Câu Cuộc khởi nghĩa nào sau đây thuộc phong trào Cần Vương?tải về 5.54 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích5.54 Mb.
#166Câu 1. Cuộc khởi nghĩa nào sau đây thuộc phong trào Cần Vương?Câu 2. Tính chất của phong trào Cần Vương là:Bài tập: Đáp án nào không đúng về tiểu sử thân thế của nhà cách mạng Phan Bội Châu ?Bài tập: Nối cột thời gian với cột sự kiện sao cho đúng các hoạt động cách mạng của Phan Bội Châu

Bài tập: Phong trào Đông du thất bại vì

Bài tập: Nối cột thời gian và sự kiện sao cho đúng chủ trương và hoạt động của Phan Châu Trinh

Bài 1. Con đường cứu nước mới ở nước ta đầu thế kỉ XX làBài 2. Tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu có gì giống với tư tưởng cứu nước thời phong kiến?Bài 3. Điểm khác căn bản trong tư tưởng cứu nước của Phan Châu Trinh so với Phan Bội Châu làBài 4. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX là

Каталог: uploads -> tv-powerpoint -> 2015 04
2015 04 -> Kiểm tra bài cũ
2015 04 -> Bài giảng: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
2015 04 -> Tại Bình lệ Nguyên, trước thế giặc mạnh, vua Trần đã có quyết định gì?
2015 04 -> Đáp án nào sau đây nói đúng giọng điệu, phong cách thơ Tố Hữu
2015 04 -> Bài tậP: Tích chuột vào vòng tròn trước chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất: Nội dung của bản yêu sách Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc-xai
2015 04 -> Nhà Nguyên âm mưu xâm lược Đại Việt lần thứ hai như thế nào? Kết quả của âm mưu đó là gì?
2015 04 -> Giới thiệu bài dạy
2015 04 -> Câu 1: Đứng đầu bộ chỉ huy quân sự Mĩ macv trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (1961 1965) là ai?

tải về 5.54 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương