Câu hỏI Ôn tậP – MÔN: CÔng nghệ 7 Câu Có bao nhiêu biện pháp khoanh nuôi rừng? Atải về 33 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu23.06.2022
Kích33 Kb.
#183000
  1   2   3
7. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - IN

Trường Tiểu học – THCS Nguyễn Khuyến Công nghệ 7CÂU HỎI ÔN TẬP – MÔN: CÔNG NGHỆ 7


Câu 1. Có bao nhiêu biện pháp khoanh nuôi rừng?
A. 3 biện pháp. B. 2 biện pháp. C. 4 biện pháp. D. 5 biện pháp.
Câu 2. Có mấy loại khai thác rừng?
A. 3 loại. B. 2 loại. C. 4 loại. D. 5 loại.
Câu 3. Kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm có mấy biện pháp?
A. 2 biện pháp. B. 3 biện pháp. C. 4 biện pháp. D. 1 biện pháp.
Câu 4. Mùa gieo hạt cây rừng ở các tỉnh miền Nam thường
A. từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau. B. từ tháng 1 đến tháng 2.
C. từ tháng 2 đến tháng 3. D. từ tháng 9 đến tháng 12.
Câu 5. Điều kiện nào sau đây không được áp dụng khai thác rừng ở Việt Nam?
A. Chỉ khai thác chọn, không khai thác trắng.
B. Rừng còn nhiều cây gỗ to có giá trị kinh tế.
C. Lượng gỗ khai thác chọn nhỏ hơn 35% lượng gỗ của rừng khai thác.
D. Chỉ khai thác trắng.
Câu 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống sau: “Sau khi trồng cây gây rừng …. phải tiến hành chăm sóc cây ngay”.
A. từ 1 đến 3 tháng B. từ 4 đến 7 tháng C. từ 5 đến 6 tháng D. từ 7 đến 10 tháng
Câu 7. Khi tiến hành lên luống đất để gieo ươm cây rừng, hướng luống đất theo hướng Bắc Nam để
A. cây con nhận đủ ánh sáng. B. cây con nhận đủ nước.
C. cây con nhận đủ chất dinh dưỡng. D. cây con không bị nắng nóng làm khô héo.
Câu 8. Để tạo nền đất gieo ươm cây rừng, người ta tiến hành
A. đập và san phẳng đất. B. phát dọn nền đất.
C. lên luống đất, đóng bầu đất. D. đập đất và lên luống.
Câu 9. Những đối tượng nào sau đây được chọn để khoanh nuôi phục hồi rừng?
A. Đất đã mất rừng, nương rẫy bỏ hoang không còn tính chất rừng.
B. Đồng cỏ, cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt dày trên trên 30cm.

tải về 33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương