_11
  Câu 1: Theo Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo quyết định số 14/2008/QĐ-bgdđT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non là
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ke-hoach-tuan
  Chủ ĐỀ: Nước và một số hiện tượng tự nhiên
  Chủ ĐỀ: Gia đình
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_02
  Chất lượng bữa ăn ngày được quan tâm và chú trọng hơn. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ luôn được giữ vững, không xảy ra dịch bệnh, ngộ độc trong nhà trường
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/2018-2019/ke-hoach-nam/cac-khoi
  TrưỜng mầm non vinh hiền cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam khối mg – tuổI Độc lập -tự do – Hạnh phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-4/co-mai
  TuầN 6 Thứ hai ngày 29/9/2014 Tập đọc NỖi dằn vặt của an đRÂY – ca
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/le-van-duoc
  Trả lời câu hỏi sách giáo khoa Nghiên cứu trước phần và tiếp theo của phần II
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  GiáO Án hoạT ĐỘng học có chủ ĐỊnh tên hoạt động : Làm quen văn học Đề tài : Truyện “Củ cải trắng”
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/2016-2017/giao-an/nguyen-van-thinh
  Thứ hai ngày 9 tháng năm 2016 Tập đọc – Kể chuyện Người lính dũng cảm
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_07
  Ubnd huyện a lưỚi phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-3/co-huong
  Toán Chia số có chữ số cho số có chữ số
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-van-thinh
  Bài tập làm văn A/Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/nvthinh
  TuầN 3 : Thứ hai ngày 29 tháng năm 2013
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  TrưỜng phổ thông huế star cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Danh sách giáo viên trong tổ VÀ danh hiệu thi đUA
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/2016-2017/giao-an/nguyen-thi-hang
  Thứ hai ngày 1 tháng năm 2016 Toán : diện tích hình chữ nhật I / Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-2/thay-thinh
  Giáo án lớp tuần Trường Tiểu học An Lương Đông TẬP ĐỌC
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/2018-2019/giao-an/nguyen-thi-hoai-tram/ga-tram
  Tuần thứ hai ngày 31 tháng năm 2009
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_01
  ĐỀ CƯƠng ôn tập môn: hoá HỌc lớp 8
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_02
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/khoi-d
  Mục tiêu giáo dục chủ ĐỀ: BÉ VÀ CÁc bạn thời gian thực hiện 3 tuần: từ ngày 07/09 đến ngày 25/09/2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_01
  PhiếU ĐÁnh giá
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ke-hoach-tuan
  Chủ ĐỀ: Giao thông
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/tran-thi-y
  Chuỗi ngọc lam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_05
  150 CÂu hỏi trắc nghiệM
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-thi-kim-phuong
  Tập đọc Kể chuyện: ngưỜi mẹ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/khoi-a
  Lĩnh vựC: pttcxh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/ke-hoach-giao-duc
  Kế hoạch giáo dục năM
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-4/co-thai
  Thứ hai ngày 5 tháng năm 2014 Tập đọc : MỘt ngưỜi chính trựC
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-4/co-mai
  Tập đọc DẾ MÈn bênh vực kẻ YẾU
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_12
  GiáO Án lĩnh vực phát triển thẩm mỹ hoạT ĐỘng giáo dụC Âm nhạc ndtt
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ke-hoach-nam
  Các nguy cơ XẢy ra tai nạn và CÁch phòng tranh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/2015-2016/giao-an/nguyen-van-thinh
  Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2015 Tập đọc Ôn tập giữa học kỳ (tiết 1)
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng mn vinh hiềN
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/nam-hoc-2015-2016/ngo-ngoc-tan/giao-an
  Ngày 30 tháng 12 năm 2015 TẬP ĐỌC: buôn chư LÊnh đÓn cô giáO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thay-tan
  Ngày tháng năm 2016 TẬP ĐỌC: luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-2/thay-thinh
  Giáo án lớp 2 Tuần 13 Trường Tiểu học An Lương Đông Thứ hai ngày17 tháng 11 năm 2014
imgs/Thu_muc_he_thong/giao-an
  Ngaøy soaïn
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/2015-2016/giao-an/nguyen-thi-kim-mai
  Tuần 10 Tiếng Việt: Ôn tập giữa học kì I (tiết 1)
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/tran-chien
  Tuần 19 TẬP ĐỌc ngưỜi công dân số MỘt I. Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-4/co-thai
  Thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2014 Tập đọc: ngưỜi tìM ĐƯỜng lên các vì sao
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_01
  ChưƠng trình giáo dục mầm non
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-thi-kim-phuong
  TuầN 3 : Thứ hai ngày 29 tháng năm 2013
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_10
  Kế hoạch giáo dục năm họC 2015-2016
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_02
  Ubnd huyện phú vang phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/khoi
  Ubnd huyện phú LỘC
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_10
  ĐỀ CƯƠng gợI Ý
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_03
  TrưỜng tiểu học dạ LÊ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_10
  TrưỜng th&thcs dưƠng hòa cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/tin-tuc
  Phòng gd&Đt phong đIỀN
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_09
  TrưỜng th&thcs bến ván cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/2016-2017/giao-an/nguyen-hong-lien
  Toán : Ôn tập về hình học
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/_Thang_01
  Kế hoạch giáo dụC
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_09
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thuỷ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_10
  TrưỜng th&thcs lộc hòa số: 158/kh-clbth cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-3/co-phuong
  Thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2014 Toán: so sánh số BÉ BẰng một phần mấy số LỚN
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_04
  Thứ hai ngày 6 tháng năm 2018 Tập đọc – Kể chuyện: buổi học thể DỤc I
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01/hang
  Tuần thứ hai ngày 31 tháng năm 2009
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-4/co-thai
  Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2014 Tập đọc: KÉo co I. Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_09
  TuầN 1 Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 08 năm 2014 Tập đọc: CÓ CÔng mài sắT, CÓ ngày nên kim (Tiết 1)
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-1/co-xuan
  Học vần bàI 42 : ƯU – ƯƠU (2 tiết )
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_12
  Tây Nguyên là quê cha đất tổ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-4/co-an
  Tập đọc : Dế mèn bênh vực kẻ yếu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017
  Ubnd huyện a lưỚi phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/le-van-duoc
  Phòng gd&Đt hưƠng thủy trưỜng th&thcs thuỷ TÂn bài giảng điện tử môn: Vật Lý 9
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_12
  TuầN 14 Thứ ngày tháng năm ĐỊa lí: Bài 14 : hoạT ĐỘng sản xuấT
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_02
  TậP ĐỌc trí DŨng song toàN
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-thi-kim-phuong
  TuầN 3 : Thứ hai ngày 29 tháng năm 2013
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-van-thinh
  Thứ hai ngày 8 tháng năm 2017 Tập đọc Kể chuyện
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-5/co-y
  TậP ĐỌC : trí DŨng song toàN
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-2/thay-thinh
  Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2014 toán tiết : luyện tập I. Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/2018-2019/giao-an/nguyen-van-thinh
  Lịch báo giảNG
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/_Thang_09
  ĐÁnh giá việc thực hiện công tác trọng tâm tháng 01/2012
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/_Thang_08
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_09
  TrưỜng tiểu học dạ LÊ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/2019-2020/giao-an/ho-thi-diem-nga
  Trường Tiểu học An Lương Đông Hồ Thị Diễm Nga Tuần 14
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/_Thang_10
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy ban chỉ ĐẠo pcgd-xmc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/_Thang_02
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_01
  TrưỜng mn phú thanh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_03
  Phòng gd&Đt hưƠng thuỷ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thay-tan
  Ngày tháng năm 2016 tiếng việT Ôn tập cuối học kì I
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/2018-2019/giao-an/nguyen-thi-kim-phuong
  Tập đọc : Ôn tập cuối kỳ II (Tiết 1 )
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/2018-2019/giao-an/tran-thi-y
  Tuần 33 TẬP ĐỌC: luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/2018-2019/giao-an/le-ton-lan-anh
  TuầN 25: Thứ tư ngày 27 tháng 02 năm 2019 Tư nhiên-xã hội: MỘt số loài cây sống trên cạn I
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/khoi-2/co-hang/giao-an
  Tuần thứ hai ngày 31 tháng năm 2009
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/2019-2020/giao-an/nguyen-thi-phuc-an
  Tuần thứ hai ngày 31 tháng năm 2009
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/_Thang_03/giao-an-lop-2-3
  Thứ hai ngày tháng năm 2019 Tập đọc TÔm càng và CÁ con (Tiết 1)
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/tran-thi-y
  Tuần 32 TẬP ĐỌC Út vịNH
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/2018-2019/giao-an/tran-thi-y
  Thiết kế dạy học Thứ hai: 18/03/2019 Tuần 28 tiếng việT Ôn tập giữa học kì II (tiết 1)
  Tuần 24 TẬP ĐỌC: luật tục xưa của ngưỜI Ê-ĐÊ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/tran-thi-y
  Tuần 12 Tập đọc. Mùa thảo quả
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/2019-2020/giao-an/nguyen-thi-loi
  Tuần thứ hai ngày 23 tháng năm 2019 Tập đọc NỖi dằn vặt của an đRÂY – ca
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-2/co-loi
  Tuần thứ hai ngày 29 tháng năm 2014 TẬP ĐỌC : MẨu giấy vụN (Tiết 1)
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-4/co-mai
  Tập đọc: MỘt ngưỜi chính trựC
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-thi-phuc-an
  Thứ hai ngày tháng năm 2018
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/2018-2019/giao-an/nguyen-van-thinh
  Kế hoạch dạy học lớp /3 Tuần 12 Trường Tiểu học An Lương Đông Thứ hai ngày tháng 11 năm 2018 Tập đọc Kể chuyện
imgs/Thu_muc_he_thong/chuyen-mon
  TrưỜng th số 1 an đÔng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/2018-2019/giao-an/ha-thi-thuy-van
  Giao án lớp 5 Trường Tiểu học An Lương Đông
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/2019-2020/giao-an/nguyen-thi-phuc-an
  Tuần thứ hai ngày 31 tháng năm 2009
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_11
  Phòng gd&Đt hưƠng thuỷ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Phòng gd-đt phú LỘc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-4/co-thai
  Lịch baùo giảNG
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/2018-2019/giao-an/nguyen-van-thinh
  Thứ hai ngày 1/12 năm 2014
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/2019-2020/giao-an/nguyen-thi-kim-phuong
  Tuần thứ hai ngày 31 tháng năm 2009
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-thi-kim-phuong
  Thứ hai ngày 6 tháng năm 2018 Tập đọc kể chuyện
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/2015-2016/giao-an/tran-thi-bang
  TuầN 14: Thứ ngày tháng 11 năm 2015 LỊch sử: Bài 12 : nhà trần thành lậP
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/_Thang_03/giao-an-lop-2-3
  Thứ hai ngày 8 tháng năm 2019 Tập đọc quả tim khỉ (Tiết 1)
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thay-tan
  Ngày 8 tháng năm 2016 TẬP ĐỌC: Ôn tập I. Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_12
  TrưỜng phổ thông huế star cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-5/co-y
  Tuần 18 Tiếng Việt: Ôn tập cuối học kì I (tiết 1)
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-thi-phuc-an
  Thứ hai ngày 6 tháng năm 2018
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_09
  Phòng gd& Đt phú LỘc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/2018-2019/giao-an/nguyen-thi-phuc-an
  Thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2012
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_03
  Phòng gd&Đt hưƠng thuỷ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/2019-2020/giao-an/nguyen-thi-kim-chi
  Toán luyện tập a
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/2017-2018/giao-an/nguyen-thi-kim-phuong
  Thứ hai ngày 22 tháng 12 năm 2014
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/2016-2017/giao-an/nguyen-thi-hang
  Thứ hai ngày tháng năm 2017 Tập đọc kể chuyện
directory imgs Thu muc he thong  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương