Câu hỏI Ôn tập chưƠng IItải về 42.03 Kb.
Chế độ xem pdf
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích42.03 Kb.
#185123
1   2   3   4   5
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG II
Quốc gia I 
Quốc gia II 
Sản phầm A 
Sản phẩm B 
Cơ sở thương mại quôc tế giữa hai quốc gia là Lợi thế so sánh hoặc Chi phí cơ hội hay 
lợi thế tuyệt đối? 
Câu 30: Có số liệu cho trong bảng sau: 
NSLĐ 
Quốc gia I 
Quốc gia II 
Sản phẩm A 
Sản phẩm B 
Mô hình mậu dịch của mỗi quốc gia là quốc gia I xuất và nhập sản phẩm nào? 
Câu 31: Nhà nước thực hiện chính sách thương mại bảo hộ có cho phép nhà sản xuất 
nước ngoại vào thị trường nội địa không trong trường hợp nếu áp dụng chính sách thương 
mại bảo hộ có giới hạn hoặc trường hợp bảo hộ hoàn toàn
Câu 32: “Dumping” được hiểu là gì? 
Câu 33: Các phương pháp tính thuế nhập khẩu? (Tính theo giá trị, theo số lượng, hay kết 
hợp cả hai?) 
Câu 34: Những quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật trong công cụ phi thuế quan bao gồm? 
Câu 35: Trong thương mại quốc tế hiện nay các quốc gia có xu hướng tăng cường sử 
dụng các công cụ phi thuế quan, thuế quan hay hành chính


Câu 36: Khi Chính Phủ trợ cấp xuất khẩu thì người có lợi nhất là ai ( Nhà sản xuất nội địa, 
nước ngoài, người tiêu dùng nội địa, nước ngoài)? 
Câu 37: Thuế quan nhập khẩu khác với hạn ngạch nhập khẩu ở chỗ nào về nguồn thu 
ngân sách nhà nước? 
Câu 38: Thuế quan nhập khẩu tại một nước tác động thế nào đến thặng dư người tiêu 
dùng, thặng dự nhà sản xuất và giá trong nước? 
Câu 39: Khi áp dụng những quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật thì những nước phát triển 
hay những nước chậm phát triển thường có lợi hơn? 
Câu 40: Phá giá tiền tệ làm cho giá hàng xuất khẩu tính bằng ngoại tệ rẻ hay đắt hơn? 
Câu 41: Thuế Nhập khẩu là hình thức phân phối lại thu nhập từ người tiêu dùng sang người 
sản xuất trong nước hay từ người sản xuất sang người tiêu dùng trong nước? 
Câu 42: Biện pháp trợ cấp xuất khẩu tại một nước sẽ làm cho
a. Giá trong nước tăng và giá thế giới không đổi 
b. Giá trong nước giảm và giá thế giới không đổi 
c. Giá trong nước tăng và giá thế giới giảm 
d. Giá trong nước tăng và giá thế giới tăng 
Câu 43: Khi cán cân thương mại đang cân bằng và các yếu tố khác không đổi, nếu một 
nước tăng thuế nhập khẩu sẽ là cán cân thương mại của quốc gia này sẽ thặng dư, thâm 

tải về 42.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương