Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việtnam độc lập Tự do Hạnh phúc


Hệ thống câu hỏi ôn tậptải về 2.39 Mb.
trang24/24
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.39 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Hệ thống câu hỏi ôn tập

 1. Nêu các hình thái gia đình trong lịch sử? Phân tích ý nghĩa của các hình thái gia đình?

 2. Phân tích tầm quan trọng của việc nghiên cứu gia đình?

 3. Trình bày các khái niệm gia đình? Phân tích 3 đặc điểm tạo nên thiết chế gia đình?

 4. Trình bày đối tượng nghiên cứu của xã hội học gia đình? Cho ví dụ phân tích

 5. Nêu các vấn đề mà xã hội học gia đình quan tâm nghiên cứu ? Cho ví dụ cụ thể?

 6. Nêu và phân tích các hướng tiếp cận trong nghiên cứu gia đình?

 7. Nêu nội dung lý thuyết chức năng cấu trúc? Vận dụng lý thuyết trong nghiên cứu các vấn đề gia đình?

 8. Nêu nội dung lý xung đột? Vận dụng lý thuyết trongnghiên cứu các vấn đề gia đình?

 9. Phân tích các dạng gia đình ? Nêu những ưu và nhược điểm của nó?

 10. Phân tích đường đời của gia đình?

 11. Phân tích vấn đề ly hôn? Nêu những ảnh hưởng của vấn đề này tới gia đình và xã hôi?

 12. Phân tích chức năng tái sản xuất con người? Liên hệ thực tiễn?

 13. Phân tích chức năng xã hội hoá của gia đình?

 14. Phân tích vai trò của gia đình đối với sự hình thành nhân cách của trẻ em và củng cố hoàn thiện nhân cách người lớn?

 15. Nêu xu hướng biến đổi của các chức năng gia đình hiện nay?

 16. Bạo lực gia đình là gì? Ảnh hưởng của nó tới sự phát triển con người và xã hi?

 17. Phân tích vấn đề bình đẳng giới trong gia đình? Ảnh hưởng của vấn đề này tới sự phát triển của cá nhân và xã hôi?
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên hc phn (Tiếng Vit): Kỹ năng tham mưu và xây dựng kế hoạch trong công tác Đảng, Đoàn thể

Tên học phần (Tiếng Anh): Skills of consulting and planning in the Party and Mass organization

Mã học phần: XH03090

S tín ch: 2TC: (1,0-1,0)

Khoa/ B môn: Khoa Xã hội học/chuyên ngành công tác xã hội

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Kỹ năng tham mưu và xây dựng kế hoạch trong công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể

1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Lưu Hồng Minh

 • Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng khoa xã hội học, tiến sĩ

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

 • Các hướng nghiên cứu chính: Cơ cấu xã hội, Phân tầng xã hội, xã hội học đô thị, phương pháp nghiên cứu xã hội học, nghiên cứu truyền thông, Xã hội học quản lý

 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

 • Điện thoại: 0913043663

 • Email: luuhongminh@ajc.edu.vn

Giảng viên 2:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Minh

 • Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ

 • Các hướng nghiên cứu chính:

+ Xã hội học về giới

Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. • Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Điện thoại di động: 0983.302.704

E-mail: minhhvbc@gmail.com

2. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: Kỹ năng tham mưu và xây dựng kế hoạch trong công tác Đảng, Đoàn thể • Tên học phần bằng tiếng Anh: Skills of consulting and planning in the Party and Mass organization

 • Mã học phần: XH03090

 • Số tín chỉ: 2

 • Học phần tiên quyết: Xây dựng Đảng; Xây dựng, quản lý và phát triển dự án.

 • Thuộc học phần + Bắt buộc

+ Tự chọn 

- Phân bố giờ tín chỉ:

+ Giờ lý thuyết: 15 tiết

+ Giờ thực hành: 30 tiết

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Xã hội học

3. Mục tiêu của học phần

Kỹ năng tham mưu và xây dựng kế hoạch trong công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể làm rõ khái niệm và nội dung nghiên cứu cơ bản Tổng quan công tác đảng, đoàn thể: khái niệm, chức năng, cơ cấu, tổ chức, bộ máy, hoạt động; Công tác văn phòng của đảng/đoàn thể; Công tác dân vận trong công tác đảng/đoàn thể; Công tác tuyên truyền trong công tác đảng/đoàn thể; Công tác lãnh đạo của đảng với các tổ chức đoàn thể và công tác khác; Kỹ năng tham mưu và xây dựng kế hoạch trong công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể. Thực hành các kỹ năng để có thể vận dụng kiến thức môn học vào thực tiễn hỗ trợ công tác đảng, đoàn thể4. Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Hiểu biết cơ bản về Kỹ năng tham mưu và xây dựng kế hoạch trong công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể

CĐR 2: Hiểu biết cơ bản Tổng quan công tác đảng, đoàn thể: khái niệm, chức năng, cơ cấu, tổ chức, bộ máy, hoạt động; Công tác văn phòng của đảng/đoàn thể; Công tác lãnh đạo của đảng với các tổ chức đoàn thể và công tác khác; Kỹ năng tham mưu và xây dựng kế hoạch trong công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể

CĐR 3: Hiểu biết về mối quan hệ giữa hoạt động của công tác đảng với công tác đoàn thể trong hệ thống chính trị; mối quan hệ của công tác đảng/đoàn thể với các hoạt động của các thiết chế xã hội khác

CĐR 4: Vận dụng kiến thức, kỹ năng của môn học để tham mưu, xây dựng kế hoạch trong công tác xây dựng đảng, đoàn thể tại nơi làm việc hoặc trở thành cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực này.

CĐR 5. Kỹ năng mềm • Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm

 • Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu

 • Kỹ năng tư duy hệ thống

 • Sinh viên có kỹ năng khai thác các thông tin, đặc biệt là có hứng thú tìm hiểu các văn bản liên quan đến công tác đảng, đoàn thể .

CĐR 6. Thái độ, phẩm chất đạo đức

 • Sinh viên nghiêm túc, phải dự các buổi học trên lớp theo đúng quy định và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi xemina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài, có khả năng hợp tác, thuyết trình trước lớp.

 • Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn, sáng tạo khi học và thực hành những kiến thức, kỹ năng văn bản, tư vấn, dự thảo nghị liên quan đến công tác đảng và đoàn thể.

 • Sẵn sàng đương đầu với khó khăn; kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê sáng tạo.

 • Trung thực, chính trực; cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè;

 • Tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động, độc lập;

 • Truyền bá tri thức môn học

5. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần được thực hiện sau khi sinh viên đã hoàn thành các học phần về kiến thức cơ sở ngành. Học phần bao gồm những nội dung cơ bản tổng quan công tác đảng, đoàn thể: khái niệm, chức năng, cơ cấu, tổ chức, bộ máy, hoạt động; Công tác văn phòng của đảng/đoàn thể; Công tác lãnh đạo của đảng với các tổ chức đoàn thể và công tác khác; Kỹ năng tham mưu và xây dựng kế hoạch trong công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể6. Nội dung chi tiết học phần (Đề nghị làm chi tiết tới tiểu tiết 4 chữ số)

STT

Nội dung

Hình thức, phương pháp giảng dạy

Phân bổ thời gian

Yêu cầu đối với sinh viên

CĐR

LT

TH

1

 1. Tổng quan công tác đảng, đoàn thể

  1. Tổng quan về công tác đảng

   1. Khái niệm hệ thống chính trị

   2. Khái niệm Đảng

   3. Cơ cấu bộ máy, tổ chức Đảng

   4. Chức năng và hoạt động của Đảng

   5. Công tác văn phòng trong công tác Đảng

  2. Tổng quan về công tác đoàn thể

   1. Khái niệm, cơ cấu tổ chức, chức năng, hoạt động, công tác văn phòng của Mặt trận tổ quốc

   2. Khái niệm, cơ cấu tổ chức, chức năng, hoạt động, công tác văn phòng của Đoàn thanh niên

   3. Khái niệm, cơ cấu tổ chức, chức năng, hoạt động, công tác văn phòng của Hội phụ nữ

   4. Khái niệm, cơ cấu tổ chức, chức năng, hoạt động, công tác văn phòng của Hội nông dân

   5. Khái niệm, cơ cấu tổ chức, chức năng, hoạt động, công tác văn phòng của Hội cựu chiến binh

   6. Khái niệm, cơ cấu tổ chức, chức năng, hoạt động, công tác văn phòng của Công đoàn

  3. Vai trò của công tác xã hội trong công tác đảng và đoàn thể

   1. Người tạo khả năng

   2. Người kết nối

   3. Người truyền thông

   4. Người tạo môi trường thuận lợi

   5. Người tư vấn, tham mưu

   6. Người xây dựng kế hoạch

Giảng lý thuyết, thảo luận nhóm, nghiên cứu trường hợp5

10

Tìm hiểu các tài liệu, nghiên cứu trong lĩnh vực đảng, đoàn thể, các vấn đề đặt ra , tham gia thảo luận nhóm, làm bài thuyết trình và thuyết trình trước lớp

1,3,5,6

2

 1. Công tác lãnh đạo của Đảng đối với đoàn thể

  1. Vị trí của Đảng trong hệ thống chính trị

  2. Mối quan hệ giữa đảng và thành viên trong hệ thống chính trị

  3. Vai trò lãnh đạo của đảng đối với các đoàn thể

Giảng lý thuyết, thảo luận nhóm, nghiên cứu trường hợp5

10

Tìm hiểu các tài liệu bắt buộc, tài liệu tham khảo, tham gia thảo luận nhóm, làm bài thuyết trình và thuyết trình trước lớp

1; 2, 3, 5,6

3

 1. Kỹ năng tham mưu và xây dựng kế hoạch trong công tác Đảng, Đoàn thể

  1. Tham mưu và xây dựng kế hoạch trong công tác Đảng và đoàn thể

   1. Công tác đảng

   2. Công tác mặt trận

   3. Công tác công đoàn

   4. Công tác cựu chiến binh

   5. Công tác đoàn thanh niên

   6. Công tác hội phụ nữ

   7. Công tác hội nông dân

  2. Những kỹ năng cơ bản trong công tác đảng, đoàn thể

   1. Kỹ năng giao tiếp

   2. Kỹ năng làm việc nhóm

   3. Kỹ năng truyền thông

   4. Kỹ năng soạn thảo văn bản

   5. Kỹ năng giải quyết tình huống

Nghiên cứu trường hợp

Thảo luận chuyên đề

Bài tập thực hành

5

10

Nghiên cứu các hướng giải pháp nâng cao hiệu quả cho tăng cường kỹ năng tham mưu và xây dựng kế hoạch trong công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể

trước và trong giờ học, tham gia thảo luận


3,4,5,6


6. Học liệu

  1. 6.1. Học liệu bắt buộc

1. Trương Ngọc Nam; Đinh Ngọc Giang (2013) Giáo trình Xây dựng Đảng về tổ chức. NXB Chính trị Quốc gia.

2. Nguyễn Ngọc Đán – Cao Văn Thông. Cẩm nang về kỹ năng giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng. NXB Chính trị quốc gia. (Tài liệu có thể tải miễn phí từ địa chỉ http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-ve-cong-tac-dang/books-110620153123356.html)6.2. Hc liu tham kho

1) Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia (2008). 167 câu hỏi và trả lời về Đảng, Nhà nước, đoàn thể và công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008

2) Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia (2011), Tài liệu chuyên đề Bồi dưỡng lý luận và chính trị nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội nông dân ở cơ sở, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011.( Tài liệu có thể tải miễn phí từ địa chỉ http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-ve-cong-tac-dang/books-110620153351456.html )

3) Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia (2011), Tài liệu chuyên đề Bồi dưỡng lý luận và chính trị dành cho cán bộ đoàn ở cơ sở, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011.( Tài liệu có thể tải miễn phí từ địa chỉ http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-ve-cong-tac-dang/books-110620153351456.html ).

4) Lê Viên Giảng; Cao Văn Thống (2010), Cẩm nang về kỹ năng giám sát của Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011.( Tài liệu có thể tải miễn phí từ địa chỉ http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-ve-cong-tac-dang/books-110620153351456.html ).

5) Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia (2010). 101 câu hỏi và trả lời về công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010. .( Tài liệu có thể tải miễn phí từ địa chỉ http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-ve-cong-tac-dang/books-110620153351456.html ).7. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Tích cực chuẩn bị bài trước giờ lên lớp, thảo luận trên lớp, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận

0,3

Thi hết học phần

Dự án

0,6


8. Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

 1. Trình bày tổng quan về công tác Đảng?

 2. Trình bày tổng quan về công tác đoàn thể? Hãy lấy 1 tổ chức, đoàn thể cụ thể để minh họa

 3. Phân tích về vai trò của nhân viên công tác xã hôi trong công tác đảng, đoàn thể?

 4. Trình bày những nội dung cơ bản của công tác văn phòng (đảng ủy), cho ví dụ minh họa?

 5. Trình bày nội dung cơ bản công tác văn phòng của công tác đoàn thể, cho ví dụ cụ thể ở 1 tổ chức đoàn thể cấp cơ sở?

 6. Trình bày công tác lãnh đạo của đảng đối với các tổ chức đoàn thể? Liên hệ vai trò của người tham mưu và xây dựng kế hoạch công tác xây dựng đảng?

 7. Phân tích kỹ năng tham mưu và xây dựng kế hoạch trong công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể? Cho ví dụ minh họa

 8. Phân tích kỹ năng tham mưu và xây dựng kế hoạch trong công tác Đảng? Cho ví dụ minh họa

 9. Phân tích kỹ năng tham mưu và xây dựng kế hoạch trong công tác Mặt trận ? Cho ví dụ minh họa

 10. Phân tích kỹ năng tham mưu và xây dựng kế hoạch trong công tác Hội phụ nữ? ? Cho ví dụ minh họa

 11. Phân tích kỹ năng tham mưu và xây dựng kế hoạch trong công tác Đoàn thanh niên? ? Cho ví dụ minh họa

 12. Phân tích kỹ năng tham mưu và xây dựng kế hoạch trong công tác Cựu chiến binh? Cho ví dụ minh họa

 13. Phân tích kỹ năng tham mưu và xây dựng kế hoạch trong công tác Công đoàn? Cho ví dụ minh họa

 14. Phân tích kỹ năng tham mưu và xây dựng kế hoạch trong công tác Hội nông dân? Cho ví dụ minh họa

 15. Những kỹ năng cơ bản trong công tác đảng, đoàn thể là gì? Phân tích sâu 1 kỹ năng mà anh/chị cho là quan trọng nhất?Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương