Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việtnam độc lập Tự do Hạnh phúc


Hệ thống câu hỏi ôn tập/ đề tài tiểu luậntải về 2.39 Mb.
trang15/24
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.39 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

Hệ thống câu hỏi ôn tập/ đề tài tiểu luận

9.1 Hệ thống câu hỏi ôn tập

1. Thực hành CTXH là gì?

2. Mục đích, chức năng của thực hành CTXH

3. Phân tích bối cảnh xã hội và hệ thống các nguồn lực

4. Nêu các tiến trình thực hành CTXH? Vai trò của nhân viên CTXH trong từng bước của tiến trình

5. Xác định một số nhóm xã hội cần trợ giúp tại địa phương? Lập kế hoạch sơ bộ trợ giúp nhóm đối tượng đó

6. Trình bày các công việc nhân viên công tác xã hội cần làm trong giai đoạn nhóm bắt đầu hoạt động, so sánh sự khác biệt giữa giai đoạn bắt đầu hoạt động của nhóm can thiệp và nhóm làm nhiệm vụ.

7. Trình bày các hoạt động nhân viên công tác xã hội cần thực hiện trong giai đoạn can thiệp (đối với nhóm can thiệp).

8. Hãy xác định vấn đề có thể hỗ trợ đối với thanh niên nông thôn ở địa phương em (hoặc địa phương cụ thể khác), xây dựng mục đích hỗ trợ công tác xã hội nhóm và xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp đối với nhóm thân chủ đó

9. Hãy xác định vấn đề có thể hỗ trợ đối với nhóm lao động tự do ở thành phố, xây dựng mục đích hỗ trợ công tác xã hội nhóm và xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp đối với nhóm thân chủ đó.

10 Hãy xác định vấn đề có thể hỗ trợ đối với nhóm phụ nữ ở địa phương em (hoặc địa phương cụ thể khác), xây dựng mục đích hỗ trợ công tác xã hội nhóm và xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp đối với nhóm thân chủ đó.

9.2 Hệ thống đề tài/ tiểu luận

Môn học này sẽ thực hiện dưới dạng bài tập lớn để lấy điểm học phần. Bài tập được thực hiện theo nhóm , mỗi nhóm không quá 10 sinh viên.

Yêu cầu: sinh viên lên kế hoạch và thực hiện một tiến trình CTXH nhóm tại các địa điểm đã đăng ký trước (tại trường học, các trung tâm xã hội, địa phương, nhóm đặc biệt...) và ghi chép lại bằng văn bản theo khung báo cáo sau:


LỜI MỞ ĐẦU

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC HÀNH

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Các khái niệm cơ bản

2. Các lý thuyết áp dụng

III. ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP NHÓM

1. Nhóm nhiệm vụ. (bao gồm kế hoạch hoạt động nhóm)

2. Nhóm can thiệp (tên nhóm, cách thành lập nhóm...)

IV. TIẾN TRÌNH CTXH NHÓM

1. Thông tin chung về nhóm

- bao gồm thông tin các thành viên trong nhóm)

- Đặc điểm xã hội của nhóm

- Các vấn đề xã hội tồn tại trong nhóm

2. Các nguồn lực hỗ trợ

Vd: từ nhà trường, từ bạn bè, từ các cá nhân, tổ chức từ thiện...

3. Kế hoạch giải quyết vấn đề (Kh giải quyết vấn đề ưu tiên)

4. Các hoạt động hỗ trợ nhóm

(Miêu tả các buổi họp/ các hoạt động thực tế mà các em đã làm đễ hỗ trợ nhóm này: ít nhất là 3 hoạt động)

V. KẾT LUẬN (lượng giá)

VI. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁ NHÂN

1. Mặt đạt được và hạn chế của các hoạt động đã thực hiện

2. Đánh giá về cách kỹ năng đã vận dụng; mặt mạnh, hạn chế của bản thân trong quá trình trợ giúp đối tượng

3. Khó khăn và kiến nghị (nếu có)

VII. NHẬT KÝ CÁ NHÂN.


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(CÔNG TÁC XÃ HỘI)ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần (Tiếng việt): Thực hành công tác xã hội 3

Tên học phần (Tiếng Anh): Social Works Practice 3

Mã học phần: XH03019

Số tín chỉ: 2 (0.5 – 1.5)

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Chuyên ngành công tác xã hội
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Thực hành công tác xã hội 3.


 1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Phạm Võ Quỳnh Hạnh

 • Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Nhập môn công tác xã hội; Thực hành công tác xã hội 1, Thực hành CTXH 2, Thực hành CTXH 3, Nhập môn Xã hội học, Thiết kế nghiên cứu, Lý thuyết phát triển, Phương pháp nghiên cứu xã hội học, Xã hội học đô thị.

 • Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa XHH - Tầng 9, A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.37546966/816

 • Email: phothanhhuong@ajc.edu.vn

pho.thanh.huong@gmail.com

Giảng viên 2:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tố Quyên

 • Chức danh, học hàm, học vị: TS

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Nhập môn công tác xã hội; Công tác xã hội với HIV, tệ nạn xã hội và tội phạm, Công tác xã hội trong trường học, Xã hội học gia đình; Xã hội học chính trị; Xã hội học pháp luật

 • Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa XHH - Tầng 9, A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.37546966/816

 • Email: nguyenthitoquyen@ajc.edu.vn

nguyentoquyen_68@yahoo.com


 1. Thông tin chung về học phần

 • Tên học phần: Thực hành Công tác Xã hội 3

 • Tên học phần bằng tiếng Anh: Social Works Practice 3

 • Học phần tiên quyết: Thực hành CTXH 1, Thực hành CTXH2, Công tác xã hội cá nhân, Công tác xã hội nhóm, Phát triển cộng đồng

 • Thuộc học phần: + Bắt buộc

+ Tự chọn 

 • Phân bổ giờ tín chỉ:

  • Giờ lý thuyết: 7.5 tiết

  • Giờ thực hành: 45 tiết

 • Khoa phụ trách học phần: Xã hội học

 1. Mục tiêu của học phần

Giúp sinh viên thực hành các kiến thức, kỹ năng đã được học về công tác phát triển cộng đồng để từ đó sinh viên có thể vận dụng sáng tạo các kiến thức đó vào việc tiến hành triển khai phát triển những tiềm năng và khả năng con người trong cộng đồng từ đó giúp họ làm chủ môi trường sống của mình, đồng thời hướng tới cải thiện cuộc sống của cộng đồng, qua đó tạo sự chuyển biến xã hội trong cộng đồng. Bên cạnh đó nhằm thu hút sự tham gia tối đa của người dân vào tiến trình phát triển. Giúp cho cộng đồng từ một tình trạng kém phát triển, không tự giải quyết các vấn đề riêng của mình tiến tới tự lực, tự cường.

- Củng cố và nâng cao kỹ năng thực hành như: kỹ năng tổ chức nhóm, kỹ năng quan sát, kỹ năng ghi chép, ký năng lãnh đạo nhóm, kỹ năng làm việc với cộng đồng, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng lắng nghe...

- Hiểu rõ tác dụng và ý nghĩa của hoạt động phát triển cộng đồng. Từ đó, hình thành thái độ mang tính chuyên nghiệp trong quá trình thực thi nghề nghiệp của một nhân viên công tác xã hội, phát triển tinh thần phục vụ vì cộng đồng, vì sự tiến bộ của toàn xã hội, thực hiện nghiêm túc và chấp hành tốt các yêu cầu, quy địnhgiảng viên và cơ sở.


 1. Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Hiểu được bản chất và mục đích của thực hành CTXH

CĐR 2: Nắm được bối cảnh xã hội và hệ thống các nguồn lực trong hoạt động Công tác xã hội

CĐR 3: Nắm được chức năng của thực hành CTXH

CĐR 4: Nắm chắc được tiến trình CTXH và yêu cầu cơ bản từng bước trong tiến trình, vai trò cơ bản của nhân viên CTXH trong từng bước của tiến trình; vận dụng thực hành được tiến trình CTXH với nhóm đối tượng cụ thể.

CĐR 5: Hiểu rõ vai trò và các phẩm chất cần thiết của nhân viên xã hội trong quá trình thực hành nghề nghiệp.

CĐR 6 : Thái độ, phẩm chất đạo đức

- Làm việc nghiêm túc, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi semina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài, có khả năng hợp tác, thuyết trình trước lớp.

- Kiên trì, chăm chỉ, sẵn sàng đối mặt với khó khăn.

- Trung thực, biết cảm thông, chia sẻ

- Chủ động, độc lập, tác phong làm việc chuyên nghiệp.

- Có khả năng cộng tác vì mục tiêu chungCĐR 7: Kỹ năng mềm

Sinh viên được rèn luyện tổng hợp các kỹ năng:

+ Kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm

+ Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, thiết lập quan hệ

+ Kỹ năng tư duy hệ thống

+ Kỹ năng lắng nghe, thấu cảm, có khả năng vận động cộng đồng

+ Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra.


 1. Tóm tắt nội dung môn học

Học phần này nằm trong học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành của công tác xã hội.

Môn học gồm có các bài giảng giới thiệu về thực hành công tác xã hội trong cộng đồng, tiến trình thực hiện CTXH, các kỹ năng làm việc với nhóm, Các nội quy và quy định về thực hành công tác xã hội trong phát triển cộng đồng. Đây là môn học thực hành nghệ nghiệp; môn học là một cơ hội để các em sinh viên được vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học trong nhà trường ở hoạt động thực tế ngoài xã hội.

Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên các trường đại học chuyên ngành Công tác xã hội.


 1. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần

Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

1. Một số lý thuyết về thực hành CTXH

1.1 Thực hành CTXH trong phát triển cộng đồng là gì?

1.2 Bản chất của thực hành CTXH trong phát triển cộng đồng.

1.3 Mục đích, chức năng của thực hành CTXH

1.4. Nội quy và quy định khi đi thực hành công tác xã hội trong phát triển cộng đồng

1.5. Chọn địa bàn t hực hành trong phát triển cộng đồng
1.5


1

- Thuyết trình

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh


- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc


1,3,5,6

2. Bối cảnh xã hội và hệ thống nguồn lực0.5


3

- Thuyết trình

- Làm việc nhóm

- Hỏi đáp nhanh


- Đọc giáo trình

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc2,5,6,7

3. Tiến trình Công tác xã hội

3.1 Xác định vấn đề

3.2 Phân tích vấn đề

3.3 Lập kế hoạch giải quyết vấn đề

3.4 Thực hiện kế hoạch

3.5 Lượng giá
0.5


5

- Thuyết trình

- Bài tập nhóm & nhóm tự trình bày
- Đọc tài liệu về các lý thuyết áp dụng trong CTXH

- Đọc trước tài liệu về phát triển cộng đồng; chuẩn bị trước các nội dung thắc mắc4,5,6,7

4. Thực hành tiến trình CTXH tại cơ sở

Giai đoạn 1: Tìm hiểu cộng đồng

1. Sinh viên đến cộng đồng

2.Trình diện với chính quyền địa phương

3. Lên kế hoạch học tập và báo cáo lịch với chính quyền, KHV

4. Tìm hiểu thông tin về cộng đồng và viết báo cáo tổng quan

- Tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên và xã hội của cộng đồng cụ thể:1. Dân Số: Nam, nữ theo độ tuổi, lực lượng lao động...

2. Dân cư: Nguồn gốc dân cư, thành phần dân cư

3. Tôn giáo: Chùa chiền, nhà thờ, thánh thất...; số dân theo các tôn giáo

4. Văn hoá: Phong tục tập quán, lễ hội; các sinh hoạt văn hoá khác...

5. Giáo dục: Trường lớp, giáo viên, học sinh...

6. Y tế: trạm y tế, bệnh viện, số y bác sĩ, các chương trình chăm sóc sức khoẻ người dân, các dịch bệnh xảy ra trong năm...

7. Các vấn đề nổi cộm trong cộng đồng (nghèo đói, mại dâm, trộm cắp, ma tuý, HIV/AIDS...).

8. Cơ sở hạ tầng (đường xá, cầu cống, điện, nước, thông tin liên lạc...)

9. Các hoạt động kinh tế trong cộng đồng

Nông nghiệp

Công nghiệp

Tiểu thủ công nghiệp

Dịch vụ

10. Các chương trình liên quan đến việc tăng phúc lợi cho người dân (xoá đói giảm nghèo, tín dụng cho phụ nữ, sức khoẻ, giáo dục...).

11. Vấn đề môi trường (ô nhiễm do cống rãnh, khói bụi nhà máy...)

12. Tổ chức hành chính (cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền, đoàn thể...) (vẽ sơ đồ tổ chức)

Giai đoạn 2: Phân tích vấn đề/nhận diện vấn để của cộng đồng

1.Phân tích các vấn đề của cộng đồng

2. Xác định nhu cầu của cộng đồng

3.Nguồn lực và trở ngại của cộng đồng

4. Lựa chọn vấn đề giải quyết

Giai đoạn 3: Lập kế hoạch

1. Tên kế hoạch cần giải quyết 1. Mục đích, nhiệm vụ của kế hoạch

 2. Nội dung kế hoạch

 3. Các phương pháp thực hiện

 4. Kỹ năng thực hiện

 5. Nguồn lực trợ giúp cộng đồng

Vai trò của tác viên cộng đồng

Giai đoạn 4: Thực hiện kế hoạch

 1. Triền khai cụ thể các hoạt động theo kế hoạch

 2. Viết nhật ký thực hành theo từng ngày

Viết báo cáo thực hành theo tuần


0


25

- Thuyết trình

- Làm việc nhóm

- Lắng nghe, thấu hiểu

- Vận động cộng đồng

- Lập kế hoạch, tổ chức, quản lý

- Theo dõi, kiểm tra
- Hiểu và xây dựng được các nguyên tắc cho bản thân trong quá trình thực hành nghề nghiệp

- Thực hành xây dựng tiến trình CTXH2,4,5,6,7

5. Lượng giá hoạt động thực hành CTXH

- Lượng giá trên lớp giữa các nhóm và giảng viên5

10

- Các nhóm trình bày và phản biện

- Chuẩn bị bài trình bày

- Chuẩn bị các vấn đề nảy sinh cần giải đáp2,4,5,6,7
7.5

45


Tổng

52.5


7.Học liệu

7.1. Học liệu bắt buộc

1. Nguyễn Duy Nhiên (2015), Nhập môn công tác xã hội, H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,

2. Nguyễn Thị Như Trang (2017), Lý luận về thực hành Công tác xã hội, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội.

7.2. Học liệu tham khảo

1. Bùi thị Xuân Mai Nhập môn công tác xã hội, Nxb Lao động – xã hội, 2014 1. Mr Mark E F Lymbery, Socil work: Acompanion to learning, 2007, Sage

 2. Mark Dole, Modern Socil work practice, Ashgate Practice, 2005, Asgate Pubco

 3. Tập bài giảng Nhập môn Công tác xã hội của khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và tuyên truyền.

 1. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

Học phần này giúp sinh

Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6
 1. Hệ thống câu hỏi ôn tập/ đề tài tiểu luận

9.1 Hệ thống câu hỏi ôn tập

1. Thực hành CTXH, Thực hành CTXH trong phát triển cộng đồng là gì?

2. Mục đích, chức năng của thực hành CTXH

3. Phân tích bối cảnh xã hội và hệ thống các nguồn lực

4. Nêu các tiến trình thực hành CTXH? Vai trò của nhân viên CTXH trong từng bước của tiến trình

5. Xác định cộng đồng cần can thiệp? Lập kế hoạch sơ bộ để phát triển cộng đồng?

6. Trình bày các công việc nhân viên công tác xã hội cần làm trong cộng đồng, bắt đầu hoạt động, so sánh sự khác biệt giữa giai đoạn bắt đầu hoạt và kết thúc.

7. Trình bày các hoạt động nhân viên công tác xã hội khi xuống cơ sở?

8. Hãy xác định vấn đề có thể hỗ trợ trong phát triển cộng đồng

9. Lên kế hoạch hỗ trợ cồng đồng trong các vấn đề xã hội: nghèo đói, môi trường, An sinh xã hội...

10. Truyền thông về các vấn đề xã hội đối với cộng đồng

9.2 Hệ thống đề tài/ tiểu luận

Môn học này sẽ thực hiện dưới dạng bài tập lớn để lấy điểm học phần. Bài tập được thực hiện theo nhóm , mỗi nhóm không quá 10 sinh viên.

Yêu cầu: sinh viên lên kế hoạch và thực hiện một tiến trình CTXH 3 tại các địa điểm đã đăng ký trước (tại trường học, các trung tâm xã hội, địa phương, nhóm đặc biệt...) và ghi chép lại bằng văn bản được thể hiện dưới dạng bài tập lớn.


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(CÔNG TÁC XÃ HỘI )ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Xây dựng, quản lí và phát triển dự án

Mã học phần: XH03020

Số tín chỉ: TC: 1,5- 0,5

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Chuyên ngành Công tác xã hội
 1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Vũ Hào Quang

 • Chức danh, học hàm, học vị: GVCC, PGS.TS

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Lí thuyết thuyết và Phương pháp nghiên cứu Công tác xã hội; Công tác xã hội cá nhân, nhóm; Xây dựng quản lí và phát triển dự án; Công tác xã hội với trẻ em thiệt thòi.

 • Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa XHH - Tầng 9, A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.37546966/816

 • Email: vuhaoquang@gmail.com

Giảng viên 2:

Họ và tên: Lưu Hồng Minh

Chức danh, học vị: GVCC, TS

Giảng viên 3:

Họ và tên: Phạm Vũ Hồng Hạnh

Chức danh, học vị : Giảng viên, Thạc sỹ 1. Thông tin chung về học phần

 • Tên học phần: Xây dựng, quản lí và phát triển dự án

 • Tên học phần bằng tiếng Anh: Theory of Social Work

 • Mã học phần: XH03020

 • Học phần tiên quyết: Triết học Mác- Lê Nin

 • Loại học phần: bắt buộc

 • Phân bổ giờ tín chỉ:

  • Giờ lý thuyết: 23 tiết

  • Giờ thực hành: 15 tiết

 • Khoa phụ trách học phần: Xã hội học

 1. Mục tiêu của học phần

XH03020. Xây dựng, quản lí và phát triển dự án (2TC: 1,5 - 0,5 - 4). Học phần này nằm trong phần Chuyên đề các môn học bắt buộc. Môn Xây dựng, quản lí và phát triển dự án cung cấp cho sinh viên cơ sở lí luận về xây dựng dự án, quản lí dự án và phát triển dự án và các kỹ năng cơ bản để thực hiện điều đó. Đồng thời rèn luyện kĩ năng tự chủ, độc lập và sáng tạo trong công tác lãnh đạo, điều hành tiến trình dự án và kết thúc dự án.

 1. Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Hiểu biết cơ bản lí thuyết xây dựng quản lí và phát triển dự án

CĐR 2: Chuẩn bị tư liệu và khảo sát tiền dự án

CĐR 3: Định nghĩa và lập kế hoạch thực hiện dự án một cách chi tiết

CĐR 4: Quản lí điều hành dự án và các bên liên quan

CĐR 5: Kết thúc dự án, báo cáo kết quả và lượng giá dự án

CĐR 6: Về thái độ

- Thái độ nghiêm túc, tích cực, suy tầm tìm tòi các nguồn tư liệu tham khảo trong ngoài nước.

- Tranh luận, trao đổi, tôn trọng sự khác biệt trong các quan điểm của các thành viên trong lớp, trong nhóm.

- Đi học đầy đủ đúng giờ, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định. Tích cự tham gia vào việc xây dựng bài trong tổ, nhóm và tập thuyết trình trước lớp.

- Khiêm tốn học hỏi và tiếp thu cái mới, phát huy và học tâp tinh thần sáng tạo của bạn học trong và ngoài lớp.

- Không nói chuyện riêng trong lớp, không bỏ học giữa giờ.

CĐR 7: Kỹ năng mềm

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy từ trừu tượng, khái quát đến cụ thể, lô gic

- Rèn luyện kỹ năng ghi nhớ các sự kiện có tính hệ thống

- Xây dựng kỹ năng phân tích vấn đề theo đặc trưng của từng loại dự án xã hội

- Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm lớn, nhóm nhỏ, nghiên cứu độc lập.

- Rèn luyện khả năng độc lập xây dựng dự án và bảo vệ các quan điểm khoa học của cá nhân và nhóm mình trong quá trình thuyết trình đấu thầu dự án.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương