Câu hỏi trắc nghiệM – BÀI 12/1tải về 18.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.01.2019
Kích18.11 Kb.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – BÀI 12/1

 1. Các nhu cầu bậc thấp của con người trong tháp nhu cầu Maslow là

 1. Nhu cầu sinh học và xã hội

 2. Nhu cầu an toàn và xã hội

 3. Nhu cầu sinh học và an toàn

 4. Nhu cầu ăn mặc ở

2. “Động viên là tạo ra sự _________ hơn ở nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu cá nhân”

 1. Nỗ lực

 2. Thích thú

 3. Vui vẻ

 4. Quan tâm

3. Động lực làm việc của con người xuất phát từ

 1. Nhu cầu bậc thấp

 2. Nhu cầu chưa được thỏa mãn

 3. Những gì mà nhà quản trị đã làm cho người lao động

 4. 5 cấp bậc nhu cầu

4. Để biện pháp động viên phù hợp, nhà quản trị cần xuất phát từ

 1. Ý muốn của chính mình

 2. Nhu cầu của cấp dưới

 3. Tiềm lực của công ty

 4. Tất cả những yếu tố trên

5. Doanh nghiệp xây dựng nhà lưu trú cho công nhân là thực hiện loại nhu cầu

 1. Xã hội

 2. Sinh học

 3. Được tôn trọng

 4. Nhu cầu phát triển

6. Doanh nghiệp tổ chức kì nghỉ tại Nha Trang cho công nhân viên là đáp ứng loại nhu cầu

 1. Xã hội

 2. Tự trọng

 3. Sinh lí

 4. Cả a và c

7. Lí thuyết động viên của F.Herzberg đề cấp đến

 1. Các loại nhu cầu của con người

 2. Yếu tố duy trì và yếu tố động viên trong quản trị

 3. Sự mong muốn của nhân viên

 4. Tất cả sai

8. Theo lí thuyết động viên của F.Herzberg, thuộc nhóm “yếu tố động viên” là

 1. Điều kiện làm việc

 2. Mối quan hệ trong công ty

 3. Hệ thống lương của công ty

 4. Không câu nào đúng


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – BÀI 12/2
9. Theo thuyết động cơ thúc đẩy của Vroom, sức mạnh động viên phụ thuộc vào

 1. Sự đam mê

 2. Sự thân thiện

 3. Cách thuyết phục của nhà quản trị

 4. Nhiều yếu tố

10. Một phiên bản cải biên của thuyết nhu cầu của Maslow đề ra 3 loại nhu cầu: tồn tại, quan hệ, và phát triển:

 1. Lý thuyết công bằng

 2. Lý thuyết tháp nhu cầu

 3. Lý thuyết củng cố

 4. Lý thuyết ERG

11. Do người khác, thường là sếp, trao thưởng, khen ngợi, hoặc đề bạt:

 1. Động viên

 2. Phần thưởng bên trong

 3. Gắn bó

 4. Phần thưởng bên ngoài

12. Rút lại những phần thưởng tích cực và bỏ qua những hành vi không mong muốn:

 1. Tiêu trừ

 2. Tăng quyền lực

 3. Trừng phạt

 4. Động viên

13. Lý thuyết tập trung vào nhận thức cá nhân về cách họ được đối xử so với những người khác:

 1. Lý thuyết củng cố

 2. Lý thuyết lập mục tiêu

 3. Lý thuyết công bằng

 4. Lý thuyết tháp nhu cầu

14. Lý thuyết dựa trên mối quan hệ giữa một hành vi cho trước và hậu quả của nó

 1. Lý thuyết tháp nhu cầu

 2. Lý thuyết công bằng

 3. Lý thuyết lập mục tiêu

 4. Lý thuyết củng cố

15. Trạng thái cảm xúc hoặc tinh thần khiến cho nhân viên thích thú với công việc, đóng góp tích cực vào mục tiêu và thấy thuộc về tổ chức

 1. Phần thưởng bên ngoài

 2. Phần thưởng bên trong

 3. Động viên

 4. Gắn bó

16. Loại bỏ một hậu quả không mong muốn khi hành vi xấu đã được cải thiện:

 1. Học hỏi

 2. Thiết kế lại công việc

 3. Củng cố

 4. Tránh tiêu cựcПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương