Câu hỏI Ôn tập chưƠng IItải về 42.03 Kb.
Chế độ xem pdf
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích42.03 Kb.
#185123
1   2   3   4   5
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG II
hụt hay không đổi?
Câu 44: Biện pháp trợ cấp xuất khẩu tại một nước làm cho tổng lợi ích của thế giới giảm 
hay tăng?
Câu 45: Có số liệu cho trong bảng sau: 
NSLĐ 
Quốc gia I 
Quốc gia II 
Sản phẩm A 
Sản phẩm B 
12 


12 
Mâu dịch giữa hai quốc gia sẽ không xảy ra ở tỷ lệ trao đổi: 
a. 6A = 2B 
b. 2A = 2B 


c. 4B = 2A 
d. 6B = 4A 
Câu 46: Có số liệu cho trong bảng sau:
NSLĐ (sản phẩm/giờ) 
Quốc gia I 
Quốc gia II 
Sản phầm A 
Sản phẩm B 
Nếu 2 quốc gia trao đổi với nhau theo tỷ lệ 4A = 6B thì lợi ích thương mại của 2 quốc gia 
tính theo thời gian tiết kiệm được là bao nhiêu? Tổng thời gian tiết kiệm được? 
Câu 47: Có số liệu cho trong bảng sau:
NSLĐ (sản phẩm/giờ) 
QG I 
QG II 
Sản phầm A 
Sản phẩm B 
Nếu 2 quốc gia trao đổi với nhau theo tỷ lệ 4A = 6B thì lợi ích thương mại của mỗi quốc 
gia tính theo thời gian tiết kiệm được là bao nhiêu? 
Câu 48: Có số liệu cho trong bảng sau:
NSLĐ (sản phẩm/giờ) 
QG I 
QG II 
Sản phầm A 
Sản phẩm B 
Nếu 2 quốc gia trao đổi với nhau theo tỷ lệ 4A = 6B thì Tổng lợi ích thương mại của 2 
quốc gia tính theo thời gian (phút) tiết kiệm được là bao nhiêu? 
Câu 49: Có số liệu cho trong bảng sau:
NSLĐ 
QG I 
QG II 
Sản phầm A 
Sản phẩm B 
Chi phí cơ hội để sản xuất mỗi đơn vị sản phẩm A và B ở hai quốc gia là bao nhiêu? 
Câu 50: Có số liệu cho trong bảng sau:
NSLĐ 
QG I 
QG II 
Sản phầm A 
Sản phẩm B 


Giá cả sản phẩm so sánh Pa/Pb để ở đó mậu dịch xảy ra giữa hai quốc gia là bao nhiêu? 
a. Pa/Pb = 4 
b. Pa/Pb = 3 
c. Pa/Pb = 2 
d. Pa/Pb = 8 
Câu 51: Có số liệu cho trong bảng sau:

tải về 42.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương