Câu 1 (2,0 điểm)tải về 111.5 Kb.
trang8/13
Chuyển đổi dữ liệu08.01.2023
Kích111.5 Kb.
#185600
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Đề ĐXDH 10 Sinh chuyen lao cai
Câu 5 (2,0 điểm). Truyền tin tế bào + Phương án thực hành:
a. Bằng cách nào auxin đã kích thích sự phiên mã ở các tế bào đích thực vật?
b. Phương án thực hành
Có 5 ống nghiệm mất nhãn đựng một trong số các chất sau đây.
1- H2O; 2 – Glyxin alanin; 3 – Cazein; 4 – Gelatin; 5 – Prolin
Bằng các phản ứng màu (Biuret; Ninhidrin; Xantoprotein). Bằng cách nào để phân biệt được 5 ống nghiệm trên?
Hướng dẫn trả lời:

Nội dung

Điểm

a. - Protein kìm hãm phiên mã trong tế bào đích là Aux/IAA (protein ức chế - điều hòa); protein hoạt hóa phiên mã là ARF.
- Khi vắng mặt của auxin thì Aux/IAA sẽ liên kết với ARF làm bất hoạt ARN-polimeraza
- Khi có mặt của auxin, phức hệ Aux/IAA/ARF sẽ gắn với ubiquitin, ubiquitin đánh dấu Aux/IAA và đưa chúng vào proteasome để phân giải và giải phóng ARF. ARF sẽ kích hoạt ARN-pol làm tăng quá trình phiên mã.
b. - Đánh số vào từng ống nghiệm và để theo thứ tự từ 1 đến 5 trên giá ống nghiệm
- Mỗi lần thí nghiệm chỉ lấy 1 ít (không được lấy nhiều) và dùng sổ ghi chép
- Lấy vào các ống nghiệm từ ống nghiệm gốc đã đánh số tương ứng sau đó dùng phản ứng Biuret chia thành 2 nhóm chất
(1) Cazein; Gelatin (có màu tím của đồng Cu2+ khi tạo phức)
(2) H2O; prolin; glixin alanin (có màu của thuốc thử)
- Sau đó dùng phản ứng Ninhidrin, phân biệt được nhóm (2)
+ Màu thuốc thử: ống nghiện chứa H2O
+ Màu vàng: ống nghiện chứa prolin
+ Màu xanh thẫm: ống nghiện chứa Glixin alanin
- Sử dụng phản ứng Xantoprotein để phân biệt nhóm (1)
+ Cazein là protein có vòng thơm nên có phản ứng Xantoprotein đặc trưng
+ Còn lại là ống nghiệm chứa gelatin

0.25
0.25


0.5
0.5

0.5

tải về 111.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương