Dạng thứC ĐỀ thi ngoại ngữ của khung châU ÂUtải về 21.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích21.46 Kb.

DẠNG THỨC ĐỀ THI NGOẠI NGỮ THEO KHUNG CHÂU ÂU

ÁP DỤNG CHO THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Đề thi: gồm 2 phần thi, Đọc và Viết, tổng thời gian 120 phút.1. ĐỌC: 4 phần (50 điểm) – 60 phút

-      Phần 1: 20 câu hỏi (20 điểm). Đọc 20 câu độc lập. Mỗi câu có một từ bỏ trống, chọn 1 từ đúng trong 4 từ cho sẵn (dạng trắc nghiệm ABCD) để điền vào chỗ trống; hoặc tìm 1 phương án trả lời đúng cho một câu hỏi/ phát ngôn. Các câu hỏi này kiểm tra kiến thức ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, giao tiếp hoặc kiến thức văn hóa, xã hội.

-      Phần 2: 5 câu hỏi (5 điểm). Đọc 5 biển quảng cáo, bảng báo hiệu thường gặp trong đời sống hàng ngày (dạng hình ảnh không có chữ hoặc có ít chữ) hoặc thông báo ngắn, sau đó chọn một câu trả lời đúng trong 4 phương án cho sẵn (dạng trắc nghiệm ABCD)

-      Phần 3: 15 câu hỏi (15 điểm). Đọc 2-3 bài, mỗi bài khoảng 200 - 250 từ, chọn câu trả lời Đúng/Sai/Không có thông tin hoặc lựa chọn câu trả lời đúng trong 4 phương án A, B, C, D. Bài đọc có thể lấy từ báo, tạp chí dễ hiểu, dạng phổ biến kiến thức, thường thấy trong đời sống hàng ngày.

-      Phần 4: 10 câu hỏi (10 điểm). Làm bài đọc điền từ (Cloze test). Bài đọc dài khoảng 150 từ trong đó có 10 chỗ trống, mỗi chỗ trống điền 1 từ thích hợp.

Yêu cầu chung: 1) Bài đọc viết theo ngôn ngữ đơn giản, có bố cục rõ ràng; 2) Chủ đề quen thuộc, liên quan tới đời sống thường ngày (có thể lấy từ báo, tạp chí, tài liệu giáo dục, truyện, các mục trong bách khoa toàn thư…).

2. VIẾT: 4 phần (50 điểm) – 60 phút

- Phần 1: 6 câu hỏi (6 điểm). Tìm từ tiếng Anh dựa vào phần giải thích nghĩa, tổng số chữ cái và chữ cái đầu tiên của từ đã cho sắn.

- Phần 2: 6 câu hỏi (12 điểm). Sắp xếp lại các từ cho sẵn để tạo thành một câu hoàn chỉnh có nghĩa (không được thêm/bớt từ)

- Phần 3: 6 câu hỏi (12 điểm). Cho sẵn 5 câu, viết lại các câu đó với những cách diễn đạt khác (đã được gợi ý trước bằng 1-2 từ) sao cho ý nghĩa các câu đó không thay đổi.

- Phần 4: (20 điểm). Viết một bài viết ngn khoảng 50-80 từ. Đây là dạng bài viết có nội dung liên quan đến đời sống hàng ngày, thường là viết dựa trên một chủ đề cho sẵn – có câu hỏi gợi ý.

3. ĐÁNH GIÁ

  1. Tổng điểm của 2 bài thi là 100 điểm.

  2. Thí sinh đạt tổng số 50,0 điểm là đạt yêu cầu.

DUYỆT

KHOA NGOẠI NGỮПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương