Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việtnam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 2.39 Mb.
trang6/24
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

7.2. Học liệu tham khảo

1. Bùi thị Xuân Mai Nhập môn công tác xã hội, Nxb Lao động – xã hội, 2014

2. Mr Mark E F Lymbery, Socil work: Acompanion to learning, 2007, Sage

3. Mark Dole, Modern Socil work practice, Ashgate Practice, 2005, Asgate Pubco

4. Tập bài giảng Nhập môn Công tác xã hội của khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và tuyên truyền.

5. Nguyễn Trung Hải Phát triển cộng đồng, Nxb Dân trí, 2016

6. Tập bài giảng Phát triển cộng đồng, Nxb Phụ nữ, 2010

Ngoài ra, sinh viên cần làm quen với trang web với rất nhiều thông tin về các cuộc điều tra xã hội và vấn đề kinh tế vĩ mô sau đây:


 1. Bộ Thông tin và Truyền thông: www.mic.gov.vn

 2. Tổng cục thống  kê Việt Nam: www.gso.gov.vn

8. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6

9.Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

9.1 Hệ thống đề tài, tiểu luận

1. Hãy nêu lên những điểm tương đồng và khác biệt giữa hoạt động từ thiện và công tác xã hội dựa theo các tiêu chí sau: Mục đích, động cơ; Phương pháp; Mối quan hệ giữa người đi giúp và người được giúp; Kết quả đạt được?

. Quy điều đạo đức là gì ? Tại sao nhân viên xã hội phải học tập và thực hiện nó?

3. Hãy nói về các nguyên tắc hướng dẫn hoạt động công tác xã hội. Theo bạn có những khó khăn cho bản thân không khi thực hiện các nguyên tắc này?

4. Tiến trình giải quyết vấn đề có mấy bước? Hãy phân tích cụ thể công việc của từng bước?

5. Những vấn đề nảy sinh trong trường học hiện nay là gì ? Nhân viên xã hội đóng vai trò gì trong việc giúp học sinh giải quyết các vấn đề nầy?

6.Vai trò của nhân viên xã hội trong lĩnh vực sức khỏe? với người cao tuổi? và với người nghiện ma túy?

7. Nhân viên xã hội cần làm gì để xã hội bớt đi thành kiến đối với những đối tượng nghiện ngập, phạm pháp, khuyết tật…?

8. Để tiếp cận phù hợp với các đối tượng trên theo bạn cần phải chuẩn bị những gì?

9.2 Hệ thống câu hỏi ôn tập

1. Trình bày khái niệm công tác xã hội. Phân tích các đặc tính của nghề công tác xã hội từ đó vận dụng vào việc phát triển nghề công tác xã hội tại Việt Nam.

2. Công tác xã hội là ? Nêu vị trí và chức năng của ngành công tác xã hội. Liên hệ thực tiễn.

3. Trình bày quá trình phát triển công tác xã hội trên thế giới và Việt Nam. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của ngành công tác xã hội hiện nay

4. Phân tích các nền tảng khoa học của ngành công tác xã hội. Liên hệ thực tiễn về sự phát triển của ngành này ở nước ta hiện nay.
5. Phân tích các quan điểm cơ bản trong công tác xã hội. Liên hệ thực tiễn.

6. Trình bày các đối tượng của ngành CTXH ở Việt Nam hiện nay. Lấy ví dụ phân tích về một ca can thiệp cụ thể.

7. Phân tích các nguyên tắc của ngành công tác xã hội. Liên hệ thực tiễn qua hoạt động công tác xã hội ở nước ta hiện nay.

8. Trình bày các vấn đề XH của ngành CTXH ở nước ta hiện nay. Xây dựng một tiến trình CTXH với một ca cụ thể.

9. Anh/chị hãy trình bày một tiến trình công tác xã hội với người già neo đơn, nêu ý nghĩa của tiến trình này đối việc việc thực hiện an sinh xã hội ở nước ta hiện nay.
10. Anh chị hãy trình bày một tiến trình công tác xã hội với trẻ khuyết tật từ đó rút ra ý nghĩa của hoạt động này với việc đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ khuyết tật ở Việt Nam hiện nay

11. Anh chị hãy trình bày một tiến trình công tác xã hội với người nhiễm HIV; phân tích vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc giúp người nhiễm HIV hòa nhập cộng đồng.

12. Anh chị hãy trình bày một tiến trình công tác xã hội với nhóm hộ nghèo thuộc khu vực miền núi phía bắc. Phân tích trách nhiệm của của nhân viên công tác xã hội trong tiến trình này.

13. Phân tích vai trò của nhân viên công tác xã hội trong quá trình thực hiện một tiến trình công tác xã hội.

14. Trình bày các kỹ năng cơ bản của nhân viên công tác xã hội. Lấy ví dụ về một ca can thiệp cụ thể.

15. Phân tích trách nhiệm của nhân viên công tác xã hội trong hoạt động nghề nghiệp. Lấy ví dụ bằng một ca can thiệp cụ thể.HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(CÔNG TÁC XÃ HỘI )ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Lý thuyết công tác xã hội

Mã học phần: XH02003

Số tín chỉ: TC: 1,5- 0,5

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Chuyên ngành Công tác xã hội


 1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Vũ Hào Quang

 • Chức danh, học hàm, học vị: GVCC, PGS.TS

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Lí thuyết thuyết và Phương pháp nghiên cứu Công tác xã hội; Công tác xã hội cá nhân, nhóm; Xây dựng quản lí và phát triển dự án; Công tác xã hội với trẻ em thiệt thòi.

 • Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa XHH - Tầng 9, A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.37546966/816

 • Email: vuhaoquang@gmail.com

Giảng viên 2:

Họ và tên: Bùi Hương

Chức danh, học vị: Giảng viên chính, TS


 1. Thông tin chung về học phần

 • Tên học phần: Lí thuyết công tác xã hội

 • Tên học phần bằng tiếng Anh: Theory of Social Work

 • Mã học phần: XH0203

 • Học phần tiên quyết: Triết học Mác- Lê Nin

 • Loại học phần: bắt buộc

 • Phân bổ giờ tín chỉ:

  • Giờ lý thuyết: 23 tiết

  • Giờ thực hành: 15 tiết

 • Khoa phụ trách học phần: Xã hội học

 1. Mục tiêu của học phần

XH03020. Lý thuyết công tác xã hội (2TC: 1,5 - 0,5 - 4). Học phần này nằm trong phần Chuyên đề các môn học bắt buộc. Môn Lý thuyết công tác xã hội đại.

 1. Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Hiểu biết cơ bản nguồn gốc và nội dung của các lí thuyết công tác xã hội.

CĐR 2: Phân tích, đánh giá vị trí vai trò của các lí thuyết cái vĩ mô trung mô và vi mô trong thực hành và nghiên cứu công tác xã hội.

CĐR 3: Có khả năng vận dụng các lí thuyết khác nhau vào trực hành trị liệu, công tác xã hội nhóm, cộng đồng và xây dựng các dự án trợ giúp cộng đồng xã hội.

CĐR 4: Đánh giá những đóng góp của các lí thuyết công tác xã hội khác nhau trên cơ sở đó vận dụng trong thực hành và nghiên cứu thực nghiệm.

CĐR 5: Áp dụng các tri thức lí thuyết công tác xã hội học vào việc học tập các môn công tác xã hội chuyên ngành kể cả môn phương pháp thực hành công tác xã hội.

CĐR 6: Về thái độ

- Thái độ nghiêm túc, tích cực, suy tầm tìm tòi các nguồn tư liệu tham khảo nhất là tiếng nước ngoài; tranh luận trao đổi, tôn trọng sự khác biệt trong các quan điểm của các thành viên trong lớp, trong nhóm.

-Đi học đầy đủ đúng giờ, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định. Tích cực tham gia vào việc xây dựng bài trong tổ, nhóm và tập thuyết trình trước lớp.

- Khiêm tốn học hỏi và tiếp thu cái mới, phát huy và học tâp tinh thần sáng tạo của bạn học trong và ngoài lớp.

- Không nói chuyện riêng trong lớp, không bỏ học giữa giờ.

CĐR 7: Kỹ năng mềm

- Hình thành và phát triển năng lực theo quá trình từ tư duy trừu tượng, khái quát đến ứng dụng, thực hành và cụ thể.

- Xây dựng kỹ năng phân tích vấn đề theo đặc trưng của các mô hình xã hội công nghiệp phát triển và các mô hình phát triển tại các nước đang phát triển để ứng dụng lí thuyết cong tác xã hội một cách phù hợp.

- Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm lớn, nhóm nhỏ, nghiên cứu độc lập.

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi, phát hiện, phản biện, tổng hợp, trên cơ sở đó có thể ứng dụng các lí thuyết vào điều kiện thực tế của Việt Nam

5. Tóm tắt nội dung môn học

Học phần này nằm trong học phần các môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ bản của Công tác xã hội.

Môn học gồm các bài giảng về:

Sơ lược lịch sử lí thuyết công tác xã hội; các lí thuyết hành vi; Lí thuyết nhận thức thái độ hành vi và hành vi nhận thức trong trị liệu; Lí thuyết kiến tạo xã hội và phát triển cộng đồng; Lí thuyết hệ thống gia đình và hệ thống sinh thái; Lí thuyết quan hệ gắn bó và phóng chiếu trong trị liệu; Lí thuyết nữ quyền và trao quyền cho phụ nữ trong cộng đồng, xã hội.

Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên các trường đại học chuyên ngành Công tác xã hội.

6. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần


Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1: Sơ lược lịch sử hình thành lí thuyết công tác xã hội

1.Bối cảnh chính trị xã hội của sự ra đời Lí thuyết công tác xã hội

2. Vai trò của nhà thời Ki tô với sự ra đời của Công tác xã hội

3. Cuộc các mạng công nghiệp

4. Thừa nhận sự ra đời ngành nghề công tác xã hội

5. tính liên ngành của CTXH

6. Vai trò của Lý thuyết và thực hành CTXH

7. Khái niệm và định nghĩa CTXH

8. Sự khác biệt giữa nhân viên công tác xã hội với nhân viên chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

9. Các chức năng cơ bản của nghề Công tác xã hội

10. Các lí thuyết công tác xã hội cấp vi-vĩ mô và trung mô62

- Thuyết trình

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh

- Làm việc nhóm- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc

- Chuẩn bị phần trình bày cá nhân1,2,3,9

Bài 2: Thuyết hành vi kinh điển , cấp tiến và hiện đại

 1. Thuyết hành vi kinh điển

 2. Thuyết hành vi cấp tiến

 3. Thuyết hành vi hiện đại

 4. Vận dụng thuyết hành vi trong CTXH


5


1

- Thuyết trình

- Đọc tài liệu

- Hỏi đáp nhanh

- Bài tập nhóm nhỏ- Đọc giáo trình

-Tổng hợp thông tin trước ở nhà

- Làm việc nhóm trên cơ sở đóng góp thông tin của các cá nhân đã chuẩn bị trước.


1,2,4,5,6,7

Bài 3: Lí thuyết nhận thức thái độ hành vi và hành vi nhận thức trong trị liệu

 1. Lí thuyết nhận thức

 2. Lí thuyết hành vi-nhận thức

 3. Thuyết nhận thức- hành vi trong trị liệu5


1

-Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Các nhóm trình bày, phản biện

- Tổng quan tài liệu

- Bình luận về những đóng góp của các tác giả và các trường phái


- Đọc tài liệu

- Sưu tầm tài liệu

- Liên hệ các thư viện

- Lên mạng

- Làm việc nhóm trên mạng


1,2,4,7,8

Bài 4: Lí thuyết kiến tạo xã hội và phát triển cộng đồng

 1. Thuyết kiến tạo xã hội

 2. Vai trò của tri thức kinh nghiệm

 3. Kiến tạo thế giới bằng kinh nghiệm và ý chí chủ quan

 4. Kiến tạo trong học tập

 5. Kiến tạo trong trị liệu

 6. Thuyết phát triển công đồng

 7. Liên kết cộng đồng

 8. Trao quyền lực cho cá nhân

 9. Tiếp cận sức mạnh

2

1

-Thuyết trình

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh

- Tự tổng hợp thông tin trình bày cá nhân- Đọc tài liệu

- Sưu tầm tài liệu

- Liên hệ các thư viện

- Lên mạng

- Làm việc nhóm trên mạng


1,2,8,

Bài 5: ; Lí thuyết hệ thống gia đình và hệ thống sinh thái

 1. Thuyết hệ thống gia đình

 2. Cấu trúc gia đình

 3. Chức năng gia đình

 4. Mối quan hệ giữa vị trí và vai trò các thành viên gia đình

 5. Quan hệ thứ bậc quyền lực

 6. Thuyết hệ thống sinh thái của Bertalanffy

 7. Mối quan hệ giữa các thành viên trong môi trường gia đình, dòng họ

3

1

-Thuyết trình

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh

- Tự tổng hợp thông tin trình bày cá nhân- Đọc tài liệu

- Sưu tầm tài liệu

- Liên hệ các thư viện

- Lên mạng

- Làm việc nhóm trên mạng


1,2, 6,7

Bài 6: Lí thuyết quan hệ gắn bó và phóng chiếu trong trị liệu

 1. Thuyết quan hệ gắn bó (Bowlby (1979; 1988))

 2. Cha mẹ hoá trẻ em

 3. Nguồn gốc của gắn bó

 4. Bốn loại quan hệ gắn bó

 5. Áp dụng thuyết gắn bó trong trị liệu

 6. Khái niệm phóng chiếu và chuyển giao

 7. Áp dụng phóng chiếu trong trị liệu

3

1

-Thuyết trình

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh

- Tự tổng hợp thông tin trình bày cá nhân- Đọc tài liệu

- Sưu tầm tài liệu

- Liên hệ các thư viện

- Lên mạng

- Làm việc nhóm trên mạng


1,2, 7,8,9

Bài 7: Lí thuyết nữ quyền và trao quyền cho phụ nữ trong cộng đồng, xã hội.

 1. Sơ lược lịch sử thuyết nữ quyền

 2. thuyết nữ quyền phê phán

 3. Thuyết nữ quyền "Gynocritics"

 4. Lí thuyết giới

 5. Phân tâm học về nữ quyền

 6. Các giai đoạn của thuyêt nữ quyền

  1. Làn sóng thứ nhất

  2. Làn sóng thứ hai

  3. Làn sóng thứ ba

  4. Nữ quyền hiện đại về sự công bằng giữa nam và nữ

 7. Trao quyền cho phuuj nữ

6

1

-Thuyết trình

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh

- Tự tổng hợp thông tin trình bày cá nhân- Đọc tài liệu

- Sưu tầm tài liệu

- Liên hệ các thư viện

- Lên mạng

- Làm việc nhóm trên mạng


1,2,8

Tổng

38


 1. Học liệu

  1. Học liệu Bắt buộc

 1. Vũ Hào Quang, Bài giảng Lí thuyết công tác xã hội, 2017

 2. Nguyễn Duy Nhiên (2015), Nhập môn công tác xã hội. H. : Đại học Sư phạm, 267tr

6.2 Học liệu tham khảo

3.Jonas, Has.“Comment on General System Theory.”Human Biology 23 (1951): 328–335. Medawar, P. B. Review of Problems of Life. Mind, 43 (1954): 105–108.4. Berger, P., & Luckman, T. (1991). The social construction of reality. Garden City, NY: Anchor.

 1. Malcolm Payne, 1991, Modern Social Work Theory, LECEUM BOOKS, INC

 2. Giáo trình Lý luận về thực hành công tác xã hội, Nxb Đại học quốc gia Hà nội, 2017

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập nhóm, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6

 1. Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

Hệ thống đề tài, tiểu luận

    1. Lí thuyết hành vi kinh điển cấp tiến và hiện đại và vai trò của nó trong công tác xã hội

    2. Lí thuyết nhận thức và hành vi trong trị liệu

    3. Thuyết quan hệ gắn bó có mối liên hệ mật thiết với thuyết phóng chiếu trọng trị liệu trẻ tự kỷ

    4. Thuyết hệ thống gia đình và hệ thống sinh thái trong phát triển nghề cho người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay

    5. Thuyết phát triển cộng đồng và kiến tạo xã hội trong việc phát triển kinh doanh cho các hộ nghèo vùng núi

    6. Thuyết trao quyền cho phụ nữ ở khu vực nông thôn hiện nay

9. Hệ thống câu hỏi ôn tập

 1. Bối cảnh chính trị xã hội ở các nước Âu , Mỹ và sự hình thành Lý thuyết công tác xã hội vi, vĩ mô và trung mô.

 2. Các nguyên tắc, các khái niệm của thuyết hành vi kinh điển và thuyết hành vi cấp tiến và hành vi hiện đại trong CTXH

 3. Các lí thuyết trị liệu nhận thức và hành vi và vai trò của nó đối với trị liệu cá nhân (thân chủ)

 4. Nêu nội dung thuyết hệ thống và thuyết mô hình sinh thái trong CTXH với gia đình và cộng đồng

 5. Thuyết quan hệ gắn bó ( khái niệm , đặc trưng và các loại quan hệ gắn bó)

 6. Vận dụng các lí thuyết tâm lí trị liệu, các cơ chế phóng chiếu, chuyển giao và phòng vệ trong trị liệu cá nhân và gia đình

 7. Mối quan hệ giữa thuyết quan hệ gắn bó và thuyết phóng chiếu trong trị liệu

 8. Nêu nội dung chính thuyết kiến tạo xã hội (constructivism) và thực hành công tác xã hội cấp cộng đồng

 9. Nêu nội dung chính của thuyết phát triển cộng đồng và vận dụng trong thực hành phát triển cộng đồng

 10. Nêu nội dung chính của thuyết nữ quyền trong công tác xã hội và thực hành trao quyền cho phụ nữ trong gia đình, cộng đồngHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊNTRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI)


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Phát triển cộng đồng

Mã học phần: XH02005

Số tín chỉ: 02: 1.5-0.5

Khoa/Bộ môn:Xã hội học

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Phạm Thị Vân.

 • Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ.

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 • Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp nghiên cứu xã hội học, xã hội học kinh tế, phát triển cộng đồng, xã hội học truyền thông đại chúng.

 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Điện thoại: 0904672050

 • Email: phamthivan77@gmail.com

Giảng viên 2:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tố Quyên

 • Chức danh, học hàm, học vị: TS

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính:Nhập môn công tác xã hội; Công tác xã hội với HIV, tệ nạn xã hội và tội phạm, Công tác xã hội trong trường học, Xã hội học gia đình; Xã hội học chính trị; Xã hội học pháp luật

 • Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa XHH - Tầng 9, A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.37546966/816

 • Email:nguyenthitoquyen@ajc.edu.vn

nguyentoquyen_68@yahoo.com
2. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần bằng tiếng Anh (nếu có): Community Development

- Mã học phần: XH02005

- Số tín chỉ: 02

- Học phần tiên quyết: Dân số và Phát triển, Kỹ thuật chọn mẫu.

- Loại học phần : Bắt buộc

- Phân bổ giờ tín chỉ:

+ Giờ lý thuyết: 22,5

+ Giờ thực hành: 15

Khoa phụ trách học phần: Khoa Xã hội học3. Mục tiêu của học phần:

Môn Phát triển cộng đồng được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về khái niệm, lý thuyết và nội dung phát triển cộng đồng. Từ đó, sinh viên có thể áp dụng những kiến thức và kỹ năng học được từ môn học để hiểu các vấn đề về phát triển cộng đồng, xây dựng, triển khai và đánh giá dự án phát triển.4. Chuẩn đầu ra:

C ĐR1: Hiểu được đối tượng nghiên cứu của môn học, các khái niệm cơ bản, bối cảnh ra đời và phát triển, các lý thuyết và những nội dung nghiên cứu chủ chốt của phát triển cộng đồng.

C ĐR2: Vận dụng được các kiến thức, các lý thuyết phát triển cộng đồng để xây dựng, lập kế hoạch cho một hoạt động phát triển cộng đồng cụ thể.

C ĐR3: Triển khai một kế hoạch các bước của một tiến trình phát triển cộng đồng cho một cộng đồng cụ thể.

 • Chọn vấn đề và chọn cộng đồng

 • Xây dựng các bước cho một tiến trình phát triển cộng đồng

 • Lựa chọn phương pháp đánh giá trong các bước

CĐR4: Về thái độ

 • Nghiêm túc, tham dự đầy đủ các buổi học lý thuyết trên lớp và các hoạt động tự nghiên cứu, học tập khác theo yêu cầu của giảng viên.

 • Độc lập trong tư duy, tư duy có tính phê phán.

 • Có cái nhìn khách quan, khoa học với các vấn đề, cá nhân, tổ chức có liên quan trong phát triển cộng đồng.

 • Hoàn thành các bài tập đánh giá của môn học theo quy định.

 • Chủ động, nhiệt tình trong việc lĩnh hội kiến thức.

CĐR 5: Kỹ năng mềm

 • Hình thành và phát triển năng lực nhận diện vấn đề của cộng đồng và hỗ trợ, tư vấn để cộng đồng nhận diện và giải quyết các vấn đề của họ.

 • Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm.

 • Hình thành và phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập.

 • Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

 • Góp phần rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập.

5. Tóm tắt nội dung môn học

Học phần này nằm trong học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, lý thuyết và những nội dung của phát triển cộng đồng. Từ đó, hình thành kỹ năng xây dựng một kế hoạch nêu các bước của tiến trình phát triển cộng đồng.6. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần

Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

1. Nhp môn phát trin cng đồng

1.1. Khái niệm

1.2. Mục đích và nội dung của phát triển cộng đồng

1.3. Xây dựng năng lực cộng đồng

1.4. Các nguồn lực phát triển cộng đồng


5


1,5

-Thuyết trình

-Thảo luận nhóm

- Phát vấn

-Hỏi đáp nhanh
-Đọc giáo trình trước

-Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc, đưa ra cách giải thích của bản thân1,2,4

2. Lịch sử và lý thuyết phát triển cộng đồng

2.1. Lịch sử và bối cảnh diễn ra phát triển cộng đồng

2.2. Các nguyên lý và lý thuyết phát triển cộng đồng5


1,5

-Thuyết trình

-Thảo luận nhóm

-Hỏi đáp nhanh


-Đọc giáo trình và các tài liệu khác đã được giảng viên giới thiệu1,2,3,4

3. Phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia (PRA)

3.1. Giới thiệu về phương pháp PRA

3.2. Mục đích và nguyên tắc của PRA

3.3. Ứng dụng PRA

3.4. Điều căn bản của PRA: thay đổi thái độ và hành vi

3.5. Yêu cầu và các đặc điểm của PRA3.6. Những phương pháp và công cụ kỹ thuật trong PRA5


5

-Thuyết trình

-Bài tập nhóm và trình bày

- Phát vấn


-Đọc trước tài liệu về các phương pháp khảo sát, đánh giá được sử dụng phổ biến trong hoạt động phát triển cộng đồng


3,4,5

4. Tác viên phát triển cộng đồng

4.1. Nhu cầu đối với tác viên phát triển cộng đồng

4.2. Vai trò của tác viên phát triển cộng đồng

4.3. Mối quan hệ của tác viên với cộng đồng

4.4. Những phẩm chất cần có của tác viên phát triển cộng đồng3


2

-Thuyết trình

- Đóng vai

-Phát vấn


-Tự nghiên cứu

-Đọc trước giáo trình
2,3,4,5

5. Tiến trình phát triển cộng đồng

5.1. Chọn cộng đồng

5.2. Hội nhập cộng đồng, nhận diện những người có khả năng và tích cực

5.3. Xây dựng và bồi dưỡng/ tập huấn nhóm lãnh đạo nòng cốt

5.4. Tìm hiểu và phân tích cộng đồng

5.5. Chính thức hình thành ban đại diện cộng đồng và lập kế hoạch các chương trình phát triển

5.6. Vận động, phát huy tiềm năng nhóm – Củng cố tổ chức

5.7. Rút kinh nghiệm – Lượng giá các chương trình hành động và sự phát triển của các nhóm

5.8. Liên kết các nhóm hành động

5.9. Giai đoạn chuyển giao5

5

-Thuyết trình

- Làm dự án theo nhóm

-Các nhóm trình bày, phản biện


- Tự nghiên cứu

- Chuẩn bị ý tưởng, tài liệu
2,3,4,5
23

15


Tổng

387. Học liệu

  1. 7.1. Học liệu bắt buộc

 1. Phạm Thị Vân. 2015. Phát triển cộng đồng (Giáo trình nội bộ).

 2. Rhonda Phillips, An Introduction to community pevelopment, 2009, Routledge

 3. Jame Defilippis, The community pevelopment reader, Routledge, 2012

7.2. Học liệu tham khảo

4. Nguyễn Trung Hải Phương pháp nghiên cứu công tác xã hội cộng đồng và các ngành khoa học xã hội, Nxb lao động – xã hội, 2013
5. Gia đình nông thôn và vấn đề chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Nxb Khoa học xã hội, 1998

6. Nguyễn trung hải Giáo trình Phát triển cộng đồng, Nxb Dân trí Hà Nội,2010

7. Tập bài giảng Phát triển cộng đông, Nxb Phụ nữ, 20108. Tô Duy Hợp, Lương Hồng Quang. 2000. Phát triển cộng đồng, lý thuyết và vận dụng. NXB Văn hoá-Thông tin, Hà Nội.

8. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6


9. Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

Hệ thống đề tài/ tiểu luận

 1. Những thuận lợi và thách thức khi sử dụng tiếp cận phát triển cộng đồng ở Việt Nam hiện nay.

 2. Lựa chọn một chủ đề liên quan đến phát triển cộng đồng và xây dựng một đề cương đánh giá dự án phát triển cộng đồng.

 3. Các tiếp cận và giải quyết vấn đề nghèo ở Việt Nam.

 4. Thực trạng tham gia của phụ nữ trong các hoạt động phát triển cộng đồng ở nông thôn miền núi phía Bắc.

 5. Thực trạng và các yếu tố tác động đến sự tham gia của cộng đồng trong một dự án phát triển cụ thể.

 6. Khả năng vận dụng thuyết phát triển xã hội, phát triển cộng đồng bền vững trong phát triển cộng đồng.

 7. Khả năng vận dụng thuyết phát triển xã hội, phát triển cộng đồng bền vững trong phát triển cộng đồng.

 8. Nêu lịch sử hình thành và phát triển của phát triển cộng đồng trên thế giới và Việt Nam.


Hệ thống câu hỏi ôn tập

 1. Trình bày khái niệm phát triển cộng đồng. Nêu ví dụ minh họa.

 2. Xây dựng năng lực cộng đồng là gì? Tác đông của xây dựng năng lực cộng đồng?

 3. Các nguồn lực phát triển cộng đồng gồm những nguồn lực nào? Lấy ví dụ minh họa.

 4. Hãy đưa ra các tình huống cụ thể tại một cộng đồng mà anh/chị biết mà theo anh/chị có thể áp dụng được cách tiếp cận phát triển cộng đồng để giúp cộng đồng giải quyết được tình huống đó?

 5. Hãy lấy một ví dụ về một cộng đồng kém phát triển. Tuy nhiên, khó có thể triển khai một hoạt động phát triển cộng đồng. Liệt kê những trở ngại. Để triển khai một dự án phát triển cộng đồng thì theo anh/chị cần phải làm những gì?

 6. Tại sao gọi là phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia? Nêu những nguyên tắc của PRA? Lấy ví dụ minh họa.

 7. Trình bày những phương pháp và công cụ kỹ thuật trong PRA. Lấy ví dụ minh họa.

 8. Nêu những vai trò của tác viên phát triển cộng đồng? Liên hệ thực tế.

 9. Những phẩm chất cần có của tác viên phát triển cộng đồng? Liên hệ thực tế.

 10. Tiến trình phát triển cộng đồng gồm mấy bước? Liệt kê các bước trong tiến trình phát triển cộng đồng. Lấy ví dụ minh họa.

 11. Trình bày các phương pháp thu thập thông tin được áp dụng để tìm hiểu và phân tích cộng đồng? Nêu ví dụ minh họa.

 12. Nêu những rào cản trong việc phối hợp, liên kết giữa các thành phần tham gia hoạt động phát triển cộng đồng. Cần làm gì để tạo thuận lợi cho sự phối hợp, liên kết? Liên hệ thực tế.HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(CÔNG TÁC XÃ HỘI)
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Tuyên truyền vận động các vấn đề xã hội (Advocacy for Social issues)

Mã học phần: XH02006

Số tín chỉ: 2TC: 1,0-1,0

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Chuyên ngành Công tác xã hội
1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Bùi Thu Hương

 • Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Văn hoá, truyền thông, sức khoẻ, giới và tình dục; Phương pháp nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu và phân tích chính sách.

 • Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa XHH - Tầng 9, A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa chỉ liên hệ: 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.37546966/816

 • Email: buithuhuong@ajc.edu.vn/huongbui75@gmail.com


2. Thông tin chung về học phần

 • Tên học phần: Tuyên truyền vận động các vấn đề xã hội

 • Tên học phần bằng tiếng Anh: Advocacy for Social Issues

 • Mã học phần: XH02006

 • Học phần tiên quyết: Kỹ thuật thu thập thông tin

 • Loại học phần: bắt buộc

 • Phân bổ giờ tín chỉ:

  • Giờ lý thuyết: 15 tiết

  • Giờ thực hành: 30 tiết

 • Khoa phụ trách học phần: Xã hội học


3. Mục tiêu của học phần

Môn Tuyên truyền vận động các vấn đề xã hội được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng phát hiện, phân tích và đánh giá thực trạng các vấn đề xã hội cần vận động, các lỗ hổng trong hệ thống các chính sách liên quan để từ đó thiết kế và thực hiện các chiến dịch vận động thay đổi, xây dựng mới hoặc hiện thực hoá chính sách cho phù hợp với vấn đề xã hội được phát hiện.


4. Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Hiểu biết cơ bản về tuyên truyền vận động: khái niệm, mục đích, các loại hình vận động, chu trình vận động và các yếu tố ảnh hưởng tới nỗ lực vận động.

CĐR 2: Vận dụng được các công cụ phân tích của xã hội học để phát hiện, phân tích và đánh giá các vấn đề xã hội cần vận động chính sách ở Việt Nam.

CĐR 3:

- Phân tích, đánh giá, phản biện các vấn đề xã hội cần vận động chính sách.

- Phân tích và đánh giá những lỗ hổng trong chính sách hiện có có liên quan đến vấn đề cần vận động.

- Lập kế hoạch và xây dựng một chiến dịch vận động: Xác định được vấn đề vận động, mục tiêu vận động, chiến lược vận động, xác định đối tượng, xây dựng và phổ biến thông điệp, v.v...

- Lập kế hoạch đánh giá nỗ lực vận độngCĐR 5: Về thái độ

- Làm việc nghiêm túc, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi semina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài, có khả năng hợp tác, thuyết trình trước lớp.

- Có khả năng khai thác các thông tin, đặc biệt là có hứng thú tìm hiểu các vấn đề xã hội và mong muốn tạo ra những tiền đề chính sách giúp giải quyết các vấn đề đó.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn khi phân tích các dữ liệu, sáng tạo khi lựa chọn đề tài và phân tích các vấn đề phù hợp với từng nội dung nghiên cứu.CĐR 6: Kỹ năng mềm

- Hình thành và phát triển (một bước) năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá.

- Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá

- Phát triển kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng

- Góp phần rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập.


5. Tóm tắt nội dung môn học

Học phần này nằm trong học phần tự chọn thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, học phần cung cấp những kiến thức về khái niệm, các bước và các công cụ tuyên truyền vận động cơ bản. Nâng cao kỹ năng lập kế hoạch và xây dựng một dự án tuyên truyền vận động cho một vấn đề xã hội cụ thể. Bên cạnh đó, môn học này sẽ giúp học viên hiểu rõ hơn và có thể vận dụng được các kiến thức của các môn học chuyên ngành khác như Xã hội học nông thôn, Xã hội học đô thị, Xã hội học văn hóa, Xã hội học gia đình, Xã hội học y tế. Học phần học trước: Kỹ thuật thu thập thông tin


6. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần

Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

1. Khái niệm và chu trình vận động

1.1. Khái niệm vận động

1.2. Tầm quan trọng của vận động

1.3. So sánh vận động với một số khái niệm khác

1.4. Chu trình vận động

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới nỗ lực vận động2


2

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh
- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Đọc một số bài báo khoa học:

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc

- Thành lập các nhóm vận động: Xác định tôn chỉ, mục đích và điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức của tổ chức


1,5,6

2. Xác định vấn đề cần vận động

2.1. Xác định, phân loại và lựa chọn vấn đề ưu tiên vận động

2.2. Đề xuất các giải pháp vận động2


4

- Thuyết trình

- Đọc tài liệu

- Thảo luận nhóm

- Hỏi đáp nhanh
- Đọc giáo trình

- Làm viêc theo nhóm

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc

- Sưu tầm một số bài báo, tạp chí, báo cáo nghiên cứu, luận văn: hệ thống hoá các vấn đề và xác định vấn đề cần vận động của nhóm2,3,4,5

3. Xây dựng mục tiêu vận động

3.1. Xây dựng mục đích và mục tiêu vận động

3.2. Chỉ số đánh giá mục tiêu

3.3. Lựa chọn chiến lược vận động
1


3

- Thuyết trình

- Bài tập nhóm & nhóm tự trình bày
- Đọc trước tài liệu

- Thực hành xây dựng mục tiêu vận động cho vấn đề của nhóm
2,3,4,5,6

4. Xác định đối tượng

4.1. Định nghĩa đối tượng

4.2. Tầm quan trọng của xác định đúng đối tượng vận động

4.3. Các bước xác định đối tượng vận động

4.4. Phân tích đối tượng vận động
2


2

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Xem phim

- Đóng vai

- Các nhóm trình bày, phản biện


- Đọc tài liệu

- Đọc tài liệu, viết tóm tắt lại nội dung chính trước khi lên lớp

- Ghi ra những câu hỏi cần hỏi

- Xác định đối tượng vận động của nhóm2,3,4,5,6

5. Lập kế hoạch thực thi vận động

5.1. Khái niệm kế hoạch vận động

5.2. Các bước lập kế hoạch

5.3. Một số lưu ý khi xây dựng kế hoạch
1


10

- Các nhóm trình bày, phản biện

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cho nỗ lực vận động của nhóm

2,3,4,5,6

6. Xây dựng mạng lưới trong vận động

6.1. Khái niệm của mạng lưới

6.2. Lợi ích của mạng lưới

6.3. Xây dựng và duy trì mạng lưới

1


2

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Xem phim

- Các nhóm trình bày, phản biện- Đọc tài liệu

- Đọc tài liệu, viết tóm tắt lại nội dung chính trước khi lên lớp

- Ghi ra những câu hỏi cần hỏi

- Xây dựng mạng lưới cho dự án vận động của nhóm2,3,4,5,6

7. Xây dựng và phổ biến thông điệp vận động

7.1. Khái niệm thông điệp

7.2. Xây dựng và phổ biến thông điệp2


3

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Các nhóm trình bày, phản biện

- Xem phim ngắn- Đọc tài liệu

- Đọc tài liệu, viết tóm tắt lại nội dung chính trước khi lên lớp

- Ghi ra những câu hỏi cần hỏi

- Xây dựng thông điệp vận động của nhóm2,3,4,5,6

8. Nắm vững quá trình xây dựng và ra quyết định chính sách

8.1. Khái niệm chính sách

8.2. Quá trình hoạch định chinh sách

8.3. Cách thức vận động hiệu quả


2


2

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Đóng vai

- Các nhóm trình bày, phản biện- Đọc tài liệu

- Đọc tài liệu, viết tóm tắt lại nội dung chính trước khi lên lớp

- Ghi ra những câu hỏi cần hỏi

- Xác định cấp độ chính sách cho vấn đề của nhóm và quá trình hoạch định chính sách cần thiết2,3,4,5,6

9. Giám sát và đánh giá trong vận động

9.1. Khái niệm giám sát và đánh giá

9.2. Tầm quan trọng của giám sát và đánh giá trong vận động

9.3. Công cụ giám sát và đánh giá trong vận động.

2


2

- Các nhóm trình bày, phản biện

- Xây dựng kế hoạch giám sát

- Hình thành một dự án vận động tổng thể của nhóm.2,3,4,5,6
15

30


Tổng

456. Học liệu

6.1. Học liệu Bắt buộc

- Trần Thị Minh Đức ( 2016), Giáo trình tham vấn tâm lý. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Bùi Thị Xuân Mai và Nguyễn Tố Như. 2013. Giáo trình tham vấn nghiện ma tuý. CDC (Tài liệu trên mạng).

- Trần Đình Tuấn (2014), Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.6.2 Học liệu tham khảo

- Trần Thị Minh Đức Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016

- EMILE DURKHEIM Các quy tắc của phương pháp xã hội học, Đinh Hồng Phúc dịch, Nxb tri thức, 2014

- Macleod, John. 2013. An Introduction to Counselling (Fifth Edition). Open University Press, England.7. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6


8. Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

Hệ thống đề tài, tiểu luận

Chủ đề 1. Chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp?

Chủ đề 2. Chính sách tái hoà nhập cho phụ nữ là nạn nhân của buôn bán người trở về?

Chủ đề 3. Cơ chế giám sát hiệu quả nguồn lực từ thiện?

Chủ đề 4. Cơ chế giám sát việc đăng tải/chia sẻ tin tức trên mạng xã hội?

Chủ đề 5. Các qui định về bầu cử để nâng cao quyền tha chính cho phụ nữ?

Chủ đề 6. Chính sách cho người khuyết tật?

Chủ đề 7. Chính sách cho người chuyển giới?

Chủ đề 8. Các cơ chế quản lý chất lượng các chương trình đào tạo cấp bậc đại học liên kết với nước ngoài?

Chủ đề 9. Chính sách hỗ trợ trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục?

Chủ đề 10. Luật biểu tình?

Chủ đề 11. Chính sách tiền lương cho công chức nhà nước?

Chủ đề 12. Chính sách thuế nông nghiệp?

Chủ đề 13. Chính sách ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp tuyển dụng nhóm dân số đặc thù (người nghiện chích ma tuý, người có HIV, người sau cải tạo)?

Chủ đề 14. Các chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường?

Chủ đề 15. Chính sách dân số/SKSS cho người dân tộc thiểu số?


Hệ thống câu hỏi ôn tập

Câu 1. Trình bày khái niệm tuyên truyền vận động và so sánh khái niệm TTVĐ với một số khái niệm khác?

Câu 2. Trình bày các loại hình tuyên truyền vận động và đối tượng của TTVĐ?

Câu 3. Hãy trình bày các bước của chu trình vận động?

Câu 4. Hãy trình bày và phân tích phương pháp và công cụ TTVĐ ?

Câu 5. Hãy trình bày quá trình lập kế hoạch TTVĐ?

Câu 6. Hãy trình bày cách thức xây dựng mục tiêu trong vận động?

Câu 7. Hãy trình bày khái niệm thông điệp TTVĐ và một số nguyên tắc xây dựng thông điệp TTVĐ?

Câu 8. Hãy trình bày tầm quan trọng và các bước xác định đối tượng vận động?

Câu 9. Hãy trình bày cách duy trì mạng lưới trong vận động?

Câu 10. Hãy so sánh hoạt động giám sát và đánh giá trong vận động?

Câu 11. Kể tên và phân tích một số vấn đề đã được TTVĐ ở Việt NamHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(CÔNG TÁC XÃ HỘI)ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Công tác xã hội với người HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm (Social Works and HIV carriers, social evils and crime prevention)

Mã học phần: XH02007

Số tín chỉ: 2TC: 1.5- 0,5

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Công tác xã hội


 1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tố Quyên

 • Chức danh, học hàm, học vị: TS

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

- Các hướng nghiên cứu chính: Công tác xã hội với người HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm, Nhập môn công tác xã hội; tệ nạn xã hội và tội phạm, Công tác xã hội trong trường học, Xã hội học gia đình; Xã hội học chính trị; Xã hội học pháp luật

 • Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa XHH - Tầng 9, A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.37546966/816

 • Email:nguyenthitoquyen@ajc.edu.vn

nguyentoquyen_68@yahoo.com

 1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Công tác xã hội với người HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm

- Tên học phần bằng tiếng Anh: Social Works and HIV carriers, social evils and crime prevention

- Học phần tiên quyết: Nhập môn Công tác xã hội, Thực hành Công tác xã hội I.

- Loại học phần: bắt buộc

- Phân bổ giờ tín chỉ:


  • Giờ lý thuyết: 23 tiết

  • Giờ thực hành: 15 tiết

 • Khoa phụ trách học phần: Xã hội học

Mục tiêu của học phần

Sau khi kết thúc học phần Công tác xã hội với người HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm, sinh viên phải nắm được những kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành sau đây:

- Có kiến thức về bệnh HIV, về tệ nạn xã hội và tội phạm một cách hệ thống, chính xác và đầy đủ. Có các kỹ năng can thiệp ca liên quan tới cá nhân, nhóm và cộng đồng về phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm

- Thảo luận và xây dựng các mô hình hoạt động nhằm ngăn chặn những hành vi liên quan đến các loại tệ nạn xã hội và tội phạm. Đưa ra các biện pháp giúp đỡ những người bệnh tật và cảm hóa những người đang mắc tệ nạn xã hội.4. Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Hiểu được khái niệm và các nội dung liên quan đến căn bệnh hội chứng suy giảm miễn dịch do HIV ở người

CĐR 2: Hiểu được ý nghĩa, tác dụng của hợp tác đa ngành trong phòng chống AIDS, nắm được các mô hình can thiệp giảm thiểu ảnh hưởng tới cộng đồng.

CĐR 3: Nắm được khái niệm và các loại hình tệ nạn xã hội, vai trò của nhân viên xã hội trong can thiệp ca và phòng chống tệ nạn xã hội

CĐR 4: Nắm được khái niệm và các dạng tội phạm. Hiểu được vai trò của nhân viên xã hội trong đấu tranh phòng chống tội phạm và can thiệp ca với quá trình tái hòa nhập cộng đồng của người nãm hạn tù.

CĐR 5: Nắm chắc được tiến trình CTXH và yêu cầu cơ bản từng bước trong tiến trình; vận dụng thực hành được tiến trình CTXH với nhóm đối tượng cụ thể

CĐR 6: Hiểu rõ vai trò và các phẩm chất cần thiết của nhân viên xã hội trong quá trình thực hành nghề nghiệp.

CĐR 7 : Về thái độ

- Làm việc nghiêm túc, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi semina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài, có khả năng hợp tác, thuyết trình trước lớp.

- Có khả năng khai thác các thông tin, đặc biệt là có hứng thú tìm hiểu về ngành CTXH từ các dữ liệu do giảng viên cung cấp cũng như phân tích, đánh giá vai trò của nhân viên xã hội trong tiến trình CTXH

CĐR 8: Kỹ năng mềm

- Hình thành và phát triển (một bước) năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể... để từ đó phát hiện vấn đề của thân chủ, có khả năng vận dụng các kỹ năng, phương pháp CTXH trong can thiệp ca

- Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá

- Phát triển kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thấu cảm, và có khả năng vận động cộng đồng

- Góp phần rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập.5. Tóm tắt nội dung môn học

Học phần này nằm trong học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Học phần cung cấp những kiến thức về cơ bản về HIVvà AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm, các dạng tệ nạn xã hội, các loại hình tội phạm; đồng thời xác định được các nguyên nhân liên quan đến các loại tệ nạn xã hội.về tệ nạn xã hội và tội phạm một cách hệ thống. Xác định rõ đối tượng môn học là hoạt động xã hội nhằm vào nhóm người đã và đang có nguy cơ mắc phải bệnh tật và tệ nạn xã hội, hướng đến việc giảm thiểu ảnh hưởng của bệnh tật và tệ nạn xã hội tới các cá nhân và cộng đồng. Những kiến thức này góp phần hỗ trợ sinh viên tiếp thu được những kiến thức của các môn chuyên ngành khác, đặc biệt là Thực hành công tác xã hội I, II và III.6. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần

Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

1. Công tác xã hội với người nhiễm HIV

1.1 Khái niệm HIV

1.2 Ảnh hưởng của của HIV tới cá nhân và cộng đồng

1.3 Hợp tác đa ngành trong phòng chống AIDS

1.4 Nhóm bị tổn thương và các mô hình phòng chống


10


2,5

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh
- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Hiểu được những nội dung cơ bản liên quan đến người nhiễm HIV, các cách, các mô hình phòng tránh lây nhiễm

- Hiểu được ý nghĩa của sự hợp tác đa ngành trong phòng chống AIDS

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc


1,2,6,7,8

2. Công tác xã hội với hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội

2.1 Khái niệm tệ nạn xã hội 2.2 Các loại hình tệ nạn xã hội và nạn nhân của tệ nạn xã hội

2.3 Vai trò của nhân viên xã hội với công tác vận động tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội


10

2,5

- Thuyết trình

- Đọc tài liệu

- Thảo luận nhóm

- Hỏi đáp nhanh- Đọc giáo trình

- Tìm hiểu các bài viết về tệ nạn xã hội

- Phân tích các rào cản của thân chủ

- Lập tiến trình can thiệp đối với cá nhân và nhóm
3,5,6,7,8

3. Công tác xã hội với hoạt động phòng chống tội phạm 3.1 Các khái niệm liên quan 3.2 Các mô hình hoạt động phòng chống tội phạm tại cộng đồng

3.3 Phương pháp can thiệp giúp đỡ nhóm bị tổn thương tái hòa nhập công đồng

3.4 Các kỹ năng cần có của nhân viên xã hội khi làm việc với nhóm bị tổn thương10


3

- Thuyết trình

- Bài tập nhóm & nhóm tự trình bày

- Xem phim về các lĩnh vực CTXH tham gia


-Đọc trước tài liệu giáo trình

- Tìm các bài viết, báo cáo về tình hình tội phạm

- Nắm được các mô hình can thiệp giúp đỡ người bị tổn thương tái hòa nhập cộng đồng

- Thực hành các kỹ năng can thiệp trong thực hiện tiến trình CTXH

- Chuẩn bị trước các nội dung thắc mắc


4,5,6,7,8
30

8


Tổng

38


7.Học liệu

7.1. Học liệu bắt buộc

1. Tập bài giảng Công tác xã hội với người nhiễm HIV, phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm của khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

2. Phòng chống HIV AIDS tại cộng đồng, Nxb Y học, 2001

3. Nguyễn Duy Nhiên (2015), Nhập môn công tác xã hội, H.: Đại học sư phạm Hà Nội; 267tr7.2. Học liệu tham khảo

4. Nguyễn Thị Như trang (2017), Giáo trình Lý luận thực hành Công tác xã hội, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội

5. Nguyễn Thị Thái Lan (2014) Giáo trình Công tác xã hội cá nhân và gia đình, Nxb Lao động – Xã hội.

6. Trần Thị Minh Đức (2016) Giáo trình Tham vấn tâm lý, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội

7. Nguyễn Trung Hải (2016) Giáo trình phát triển cộng đồng, Nxb Dân trí

8. Tập bài giảng Phát triển cộng đồng, Nxb Phụ nữ, 2010

9. Trần Minh Tuấn (2015) Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội

10. Nguyễn, Thị Thu Hà Đổi mới công tác xã hội ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế - Lý luận và thực tiễn, H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013

11. Đỗ Long Quan hệ cộng đồng và cá nhân trong tâm lý nông dân, H. : Khoa học xã hội, 2000Ngoài ra, sinh viên cần làm quen với trang web với rất nhiều thông tin về các cuộc điều tra xã hội và vấn đề kinh tế vĩ mô sau đây:

 1. Bộ Thông tin và Truyền thông: www.mic.gov.vn

 2. Tổng cục thống  kê Việt Nam: www.gso.gov.vn

8. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6


9.Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

9.1 Hệ thống đề tài, tiểu luận

1. Thực trạng vấn đề bệnh tật liên quan tới HIV/AIDS ở Việt Nam?

2. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác phòng chống HIV/AIDS tại VN?

3. Hiệu quả của hợp tác đa ngành trong phòng chống AIDS?

4. Vai trò của phụ nữ trong phòng chống AIDS?

5. Vai trò của các tổ chức đoàn thể xã hội trong phòng chống AIDS?

6. Hiệu quả của các mô hình phòng chống AIDS?

7. Thực trạng tệ nạn xã hội ở nước ta hiện nay và các mô hình phòng chống tệ nạn xã hội?

8.Vai trò của truyền thông trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội?

9. Hiệu quả các mô hình phòng chống tệ nạn xã hội tại cộng đồng?

10. Vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội

11. Vai trò các tổ chức chính trị xã hội trong phòng chống tội phạm?

12. Vai trò của truyền thông đại chúng trong công tác phòng chống tội phạm?

13. Các kỹ năng cần thiết của nhân viên công tác xã hội trong công tác phòng chống AIDS?

14. Các kỹ năng cần thiết của nhân viên công tác xã hội trong công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hôi?

15. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hoạt động tái hoà nhập cộng sau thi hành án của các cá nhân?

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương