Câu hỏI Ôn tập chưƠng IItải về 42.03 Kb.
Chế độ xem pdf
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích42.03 Kb.
#185123
1   2   3   4   5
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG II
lợi thế tuyệt đối) và nhập khẩu hàng hóa nào (không có lợi thế so sánh, có chi phí cơ hội 
cao hơn, không có lợi thế tuyệt đối)? 
Câu 18: Hạn ngạch (Quota) là một công cụ, biện pháp hành chính, kinh tế hay kĩ thuật 
trong chính sách thương mại quốc tế? 
Câu 19: Quan điểm của thuyết trọng thương có ủng hộ nền thương mại tự do hay không? 
Câu 20: Các lý thuyết về thương mại quốc tế được ra đời sắp xếp thứ tự theo dòng thời 
gian như thế nào? 
Câu 21: Theo A.Smith, một quốc gia có lợi thế tuyệt đối trong một sản phẩm khi quốc gia 
đó có chi phí sản xuất hoặc năng suất lao động cao hay thấp? 
Câu 22: Chi phí cơ hội của một mặt hàng là gì? Liên quan đến số lượng mặt hàng khác 
cần phải hi sinh để có thể đủ tài nguyên sản xuất hay tiêu dùng thêm một đơn vị mặt 
hàng này? 
Câu 23: Nguyên tắc điều chỉnh thương mại quốc tế có bao gồm nguyên tắc có đi có lại 
(GB) hay không? 
Câu 24: Các nguyên tắc điều chỉnh thương mại quốc tế bao gồm? 
Câu 25: Mối quan hệ giữa xu hướng tự do hóa thương mại và xu hướng bảo hộ mậu dịch 
là song song tồn tại và được sử dụng kết hợp với nhau hay đối nghịch và bài trừ nhau
Câu 26: Lợi thế tương đối của một sản phẩm ở quốc gia này so với quốc gia khác là lợi 
thế biểu hiện ở sản phẩm có tỷ lệ chi phí sản xuất nhỏ hơn hay lớn hơn? 
Câu 27: Cho quốc gia I dư thừa tư bản, quốc gia II dư thừa lao động, X là sản phẩm thâm 
dụng lao động, Y là sản phẩm thâm dụng tư bản. Mô hình thương mại quốc tế của 2 quốc 
gia là quốc gia I xuất khẩu và nhập khẩu sản phẩm nào? quốc gia II xuất khẩu và nhập 
khẩu sản phẩm nào? 
Câu 28: Có số liệu cho trong bảng sau: 


NSLĐ 
Quốc gia I 
Quốc gia II 
Sản phẩm A 
Sản phẩm B 
Cơ sở thương mại quôc tế giữa hai quốc gia là lợi thế tuyệt đối, so sánh hay chi phí cơ 
hội? 
Câu 29: Có số liệu cho trong bảng sau:
NSLĐ (sản phẩm/giờ) 

tải về 42.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương