imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_08
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/cong_van/nam-2012-2013/t9
  Phßng gi¸o dôc Phong §iÒn
imgs
  Nội dung chương trình toán Tiểu học
imgs/gd_ngll
  Huong dan thi tot nghiep 2007
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_04
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/tieng-anh
  Phiếu khảo sát thông tin
imgs
  + Phải ghi đầy đủ các thông tin trong các loại sổ sách sau: Sổ theo dõi pcgdth và Sổ theo dõi pcgd
imgs/2015/t10-2015
  Chào mừng quý thầy cô giáo về tham dự lớp tập huấn “Triển khai hệ thống thông tin điện từ Quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ” năm 2014
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_05
  Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực do Bộ gd&ĐT phát động
imgs/van_phong
  Bộ chqs tt- huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  Ubnd huyện a lưỚi phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs
  ĐÁnh giá việc thực hiện công tác trọng tâm tháng 8/2012
  Ubnd huyện phú vang
files/office
  Sá ž gd&Đt quẢng trá Š
imgs
  Ubnd huyện phú LỘc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/tieng-anh
  ChưƠng trình bồi dưỠng học sinh giỏI
imgs/2013-2014
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_01
  Thực hiện nhiệm vụ năm học 016-2017, nhằm kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai Chương trình Tiếng Việt lớp Công nghệ gd của một số trường, bộ phận tiểu học Phòng gd&Đt a lưới tiến hành kiểm tra các trường tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_04
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/012015
  Tiêu chuẩn quốc gia: tcvn 8794 : 2011
imgs
  HưỚng dẫn tổ chức hội thi cô giáo tài năng duyên dáng lần thứ I năm họC 2015-2016
imgs/tieng-anh
  Phiếu khảo sát thông tin
imgs
  Tỉnh đOÀn sở giáo dụC & ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_01
  Đt kiên lưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cụm thi đua soos3 Độc lập – Tự do Hạnh phúc
  Y chế hoạt động khối thi đua
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_03
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_02
  Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học huyện Mai Sơn lần thứ nhất năm học 2014 2015
imgs/gd_ngll
  Cuộc thi viết thư quốc tế upu lần thứ 40
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_01
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 0 tháng năm 2008 chỉ thị
imgs/042014
  TrưỜng tiểu học dưƠng nỗ: HƯỚng về nhà LƯu niệm của báC Ở LÀng dưƠng nỗ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_02
  Thị ĐOÀN – phòng gd&Đt thị XÃ HƯƠng thủy ban tổ chức cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_02
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/2014-2015
  Microsoft Word Cong van 7141 bgddt-gdtrh huong dan Olimpic tieng Anh tren internet 2012-2013. doc
imgs/tieng-anh
  Bộ giáo dục và ĐÀo tạo số: 7972/bgdđt-gdtrH
upload_imgs/file
  Sở ngoại vụ Số: CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs
  Từ xa xưa, đọc sách được coi là một việc hết sức thanh tao
  Hội lhpn tỉnh t
imgs/042014
  Ubnd huyện phú vang phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs
  Pgd-đt hưƠng thủY
imgs/to_chuc_can_bo
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  Quy trình hoạT ĐỘng năm họC 2017-2018
imgs/012015
  LđLĐ huyện phú vang
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_01
  Kế hoạch giáo dục mầm non
imgs
  Ubnd thị XÃ HƯƠng trà CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/022015
  Bộ giáo dục và ĐÀo tạo tài liệu hỏI – ĐÁP
imgs
  Thể LỆ tham dự cuộc thi viết luận của usaid điều kiện tham dự
  ĐỘi tntp hồ chí minh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_12
  Chủ đề : Gia đình Hoạt động : Làm quen với tác phẩm văn học Đề tài
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_11
  Lqvh thơ: MẸ CỦa em
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thang3
  Mục đích yêu cầu: Kiến thức
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/thang-12
  Biết vâng lời mẹ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ke-hoach-tuan
  Chủ ĐỀ: Thế giới động vật
imgs
  Ubnd thị XÃ HƯƠng trà CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_12
  Chủ đề : Gia Đình Hoạt động
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/khoi-a
  Phát triển tình cảm xã HỘI
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/thang-11
  Kế hoạch tháng 12/201
imgs
  Nội dung câu hỏi và ĐÁP ÁN
imgs/tieng-anh
  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-cp ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo
imgs/thang-05
  Ubnd huyện phú vang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_11
  TrưỜng mầm non hưƠng sơ Số 15 /kh-mnhs cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/kh-thuc-hien-nv-nam-hoc-16_17
  Phòng gd&Đt hưƠng trà
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_11
  Câu 1: Theo Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo quyết định số 14/2008/QĐ-bgdđT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non là
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ke-hoach-tuan
  Chủ ĐỀ: Nước và một số hiện tượng tự nhiên
  Chủ ĐỀ: Gia đình
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_02
  Chất lượng bữa ăn ngày được quan tâm và chú trọng hơn. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ luôn được giữ vững, không xảy ra dịch bệnh, ngộ độc trong nhà trường
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/2018-2019/ke-hoach-nam/cac-khoi
  TrưỜng mầm non vinh hiền cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam khối mg – tuổI Độc lập -tự do – Hạnh phúc
imgs/tieng-anh
  Bộ giáo dục và ĐÀo tạo số: 032 / bgdđT – gdth v/v: Hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp năm học 2012-2013 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  GiáO Án hoạT ĐỘng học có chủ ĐỊnh tên hoạt động : Làm quen văn học Đề tài : Truyện “Củ cải trắng”
imgs
  Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học huyện Mai Sơn lần thứ nhất năm học 2014 2015
  Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học huyện Mai Sơn lần thứ nhất năm học 2014 2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_07
  Ubnd huyện a lưỚi phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs
  Mô hình clb hiện tại Vai trò của ffav
  ĐỘi tntp hồ chí minh hđh huyện phú LỘC
imgs/2015/t5-2015
  ĐOÀn tncs hồ chí minh tỉnh thừa thiên huế
imgs/tieng-anh
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
imgs
  Xây dựng thtt,hstc” Số: /bc-pgd&Đt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_02
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/khoi-d
  Mục tiêu giáo dục chủ ĐỀ: BÉ VÀ CÁc bạn thời gian thực hiện 3 tuần: từ ngày 07/09 đến ngày 25/09/2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_01
  PhiếU ĐÁnh giá
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ke-hoach-tuan
  Chủ ĐỀ: Giao thông
imgs/ke_hoach/thcs_gdtx
  Phòng giáo dục và ĐÀo tạo số : 166/pgd&ĐT Độc lập Tự do Hạnh phúc
imgs/gd_tieu_hoc
  Phòng giáo dục và ĐÀo tạo số: 172/pgd&Đt v/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 cấp tiểu học CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/giao-an
  Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
imgs/2015/t7-2015
  Bộ phần mềm giáO ÁN ĐIỆn tử phát triển trẻ NĂm tuổI
imgs
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/khoi-a
  Lĩnh vựC: pttcxh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/ke-hoach-giao-duc
  Kế hoạch giáo dục năM
imgs
  Hồ SƠ thành viên tham dự
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_12
  GiáO Án lĩnh vực phát triển thẩm mỹ hoạT ĐỘng giáo dụC Âm nhạc ndtt
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ke-hoach-nam
  Các nguy cơ XẢy ra tai nạn và CÁch phòng tranh
imgs
  ĐỘi tntp hồ chí minh tỉnh tt huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_09
  Kế hoạch chuyên môn 2011-2012
imgs/lanh
  Ubnd huyện phú LỘc phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng mn vinh hiềN
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_02
  TrưỜng mn hưƠng thọ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  Phòng giáo dục hưƠng trà CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/ke_hoach
  Uỷ ban nhân dân thị XÃ HƯƠng thủY
imgs/gd_tieu_hoc
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs
  Tbi cv tập huấn
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_01
  ChưƠng trình giáo dục mầm non
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_10
  Kế hoạch giáo dục năm họC 2015-2016
imgs/cntt
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/gd_tieu_hoc
  Phòng giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/khoi
  Ubnd huyện phú LỘC
imgs/052014
  Ubnd huyện phú vang phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/042014
  Ý tưởng trẻ thơ
imgs/gd_tieu_hoc
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy phòng giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/gd_ngll
  Hoäi sinh vieân vieät nam
imgs
  Ubnd huyện phú vang phòng giáo dục và ĐÀo tạO
  HưỚng dẫn nhập số liệu thống kê giáo dục tiểu học dùng cho trường tiểu học A. Khái quát
imgs/gd_tieu_hoc
  Ubnd huyện hưƠng thuỷ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Tiêu chí ĐÁnh giá XẾp loạI
imgs/122014
  Tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế upu lần thứ 44 tại tỉnh Thừa Thiên Huế
imgs
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Ubnd huyện phú vang
imgs/2015/t7-2015
  Ubnd huyện phú vang
imgs/kt_kdclgd/isef
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo lâM ĐỒNG
imgs
  Ubnd huyện phú vang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_01
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
imgs
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế liên ngành giáo dục và ĐÀo tạo tài chíNH
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/van-thu
  Ubnd thị XÃ HƯƠng trà CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs
  Sở y tế thừa thiên huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/_Thang_01
  Kế hoạch giáo dụC
dimgs/doc-98
  Bộ giáo dục và ĐÀo tạo bộ y tế HỌc viện y dưỢc học cổ truyền việt nam
imgs/loi
  LiêN ĐOÀn bóng đÁ na uy
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_07
  Câu 1: Anh (chị) hãy trình bày hiểu biết của anh (chị) về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe
dimgs/doc-98
  Bộ giáo dục và ĐÀo tạo bộ y tế HỌc viện y dưỢc học cổ truyền việt nam ngô chiến thuậT
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_10
  1- các hình thức và nội dung tổ chức hoạt động âm nhạc trong trường mầm non
imgs/2015/t12-2015
  CâU 1: “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Phòng gd&Đt tp huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_11
  Luật sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật bảo hiểm y tế Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12. Điều 1
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_12
  Ubnd thành phố huế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017
  Ubnd huyện a lưỚi phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_04
  Tuyên truyền về an toàn giao thôNG
imgs/Thu_muc_he_thong/van-ban-pl
  Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 9 tháng năm 2015
imgs/gd_ngll
  Huong dan thi tot nghiep 2007
dimgs/doc-98
  Bộ giáo dục và ĐÀo tạo bộ y tế HỌc viện y dưỢc học cổ truyền việt nam
  Để hoàn thành luận văn này, tôi xin chân thành cảm ơn
  Giáo dục và ĐÀo tạo bộ y tế HỌc viện y dưỢc học cổ truyền việt nam
  Bộ giáo dục và ĐÀo tạo bộ y tế HỌc viện y dưỢc học cổ truyền việt nam phí ngọc thuậN
imgs/gd_ngll
  Huong dan thi tot nghiep 2007
imgs
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thuỷ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam phòng giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/_Thang_08
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thuỷ phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/_Thang_10
  Phòng giáo dục và ĐÀo tạo số: 342/pgdđt v/v tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức HĐgd tin học cấp tiểu học năm học 2019 2020. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/cong_van/nam-2012-2013/t6
  L đLĐ huyện phong đIỀN
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/_Thang_10
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy ban chỉ ĐẠo pcgd-xmc
imgs/092014
  Ubnd huyện phú vang
imgs/cong-doan-pgd
  LđLĐ huyện phú vang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/_Thang_02
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy phòng giáo dục và ĐÀo tạO
Uploads/imgs/file
  Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định vào học tại Việt Nam a Trình tự thực hiện
imgs/kt_kdclgd/hsg
  Ubnd huyện hưƠng thủY
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_01
  TrưỜng mn phú thanh
imgs/122014
  Công đOÀn giáo dụC
imgs/gd_trung_hoc
  Bảng chỉ MỤC
imgs
  HưỚng dẫn sử DỤNG
imgs/tieng-anh
  A. Quy trình & thông tin tổ chức cuộc thi tiếng Anh Cambridge
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_01
  Kế hoạch công tác tháng 12/2017 Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ tư tưởng chính trị và năng lực công tác
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2020/_Thang_02
  Bài thơ “Ảnh Bác”
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/thang-11
  Kế hoạch giáo dục năm họC 2017- 2018
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_12
  Chủ đề : Gia Đình Hoạt động : Làm quen với tác phẩm văn học Đề tài
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_03
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủY
imgs/kt_kdclgd/ngan_hang_de
  ĐỀ thi chọn học sinh giỏi huyện năm họC 2005 – 2006
imgs/cong_van/nam-2012-2013/t8
  Huyện phong đIỀN
imgs/2015/t9-2015
  L§L§ HuyÖn phó vang Céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam
imgs
  L§L§ HuyÖn phó vang Céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Mục tiêu chủ ĐỀ: phưƠng tiện và luật lệ giao thôNG
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/thang-12
  Biết vâng lời mẹ
imgs/2016/t8
  Bài giảNG: phòng cháy và chữa cháy trong trưỜng họC
imgs
  Thời gian: 10-12/8/2015 3
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_12
  Chủ đề : Gia đình Hoạt động : Làm quen với tác phẩm văn học Đề tài
directory imgs  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương