Câu 1: Giải thích nguyên lý hoạt động của hệ thống?tải về 199.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.12.2021
Kích199.63 Kb.
#180034
lab4Câu 1: Giải thích nguyên lý hoạt động của hệ thống?
Câu 2: Cho biết cấu trúc symbol, khoảng bảo vệ và chiều dài cyclic prefix của hệ
thống?
Câu 3: Cho biết tốc độ truyền dữ liệu và băng thông truyền của hệ thống?
Câu 4: Tìm tốc độ bit, tốc độ baud, tính băng thông của tín hiệu OFDM?
Câu 5: Vẽ phổ của tín hiệu truyền và so sánh với lý thuyết?
Câu 6: Thiết kế hệ thống dùng phép điều chế QPSK và 16_QAM, vẽ giản đồ BER
qua truyền AWGN? Giải thích?
Câu 7: Thiết kế hệ thống để truyền ở tốc độ 1.5Mbps?
Câu 8: Thiết kế hệ thống dùng 512 sóng mang con (subcarrier) {56 số zero, 200
data, zero, 200 data, 55 số zero}. Trong đó các có 8 vị trí chèn

Bài làm

Câu 1:

Ở khối data source để tạo dữ liệu với tốc độ Ts=1/19200 với mỗi symbol gồm 2 bit nên tốc độ bit là 19200*2=38400. Sau đó chuyển sang kiểu bit.

Qua khối IP Mapper để thực hiện quá trình điều biến, ở đây là điều biến QPSK( Bit to Interger)

Qua khối điều chế OFDM để tạo tín hiệu OFDM bằng việc cộng thêm pilot, guard time, DC , rồi dịch sang 1 đoạn .Sau đó dùng IFFT để chuyền từ tần số sang miền thời gian và cuối cùng thêm cyclic prefix cho tín hiệu rồi truyền đi trên kênh truyền AWGN.

Tới khối giải điều chế OFDM, đầu tiên tính hiệu nhận được sẽ được tách cyclic prelix rồi thực hiện FFT để chuyển lại sang miền tần số và được biến đổi tín hiệu thành dạng cách Frame. Rồi dịch một đoạn tương tự bên phía điều chế say đó tách cách thành phần zero-padding, reorder và cuối cùng là pilot

Còn lại thực hiện quá trình giải điều biến QPSK và đảo bit sang interger để có được dữ liệu data.Câu 2:

Cấu trúc Symbol OFDM gồm:Câu 3:

Tốc độ truyền dữ liệu Rbit=38400

Băng thông hệ thống là:

Câu 4:

Rbaud=Rbit/2

Ndc=1

Ndata=192Npilot=8

Nguard=Nzero=56

Ncyclicrefix=25%

Băng thông hệ thống:

Tuy nhiên do, lúc này thời gian lấy mẫu có thêm các DC nên tổng
băng thông cần sẽ là

Sau khi ghép CP, băng thông cần làCâu 5: PhổDạng phổ của mô phỏng giống với dạng phổ lý thuyết nhờ có sử dụng khối Shift để dịch tần số mô phỏng.
tải về 199.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương