images/vn888/data/201205
  Kì thi tuyển sinh lớP 10 trung học phổ thông khóa ngày 21 tháng 06 năm 2012 tại Hà Nội
images/vn65/data
  Thực phẩm ăn kiêng Diet 200
images/vi955/data/2012/9
  HưỚng dẫn giải chi tiếT ĐỀ ĐẠi họC 2012 MÔn thi: VẬt lí, khối a&A1
Data/hnedu/hanoi/Attachments
  Kính gửi: Trưởng phòng gd&ĐT các quận, huyện, thị xã
StoreData/File
  Kế hoạch năm 2009 được triển khai thực hiện trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức
images/vi955/data/2012/9
  Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năM 2009
images/vn888/data/201205
  Kì thi tuyển sinh lớP 10 trung học phổ thông khóa ngày 21 tháng 06 năm 2012 tại Hà Nội
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thptnguyenthigiang
  Sở gd&Đt vĩnh phúC
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thcstrungnguyen
  Tr­êng thcs trung Nguyªn ®Ò kh¶o s¸t th¸ng 10 n¨m häc 2011-2012
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/vinhphuc
  Một số giải pháp nâng cao chất lượng ứng dụng cntt cho giáo viên mầm non
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thcsdongcuong/Attachments
  HưỚng dẫn chấm hsg lớp vòng năm học 2014-2015
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thbalang/Attachments
  Violympic lớP 1
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/vinhphuc/TaiNguyen
  Câu 3 (2 điểm)
images/vn865/data
  Cục khảo thí VÀ kiểM ĐỊnh chất lưỢng giáo dục cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/vn888/data/201304
  Xác định trọng tâm của bài dạy
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/mngiakhanh
  Lý do chọN ĐỀ TÀI
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/mntrieude/Attachments
  Câu hỏi trắc nghiệM Ôn tậP
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/vinhphuc
  Giáo dục kỹ NĂng sống cho học sinh thông qua các hoạT ĐỘng sinh hoạt tập thể, ngoài giờ LÊn lớP
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thminhtan
  Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thcsquangyen
  Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớP 9 thcs cấp tỉnh năm họC 2016-2017
StoreData/File
  Đề cương chi tiết
  Ngay từ đầu năm, Lãnh đạo thành phố đã tập trung chỉ đạo, triển khai các nhóm giải pháp đồng bộ để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/vinhphuc
  ChuyêN ĐỀ : tpr- một phưƠng pháp tốt giúp học sinh học tiếng anh hiệu quả VÀ HỨng thú HƠN
  HưỚng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệM
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/mntutrung/Attachments
  GiáO Án dự thi giáo viên giỏi huyện lĩnh vực: Phát triển nhận thức Chủ đề: Gia đình
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thcskimngoc
  Phòng gd&Đt yên lạC
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/vinhphuc
  Câu hỏi chủ ĐỀ clo theo mứC ĐỘ
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thhophoa/Attachments
  ĐỀ thi kiểm tra thời gian làm bài: 60 phút; (50 câu trắc nghiệm) Câu 1
images/vn862/data
  Gợi ý giải đề thi đaị học khối d năm 2008 Môn thi: anh – Mã đề 613
AppFile/data/2013/06/19
  Thông báo về qui đỊnh xuất vé ĐIỆn tử HÃng viet nam airlines (bsp)
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thcsttyenlac
  TrưỜng thcs thị trấn yên lạc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thcstrungnguyen/Attachments
  Phòng gd&Đt yên lạC
images/vi955/data/2012/9
  HưỚng dẫn giải chi tiếT ĐỀ ĐẠi họC 2012 MÔn thi: anh, khối d1
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/mntuyen/Attachments/tin tuc
  GiáO Án dự thi: giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lĩnh vực phát triển thẩm mỹ Hoạt động tạo hình
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/mnhuongson
  Điều lệ trường mầm non phần dành cho giáo viên và nhân viên; Nhiệm vụ của giáo viên
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thptvinhyen
  Phần I : GỢI Ý giảI ĐỀ MÔN: ngữ VĂn a. YÊU cầu chung
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/vinhphuc
  Cho và nhậN
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thantuong2
  Những đặc điểm tâm lý của trẻ vào lớp 1 bố mẹ cần biết
images/vn862/data
  GợI Ý giảI ĐỀ thi đẠi học khối d năM 2008 Môn thi : VĂn phần chung cho tất cả thí sinh
images/vn7/data
  Mã đề thi 130 Xác định từ / cụm từ có gạch dưới ứng với a hoặc B, C, d cần phải sửa để những câu sau trở thành chính xác
images/vn845/data
  Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp thpt năm 2008
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thcsyenphuong
  Ubnd huyện yên lạc phòng giáo dục và ĐÀo tạO
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thboly
  Họ và tên: phan hữu chung ngày sinh: 08/12/1978 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Trường Tiểu học Bồ Lý
images/vn845/data
  Kỳ thi tuyển sinh lớP 10 thpt năm họC: 2008 2009 Hà Nội Môn thi : ngữ VĂN
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/mnvinhson/Attachments
  Ubnd huyện vĩnh tưỜNG
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thcslehongphong/Attachments
  TiếT 40: Văn bản thầy bói xem voi (truyện ngụ ngôn)
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thcshongchau
  Phòng gd&Đt vĩnh thuậN
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thcsdongtinh/Attachments/2017/Thang 6
  Phân phối chưƠng trình cấp thcs
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thcskimngoc
  Phòng gd&Đt yên lạC
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/vinhphuc/TaiNguyen
  Một số biện pháp nhằm gây hứng thú HỌc môn mĩ thuật cho học sinh lớP 5
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thcskimngoc/Attachments
  5 điều nên dạy ở mọi trường học
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/vinhphuc
  I/ Khái niệm: nghị luận về một hiện tượng đời sống là bàn về một hiện tượng có ý nghĩa đối với đời sống xã hội: cách thể hiện tình cảm gia đình, thực trạng trong xã hội
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thyenphuong
  ĐỀ TÀI: “MỘt vài biện pháp giúp học sinh tiểu học hứng thú TÌm hiểu kiến thức về ĐỘi tntp hồ chí minh và DỄ nhớ CÁc bài háT – MÚa tập thể”
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thyendong2
  Chuyên đề: Nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn cho học sinh lớp 4 A. ĐẶt vấN ĐỀ
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thtrungha
  Ubnd huyện yên lạc phòng giáo dục và ĐÀo tạO
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thlienchau
  Những quy đỊnh chung
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thtudu
  Phòng gd-đt cầu ngang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thtrungha
  Ubnd huyện yên lạc phòng giáo dục và ĐÀo tạO
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thlienchau
  Ubnd huyện yên lạC
Data/hnedu/hanoi/Attachments
  Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thtrungkien
  Ubnd tønh VÜnh Phóc
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/pgdtamduong
  Ubnd huyện tam dưƠNG
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/vinhphuc
  Khái quát về biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Khái quát về biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/dtntphucyen
  Bộ giáo dục và ĐÀo tạo dự Án phát triểN giáo dục thcs vùng khó khăn nhất nguyễn Việt Hùng và Hà Thế Truyền (Chủ biên )
DataLibrary/Images
  Thư MỤc sách mới tháng 02/ 2019 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thdongtien
  Phòng gd&Đt số: 227 /hd-pgd&Đt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thkhaiquang
  Ubnd thành phố VĨnh yên cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thcslienchau
  Ubnd tØnh VÜnh Phóc Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Së Gi¸o Dôc §µo T¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thbalang/Attachments
  Giải toán qua internet – violympic toáN 2 VÒng 15
Monre_Portal/mvnplugindata/monre-portlet/adminpro/25
  Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/vinhphuc
  ĐỀ thi thử thpt quốc gia 2015
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/vinhphuc/TaiNguyen
  Sở gd & Đt vĩnh phúC
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/vinhphuc
  Sáng kiến kinh nghiệm rèn chữ cho học sinh
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/vinhphuc/TaiNguyen
  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-cp ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo
DataLibrary/Images
  Thư MỤc sách mới tháng 01/ 2019 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
images/vn862/data
  Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với a hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 1 đến 5
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thbalang/Attachments
  Giải toán qua internet – violympic toáN 3 VÒng 14
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/mntrungha
  *Tổ chức “Tuần lễ sức khỏe” Dự kiến tổ chức vào tuần 3, tháng năm 2016
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thhophoa/Attachments
  TrưỜng th la ngâU
images/vn888/data/201304
  TrưỜng thpt nguyễn trãI ĐỀ tham khảO Ôn thi tốt nghiệp thpt môn tiếng anh 12 Thời gian làm bài 60 phút
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/mntamhong
  Nội quy-quy chế nhà trường
data/8685497226090969082/tintuc/files/03.2019
  Chiều ngày 25/2, Trường thcs lương Khánh Thiện phối hợp với Trung tâm Anh ngữ ocean edu tổ chức chương trình Rung chuông vàng. Chủ đề chương trình về kiến thức tiếng Anh
datafiles_accco/setmulti
  Mẫu hồ SƠ YÊu cầu chỉ ĐỊnh thầU
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thbalang/Attachments
  Giải toán qua internet – violympic toán tiếng anh lớp vòng
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/pgdtamduong
  Ubnd tØnh vÜnh phóc
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thcsdongich
  ChưƠng đĂng nhập hệ thống 4 Trang chủ đăng nhập 4
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thtrungnguyen
  Quy chế HỘi thi “CÔ giáo tài năng duyên dáng toàn quốC
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thbalang/Attachments
  Giải toán qua internet – violympic toáN 3 VÒng 17
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thcshongchau
  Ubnd huyện yên lạc phòng giáo dụC & ĐÀo tạO
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thnguyetduc
  Ubnd huyện yên lạC
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thcscaominh
  Ubnd thị XÃ phúc yên phòng gd&Đt số: 05/QĐ-gd&Đt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thxuanloi
  Ubnd huyÖn lËp th¹ch
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thtelo
  Ubnd huyện yên lạc phòng giáo dục và ĐÀo tạO
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thkimngoc
  Ubnd huyện yên lạC
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thtelo
  Ubnd tØnh VÜnh Phóc
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thptxuanhoa
  Sở gd& Đt vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thpt xuân hòA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thcslienchau
  Ubnd tØnh vÜnh phóc
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/thtrungha
  Ubnd huyện yên lạc phòng giáo dục và ĐÀo tạO
test/ADMIN2/Data/vinhphuc/mntrungha
  Phßng gi¸o dôc
Data/hnedu/hanoi/Attachments
  Ubnd quận bắc từ liêM
  Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
vnsat/data/baocao
  Mẫu vi-gsđG 2
Data/hnedu/hanoi/Attachments
  TrưỜng thcs khưƠng thưỢng quậN ĐỐng đa hội thi rung chuông vàng lầN 2 NĂm họC 2014-2015
27.2.104.170=_595585-[YhocData.com] chamcuuthuchanh.pdf
  Microsoft Word cham cuu thuc hanh book doc
42.1.89.178=_439686-_Data_hnedu_thphucloi_Attachments_Tài liệu tham khảo PPBTNB (1).pdf
  Tài liệu tham khảO
14.248.11.180=_608098-Kyland-SICOM3000A-Datasheet-EN.pdf
  Industrial Ethernet Solutions
42.112.121.25=_3903198-Big Data, Data Mining, and Machine Learning ( PDFDrive ).pdf
  Big Data, Data Mining, and Machine Learning
103.141.176.82=_346837-1. Data Ho so nang luc.docx
  Hồ sơ năng lực
14.238.44.2=_8765496-Pro Oracle Database 12c Administration, 2nd Edition.pdf
  Pro Oracle Database 12c Administration
directory data  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương