Câu hỏI Ôn tập hki sủ 8tải về 22.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích22.08 Kb.
#4100

CÂU HỎI ÔN TẬP HKI SỦ 8

1/ Hãy nêu đặc điểm nổi bật của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

2/ Tại sao nói chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là cuộc chiến tranh đế quốc, phi nghĩa đối với cả hai bên tham chiến?

3/ CM tháng Mười năm 1917 ở Nga diễn ra như thế nào? Ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mười ?

4/ Vì sao Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929-1933? Nội dung chính sach mới của Ph-Ru-dơ-ven? Nêu nhận xét của em về chính sách mới ?

5/ Vì sao ở nước Nga năm 1917 có hai cuộc cách mạng?

6/ Hãy trình bày nguyên nhân bùng nổ và kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai? Em có nhận xét và suy nghĩ gì về cuộc chiến tranh này?

7/ Tại sao các nước đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa? (1,5 đ)

8/ Trình bày nét chính về diễn biến , kết quả của phong trào công nhân trong những năm 1830-1840. Phong trào công nhân trong những năm 1830-1840 có ý nghĩa lịch sử gì?

*Diễn biến:

-1831 công nhân dệt tơ TP Li-ông (Pháp) khởi nghĩa vũ trang.

- 1844 công nhân dệt vùng Sơ-lê-din(Đức) nổi dậy khởi nghĩa.

- 1836-1847 phong trào Hiến chương ở Anh.

* Kết quả: Đều thất bại

* Ý nghĩa:

- Đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế.

- Tạo điều kiện cho sự ra đời của lý luận CM.

9/ Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây ra những hậu quả gì? Nêu tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất?

7/ Nêu ý nghĩa lịch sử và những hạn chế của cách mạng tư sản Pháp năm 1789?

8/ Hãy nêu đặc điểm nổi bật của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức cuối thế kỉ XIX đầuthế kỉ XX?

Đặc điểm nổi bật của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XXAnh: Ưu tiên đẩy mạnh chính sách xâm lược thuộc địa.Đến năm 1914 thuộc địa của Anh rộng 33 triệu km2, gấp 50 lần diện tích và dân số nước Anh, gấp 3 lần thuộc địa của Pháp, gấp 12 lần thuộc địa của Đức. Chính vì thế Lê nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân 0,5 đ

Pháp: Pháp cho các nước chậm phát triển vay với lãi suất cao, nên Lê nin gọi Pháp là chủ nghĩa đế quốc cho vay lấy lãi

Đức: Đức hung hãn đòi dùng vũ lực để chia lại thị trường, đặc điểm của đế quốc Đức là chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến

9/ a/ Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?

b/ Tại sao nói chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là cuộc chiến tranh đế quốc, phi nghĩa đối với cả hai bên tham chiến? Từ thảm họa của các cuộc chiến tranh, nhân loại phải suy nghĩ những điều gì?

Nói chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là cuộc chiến tranh đế quốc, phi nghĩa đối với cả hai bên tham chiến, vì:

- Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh giữa hai khối đế quốc: khối Hiệp ước và khối Liên minh

- Mục đích cuộc chiến tranh nhằm tranh giành thuộc địa, thị trường của nhau giữa các nước đế quốc

- Cuộc chiến tranh gây ra nhiều tai họa cho nhân loại...

- Cuộc chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận

*/ Trước thảm họa chiến tranh , nhân loại cần:

- Đấu tranh chống nguy cơ bùng nổ các cuộc chiến tranh

- Đoàn kết, chung tay xây dựng một thế giới hòa bình.

10/ Tại sao nói cách mạng Pháp ( 1789 – 1794 ) là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?

11/ Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri?

12/ Vì sao chiến tranh thế giới hai bùng nổ? Bằng những sự kiện lịch sử, hãy làm sáng tỏ vai trò của Liên Xô trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít.

- Liên Xô là lực lượng chủ chốt, góp phần tạo nên thắng lợi trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít:

+ Chiến thắng Stalingrat ( 2.2.1943 ) tạo nên bước ngoặt chiến tranh, phe đồng minh chuyển sang thế phản công trên khắp các mặt trận.

+ Đến cuối năm 1944, Liên Xô giải phóng toàn bộ lãnh thổ.

+ Giúp nhân dân Đông Âu giải phóng đất nước.

+ Sau chiến dịch Bec-lin, phát xít Đức kí văn kiện đầu hàng không điều kiện.

+ Đánh tan đạo quân Quan Đông của Nhật ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.

13/ Căn cứ vào đâu để nói:Đến giữa thế kỷ XIX chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi thế giới? Tại sao các nước đế quốc lại tăng cường xâm lược thuộc địa ?

14/ Trình bày nguyên nhân, kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945).Từ hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai, em thấy chúng ta cần phải có trách nhiệm gì đối với nhân loại ngày nay?

15/ Nêu nội dung của Chính sách kinh tế mới . Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện công nghiệp hóa XHCN ?

16/ Nêu kết cục của CTTG I. Trong những kết cục đó ,kết cục nào ngoài mong đợi của các nước ĐQ?

17/ Nội dung của chính sách kinh tế mới và sự tác động của nó đến tình hình nước Nga?

18/ Nêu những thành tựu chủ yếu về khoa học kĩ thuật thế kỉ XVIII - XIX

19/ Nêu những phát minh lớn của cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh cuối TK XVIII –TK XIX ?

20/ Hãy chứng minh Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới?Những điểm chứng tỏ:

- Triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động , mang tính giai cấp và tính chiến đấu rõ rệt…

- Chống chủ nghĩa cơ hội,tuân theo những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác : Đánh đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, đưa giai cấp vô sản lên nắm quyền,xây dựng xã hội cộng sản...

- Đảng dựa vào quần chúng và lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh...

21/ Hãy nêu tình hình nước Nhật trong những năm 1918-1929?

22/ Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của thực dân phương tây ?

24/ Tình hình nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX như thế nào?Do đâu có sự phát triển đó?

25/ Nêu những thành tựu chủ yếu về kỹ thuật thế kỷ XVIII – XIX ? Những thành tựu đó tác động như thế nào đến cuộc sống con người ?26/ Nội dung và kết quả của cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868?

27/ Nêu mâu thuẫn chủ yếu giữa các đế quốc “già” (Anh, Pháp) và các đế quốc “trẻ”(Đức, Mỹ)? Mâu thuẫn đó dẫn đến chính sách đối ngoại của các nước đó như thế nào?

28/ Vì sao nói cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

29/ Em hãy trình bày tình hình nước Nga trước cách mạng?. Hai cuộc cách mạng ở Nga diễn ra như thế nào?.

30/ Em hãy kể tên, thời gian 4 cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại?. Trong các cuộc cách mạng đó cuộc cách mạng nào triệt để nhất? Vì sao?.

Cách mạng tư sản Hà Lan 08/1566.

Cách mạng tư sản Anh (1642- 1688)

Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (1775- 1783)

Cách mạng tư sản Pháp (1789- 1794)

Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để nhất

Vì trong giai đoạn chuyên chính dân chủ cách mạng Gia- cô- banh, cách mạng đã đáp ứng được nhiều quyền lợi cho nhân dân

31/ Em hãy nêu nguyên nhân bùng nổ và kết cục của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai?. Theo em trong các nguyên nhân dẫn tới chiến tranh nguyên nhân nào quan trọng nhất?.

- Nguyên nhân quan trọng nhất là: Mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước đế quốc

tải về 22.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương