Câu 1 : HÃy tạo thư MỤc co dạng cấu truc sautải về 23.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích23.03 Kb.


Bài tập thực hành

Câu 1 : HÃY TẠO THƯ MỤC CO DẠNG CẤU TRUC SAU :

Nội dung các file là những văn bản có thể nhập vào tùy ý hoặc thông tin ao chép trên mạng về.

Câu 2 : THỰC HIỆN CÁC THAO TÁC SAU:

 • Đổi tên thư mục SOANTHAO thành LUUVANBAN

 • Sao chép tệp TROCHOI.PAS sang thư mục CHUONGTRINH

 • Di chuyển tệp BANGDIEM.XLS sang thư mục LUUVANBAN

 • Xóa thư mục CHUONGTRINH và tệp TROCHOI.PAS

 • Phục hồi các tệp và thư mục đã bị xóa

 • Xóa hẳn thư mục DULIEU

Câu 3 : TẠO CÂY THƯ MỤC THEO CẤU TRÚC TRONG HÌNH 1 VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU:

 1. Chép thư mục BANGLUONG trong HANHCHÍNH sang TAIVU.

 2. Chuyển thư mục CHAMCONG trong TOCHUC sang HANHCHINH.

 3. Chuyển congvanden, congvandi sang thư mục hanhchinh.

 4. Đổi tên thư mục TAIVU thành KETOAN

 5. Đổi tên thư mục TOCHUC thành PHONGTOCHUC

 6. Mở notepad nhập văn bản có nội dung như sau:
  Phòng tổ chức thông báo tuyển nhân viên:
  Công ty giày da Việt thông báo tuyển thợ thuộc da, tay nghề bậc 4/7, mức lương thỏa thuận.
  Thông báo có giá trị đến ngày 31/12/2010.
  Lưu tập tin vào thư mục PHONGOTOCHUC.

 7. Đổi tên thư mục HANHCHINH thành PHONGHANHCHINH

 8. Chọn (mở) thư mục PHONGTOCHUC sắp xếp theo tên, date, size, Auto Range và quan sát sự thay đổi trên cửa sổ bên phải.


Hình 1
Hiển thị các thư mục trong GIAMDOC dạng Large Icons

Câu 4: THAO TÁC TRÊN MÀN HÌNH DESKTOP

  1. Tạo shortcut cho Windows Explore trên màn hình desktop. Tập tin explore. exe trong thư mục Windows của ổ đĩa c:\(c:\windows\Explore.exe)

  2. Tạo shortcut cho máy tính tay (calc) trên màn hình desktop. Tập tin calc.exe trong thư mục windows của ổ đĩa c:\(c:\windows\ calc.exe)

  3. Tạo shortcut cho controlpanel (control) trên màn hình desktop. Tập tin control.exe trong thư mục Windows của Ổ đĩa c:\(c:\windows\notepad.exe)

  4. Tạo shortcut cho trình xem hình Imaging trên màn hình desktop. Tập tin Kodaking.exe trong thư mục windows của ổ đĩa c:\(c:\windows\kodaking.exe)

  5. Tạo shortcut cho Microsoft Word ( wind word.exe) trên màn hình desktop. Tập tin windows.exe trong thư mục programe File\Microsoft Ofice\ofice của ổ đĩa c:\( c:\Programe File\Microsoft Ofice\Ofice\windows.exe)

  6. Tạo shortcut cho Microsoft Excel (Excel. Exe) trên màn hình desktop. Tập tin Excel.exe trong thư mục Programe File\Microsoft Ofice\Ofice của ổ đĩa c:\(c:\.Programe File \Microsoft Ofice\Ofice Excel.exe)

  7. Tạo shortcut cho Microsoft Access (Msaccess.exe) trên màn hình desktop. Tập tin Msaccess.exe trong thư mục Programe Files\ \Microsoft Ofice\Ofice của ổ điã c:\(c:\ programe File\Microsoft Ofice\Ofice\Msaccess.exe)

  8. Tạo shortcut cho MicrosPoft Power Point (Powerpnt.exe) trên màn hình desktop. Tập tin Powerpnt.exe trong thư mục Programe File\ Microsoft Ofice\Ofice của ổ đĩa c:\(c:\programe File\ Microsoft Ofice\Ofice\ Powerpnt.exe)

  9. Sắp xếp và quan sát các Icon trên Desktop theo tên (name), theo kích thước (size), theo ngày (date), theo kiểu ( type), sắp tự động ( auto arrange).

  10. Sắp xếp Icon trên desktop bất kỳ ( tắt Autorange) nhấn phải chuột , chọn ( line up icons) để sắp xếp các icon theo hàng ( XP: Arrange icons -> Align to grid)

  11. Tắt chế độ Auto arrange và thực hiện .   • Sắp xếp các icons tại bất kỳ vị trí nào trên màn hình

   • Chọn 3 icon bất kỳ di chuyển sang phải màn hình

   • Chọn 2 icon bất kỳ di chuyển vào giữa màn hình.


Câu 5: BÀI TẬP CONTROL PANEL


 1. Thay đổi ngày giờ hệ thống:\

 • Kích hoạt ứng dụng Clock nhập ngày 11 tháng 7 năm 2005, giờ :8. Phút: 24, giây: 35 PM

 • Kích hoạt ứng dụng Clock trong Control panel sửa lại ngày giờ thành ngày 22 tháng 12 năm 2005 giờ: 8, Phút:24, giây :35.AM (double click trên icon Data/ Time)

 • Click phải chuột Open sửa ngày giờ thành ngày giờ hiện hành.

 1. Thay đổi tốc độ bàn phím, trong Control Panel chọn Keyboard

 • Tab speed: thay đổi Repeat Delay & Repeat rate và gõ thử.

 • Thay đổi cursor blink rate.

 1. Thay đổi các xác lập cho chuột, trong Control Panel chọn Mouse: Thẻ button:

 • Thay đổi chức năng hai nút trái và phải

 • Thao tác lại các công việc trên bằng nút phải chuột

 • Trả lại chức năng ban đầu cho chuột trái và phải

 • Pointer Options: thay đổi tốc độ double click chuột.

Thẻ Pointers:

 • Thay đổi loại mũi tên cho hai mục normal select và busy

 • Chọn và thay đổi lọai trỏ chuột.

Thẻ Pointer Options:

 • Pointer speed: thay đổi tốc độ di chuyển chuột

 • Pointer Trail: đặt chuột di chuyển chuột có vệt theo sau

 • Ẩn chuột khi đang đánh máy.

 1. Thao tác với màn hình:

Trong Cotrol Panel chọn Display, chọn tab Desktop

Trong backround, chọn một thành phần, nhấn Apply và quan sát trên màn hình.

Chọn thành phần khác, nhấn Apply và quan sát trên màn hình.

Muốn đưa một hình vào desktop , ta nhấn nút browse và chọn một hình muốn đặt trên đesktop. Chọn xong nhấn Apply và quan sát trên desktop.

Trong tab screen saver

Chọn mẫu bảo vệ màn hình có sẳn cũa windows. Nhấn preview để xem trước.

Trong Wait chọn thời gian 1 phút, nhấn ok và chờ.

Đổi mẫu khác và thử lại theo sở thích của bạn. Đặt lại wait là 10 phút.Câu 6: THAO TÁC TRONG PAINTПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương