Câu Cuộc khởi nghĩa nào sau đây thuộc phong trào Cần Vương?tải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích445 b.Câu 1. Cuộc khởi nghĩa nào sau đây thuộc phong trào Cần Vương?Câu 2. Tính chất của phong trào Cần Vương là:Bài tập: Đáp án nào không đúng về tiểu sử thân thế của nhà cách mạng Phan Bội Châu ?Bài tập: Nối cột thời gian với cột sự kiện sao cho đúng các hoạt động cách mạng của Phan Bội Châu

Bài tập: Phong trào Đông du thất bại vì

Bài tập: Nối cột thời gian và sự kiện sao cho đúng chủ trương và hoạt động của Phan Châu Trinh

Bài 1. Con đường cứu nước mới ở nước ta đầu thế kỉ XX làBài 2. Tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu có gì giống với tư tưởng cứu nước thời phong kiến?Bài 3. Điểm khác căn bản trong tư tưởng cứu nước của Phan Châu Trinh so với Phan Bội Châu làBài 4. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX làПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương