Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa họctải về 136.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích136.5 Kb.
#195

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC

Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học - môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học
(Kèm theo Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16 /7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Số thứ tựthiết bị

Tên thiết bị

Mô tả chi tiết

Đối tượng sử dụng

Dùng cho lớp

Ghi chú

Học sinh

Giáo viên

A

Tranh, ảnh
1

THTK1001

Bộ xương

Tranh câm, kích th­ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

x

x

2
10 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.
2

THTK1002

Hệ cơ

Tranh câm, kích th­ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l­ượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

x

x

2
7 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định l­ượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.
3

THTK1003

Cơ quan tiêu hóa

Tranh câm, kích th­ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

x

x

2
10 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.
4

THTK1004

Sự tiêu hóa thức ăn ở khoang miệng, dạ dày, ruột non, ruột già

Tranh câm, kích th­ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l­ượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

x

x

2
5

THTK1005

Cơ quan hô hấp

Tranh câm, kích th­ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l­ượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

x

x

3
5 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.
6

THTK1006

Cơ quan tuần hoàn

Tranh câm, kích th­ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l­ượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

x

x

3
2 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.
7

THTK1007

Cơ quan bài tiết nước tiểu

Tranh câm, kích th­ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l­ượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

x

x

3
5 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.
8

THTK1008

Cơ quan thần kinh

Tranh câm, kích th­ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu và 7 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định l­ượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

x

x

3
7 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.
9

THTK1009

Sơ đồ vòng tuần hoàn

Tranh câm, kích th­ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l­ượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

x

x

3
7 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.
10

THTK1010

Một số cơ quan trực tiếp tham gia quá trình trao đổi chất của cơ thể người với môi trường

Tranh câm, kích th­ước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l­ượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

x

x

4
14 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.
11

THTK1011

Tháp dinh dưỡng cân đối

Tranh câm, kích th­ước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l­ượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

x

x

4
14 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.
38 thẻ cài tranh, kích thước (50x50)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.
12

THTK1012

Sơ đồ "Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên"

Tranh câm, kích th­ước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l­ượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

x

x

4
3 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.
13

THTK1013

Sơ đồ "Sự trao đổi chất ở cây xanh"

Tranh câm, kích th­ước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu; 6 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, 2 thẻ cài tranh kích thước (50x50)mm, in 4 màu trên giấy couché có định l­ượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

x

x

3,4
6 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.
2 thẻ cài tranh, kích thước (50x50)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.
14

THTK1014

Bộ tranh về những việc nên làm và không nên làm để đảm bảo an toàn về điện

Gồm 9 tranh, kích thước (130x190)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l­ượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.

x

x

5
15

THTK1015

Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

Tranh câm, kích thước (540x790)mm dung sai 10mm; in offset 4 màu trên vật liệu viết, xóa được nhiều lần.

x

x

5
B

Dụng cụ
16

THTK2016

Mô hình trái đất quay quanh mặt trời và mặt trăng quay quanh trái đất

Chuyển động bằng quay tay, điện hoặc dùng pin theo qui luật tự nhiên, vật liệu đảm bảo độ bền cơ học.

x

x

3
17

THTK2017

Hộp đối lưu

Đảm bảo độ kín, mặt trước cần trong suốt, chất liệu không bị nóng chảy khi làm thí nghiệm có đốt cháy.

x

x

4
18

THTK2018

Hộp thí nghiệm "Vai trò của ánh sáng"

Kích thước (350x200x67)mm, độ dày vật liệu là 3mm, nắp có kích thước (350x200x3)mm có gờ tháo lắp được, mặt trong nhám có hộp để đựng 2 pin tiểu 1,5v; Kích thước đầu hộp (200x67)mm có kích thước khe nhìn (10x50)mm; có rãnh để cài 2 miếng kính (một trong, một mờ) kích thước (35x59)mm; kèm theo đèn pin dùng 2 pin tiểu 1,5v.

x

x

4
19

THTK2019

Bộ thí nghiệm không khí cần cho sự cháy

Gồm:

- Ống trụ 1: gồm 2 ống trong suốt, có kích thước Φ80mm dài 200mm, một đầu kín, một đầu hở. Đầu kín có một lỗ tròn được đậy bằng nắp Φ30mm. Thân ống chia vạch 10mm (2 màu đen và trắng).

- Ống trụ 2: 1 ống trong suốt, có kích thước Φ80mm dài 120mm, một đầu kín, một đầu hở. Đầu kín có một lỗ tròn được đậy bằng nắp Φ30mm. Thân ống chia vạch 10mm (2 màu đen và trắng).

- Khay: Kích thước miệng khoảng (173x134)mm, đáy (150x110)mm, cao 68mm.

- Đĩa đèn: Kích thước miệng khoảng Φ57mm, đáy Φ59mm, cao 9mm.


x

x

4
20

THTK2020

Bộ thí nghiệm sự giãn nở vì nhiệt của chất lỏng

Gồm:

- Bình tam giác bằng thuỷ tinh trung tính, dung tích 50ml, nút cao su giữa có lỗ Φ6mm để cắm ống thuỷ tinh.

- Ống thuỷ tinh bằng thuỷ tinh trong, thẳng, hở hai đầu, đường kính ngoài 6mm, đường kính trong 3mm, dài 200mm.

- Bảng chia vạch chữ U bằng nhựa PVC, có độ dày tối thiểu 0,8mm, được chia vạch từ 0 đến 150mm.x

x

4
21

THTK2021

Nhiệt kế

Thang đo 0oC- 100oC, độ chia nhỏ nhất 1oC.

x

x

4
22

THTK2022

Nhiệt kế y tế

Loại thông dụng

x

x

4
23

THTK2023

Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi

Gồm:

- Các loại sợi thiên nhiên (lanh, tơ tằm, bông, gai, đay).

- Các loại sợi nhân tạo (5 cuộn sợi chất liệu khác nhau).

- Panh gắp loại thông dụng, có độ dài tối thiểu 60mm.x

x

5
24

THTK2024

Bộ lắp mạch điện đơn giản

Gồm:

- Pin 1,5V.

- Bóng đèn 1,5V-2,5V.

- 2 đoạn dây.

- Một số mảnh vật liệu dẫn điện, cách điện.


x

x

5
25

THTK2025

Mô hình “bánh xe nước” (3 chi tiết)

Gồm:

- Phễu có kích thước miệng Φ80mm, cuống Φ10mm, dài 50mm.

- Tua - bin và hệ thống phát điện: Buồng tua-bin kích thước 200mm, phía trên có ống đỡ phễu cao 45mm, dưới có lỗ thoát nước; Tua-bin nước có 8 cánh, một bánh răng kích thước Φ48mm, một trục kích thước Φ4mm và một bánh đai kích thước Φ70mm; Đế có gá đỡ buồng tua-bin, trên đế có gắn máy phát điện và đèn LED; Máy phát điện đủ làm sáng 1 đèn LED, bánh đai kích thước Φ10mm; Đai truyền bằng cao su nối 2 bánh đai.

- Khay chứa nước co dung tích 1,5lít, đỡ vừa đế tua-bin.x

x

5


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Vinh HiểnКаталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2009
2009 -> Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở môn Vật lí
2009 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng tháP Độc lập Tự do Hạnh phúc
2009 -> Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-ttg ngày 18 tháng năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long
2009 -> Về việc phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2009 -> Số: 145/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2009 -> Bng 1 Nång ®é tèi ®a cho phÐp cña nox, so2, F, nh3, H2SO4, bôi urea vµ bôi trong khÝ thi cña nhµ m¸y sn xuÊt phn bãn hãa hä
2009 -> QuyếT ĐỊnh về việc Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và chi tổ chức
2009 -> Tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 136.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương