Câu Trình bày các bước thay đổi cỡ chữ ?tải về 1.61 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu31.10.2017
Kích1.61 Mb.
#344Câu 1.Trình bày các bước thay đổi cỡ chữ ?

  • Câu 1.Trình bày các bước thay đổi cỡ chữ ?Câu 2. Em hãy trình bày 2 câu thơ đầu của khổ thơ bằng cỡ chữ 28 và 2 câu thơ sau bằng một phông chữ bất kì :

  • Câu 2. Em hãy trình bày 2 câu thơ đầu của khổ thơ bằng cỡ chữ 28 và 2 câu thơ sau bằng một phông chữ bất kì :


tải về 1.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương