Cssk trẻ Em II – Phiếu Tự Họctải về 62.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích62.37 Kb.

CSSK Trẻ Em II – Phiếu Tự Học


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KTYH

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ EM II

(Nhi tim mạch, thận, nhiễm, dinh dưỡng)


Bài 1

CHĂM SÓC BỆNH NHI TIM BẨM SINH
MỤC TIÊU

 1. Trình bày được định nghĩa và dịch tễ học bệnh tim bẩm sinh.

 2. Kể được những triệu chứng gợi ý tim bẩm sinh.

 3. Trình bày được triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của 4 bệnh tim bẩm sinh thường gặp.

 4. Lập được kế hoạch thực hiện chăm sóc trẻ bệnh tim bẩm sinh.

PHƯƠNG PHÁP

Đọc tài liệu (giáo trình) trước tại nhà.

Tự học các phần: đại cương, tứ chứng Fallow và kết luận.

Làm bài tập cụ thể do giảng viên giao.TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh - Bộ môn Nhi, Bài giảng Nhi Khoa tập 2, Nhà xuất bản Y học, 2007.

 2. Đại học Y Hà Nội - Bộ môn Nhi, Bài giảng Nhi Khoa tập 2, Nhà xuất bản Y học, 2009.

 3. Đại học Y Dược Huế - Bộ môn Nhi, Giáo trình nhi Khoa tập 2, Nhà xuất bản Đại học Huế, 2009.

 4. Burns, C. E., Dunn, A. M., Brady, M. A., Starr, N. B., & Blosser, C. G. (Eds.). (2013). Pediatric primary care (5th ed., pp. 708-738). Philadelphia, PA: Saunders/ Elsevier.

 5. Nelson, K. A., James, S. R., & Ashwill, J. W. (Ed.). (2013). Nursing care of children: Principles and practice. (4th ed.). Beijing, China: Saunders/ Elsevier.

BÀI TẬP NHÓM

Chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm thuyết trình về triệu chứng lâm sàng và kế hoạch chăm sóc 4 bệnh tim bẩm sinh thường gặp (thông liên thất, còn ống động mạch, thông liên nhĩ và tứ chứng Fallow).YÊU CẦU

Chuẩn bị 02 tuần. Báo cáo mỗi nhóm 20 phút. Trả lời các câu hỏi 15 phút.NGƯỜI GIẢNG

Ths. Lư Trí DiếnBài 2

CHĂM SÓC BỆNH NHI THẤP TIM
MỤC TIÊU

1. Trình bày được nguyên nhân, cơ chế và triệu chứng của bệnh thấp tim.

2. Trình bày được các biện pháp điều trị và phòng bệnh thấp tim.

3. Trình bày được quy trình chăm sóc trẻ bị thấp tim.

4. Hướng dẫn được cách phòng thấp thứ phát.

CẤU TRÚC BÀI HỌC

PHƯƠNG PHÁP

Đọc tài liệu (giáo trình) trước tại nhà.

Tự học các phần: đại cương, yếu tố thuận lợi gây thấp tim và điều trị.

Làm bài tập cụ thể do giảng viên giao.TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Bộ Y tế, Điều dưỡng Nhi Khoa, Nhà xuất bản Y học, 2006..

 2. Đại học Y Hà Nội - Bộ môn Nhi, Bài giảng Nhi Khoa tập 2, Nhà xuất bản Y học, 2009.

 3. Đại học Y Dược Huế - Bộ môn Nhi, Giáo trình nhi Khoa tập 2, Nhà xuất bản Đại học Huế, 2009.

 4. C. Roy Pediatrie, Universite Francophones, Ellipses, 1989.

BÀI TẬP CÁ NHÂN

 1. Nếu nghi ngờ bệnh nhi bị bệnh thấp tim thì bắt buộc phải có triệu chứng lâm sàng nào?

 2. Hãy nên những vấn đề bạn cho là quan trọng khi chăm sóc một bệnh nhi bị thấp tim? Tại sao?

YÊU CẦU

Làm bài tập trên giấy và nộp trực tiếp cho giảng viên vào buổi học tiếp theo.NGƯỜI GIẢNG

Ths. Lư Trí DiếnBài 3

CHĂM SÓC BỆNH NHI VIÊM CẦU THẬN CẤP
MỤC TIÊU

1. Trình bày được lâm sàng, cận lâm sàng viêm cầu thận cấp.

2. Lập được kế hoạch chăm sóc và theo dõi bệnh nhi viêm cầu thận cấp.

3. Giáo dục được các biện pháp phòng bệnh viêm cầu thận cấp.PHƯƠNG PHÁP

Đọc tài liệu (giáo trình) trước tại nhà.

Tự học các phần: đại cương, các yếu tố nguy cơ, điều trị, giáo dục sức khỏe.

Làm bài tập cụ thể do giảng viên giao.TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh - Bộ môn Nhi, Bài giảng Nhi Khoa tập 2, Nhà xuất bản Y học, 2007, 05- 12.

 2. Đại học Y Hà Nội - Bộ môn Nhi, Bài giảng Nhi Khoa tập 2, Nhà xuất bản Y học, 2009, 07- 12.

 3. Đại học Y Dược Huế - Bộ môn Nhi, Giáo trình nhi Khoa tập 2, Nhà xuất bản Đại học Huế, 2009, 11- 15.

 4. Burns, C. E., Dunn, A. M., Brady, M. A., Starr, N. B., & Blosser, C. G. (Eds.). (2013). Pediatric primary care (5th ed., pp. 708-738). Philadelphia, PA: Saunders/ Elsevier.

 5. Nelson, K. A., James, S. R., & Ashwill, J. W. (Ed.). (2013). Nursing care of children: Principles and practice. (4th ed.). Beijing, China: Saunders/ Elsevier.

BÀI TẬP CÁ NHÂN

 1. Hãy nêu một số nguyên nhân có thể gây bệnh viêm cầu thận cấp? Tỷ lệ hiện mắc trong trẻ em hiện nay là bao nhiêu?

 2. Hày nêu các biến chứng của bệnh viêm cầu thận cấp và cách chăm sóc các biến chứng đó?

 3. Theo bạn vấn đề gì là quan trọng nhất khi chăm sóc bệnh nhi viêm cầu thận cấp?

YÊU CẦU Làm bài tập trên giấy và nộp trực tiếp cho giảng viên vào buổi học tiếp theo.

NGƯỜI GIẢNG

Ths. Nguyễn Thị Ngọc HânBài 4

CHĂM SÓC BỆNH NHI HỘI CHỨNG THẬN HƯ
MỤC TIÊU

1. Trình bày được lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh hội chứng thận hư.

2. Nắm được nguyên tắc điều trị bệnh nhi hội chứng thận hư.

3. Lập được kế hoạch chăm sóc trẻ hội chứng thận hư.

4. Giáo dục được cách chăm sóc, phòng ngừa hội chứng thận hư.

PHƯƠNG PHÁP

Đọc tài liệu (giáo trình) trước tại nhà.

Tự học các phần: đại cương, điều trị, giáo dục sức khỏe và kết luận.

Làm bài tập cụ thể do giảng viên giao.TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh - Bộ môn Nhi, Bài giảng Nhi Khoa tập 2, Nhà xuất bản Y học, 2007.

 2. Đại học Y Hà Nội - Bộ môn Nhi, Bài giảng Nhi Khoa tập 2, Nhà xuất bản Y học, 2009.

 3. Đại học Y Dược Huế - Bộ môn Nhi, Giáo trình nhi Khoa tập 2, Nhà xuất bản Đại học Huế, 2009.

 4. Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Giáo trình Điều dưỡng Nhi Nhiễm, Nhà xuất bản Y học, 2013.

 5. Robert D. Needlman, ‘Growth and development”, Nelson texbook of Pediatrics, 2004.

BÀI TẬP CÁ NHÂN

1. Trình bày cách theo dõi triệu chứng phù ở bệnh nhi mắc bệnh hội chứng thận hư.

2. Hãy so sánh triệu chứng phù giữa bệnh hội chứng thận hư và viêm cầu thận cấp? Giống nhau, khác nhau như thế nào?

3. Trình bày những vấn đề cần lưu ý khi chăm sóc bệnh nhi bị hội chứng thận hư?YÊU CẦU

Làm bài tập trên giấy và nộp trực tiếp cho giảng viên vào buổi học tiếp theo.NGƯỜI GIẢNG

Ths. Nguyễn Thị Ngọc HânBài 5

CHĂM SÓC BỆNH NHI SỐT XUẤT HUYẾT
MỤC TIÊU

1. Nêu được phân độ bệnh Sốt xuất huyết- Dengue.

2. Nêu được các xét nghiệm xác định căn nguyên vi rút Dengue.

3. Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh Sốt xuất huyết- Dengue.

4. Hướng dẫn được cách giáo dục phòng bệnh sốt xuất huyết-Dengue.

PHƯƠNG PHÁP

Đọc tài liệu (giáo trình) trước tại nhà.

Tự học các phần: đại cương, giáo dục phòng bệnh và kết luận.

Làm bài tập cụ thể do giảng viên giao.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ môn nhiễm Đại học Y Dược TP. HCM (2006), Bệnh truyền nhiễm, nhà xuất bản Y học, trang 262-273.

2. Bộ Y Tế (2011), Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue, tài liệu tập huấn tháng 2/2011.

3. Hướng dẫn chăm sóc sốt xuất huyết Dengue, tài liệu tập huấn năm 2011.

4. WHO (2009). Dengue Heamorrhagic Fever: Dianosis, Traetment, Prevention and Control. Geneva.

BÀI TẬP NHÓM

Chia lớp thành 4 nhóm:

- Nhóm 1: Trình bày một số nguyên nhân gây bệnh Sốt xuất huyết hiện nay?

- Nhóm 2: Trình bày ưu điểm trong cách phân độ sốt xuất huyết Dengue theo WHO 2009?

- Nhóm 3: Cách chăm sóc bệnh nhi sốt xuất huyết Dengue không sốc như thế nào?

- Nhóm 4: Cách chăm sóc bệnh nhi sốt xuất huyết Dengue có sốc như thế nào?YÊU CẦU

Nộp bài tập nhóm (bản giấy) trực tiếp cho giảng viên vào buổi học tiếp theo.NGƯỜI GIẢNG

CN. Dương Thị Thùy TrangBài 6

CHĂM SÓC BỆNH NHI TAY CHÂN MIỆNG
MỤC TIÊU

1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh tay chân miệng ở trẻ em.

2. Trình bày được các biến chứng của bệnh tay chân miệng ở trẻ em.

3. Nêu được nguyên tắc điều trị bệnh tay chân miệng.

4. Lập được kế hoạch chăm sóc bệnh nhi tay chân miệng.

PHƯƠNG PHÁP

Đọc tài liệu (giáo trình) trước tại nhà.

Tự học các phần: đại cương, điều trị, giáo dục phòng bệnh và kết luận.

Làm bài tập cụ thể do giảng viên giao.TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Bộ Y tế, Điều dưỡng Nhi Khoa, Nhà xuất bản Y học, 2006.

 2. Đại học Y Hà Nội - Bộ môn Nhi, Bài giảng Nhi Khoa tập 2, Nhà xuất bản Y học, 2009.

 3. Đại học Y Dược Huế - Bộ môn Nhi, Giáo trình nhi Khoa tập 2, Nhà xuất bản Đại học Huế, 2009.

 4. Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Giáo trình Điều dưỡng Nhi Nhiễm, Nhà xuất bản Y Học, 2013.

BÀI TẬP NHÓM

Báo cáo nhóm theo 2 chủ đề sau:

1. Tổ chức một buổi truyền thông giáo dục sức khỏe, trong thời gian 40 phút về dấu hiệu phát hiện và cách phòng ngừa bệnh tay chân miệng cho các bậc phụ huynh có con chưa mắc tay chân miệng lần nào.

2. Thực hiện kế hoạch chăm sóc điều dưỡng cho bệnh nhi Nguyễn Văn Hòa, 48 tháng, hiện đang điều trị tại khoa Nhiễm với chẩn đoán Tay chân miệng độ 3, theo dõi biến chứng nhiễm trùng huyết. Tình trạng hiện tại: li bì, sốt 39,7 độ C, nhịp thở 60 lần/ phút, thở rút lõm lồng ngực, nhịp tim: 140 lần/ phút, tay chân lạnhcó nhiều bóng nước khắp người, da vùng mông viêm đỏ, có mụn mủ, không ăn uống được.BÀI TẬP CÁ NHÂN

 1. Trình bày những vấn đề cần lưu ý khi chăm sóc trẻ tay chân miệng độ 2, độ 3 và độ 4?

 2. Trình bày cách chăm sóc các sang thương da trong bệnh tay chân miệng?

 3. Trình bày những dấu hiệu nghi ngờ bệnh nhi tay chân miệng có nguy cơ chuyển độ?

 4. Bệnh nhi tay chân miệng sốt 40 độ và co giật bạn sẽ xử trí như thế nào?

YÊU CẦU

- Bài tập nhóm: mỗi nhóm thuyết trình 15 phút. Trả lời câu hỏi 15 phút. Thời gian chuẩn bị 2 tuần.

- Bài tập cá nhân: Làm bài tập trên giấy và nộp trực tiếp cho giảng viên vào buổi học tiếp theo.

NGƯỜI GIẢNG

Ths. Lư Trí DiếnBài 7

CHĂM SÓC BỆNH NHI VIÊM MÀNG NÃO MỦ
MỤC TIÊU

1. Nhận biết được các dấu hiệu lâm sàng của viêm màng não mủ.

2. Phân tích được kết quả của dịch não tũy trong viêm màng não mủ.

3. Nêu được nguyên tắc điều trị viêm màng não mủ.

4. Lập được kế hoạch chăm sóc bệnh nhi viêm màng não mủ.

PHƯƠNG PHÁP

Đọc tài liệu (giáo trình) trước tại nhà.

Tự học các phần: đại cương, điều trị, biến chứng, giáo dục sức khỏe.

Làm bài tập cụ thể do giảng viên giao.TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh - Bộ môn Nhi, Bài giảng Nhi Khoa tập 2, Nhà xuất bản Y học, 2007.

 2. Đại học Y Hà Nội - Bộ môn Nhi, Bài giảng Nhi Khoa tập 2, Nhà xuất bản Y học, 2009.

 3. Đại học Y Dược Huế - Bộ môn Nhi, Giáo trình nhi Khoa tập 2, Nhà xuất bản Đại học Huế, 2009.

 4. Burns, C. E., Dunn, A. M., Brady, M. A., Starr, N. B., & Blosser, C. G. (Eds.). (2013). Pediatric primary care (5th ed., pp. 708-738). Philadelphia, PA: Saunders/ Elsevier.

 5. Nelson, K. A., James, S. R., & Ashwill, J. W. (Ed.). (2013). Nursing care of children: Principles and practice. (4th ed.). Beijing, China: Saunders/ Elsevier.

BÀI TẬP CÁ NHÂN

1. Các dấu hiệu lâm sàng nào gợi ý bạn nghĩ đến bệnh viêm màng não mủ ở trẻ sơ sinh?

2. Những vấn đề cần lưu ý khi chăm sóc trẻ nhũ nhi mắc bệnh viêm màng não mủ?

3. Trình bày cách phòng ngừa bệnh viêm màng não mủ?YÊU CẦU

Làm bài tập trên giấy và nộp trực tiếp cho giảng viên vào buổi học tiếp theo.NGƯỜI GIẢNG

Ths. Nguyễn Thị Ngọc HânBài 8

CHĂM SÓC BỆNH NHI SUY DINH DƯỠNG

MỤC TIÊU

1. Trình bày được nguyên nhân gây suy dinh dưỡng ở trẻ em.

2. Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng.

3. Nêu được các biện pháp phòng bệnh suy dinh dưỡng.PHƯƠNG PHÁP

Đọc tài liệu (giáo trình) trước tại nhà.

Tự học các phần: đại cương, nguyên nhân, chăm sóc SDD nhẹ và trung bình.

Làm bài tập cụ thể do giảng viên giao.TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Bộ Y tế, Điều dưỡng Nhi Khoa, Nhà xuất bản Y học, 2006.

 2. Bộ Y tế, Xử trí lồng ghép các bệnh thường gặp ở trẻ em, Nhà xuất bản Y học, 2015.

 3. Bộ Y tế, Điều dưỡng Nhi Khoa, Nhà xuất bản Y học, 2008.

 4. Đại học Y Dược Huế - Bộ môn Nhi, Giáo trình nhi Khoa tập 1, Nhà xuất bản Đại học Huế, 2009.

 5. Đại học Y Dược TPHCM - Bộ môn Nhi, Bài giảng Nhi Khoa tập 1, Nhà xuất bản Y học, 2006.

 6. Nelson, K. A., James, S. R., & Ashwill, J. W. (Ed.). (2013). Nursing care of children: Principles and practice. (4th ed.). Beijing, China: Saunders/ Elsevier.

BÀI TẬP CÁ NHÂN

1. Trình bày nguyên nhân gây suy dinh dưỡng thể teo đét? Khi chăm sóc bệnh nhi suy dinh dưỡng thể teo đét cần chú ý những vấn đề gì?

2. Bé gái Lâm Mỹ Chi, 36 tháng tuổi. Cân nặng hiện tại: 10 kg, chiều cao hiện tại: 80 cm. Phù nhẹ ở chân, mặt, có những mảng sắc tố màu nâu sẫm ở bẹn. Bé tiêu lỏng 3 lần/ ngày, phân sống. Bé ăn ngày 3 lần, mỗi lần nữa chén cháo thịt, uống khoảng 400ml sữa công thức/ ngày.

a. Theo bạn, bé có suy dinh dưỡng không? Nếu có thì suy dinh dưỡng độ mấy?

b. Nhận xét chế độ ăn hiện tại của bé này? Hãy xây dựng lại chế độ ăn phù hợp cho bé.

3. Khi thực hiện chăm sóc một bệnh nhi suy dinh dưỡng nặng cần chú ý những vấn đề quan trọng nào? Nêu lý do?YÊU CẦU

Sinh viên nộp lại bài tự học cá nhân 1 tuần sau khi học xong bài.NGƯỜI GIẢNG

Ths. Phạm Nguyễn Kim TuyềnBÀI 9

CHĂM SÓC BỆNH NHI CÒI XƯƠNG
MỤC TIÊU

   1. Nêu được các nguyên nhân gây bệnh còi xương.

   2. Trình bày được các biểu hiện lâm sàng của bệnh còi xương.

   3. Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc trẻ em còi xương.

   4. Nêu được cách phòng chống bệnh còi xương.

PHƯƠNG PHÁP

Đọc tài liệu (giáo trình) trước tại nhà.

Tự học các phần: đại cương, nguyên nhân, chăm sóc, giáo dục sức khỏe.

Làm bài tập cụ thể do giảng viên giao.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế, Điều dưỡng Nhi Khoa, Nhà xuất bản Y học, 2006, tr 108-115.

2. Bộ Y tế, Xử trí lồng ghép các bệnh thường gặp ở trẻ em, Nhà xuất bản Y học, 2010.

3. Đại học Y Hà Nội - Bộ môn Nhi, Bài giảng Nhi Khoa tập 1, Nhà xuất bản Y học, 2009.

4. Đại học Y Dược Huế - Bộ môn Nhi, Giáo trình nhi Khoa tập 1, Nhà xuất bản Đại học Huế, 2009.

5. Đại học Y Dược TP HCM - Bộ môn Nhi, Giáo trình nhi Khoa tập 1, Nhà xuất bản Đà Nẵng 1997.BÀI TẬP NHÓM

Chia làm 2 nhóm thuyết trình các chủ đề sau:

Nhóm 1: Tổ chức 1 buổi truyền thông giáo dục sức khỏe khoảng 40 phút cho thân nhân bệnh nhi các biện pháp phòng ngừa bệnh còi xương.

Nhóm 2: Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhi còi xương cụ thể tại Khoa lâm sàng (theo yêu cầu của Giảng viên).YÊU CẦU

Tổ chức buổi tuyên truyền cụ thể. Chuẩn bị 2 tuần.NGƯỜI GIẢNG

Ths. Phạm Nguyễn Kim Tuyền


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương