Câu hỏI Ôn tập chưƠng IItải về 42.03 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích42.03 Kb.
#185123
  1   2   3   4   5
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG II


CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG II 
Câu 1: Đặc điểm cơ bản của thương mại quốc tế là chi phí vận chuyển lớn, sử dụng ngoại tệ, 
phức tạp hơn thương mại trong nước, đúng hay sai? 
Câu 2: Công cụ phi thuế quan có bao gồm nguyên tắc nước ưu đãi nhất hay không? 
Câu 3: Khái niệm thương mại quôc tế? Có lấy tiền tệ làm môi giới hay không? Theo 
nguyên tắc trao đổi ngang giá hay theo nguyên tắc mua đắt bán rẻ? 
Câu 4: Lợi ích từ Thương mại quốc tế là gì? Quy mô của người tiêu dùng, nhà sản xuất tăng 
lên hay giảm đi? Người tiêu dùng trên thế giới sẽ mua được hàng với giá rẻ hay đắt hơn? 
Câu 5: Xu hướng cơ bản trong chính sách thương mại quốc tế bao gồm xu hướng bảo hộ 
mậu dịch hay xu hướng tự do hóa thương mại hay cả 2 xu hướng? 
Câu 6: Hệ số RCA dùng để đo lường lợi thế so sánh hay lợi thế tuyệt đối của sản phẩm 
này với sản phẩm khác và của nước này với nước khác? 
Câu 7: Khái niệm chính sách thương mại quốc tế là gì? (bao gồm cả các nguyên tắc, công 
cụ và biện pháp thích hợp mà nhà nước áp dụng hay không?) 
Câu 8: Những công cụ phi thuế quan bao gồm những công cụ nào? 
Câu 9: Chính sách thương mại quốc tế bao gồm những chính sách nào? (mặt hàng, thị 
trường, hỗ trợ?) 
Câu 10: Các nguyên nhân hình thành thương mại quốc tế? Liên quan như thế nào đến tài 
nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực, trình độ nhân lực và sự đa dạng hóa trong nhu cầu 
tiêu dùng? 
Câu 11: Hệ số RCA
X
>1 thì sản phẩm X có (hay không có) lợi thế so sánh hay có lợi thế 
tuyệt đối? RCA
x
≤1 thì như thế nào? 1 < RCA
x
< 2,5? RCA
x
= 3? 
Câu 12: Quan điểm “thương mại quốc tế là trò chơi bằng không” là của lý thuyết nào? 
Câu 13: Quan điểm “thương mại quốc tế cần có sự can thiệp của chính phủ” là của lý 
thuyết nào? 
Câu 14: Các tiêu chuẩn như đóng gói, bao bì, chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu là
công cụ, biện pháp kỹ thuật, hành chính hay kinh tế trong chính sách thương mại quốc 
tế? 


Câu 15: Trợ cấp xuất khẩu cũng được coi là một hình thức bán phá giá hay không? 
Câu 16: Quan điểm “thương mại quốc tế là tất cả các bên đều có lợi” là của các lý thuyết 
nào? 
Câu 17: Lý thuyết thương mại quốc tế của A.Smith, Ricardo hoặc Harberler cho rằng một 
quốc gia nên xuất khẩu hàng hóa nào (có lợi thế so sánh, có chi phí cơ hội thấp hơn, có 

tải về 42.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương