Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 39.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.01.2018
Kích39.05 Kb.
#9846

UBND THÀNH PHỐ VINH

BAN CHỈ ĐẠO HKPĐ LẦN THỨ XV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 144/KH-BCĐHKPĐ

Vinh, ngày 09 tháng 10 năm 2017


KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng thành phố Vinh lần thứ XV

Năm học 2017-2018
Thực hiện Quyết định số 1043/QĐ-SGD&ĐT ngày 06/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) lần thứ XVIII; Quyết định số 1749/QĐ-SGD&ĐT ngày 08/09/2017 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao năm học 2017-2018; Quyết định số 6657/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND thành phố Vinh về việc thành lập Ban chỉ đạo HKPĐ thành phố lần thứ XV; Ban chỉ đạo HKPĐ thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức HKPĐ thành phố Vinh lần thứ XV năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Hội khoẻ Phù Đổng (viết tắt HKPĐ) là Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) dành cho học sinh phổ thông:

- Duy trì và đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao để nâng cao thể lực, góp phần giáo dục toàn diện học sinh;

- Thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW, ngày 04/ 11/ 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế";

- Đánh giá công tác Giáo dục thể chất của các trường trong thành phố; thông qua các môn thi đấu thể thao để phát hiện các tài năng thể thao học sinh phổ thông nhằm tuyển chọn các đội thể thao của thành phố tham gia HKPĐ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII đạt kết quả cao, hướng tới HKPĐ toàn quốc năm 2020;

- Việc tổ chức HKPĐ các cấp là dịp tăng cường CSVC, nâng cao trình độ tổ chức, giảng dạy của đội ngũ giáo viên thể dục ở các trường học, tăng cường mối quan hệ với các ngành liên quan, các tổ chức xã hội, tạo điều kiện phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường.

2. Yêu cầu

- HKPĐ được tổ chức với quy mô từ cấp trường đến cấp thành phố và tạo được khí thế thi đua sôi nổi trở thành ngày hội TDTT lớn của học sinh phổ thông trong toàn thành phố.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/2002/CT-TTg, ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao và Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

- Chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ của HKPĐ cấp tỉnh lần thứ XVIII và các quy định của Ban tổ chức.

- Chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt để tổ chức HKPĐ cấp trường, cấp cụm trường và cấp thành phố lần thứ XV theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Đảm bảo nghi lễ trọng thể, an toàn, nội dung phong phú, thiết thực, tránh lãng phí, hình thức.

- Chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham dự gia HKPĐ cụm huyện đầu tháng 01/2018 tại Hưng Nguyên và HKPĐ tỉnh tổ chức vào tháng 03/2018 tại thành phố Vinh.

II. NỘI DUNG

1. Hội khỏe Phù Đổng cấp trường

1.1. Nội dung, hình thức tổ chức:

a) Lễ khai mạc: Căn cứ vào điều kiện của nhà trường các trường tổ chức lễ khai mạc trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả.

Gợi ý nội dung lễ khai mạc:

- Diễu hành;

- Lễ chào cờ (hát Quốc ca + hành khúc HKPĐ);

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Diễn văn khai mạc;

- Lời hứa VĐV; tuyên thệ trọng tài;

- Công bố lịch, trọng tài, nội dung các môn thi đấu;

- Chương trình đồng diễn thể dục, múa hát tập thể chào mừng.

b) Số môn thi đấu:

- Khối Tiểu học thi đấu 04 môn: Bóng đá, Bóng bàn, Đá cầu và Cờ vua;

- Khối THCS thi đấu 09 môn: Bóng đá, Bóng bàn, Bóng chuyền, Cầu lông, Đá cầu, Cờ vua, Điền kinh, Đẩy gậy và Vovinam;

- Khối THPT thi đấu 09 môn: Bóng đá, Bóng bàn, Bóng chuyền, Cầu lông, Đá cầu, Cờ vua, Điền kinh, Đẩy gậy và Vovinam.

1.2. Thời gian tổ chức:

- Hoàn thành trước ngày 25/10/2017.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo HKPĐ thành phố (qua Phòng GD&ĐT) trước ngày 28/10/2017.

2. Hội khỏe Phù Đổng cấp cụm trường

2.1. Phân công cụm trường và cụm trưởng: gồm 10 cụm cho 3 cấp học.(Phụ lục 3)

2.2 Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức:a) Lễ khai mạc:

- Lễ chào cờ (hát Quốc ca + hành khúc HKPĐ);

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Diễn văn khai mạc;

- Lời hứa VĐV; tuyên thệ trọng tài;

- Tổ chức bốc thăm sắp xếp lịch thi đấu, trọng tài, triển khai nội dung các môn thi đấu.b) Số môn thi đấu:

- Khối Tiểu học thi đấu 04 môn: Bóng đá, Bóng bàn, Đá cầu và Cờ vua.

- Khối THCS thi đấu 06 môn: Bóng đá, Bóng bàn, Bóng chuyền, Cầu lông, Đá cầu và Cờ vua.

- Khối THPT thi đấu 06 môn: Bóng đá, Bóng bàn, Bóng chuyền, Cầu lông, Đá cầu và Cờ vua.

(Riêng 03 môn: Điền kinh, Vovinam và Đẩy gậy không tổ chức thi đấu cấp cụm trường)

c) Thời gian tổ chức:

- Dự kiến từ ngày 04/11/2017 đến 12/11/2017

- Các cụm trường chọn đội nhất; cá nhân nhất, nhì các nội dung thi đấu về dự vòng chung kết Thành phố.

- Kết quả thi đấu cấp cụm trường là tiêu chí đánh giá công tác GDTC của nhà trường năm học 2017-2018.

- Giao cho cụm trưởng có nhiệm vụ xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch Hội khoẻ Phù Đổng cấp cụm đúng thời gian và đạt hiệu quả cao. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo Thành phố (qua Phòng GD&ĐT) trước ngày 20/11/2017.

3. HKPĐ cấp thành phố

3.1. Đối tượng dự thi

-  Học sinh trong năm học 2017-2018 đang học tại các trường Tiểu học, THCS, THPT trong địa bàn thành phố (không tính học sinh trường Năng khiếu TDTT của Tỉnh, là vận động viên đang được đào tạo tập trung tại Trung tâm đào tạo – Huấn luyện TDTT tỉnh, công ty cổ phần bóng đá Sông Lam Nghệ An, và các TT đào tạo VĐV thể thao chuyên nghiệp tại Nghệ An) được xếp loại học lực từ trung bình và hạnh kiểm từ khá trở lên (đối với học sinh THCS, THPT) xếp loại hoàn thành đối với Tiểu học, có đủ sức khỏe và là những học sinh có thành tích xuất sắc nhất của HKPĐ cấp trường, cấp cụm trường. Học sinh của trường nào thì thi đấu cho trường đó. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký thi đấu 01 môn thể thao.

- Tuổi học sinh được quy định như sau:

+ Tiểu học: 11 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2006)

Độ tuổi: 6 - 9 tuổi (sinh từ 01/01/2009 đến 31/12/2012)

Độ tuổi: 10 - 11 tuổi (sinh từ 01/01/2007 đến 31/12/2008)

+ Trung học cơ sở: 15 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2002)

Độ tuổi: 12 - 13 tuổi (sinh từ 01/01/2005 đến 31/12/2006)

Độ tuổi: 14 - 15 tuổi (sinh từ 01/01/2003 đến 31/12/2004)

+ Trung học phổ thông: 18 tuổi trở xuống (sinh sau năm 1999)

3.2. Nội dung và hình thức tổ chức

a) Lễ khai mạc:

- Thời gian, địa điểm: Dự kiến tổ chức vào lúc 7h 30’ ngày 15/12/2017 tại Nhà thi đấu thể thao thành phố Vinh.

- Điều động lực lượng tham gia: (Phụ lục 1)

- Nội dung chương trình của Lễ khai mạc: Giao cho Ban tổ chức xây dựng kịch bản chi tiết.

b)Môn và địa điểm thi đấu:

* Các môn thi đấu:

- Khối Tiểu học thi đấu 04 môn: Bóng đá, Bóng bàn, Đá cầu, Cờ vua

- Khối THCS thi đấu 09 môn: Bóng đá, Bóng bàn, Bóng chuyền, Cầu lông, Đá cầu, Cờ vua, Điền kinh, Vovinam và Đẩy gậy.

- Khối THPT thi đấu 09 môn: Bóng đá, Bóng bàn, Bóng chuyền, Cầu lông, Đá cầu, Cờ vua, Điền kinh, Vovinam và Đẩy gậy.

* Địa điểm thi đấu: (Phụ lục 2)

c) Công tác trọng tài: Ban tổ chức điều động các giáo viên thể dục của các trường Tiểu học, THCS, THPT, trọng tài của Trung tâm TDTT thành phố và mời thêm trọng tài của Trung tâm TDTT tỉnh, Đại học Vinh.

d) Lễ tổng kết: Dự kiến tổ chức vào ngày 19 tháng 12 năm 2017. Địa điểm BTC sẽ thông báo sau.

3.3. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự thi* Hồ sơ đăng ký:

a. Danh sách đăng ký dự thi do Hiệu trưởng, Cụm trưởng ký và đóng dấu.

- 01 bản đăng ký chung theo từng môn và nội dung thi.

- 02 bản đăng ký chi tiết từng nội dung thi, cự ly thi của từng môn theo mẫu của Ban tổ chức (nam riêng, nữ riêng).

b. Bản sao giấy khai sinh (Thời gian sao giấy khai sinh phải trước tháng 8 năm 2017).

c. Học bạ (bản chính) theo đúng quy định.

d. Giấy khám sức khoẻ của từng học sinh do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp và xác nhận có đủ sức khỏe tham gia nội dung mà học sinh dự thi.

e. Học sinh từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 2001 trở về trước) phải mang theo chứng minh thư nhân dân để xuất trình khi kiểm tra nhân sự (không chấp nhận mọi lý do không có chứng minh thư nhân dân).

f. Phiếu thi đấu (theo mẫu, có ảnh và dấu giáp lai).* Thời hạn nạp hồ sơ:

Các trường nộp về cụm trước ngày 27/11/2017, các cụm trường gửi hồ sơ và bản đăng ký danh sách VĐV thi đấu chung kết HKPĐ thành phố về Phòng GD&ĐT thành phố trước ngày 2/12/2017.

4. Điều lệ thi đấu từng môn

Thực hiện theo Chương II: Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII năm 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1043/QĐ-SGD&ĐT ngày 6 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An).

5. Thời gian và nội dung HKPĐ thành phố Vinh lần thứ XV


TT

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

1

7h 30' ngày 12/12/2017

Tổng duyệt lễ khai mạc và đồng diễn

Nhà thi đấu thể thao TP Vinh (khối Tân Hoà, p. Hà Huy Tập).

2

14 giờ ngày 14/12/2017

Họp trọng tài và tổ chức bắt thăm thi đấu

Tại trung tâm TDTT thành phố

3

7h 30’ ngày 15/12/2017

Lễ khai mạc, đồng diễn

Nhà thi đấu thể thao TP Vinh (khối Tân Hoà, p. Hà Huy Tập).

4

Từ 13 h 30' ngày 15 đến hết sáng 18/12/2017

Thi đấu các môn

Theo lịch thi đấu

5

14 giờ ngày 19/12/2017

Lễ tổng kết HKPĐ

Hội trường nhà 2 tầng Phòng GDTP Vinh

* Lưu ý: Nếu vì lý do đột xuất, vì thời tiết xấu phải thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, thi đấu và tổng kết, Ban tổ chức HKPĐ sẽ có thông báo đến các đơn vị sau.

III. KHIẾU NẠI, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

1. Khiếu nại

1.1. Các khiếu nại về chuyên môn, kỹ thuật

Chỉ có lãnh đạo trường, huấn luyện viên, đội trưởng mới có quyền khiếu nại, khi khiếu nại phải có văn bản nộp cho Ban tổ chức ngay sau khi kết thúc trận đấu. Các khiếu nại về kỹ thuật do tổng trọng tài xử lý.

1.2. Các khiếu nại về nhân sự

Phải có văn bản kèm theo lệ phí 300.000đ cho Ban tổ chức, nếu trường hợp chưa giải quyết được ngay thì phải chờ thẩm tra và xử lý, chậm nhất sau 07 ngày Ban tổ chức sẽ thông báo kết quả xác minh. (Nếu xác minh đúng Ban tổ chức sẽ trả lại số tiền trên cho đơn vị khiếu nại và đơn vị làm sai phải chịu hoàn toàn về kinh phí và bị xử lý kỷ luật).

2. Khen thưởng

2.1. Cấp trường, cấp cụm trường

Do ban tổ chức HKPĐ cấp trường và cấp cụm trường quyết định.

2.2. HKPĐ cấp Thành phố

- Tặng cờ và giải thưởng cho Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn của các cấp học.

- Tặng cờ và giải thưởng cho các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba môn: Bóng đá, Bóng chuyền, Đá cầu của các cấp học.

- Tặng giải thưởng cho cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba các nội dung môn: Điền kinh, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ vua, Đá cầu, Đẩy gậy, Vovinam.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp thành phố môn Thể dục cho các học sinh cấp TH và THCS:

+ Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các nội dung thi đấu cá nhân ở tất cả các môn; Riêng môn Điền kinh cấp giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp thành từ thứ nhất cho đến thứ 05 trong các nội dung thi đấu;

+ Đạt giải Nhất, Nhì, Ba môn Bóng chuyền, Bóng đá.3. Kỷ luật

3.1. Bất kỳ cá nhân, đơn vị nào vi phạm Điều lệ và những quy định của Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật.

3.2. Huỷ bỏ thành tích thi đấu của cá nhân và tập thể có cá nhân vi phạm.

3.3. Khiếu nại sai sự thật sẽ bị cảnh cáo và bị trừ điểm xếp loại.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí tổ chức HKPĐ cấp trường, cấp cụm trường

Các trường cấp kinh phí cho VĐV tập luyện, công tác tổ chức khai mạc, thi đấu, trọng tài và khen thưởng tại HKPĐ cấp trường, tổ chức tập luyện và tham gia HKPĐ cấp cụm, đóng góp kinh phí tổ chức HKPĐ cấp cụm trường.

2. Kinh phí cho tổ chức HKPĐ Thành phố

Kinh phí cho việc tổ chức HKPĐ thành phố lần thứ XV được lấy từ ngân sách UBND thành phố năm 2018 để chi cho công tác tổ chức khai mạc HKPĐ, hỗ trợ các màn đồng diễn, chuẩn bị sân bãi, dụng cụ thi đấu, công tác y tế, bảo vệ, bồi dưỡng cho trọng tài, công tác tổng kết khen thưởng cho cá nhân, tập thể đạt giải trong HKPĐ và tổ chức huấn luyện đội tuyển tham gia HKPĐ cụm huyện và tỉnh.

3. Kinh phí tham gia thi đấu tại HKPĐ cấp cụm huyện và HKPĐ tỉnh

Kinh phí cho đoàn VĐV đi thi đấu tại HKPĐ cụm huyện và tỉnh được lấy từ ngân sách UBND thành phố năm 2018, các trường hỗ trợ thêm kinh phí cho VĐV trong quá trình tập luyện và thi đấu cấp cụm huyện và HKPĐ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, các trường THPT đóng góp kinh phí cho tổ chức HKPĐ cụm huyện.V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với HKPĐ cấp trường và cấp cụm trường

BCĐ cấp trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban, cấp cụm trường do Hiệu trưởng của trường làm nhiệm vụ cụm trưởng làm Trưởng ban. Tuỳ thuộc từng cơ sở và điều kiện thực tế ở địa phương, BCĐ cấp trường, cụm trường có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, báo cáo với Đảng uỷ, chính quyền địa phương và Phòng GD&ĐT đồng thời phối hợp với các tổ chức xã hội có liên quan tổ chức tốt HKPĐ của đơn vị theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra.2. Đối với HKPĐ cấp thành phố

2.1. Ban chỉ đạo: Hướng dẫn tổ chức HKPĐ cấp trường, cấp cụm trường; ban hành Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thành công HKPĐ cấp thành phố lần thứ XV; Chỉ đạo công tác lựa chọn, tập luyện các đội tuyển để tham gia HKPĐ cấp cụm huyện và toàn tỉnh lần thứ XVIII đạt kết quả cao.

2.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu Ban chỉ đạo HKPĐ thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức HKPĐ lần thứ XV. Chịu trách nhiệm quản lí và chủ trì thực hiện kế hoạch HKPĐ, hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức triển khai kế hoạch, theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện, kịp thời kiểm điểm rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với Phòng GD&ĐT tham mưu bố trí kinh phí cho HKPĐ các cấp.

2.4. Phòng Văn hóa – Thông tin: Chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền về HKPĐ các cấp năm học 2017-2018; Chỉ đạo Trung tâm văn hóa thể thao thành phố thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

2.5. Trung tâm văn hóa thể thao thành phố: Tham gia chỉ đạo công tác tập luyện, thi đấu, phục vụ HKPĐ các cấp; Phối hợp với Phòng GD&ĐT chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho chương trình lễ khai mạc, thi đấu, tổng kết HKPĐ thành phố lần thứ XV.

2.6. Thành đoàn Vinh: Chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức HKPĐ cấp trường, cụm trường và tham gia HKPĐ thành phố của các trường THPT, Trung tâm GDTX thành phố Vinh, đôn đốc công tác chuẩn bị lực lượng tập luyện tham gia HKPĐ cấp cụm huyện và toàn tỉnh lần thứ XVIII đạt kết quả cao.

2.7. Công an thành phố: Đảm bảo công tác an ninh, trật tự tại các địa điểm thi đấu và trên địa bàn trong suốt quá trình diễn ra HKPĐ các cấp. Phối hợp với Phòng GD&ĐT xây dựng và thực hiện chương trình lễ khai mạc, tổng kết HKPĐ cấp thành phố lần thứ XV.

Căn cứ các nội dung đã triển khai trong Kế hoạch, Ban chỉ đạo HKPĐ thành phố yêu cầu các phòng chức năng liên quan, các đơn vị trường học tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc và hiệu quả./.Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (b/c);

- Thường trực T.U, UBND TP;

- Thành viên BCĐ,BTC-HKPĐ;

- Các phòng ban liên quan UBND TP;

- Các trường TH,THCS,THPT, TT.GDTX;- Lưu: VT,GD&ĐT.
TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)


PHÓ CHỦ TỊCH

Đậu Vĩnh Thịnh
tải về 39.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương