Danh sách các từ viết tắT


Tóm tắt diễn biến thời tiết trong mùa mưa năm 2013 ảnh hưởng trực tiếp đến việc chăm sóc cây Măng tây xanh tại thôn Hà Đông xã Điện Hoàtải về 230 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích230 Kb.
#2664
1   2   3   4

2.3.4. Tóm tắt diễn biến thời tiết trong mùa mưa năm 2013 ảnh hưởng trực tiếp đến việc chăm sóc cây Măng tây xanh tại thôn Hà Đông xã Điện Hoà


Thời tiết trong mùa mưa năm 2013 diễn biến phức tạp, bão, lụt và không khí lạnh là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển cây Măng tây xanh trong mùa mưa. Theo số liệu báo cáo của Trung tâm khí tượng thủy văn - Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ cho thấy: Từ tháng 9 đến tháng 11 đã có 7 cơn bão và 02 áp thấp nhiệt đới. Vì vậy đã gây mưa lớn trên diện rộng, tập trung vào các ngày 17-19/9; 2-3/10; 14-16/10; 6-8/11; 14-16/11 (Tổng lượng mưa đo được tại trạm Thủy văn Câu lâu là 1736mm ). Trong đó ảnh hưởng trực tiếp và gây thiệt hại nặng về người và tài sản, hoa màu, là cơn bão số 11 đổ bộ vào thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (10 - 15/10/2013). Ngoài ra Không khí lạnh xuất hiện khá sớm và cường độ mạnh hơn mọi năm. Từ tháng 10 đến tháng 12 có 07 đợt không khí lạnh, ít hơn cùng kỳ năm trước 03 đợt. Tuy nhiên, không khí lạnh trong mùa mưa năm 2013 có đặc điểm là xuất hiện khá sớm và cường độ mạnh. Đợt không khí lạnh từ giữa đến cuối tháng 12 đã làm nền nhiệt giảm mạnh, rét lạnh xảy ra nhiều nơi và kéo dài trong nhiều ngày.

Chính sự tác động bất lợi của các yếu tố khí hậu đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng và phát triển cây Măng Tây xanh trong mùa mưa năm 2013, mọi biện pháp tác động kỹ thuật như làm cỏ, bón phân, tỉa cây định chồi không được triển

khai thực hiện đúng theo quy trình, nguyên nhân do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, nhiều đợt, nền đất bị ẩm ướt, nấm bệnh phát sinh gây hại trên cây Măng tây xanh. Vì vậy, chúng tôi chỉ chú trọng đến công tác tiêu thoát nước cho vườn cây và phòng trừ một số bệnh cho cây Măng tây xanh. Sau thời gian này công tác chăm sóc có quan tâm nhưng không thực hiện kịp thời nên đến trung tuần tháng 2/2014 mọi biện pháp tác động kỹ thuật mới được thực hiện một cách triệt để.

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Nội dung 1: Tiến hành điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng sản xuất cây Măng Tây Xanh tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

3.1.1. Điều tra thực trạng sản xuất cây Măng tây xanh


Trong quá trình đi khảo sát các hộ trồng cây Măng tây xanh (nông dân gọi là cây Liễu) dọc trên các tuyến đường ĐT609, ĐT 610 và tại xã Điện Hòa ... rải rác có một vài hộ có trồng cây này và chúng tôi tiến hành phỏng vấn về cây măng tây xanh với kết quả như sau:

- Tổng số hộ điều tra: 40 hộ;

- Địa điểm điều tra: Các hộ dọc trên đường ĐT 608; ĐT 609; ĐT610, ĐT607;

- Thời vụ trồng: Quanh năm;

- Nguồn gốc giống: Không rõ nguồn gốc;

- Kỹ thuật trồng: Có hộ trồng bằng hạt và có hộ trồng bằng chồi rễ;

- Mức đầu tư thâm canh: Quảng canh không bón phân;

- Mục đích trồng: Lấy cành lá trang trí với hoa cắt cành;

- Quy mô: Mỗi hộ chỉ trồng 3-5 gốc.

Tóm lại: Cây măng tây xanh có thể trồng trên nhiều địa hình khác nhau như trên vùng đất thấp ngập lụt hàng năm như Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Phước, Điện An (Dọc đường ĐT 609), các xã Gò Nổi (ĐT 610) và các xã Vùng Cát, với quy mô diện tích của mỗi hộ là một vài gốc, trồng để thu hoạch thân lá trang trí với hoa cắt cành, người nông dân không có kiến thức hiểu biết về giá trị thực phẩm cũng như dinh dưỡng của cây Măng tây xanh.


3.1.2. Công việc điều tra chuỗi thị trường và chuỗi giá trị của cây Măng tây xanh tại thị xã Điện Bàn


Qua điều tra thực tế các chợ đầu mối có tiêu thụ cành lá cây Măng tây xanh trên địa bàn thị xã cho thấy kết quả như sau:

- Thị trường tiêu thụ: Không ổn định, chủ yếu cung cấp cho các thương lái trang trí hoa ở các chợ nhất là vào các dịp tết, lễ truyền thống của dân tộc.

- Giá cả: Giá cả ở các chợ đầu mối trung bình hai mươi cành nhánh giá 10.000đ.

- Hiện nay tại các chợ đầu mối sản phẩm cây Măng tây xanh còn rất mới mẻ, người dân chưa biết cách trồng và thu hoạch cây Măng tây xanh để làm thực phẩm. Đối với các siêu thị như Big C, Metro có bán sản phẩm Măng tây xanh với giá 120.000đ /kg. Vào tháng 10/2013, sau khi Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư

và Công ty cổ phần Hưng Trung Việt tham quan mô hình và đặt vấn đề thu mua sản phẩm chồi măng non theo giá thoả thuận bình quân 50.000đ/kg măng và 30.000đ/ kg thân, lá cây Măng tây xanh khô. Tuy nhiên, do sản phẩm thu được từ đề tài khảo nghiệm quá ít nên không có sản phẩm cung cấp cho đơn vị đặt hàng.

Nhận xét đánh giá chung:

Qua điều tra khảo sát cây Măng tây xanh mà nông dân thường gọi là cây Liễu đã được trồng lâu đời trên nhiều loại đất khác nhau, nhiều địa hình khác nhau nhưng cùng chung một mục đích là lấy cành lá trang trí với hoa cắt cành.

Về phương pháp nhân giống: Nông dân sử dụng cả hai phương pháp trồng bằng hạt hoặc trồng từ mầm rễ.

Trồng quảng canh, nhỏ lẻ, phân tán.


3.2. Nội dung 2: Tiến hành xây dựng các mô hình thí nghiệm, theo dõi sự sinh trưởng và phát triển cây Măng tây xanh và đề xuất các giải pháp kỹ thuật trồng cây Măng tây xanh tại thị xã Điện Bàn

3.2.1. Kết quả theo dõi khả năng sinh trưởng và phát triển cây Măng tây xanh tại thôn Hà Đông xã Điện Hoà

3.2.1.1 Kết quả theo dõi khả năng sinh trưởng và phát triển cây Măng tây xanh trong vườn ươm:


Bảng 3.2.1: Theo dõi Tỷ lệ cây nẩy mầm trong giai đoạn vườn ươm

Chỉ tiêu theo dõi

Giống lai

F2 UC 157

Giống thuần

địa phương

- Ngày ươm giống

20/01/2013

13/02/2013

- Ngày nẩy mầm 5%

31/01/2013

28/02/2013

- Thời gian từ gieo đến nẩy mầm 5%

15 ngày

20 ngày

- Ngày nẩy mầm 80%

05/02/2013

05/3/2013

- Tỷ lệ nẩy mầm (%)

80%

40%

Nhận xét:

- Đối với giống địa phương thời gian nẩy mầm chậm, tỷ lệ nẩy mần đạt thấp.

- Đối với giống Măng tay xanh lai UC 157 thời gian nẩy mầm sớm hơn giống măng tây xanh thuần tại địa phương và tỷ lệ nẩy mầm trên 80%.

Hình 1. Tạo bầu và gieo ươm cây giống

Bảng 3.2.2: Theo dõi sự sinh trưởng của cây trong giai đoạn vườn ươm:


Diễn giải

Giống


35 ngày

60 ngày

90 ngày

UC 157

Địa phương

UC 157

Địa phương

UC 157

Địa phương

Chiều cao cây (cm)

16

11

40,2

30

60

40

Số chồi/ gốc (Chồi)

2,2

1,2

3,2

2

3,2

2  • Nhận xét :

+ Đối với giống lai F2 UC 157 có sự sinh trưởng nhanh và mạnh hơn giống địa phương.

+ Sau khi ươm 90 ngày: Giống lai F2 UC 157 cao trung bình 60 cm; Giống địa phương cao trung bình 40 cm.

Nhìn chung các giống đảm bảo đủ tiêu chuẩn cây trồng ra ruộng sản xuất.

Hình 2. Hạt giống nẫy mầm sau gieo ươm 20 ngày
3.2.1.2. Kết quả theo dõi cây MTX trồng ra ruộng sản xuất:

* Giai đoạn kiến thiết cơ bản( KTCB):


Theo dõi sự sinh trưởng và phát triển cây Măng tây xanh trên hàng đơn:

Bảng 3.2.3: Sự phát triển chiều cao cây Măng tây xanh trên hàng đơn

thời kỳ KTCB

Đơn vị tính : cmCác nghiệm thức

bố trí thí nghiệm

1 tháng sau trồng

2 tháng

sau trồng

3 tháng

sau trồng

4 tháng

sau trồng

Giống thuần( Địa phương)

50,2

54,56

64,56

83,53

Giống Lai F2 UC 157

69,86

79,26

91,93

113,20

Nhận xét:

- Tốc độ tăng trưởng giống Măng tây xanh lai F2 UC 157 có sự khác biệt rõ so với giống địa phương. Sau 4 tháng trồng ra ruộng sản xuất, chiều cao cây giống F2 UC 157 đạt xấp xỉ 120 cm, là mức chuẩn để bấm tỉa chọn cây mẹ trong khi đó giống địa phương phát triển chậm hơn.

- Như vậy sau 4 tháng trồng cây Măng tây xanh ra ruộng sản xuất cây măng tây xanh sinh trưởng rất mạnh, chịu được điều kiện nắng hạn ở thị xã Điện Bàn.

Bảng 3.2.4: Sự phát triển đường kính gốc cây MTX trên hàng đơn

thời kỳ KTCB

Đơn vị tính: mmCác nghiệm thức

bố trí thí nghiệm

1 tháng sau trồng

2 tháng

sau trồng

3 tháng

sau trồng

4 tháng

sau trồng

Giống thuần (Địa phương)

3,28

3,55

4,13

4,15

Giống Lai F2 UC 157

5,04

5,55

5,72

5,75

Nhận xét:

- Trong cùng điều kiện chăm sóc đường kính gốc của giống địa phương tăng trưởng chậm hơn so với giống lai. Sau 4 tháng trồng ra ruộng sản xuất đường kính gốc Măng tây xanh lai đạt trung bình 5,75mm và giống địa phương đạt trung bình 4,15mm. Đây là chỉ số quan trọng đánh giá tiềm năng năng suất cây Măng tây xanh.

Theo dõi sự sinh trưởng và phát triển cây Măng tây xanh trồng hàng đôi:

Bảng 3.2.5: Sự phát triển chiều cao cây Măng tây xanh trên hàng đôiCác nghiệm thức

bố trí thí nghiệm

1 tháng sau trồng

2 tháng

sau trồng

3 tháng

sau trồng

4 tháng

sau trồng

Chiều cao cây (cm)

77,42

84,34

96,42

110,00

Đường Kính thân (mm)

5,00

5,25

5,55

5,75Nhận xét :

Trên hàng đôi cây Măng tây xanh lai F2 UC 157 sinh trưởng và phát triển tốt.Nhận xét đánh giá chung cây Măng tây xanh trong thời kỳ kiến thiết cơ bản ( Sau bốn tháng trồng cây ra ruộng sản xuất):

Trong thời kỳ kiến thiết cơ bản cây măng tây xamh tại thôn Hà Đông xã Điện Hòa sinh trưởng và phát triển tốt. chiều cao cây và đường kính thân đều tăng theo từng thời gian. Tuy nhiên nếu quan sát trên cùng một giống thì bước đầu cho ta nhận xét sau:  • Cây Măng tây xanh lai F2 UC 157 trên hàng đôi giai đoạn đầu phát triển tốt, nhưng về sau sự phát triển này chậm lại, sau 4 tháng chiều cao cây trung bình đạt 110 cm, chậm hơn so với trồng hàng đơn trên cùng một giống. Điều này cho thấy việc trồng cây măng tây xanh hàng đôi trên nền đất mỏng, thiếu dinh dưỡng không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng cho cây phát triển.

- Trong quá trình khảo nghiệm giống măng tây xanh tại thôn Hà Đông xã Điện Hòa chúng tôi có sử dụng một số biện pháp kỹ thuật như: Áp dụng màng phủ nông nghiệp, phủ rơm rạ mục nhằm hạn chế cỏ dại, giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên trong thực tế chúng tôi áp dụng các biện pháp này đều cho thấy kết quả không như mong muốn và tốn nhiều công lao động hơn trong việc làm cỏ, bón phân cho cây. Nguyên nhân, do ruộng khảo nghiệm áp dụng biện pháp tưới phun, tạo độ ẩm đồng ruộng cao và điều quan trọng là trên diện tích đất khảo nghiệm cây măng tây xanh trong 02 vụ trước đây bị bỏ hoang nên hạt giống cỏ tồn dư trong đất nhiều, nay có điều kiện để nẩy mầm phát triển.

- Trong quá trình chăm sóc cây măng tây xanh trong thời kỳ này chúng tôi thực hiện đúng theo quy trình đã được hướng dẫn, hàng tháng làm cỏ một lần và kết hợp bón phân cho cây.3.2.1.3. Kết quả theo dõi cây MTX giai đoạn bón phân dưỡng cây mẹ: (8/2013 - 2/1014):

Bảng 3.2.6: Sự phát triển cây Măng tây xanh trong giai đoạn bón phân

dưỡng cây mẹ


Chỉ tiêu theo dõi

Giống lai F2UC 157

Giống địa phương

Dưỡng cây lần 1

Dưỡng cây lần

2


Dưỡng cây lần

3


Dưỡng cây lần 1

Dưỡng cây lần 2

Dưỡng cây lần 3

Ngày bón phân

5/8/2013

5/10/2013

5/2/2014

5/8/2013

5/10/2013

5/2/2014

Chiều cao cây (cm)

120,0

120,0

120,0

110,0

120,0

120,0

Số chồi/gốc

1,6

5,0

4,0

2,0

6,0

2,0

Đường kính gốc (mm)

5,7

4,3

6,8

4,5

3,0

4,0

Nhận xét đánh giá kết quả:

- Trong thời kỳ bón phân dưỡng cây mẹ chịu ảnh hưởng trực tiếp rất nhiều yếu tố nên quá trình sinh trưởng và phát triển cây Măng tây xanh không đạt kết quả như mong muốn. Cụ thể như sau:

+ Giai đoạn bón phân dưỡng cây mẹ lần 2 (Từ tháng 10/2013- 2/2014): Thời tiết mưa nhiều, rét lạnh đến sớm và kéo dài nên ảnh hưởng đến quá trình làm cỏ, bón phân cho cây Măng tây xanh.

+ Giai đoạn bón phân dưỡng cây mẹ lần 3 (Từ tháng 2 - 5/2014): do thiếu nước trầm trọng, cỏ dại phát triển mạnh nên vườn cây phát triển kém.

Như vậy, do tác động bất lợi của thời tiết mưa nhiều, cỏ dại phát triển mạnh, biện pháp chăm sóc không được triển khai kịp thời nên ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển cây Măng tây xanh, kéo dài thời kỳ bón phân dưỡng cây mẹ 4-5 tháng nhưng vườn cây vẫn phát triển còi cọc, ảnh hưởng rất lớn đến công tác tỉa chồi, định hình cây và cho năng suất về sau.

Đến tháng 10 năm 2014, vườn cây MTX tại thôn Hà Đông mới cho thu hoạch chồi măng non nhưng sản lượng thu hoạch chồi rất thấp, 2-3 ngày mới thu hoạch được 01 kg/1000m2.

Như vậy, sau gần 02 năm trồng và chăm sóc cây Măng tây xanh tại thôn Hà Đông xã Điện Hòa, giống Măng tây xanh lai F2 UC157 mới cho thu hoạch bói chồi măng non nhưng năng suất rất thấp (2-3 ngày mới thu hoạch được 01 kg/1000m2). Giống địa phương vẫn phát triển nhưng chất lượng chồi măng non đạt rất thấp, không đủ tiêu chuẩn chất lượng chồi.

Tuy nhiên, trên diện tích 250m2 trồng măng tây xanh theo hàng đơn (1,4m x 0,5m), bằng phương pháp tách mầm chồi rễ tại thôn Châu Lâu, xã Điện Thọ. Sau 9 tháng trồng đã cho thu hoạch chồi măng non. Bình quân mỗi ngày cho thu hoạch 1,4 kg chồi.

Với năng suất thực tế 1,4 kg/250m2/ngày tương đương 10,08 - 11,76 tấn/ha/năm và giá trị thu được trên 504 - 588 triệu/ha/năm (Đơn giá 50.000đ/kg măng tươi). Trừ đi chi phí đầu tư người trồng bắt đầu thu lãi trên 93 triệu/ha/năm, không tính chi phí công lao động. (Trong một năm có trung bình 180-210 ngày thu hoạch chồi măng non).

(Xem phần phụ lục 2)


3.2.2. Theo dõi tình hình sâu bệnh trên cây Măng tây xanh


Sâu hại: Qua theo dõi vườn cây MTX tại thôn Hà Đông cho thấy các đối tượng sâu xuất hiện và gây hại trên cây Măng tây xanh như sâu đất, sâu cuốn lá nhỏ, sâu róm...Nhìn chung các đối tượng sâu có xuất hiện nhưng mức độ thấp, gây hại nhẹ.

Bệnh hại trên cây MTX: Bệnh xuất hiện nhiều và gây hại nặng cho cây MTX trong mùa mưa. Kết quả quan sát trên đồng ruộng cho thấy có những dấu hiệu về bệnh trên cây Măng tây xanh như sau:

Bệnh thối rễ: Quan sát trên vườn cây Măng tây xanh có xuất hiện các cây, cành nhánh chết khô, đây là triệu chứng của bệnh thối gốc, cần kiểm tra bộ rễ và có biện pháp xử lý kịp thời. Nếu do ngập úng cần có biện pháp tiêu thoát nước tốt. Nếu do nấm bệnh gây hại thì dùng thuốc trị nấm như COC - 85 và nếu cây chết nhiều theo từng chòm thì ta cắt toàn bộ cây Măng tây xanh và dùng thuốc Zaven pha nồng độ 1/40 (một phần thuốc 40 phần nước) tưới trực tiếp lên gốc một vài lần là cây hết bệnh.

Bệnh tuyến trùng: Quan sát trên vườn cây Măng tây xanh có xuất hiện cây khô, trên thân có những vết sọc dọc theo thân và kiểm tra bộ rễ có những nốt sần thì đây chính là bệnh tuyến trùng rễ gây hại. Để phòng trị bệnh này ta dùng thuốc đặc trị tuyến trùng như ViBam, Furadan... phun trực tiếp vào gốc, tiêu diệt bệnh tuyến trùng, hạn chế lây lan trong vườn cây.3.3. Nội dung 3: Đào tạo, tập huấn, hội thảo, quảng bá mô hình...nhằm chuyển giao qui trình trồng cây Măng tây xanh trên địa bàn thị xã Điện Bàn

Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi phối hợp với ngành chức năng trao đổi thông tin và tìm hiểu thêm tập quán canh tác cây Măng tây xanh trong nhân dân, thông qua các diễn đàn tập huấn chuyển giao kỹ thuật để tuyên truyền cho nhân dân biết thêm về giá trị dinh dưỡng, giá trị về kinh tế khi trồng cây MTX. Qua đó cũng có một số hộ nông dân có nhu cầu muốn trồng thử nghiệm và

chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, trong đó có ông Trần Văn Tiếp thôn Xóm Phường xã Điện Hòa, là cán bộ hưu trí, có thời gian công tác tại Miền Nam, có tham quan mô hình trồng cây MTX tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay đã về hưu và trong vườn có trồng 45 bụi MTX mua từ Ninh Thuận về trồng. Qua trao đổi với chúng tôi muốn phát triển cây măng tây xanh trên đất vườn với diện tích trên 2000m2 và trước mắt muốn trồng thử vài trăm mét vuông để rút kinh nghiệm trước khi mở rộng sản xuất.

Chúng tôi đã phá bỏ một số diện tích trồng cây MTX tại thôn Châu Lâu xã Điện Thọ lấy giống đem về trồng trên diện tích đất vườn. Thực tế cho thấy một bụi MTX đang trồng năm thứ nhất có thể nhân giống tách mầm rể được 4-5 chồi rễ để trồng mới, qua trao đổi kỹ thuật trồng mới bằng phương pháp tách mầm rễ ông đã trồng thành công cây MTX trong đất vườn, với tỷ lệ sống 100% và trồng được 150 bụi. Qua 2 tháng cây sinh trưởng và phát triển rất tốt, tại Hội thảo khoa học trồng khảo nghiệm cây MTX tổ chức tại Điện Hòa, ông tham gia phát biểu và trao đổi nhiều kinh nghiệm quý khi tham gia trồng cây MTX.

Từ khi tiến hành thực hiện đề tài đến nay gần 02 năm chúng tôi mới có sản phẩm thu hoạch chồi măng non và chúng tôi tổ chức Hội thảo vào ngày 16/10/2014 (Kèm biên bản Hội thảo), qua hội thảo nhiều nông dân đến đăng ký muốn tham gia, tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Măng tây xanh.

Hình 3. Hội thảo đầu bờ
tải về 230 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương