Câu Nguyên nhân, điều kiện của các cuộc phát kiến địa lítải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu05.11.2017
Kích445 b.

Câu 1. Nguyên nhân, điều kiện của các cuộc phát kiến địa líCâu 2. Quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí?Câu 3. Hệ quả tiêu cực của các cuộc phát kiến địa lí?Câu 4. Nối các sự kiện cho đúngNguồn tư liệu sử dụng cho bài giảng

  • Nguồn tư liệu:

  • Youtobe.com

  • Clip.vn

  • Vi.wikipedia.org

  • Phần mềm sử dụng

  • Microsoft Office

  • Adobe Presenter

  • Fomat Factory

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương