Cộng đỒng ngưỜi việt quốc gia hạt lancaster patải về 8.39 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2017
Kích8.39 Mb.
#2593


 • CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA

 • HẠT LANCASTER PA

 • Chieu.le@gmail.com


Hơn 30 người Mỹ gốc Việt đã có mặt để chứng kiến và cùng với ông Lê Văn Chiếu nhận QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CĐNVQG và Lá Cờ Vàng Biểu Tượng Truyền Thống và Tự Do trong Quận Hạt Lancaster PA

 • Hơn 30 người Mỹ gốc Việt đã có mặt để chứng kiến và cùng với ông Lê Văn Chiếu nhận QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CĐNVQG và Lá Cờ Vàng Biểu Tượng Truyền Thống và Tự Do trong Quận Hạt Lancaster PA

.

 • .

 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia  Hạt Lacaster Pennsylvania

 • xin 

 • CHÂN THÀNH CẢM TẠ

 • Quý Quan Khách và

 • các cơ quan truyền thông:

 • Ông Bà Bùi Hòa, Scranton PA

 • Ông Bà Đổ Đức Chiến, Easton PA

 • Ông Bà Nguyễn Văn Sa, Mount Joy PA

 • Ông Nguyễn Tường Thược, ĐPT VNHN NJ

 • Ông Bà Trần Quán Niệm, Lạc Hồng Magazine, NJ

 • Ông Bà Nguyễn Đình Toàn, SBTN Philadelphia PA

 • David Võ, Việt Mỹ Magazine, Philadelphia PA

 • Ông Đặng Phạm Thảo, East Petersburg PA

 • Ông Nguyễn Đức Nhiệm, Philadelphia PA

 • Ông Nguyễn Đúc Chính, Philadelphia PA

 • Ông Nguyễn Tạ Quang, Myerstown PA

 • Ông Hoàng Trọng Đấu, Camp Hill PA

 • Ông Bùi Văn Tẩu, Harrisburg PA

 • Trần Hữu Lợi, Landisville PA

 • Trần Thị Kim Hoa, LancPA

 • Trần Thị Tỉnh , Lanc. PA

 • Trần Công Ân. Lanc PA

 • Lê Văn Thính, Lanc PA

 • Âu Dương Diên, Lanc PA

 • Bà Nguyễn Hạnh, Lanc PA

 • Ông Lê Simon Mừng, Lanc PA

 • Ông Nguyễn Bạch Liên, LancPA

 • Đã đến chia sẻ niềm vui và chứng kiến buổi lễ

 • TIẾP NHẬN NGHỊ ĐỊNH CÔNG NHẬN CỜ VÀNG

 • từ Các Ủy Viên Chính Phủ

 • ỦY BAN QUẢN TRỊ QUẬN HẠT LANCASTER PA

 • Ngày 18 thán 11 năm 2009 

 • *

 • Trân trọng,

 • Ban Điều Hợp CĐNVQG Lancaster PA

 • Lê Văn Chiếu, Phạm Hải, Thân Văn Phần, Bùi Thanh Thảo, 

 • Võ Văn Loan, Huỳnh Q. Hùng, Trần Chí Công, Đổ Quang Hoàng
tải về 8.39 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương