Câu 2: Thành tựu chung cùa nông nghiệp dưới thời Đinh -tiền Lê, Lý Trần làtải về 30.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.03.2019
Kích30.95 Kb.


BÀI TẬP
Câu 1: Thành tựu chung của nông nghiệp dưới thời Đinh -Tiền Lê, Lý - Trần là:

A.Năng suất lao động tăng lên đáng kể.

B.Đắp được hệ thống đê điều.

C.Trồng được nhiều loại cây lương thực.

D. Bên cạnh việc trồng lúa, khoai, sẩn, nhân dân ta còn trồng dâu nuôi tẩm, trồng bông, trồng cây ăn quả, rau đậu.Câu 2: Nước Đại Việt dưới thời nào đã phải đương đầu với cuộc kháng chiến chống quân xâm tược Mông - Nguyên?

A. Thời Đinh - Tiền Lê.B. Thời nhả Lý.

C.Thời nhà Trần.

D. Thời nhà Hồ.Câu 3: Ai là nhà quân sự thiên tài đã cùng với các vua Trần và hàng loạt tướng lĩnh tài năng chiến đấu chống quân xâm lược Mông - Nguyên giành thắng lợi vẻ vang cho Tổ quốc?

A. Trần Thủ Độ.

B. Trần Khánh Dư.

C.Trần Hưng Đạo.

D. Trần Quang Khải.Câu 4: Trong cuộc, kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên, chiến thắng nào vang dội, mãi mãi đi vào lịch sử như một biểu tượng của truyền thống yêu nước, bất khuất, quật cường của dân tộc ta?

A. Chiến thẳng Vân Đồn. .

B. Chiến thắng Vạn Kiếp,

C. Chiến thẳng Bạch Đằng.

D. Chiến thắng Tây KếtCâu5: Vào thời gian nào chữ Quốc ngữ chính thức trở thành chữ viết của dân tộc Việt Nam?

A. Thế ki XVII.

B. Thế kì XVIII.

C.Thế ki XIX.

D. Thế ki XX.Câu 6: Khi quân Tây Sơn giải phóng hầu hết đất Đàng Trong và tiêu diệt lực lượng cát cứ của chúa Nguyễn, ai là người còn sống sót đã chạy sang cầu cứu quân Xiêm?

A. Nguyễn Kim.

B. Nguyễn Hoàng,

C. Lê Chiêu Thống.

D. Nguyễn Ánh.Câu 7:Vì sao ở các thế kiXVI - XVIII,Nho giáo không còn giữ trí độc tôn trong xã hội?

A.Nhà nước trung ương tập quyền Lê sơ bị sụp đổ.

B.Sự phát triển của kinh tế hàng hoá.

C.Sự phát triển của Phật giáo và Đạo giáo.

D. Sự phát triển của Thiên chúa giáoCâu 8:Khi Nguyễn Huệ quyết định tiến quân thẳng ra Đàng Ngoài, ông đă nêu khẩu hiệu gì?

A.“Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”.

B.“Quyết tâm tiêu diệt vua Lê, chúa Trịnh”,

C. “Phù Lê diệt Trịnh”

D. “Phù Trịnh diệt Lê”.Câu 9: Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, ai là người thực hiện nghệ tuật "Tiên phát chế nhân"

A.Người thực hiện nghệ thuật đó là Lê Hoàn

B.Người thực hiện nghệ thuật đó là Trần Hưng

C.Người thực hiện nghệ thuật đó là Lý Công Uẩn

D.Người thực hiện nghệ thuật đó là Lý Thường Kiệt

Câu 10 : Năm 1771, anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa ở đâu? Ai là người lãnh đạo trong phong trào Tây Sơn?

A.Tây Sơn hạ đạo. Lãnh đạo là Nguyễn Nhạc

B.Tây Sơn trung đạo. Lãnh đạo là Nguyễn Lữ

C.Tây Sơn thượng đạo. Lãnh đạo là 3 anh em Tây Sơn

D.Phủ Quy Nhơn. Lãnh đạo là Nguyễn Huệ

Câu 11: Vì sao đến thế kỉ XVIII, ngoại thương ở nước ta phát triển nhanh chóng?

A.Do tình hình kinh tế nước ta lúc bấy giờ ổn định và phát triển.

B.Do sự phát triển của giao lưu buôn bán trên thế giới

C.Do chủ trương mở cửa của các chính quyền Trịnh, Nguyễn

D. Do kinh tê ,chính trị ổn định

Câu 12: Từ cuối thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI, ruộng đất ngày càng tập trung trong tay ai?

A.Nông dân

B.Địa chủ, quan lại

C.Nhà nước phong kiếnD.Toàn dân

ĐÁP ÁN


Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

D

C

C

C

A

D

C

A

D

C

C

BПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương