Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việtnam độc lập Tự do Hạnh phúc


Ngoài ra, sinh viên cần làm quen với trang web với rất nhiều thông tin và vấn đề kinh tế vĩ mô sau đâytải về 2.39 Mb.
trang11/24
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.39 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

Ngoài ra, sinh viên cần làm quen với trang web với rất nhiều thông tin và vấn đề kinh tế vĩ mô sau đây:

 1. Bộ Lao động thương binh và xã hội: www.mic.gov.vn

 2. Bảo hiểm xã hội việt nam: http://baohiemxahoi.gov.vn

 3. Bộ Kế hoạch và đầu tư: http://www.mpi.gov.vn

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6

 1. Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

Hệ thống đề tài, tiểu luận


 1. Bằng kiến thức thực tiễn, hãy trình bày những rủi ro con người thường gặp phải? Trình bày các cách ứng phó với những rủi ro, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro.

 2. Vì sao trong điều kiện hiện nay Chính phủ các nước lại đặc biệt quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội?

 3. Để đảm bảo an sinh xã hội ở nước ta hiện nay, chính phủ cần quan tâm đến những nhóm dân cư nào?

 4. Mối quan hệ giữa đảm bảo an sinh xã hội với sự phát triển kinh tế xã hội?

 5. Phân tích mối quan hệ giữa an sinh xã hội và vấn đề lao động, việc làm. Liên hệ Việt Nam hiện nay.

 6. Điểm thành công và hạn chế của mỗi mô hình an sinh xã hội của một số quốc gia điển hình (bao gồm Đức, Thụy Điển, Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore)?

 7. So sánh hai trường phái chủ yếu về thiết lập khuôn khổ hệ thống an sinh xã hội của Đức (Otto Von Bismarck) và Anh (William Henry Beveridge)? Liên hệ hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam hiện nay.

 8. Phân tích trường hợp chính sách an sinh xã hội cụ thể với một nhóm xã hội dễ bị tổn thương để thấy “chính sách an sinh xã hội gắn liền với phát triển và là yếu tố của phát triển?”

 9. Phân tích những thách thức đặt ra cho hệ thống an sinh xã hội Việt Nam hiện nay?

Hệ thống câu hỏi ôn tập

 1. Khái niệm an sinh xã hội, so sánh với một số khái niệm liên quan. Đối tượng nghiên cứu của an sinh xã hội.

 2. Chức năng của an sinh xã hội và mối quan hệ của an sinh xã hội với một số vấn đề xã hội: việc làm, phúc lợi xã hội, phát triển bền vững.

 3. Phân biệt giữa “Lưới an toàn xã hội” và "Sàn An sinh xã hội". Hãy phân tích để thấy sự vận dụng sáng kiến sàn ASXH trong hệ thống ASXH của Việt Nam.

 4. Nêu các bộ phận cấu thành chính sách an sinh xã hội hiện nay ở Việt Nam. Phân tích một bộ phận cấu thành an sinh xã hội. Liên hệ thực tiễn.

 5. Trình bày về những thách thức mới của hệ thống an sinh xã hội trên thế giới? Liên hệ Việt Nam

 6. Các đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, trợ giúp đột xuất theo Quy định tại NĐ 136/2013 có gì thay đổi so với NĐ 67/2007 và NĐ 13/2010.

 7. Phân tích trường hợp chính sách an sinh xã hội cụ thể với một nhóm xã hội dễ bị tổn thương để thấy “Chính sách an sinh xã hội gắn liền với phát triển và là yếu tố của phát triển”.

 8. So sánh sự thay đổi về chính sách an sinh xã hội trước và sau năm 1986 ở Việt Nam?

 9. Phân tích ý nghĩa của việc khuyến khích tối đa các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp phát triển để tạo việc làm hiện nay ở Việt Nam.

 10. Trình bày về những thay đổi trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014 so với các văn bản trước đây (Luật BHXH 2006).

 11. Vì sao xã hội hóa công tác trợ giúp xã hội là xu hướng chủ yếu trong điều kiện hiện nay. Liên hệ thực tiễn Việt Nam.

 12. So sánh sự khác biệt cơ bản giữa bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại ở Việt Nam? Liên hệ thực tiễn.

 13. Các hình thức ưu đãi xã hội hiện nay? Vai trò của ưu đãi xã hội đối với sự phát triển xã hội.

 14. Lý giải Bảo hiểm xã hội là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội?

 15. Phân tích thực trạng đào tạo nghề cho lao động nông thôn Việt Nam giai đoạn 2010 đến nay?HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊNTRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(CÔNG TÁC XÃ HỘI)


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN (Social work with individuals)

Mã học phần: XH03014

Số tín chỉ: 2TC: 1.0-1.0

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Chuyên ngành Công tác XH

 1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Huế

 • Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Nhập môn công tác xã hội; Công tác xã hội với cá nhân, Truyền thông với CTXH, Xã hội học truyền thông đại chúng; Xã hội học lứa tuổi; Xã hội học nông thôn.

 • Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa XHH - Tầng 9, A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.37546966/816

 • Email:nguyenthingochue@ajc.edu.vn

 • ngochueajc@gmail.com

 1. Thông tin chung về học phần

 • Tên học phần: CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN

 • Tên học phần bằng tiếng Anh: Social work with individuals

 • Học phần tiên quyết: Nhập môn CTXH, Lý thuyết CTXH

 • Loại học phần: bắt buộc

Phân bổ giờ tín chỉ:

  • Giờ lý thuyết: 15 tiết

  • Giờ thực hành: 30 tiết

 • Khoa phụ trách học phần: Xã hội học

 1. Mục tiêu của học phần

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về công tác xã hội với cá nhân như: khái niệm Công tác xã hội cá nhân và một số khái niệm có liên quan; lịch sử hình thành, tầm quan trọng, tiến trình làm việc với cá nhân theo các cách tiếp cận/lý thuyết và mô hình can thiệp khác nhau trong công tác xã hội cá nhân. Giúp cho người học nắm được cách thức thực hiện tiến trình công tác xã hội cá nhân cũng như các kỹ năng, kỹ thuật ứng dụng trong công tác xã hội cá nhân. Từ những nội dung cơ bản đó người học sẽ ứng dụng được những kiến thức, kĩ năng, kỹ thuật này vào quá trình can thiệp với thân chủ (cá nhân) sau này.
4. Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Nêu được và hiểu được khái niệm về công tác xã hội cá nhân và vị trí của công tác xã hội cá nhân trong cuộc sống con người cũng như trong công tác xã hội chuyên nghiệp.

CĐR 2: Trình bày được lịch sử hình thành CTXH cá nhân trên thế giới và Việt Nam,

CĐR 3: Xác định được các thành tố trong CTXH cá nhân; vai trò, chức năng của nhân viên CTXH trong ca CTXH với cá nhân

CĐR 4: Hiểu và vận dụng được các triết lý, giá trị đạo đức nghề nghiệp CTXH cá nhân

CĐR 5: Hiểu và vận dụng được các kỹ năng, kỹ thuật, lý thuyết trong CTXH cá nhân

CĐR 6: Hiểu rõ và thực hiện được tiến trình CTXH cá nhân thông qua các trường hợp cụ thể trong thực hành.

CĐR 7 : Về thái độ

- Làm việc nghiêm túc, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi semina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài, có khả năng hợp tác, thuyết trình trước lớp.- Tuân thủ các triết lý, giá trị đạo đức của nghề trong CTXH với cá nhân

- Thấu cảm, cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn khi phân tích và thu thập các thông tin liên quan đến vấn đề của thân chủ và thân chủ; linh hoạt khi lựa chọn các kỹ thuật, kỹ năng cũng như các lý thuyết phù hợp với từng ca Công tác xã hội cá nhân cụ thể.CĐR 8: Kỹ năng mềm

- Áp dụng được các kỹ năng trong Công tác xã hội cá nhân: kỹ năng giao tiếp, phản hồi, quan sát, phỏng vấn, tham vấn, thấu cảm, biện hộ, xử lý căng thẳng, khủng hoảng; kỹ năng ghi chép…

- Áp dụng được các kỹ thuật tác nghiệp trong Công tác xã hội cá nhân: kỹ thuật vận động, thay đổi không khí, tạo sự vui vẻ; kỹ thuật giúp đối tượng nêu ra cảm nghĩ; kỹ thuật nhằm lấy ý kiến, kỹ thuật trò chơi, kể chuyện, vẽ, sắm vai…

- Vận dụng được kiến thức đã học để lập kế hoạch can thiệp, hỗ trợ và triển khai kế hoạch cũng như lượng giá được vấn đề.

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá

5. Tóm tắt nội dung môn học

Đây là môn học bắt buộc đối với sinh viên theo học ngành Công tác Xã hội sau khi đã hoàn thành các học phần Nhập môn CTXH và Lý thuyết CTXH, là tiền đề để nghiên cứu các môn học tiếp theo như Công tác xã hội nhóm, Phát triển cộng đồng, Thực hành CTXH.. Nội dung của môn học tập chung làm rõ khái niệm công tác xã hội cá nhân, lịch sử hình thành CTXH cá nhân trên thế giới và Viêt Nam; vai trò của nhân viên xã hội, các giá trị đạo đức nghề nghiệp cần tuân thủ trong CTXH cá nhân. Giúp người học hiểu và thực hiện được tiến trình CTXH cá nhân đồng thời áp dụng được các kỹ năng, kỹ thuật tác nghiệp, lý thuyết trong tiến trình CTXH cá nhân đó.6. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần


Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

Chương 1: Những vấn đề chung về CTXH cá nhân

1.1. Lịch sử hình thành CTXH cá nhân

1.1.1. Sự hình thành CTXH cá nhân trên thế giới

1.1.2. Lịch sử hình thành CTXH cá nhân ở Việt Nam

1.2. Khái niệm, vị trí của CTXH cá nhân

1.2.1. Khái niệm CTXH cá nhân

1.2.2. Vị trí CTXH cá nhân

1.2.3. Các khái niệm liên quan1.3. Các thành tố trong CTXH cá nhân

1.3.1. Con người (Đối tượng và nhân viên xã hội)

1.3.2. Vấn đề của đối tượng

1.3.3. Tiến trình CTXH cá nhân1.4. Vai trò, chức năng của nhân viên xã hội trong CTXH cá nhân

1.4.1. Vai trò, chức năng của nhà giáo dục

1.4.2. Vai trò, chức năng của nhà tham vấn

1.4.3. Vai trò, chức năng của người kết nối

1.4.4. Vai trò, chức năng của người biện hộ

1.4.5. Vai trò, chức năng của người quản lý1.5. Một số lưu ý cần tuân thủ

1.5.1. Tôn trọng phẩm giá và năng lực của thân chủ

1.5.2. Tính khác biệt của mỗi cá nhân

1.5.3. Tính tự quyết của mỗi cá nhân

1.5.4. Tổ chức, cơ quan cung cấp dịch vụ xã hội5


5

- Thuyết trình

- Tình huống

- Thảo luận nhóm

- Hỏi đáp nhanh
- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Thảo luận giải quyết bài tập tình huống do giảng viên cung cấp

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc1,2,3,4,7

Chương 2: Kỹ năng và kỹ thuật tác nghiệp trong CTXH cá nhân

2.1. Kỹ năng trong CTXH cá nhân

2.1.1. Kỹ năng giao tiếp

2.1.2. Kỹ năng nghe

2.1.3. Kỹ năng quan sát

2.1.4. Kỹ năng thấu cảm

2.1.5. Kỹ năng đặt câu hỏi

2.1.6. Kỹ năng phản hổi

2.1.7. Kỹ năng phỏng vấn

2.1.8. Kỹ năng tham vấn

2.1.9. Kỹ năng biện hộ

2.1.10. Kỹ năng xử lý căng thẳng

2.1.11. Kỹ năng xử lý khủng hoảng

2.1.12. Kỹ năng ghi chép

2.2. Một số kỹ thuật tác nghiệp trong CTXH cá nhân

2.2.1. Kỹ thuật vận động, thay đổi không khí, tạo sự vui vẻ

2.2.2. Kỹ thuật giúp đối tượng nêu ra cảm nghĩ

2.2.3. Kỹ thuật nhằm lấy ý kiến

2.2.4. Kỹ thuật sử dụng trò chơi

2.2.5. Kỹ thuật kể chuyện

2.2.6. Kỹ thuật sắm vai5


10

- Thuyết trình

- Đọc tài liệu

- Thảo luận nhóm

- Tình huống

- Hỏi đáp nhanh


- Đọc giáo trình

- Thực hành các kỹ năng thông qua các tình huống thực hành trên lớp

- Thực hành các kỹ thuật tác nghiệp tại lớp


5,7,8

Chương 3: Tiến trình CTXH cá nhân

3.1. Giai đoạn 1: Tiếp nhận đối tượng

3.1.1. Cách thức tiếp nhận

3.1.2. Đánh giá nhu cầu

3.1.3. Thông tin với đối tượng

3.1.4. Đánh giá ban đầu về vấn đề

3.1.5. Ghi hồ sơ thông tin ban đầu3.2. Giai đoạn 2: Thu thập thông tin

3.2.1. Những thông tin cần thu thập

3.2.2. Nguồn thu thập

3.2.3. Phương pháp thu thập

3.2.4. Các bước thu thập thông tin

3.3. Giai đoạn 3: Đánh giá và xác định vấn đề

3.3.1. Sơ đồ phả hệ

3.3.2. Sơ đồ sinh thái

3.3.3. Cây vấn đề

3.3.4. Xác định điểm mạnh, điểm yếu

3.3.5. Xác định thứ tự ưu tiên3.4. Giai đoạn 4: Lập kế hoạch can thiệp, hỗ trợ

3.4.1. Xác định mục tiêu

3.4.2. Xây dựng các hoạt động can thiệp

3.5. Giai đoạn 5: Triển khai kế hoạch

3.5.1. Chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch

3.5.2. Hỗ trợ đối tượng thực hiện kế hoạch

3.6. Giai đoạn 6: Lượng giá/Chuyển giao

3.6.1. Lượng giá

3.6.2. Kết thúc hồ sơ

3.6.3. Chuyển giao

5


15

- Thuyết trình

- Bài tập nhóm & nhóm tự trình bày

- Sắm vai


-Đọc trước tài liệu giáo trình

- Thực hành sắm vai trên lớp

- thực hành các kỹ năng, kỹ thuật, tiến trình can thiệp với thân chủ thông qua hoạt động sắm vai trên lớp


5,6,7,8
15

330


Tổng

45


7.Học liệu

7.1. Học liệu bắt buộc

1. Nguyễn Thị Như trang (2017), Giáo trình Lý luận về thực hành công tác xã hội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội7.2. Học liệu tham khảo

2. Nguyễn Duy Nhiên Nhập môn công tác xã hội, H. : Đại học Sư phạm, 2015

3. Trần Đình Tuấn ( 2014 ), Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Những nghiên cứu xã hội học về gia đình Việt Nam : Cuốn sách này được xuất bản với sự tài trợ của tổ chức SARCC / Ria Liljestron, H. : Khoa học xã hội, 1991

5. Nguyễn Thị Thu Hà Đổi mới công tác xã hội ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế - Lý luận và thực tiễn, H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013

6. Phạm Huy Kỳ Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc giải quyết mối quan hệ cá nhân - xã hội trong đạo đức của người cán bộ cách mạng : Sách chuyên khảo, H. : Chính trị-Hành chính, 2010.8. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6

9.Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận

9.1 Hệ thống đề tài, tiểu luận

Lựa chon 1 ca/ trường hợp để thực hiện tiến trình CTXH cá nhân thuộc 1 trong các lĩnh vực sau: 1. CTXH với trẻ em bị lạm dụng/ làm trái pháp luật

 2. CTXH trong lĩnh vực y tế

 3. CTXH với người nhiễm HIV/AIDS, mại dâm, ma túy

 4. CTXH với người già

 5. CTXH trong trường học

 6. CTXH gia đình

 7. CTXH trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần

 8. CTXH với tội phạm

 9. CTXH với người nghèo

9.2 Hệ thống câu hỏi ôn tập

 1. Anh/ chị hãy phân tích những mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển CTXH cá nhân trên thế giới và ở Việt Nam. Nêu ý nghĩa của sự hình thành và phát triển của CTXH cá nhân trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam.

 2. Anh/ chị hãy phân tích các khái niệm CTXH cá nhân. Phân tích các thành tố trong CTXH cá nhân.

 3. Anh/ chị hãy phân tích vai trò, chức năng của nhân viên xã hội. Lấy VD

 4. Anh/ chị hãy phân tích nền tảng triết lý và tầm quan trọng của giá trị đạo đức trong CTXH cá nhân.

 5. Anh/ chị hãy trình bày những kỹ năng sử dụng trong tiến trình CTXH cá nhân. Liên hệ thực tế.

 6. Anh/ chị hãy trình bày những kỹ thuật sử dụng trong tiến trình CTXH cá nhân. Áp dụng vào 1 trường hợp cụ thể.

 7. Anh/ chị hãy phân tích những điểm cần lưu ý trong giai đoạn tiếp nhận đối tượng. Liên hệ

 8. Anh/ chị hãy phân tích những nội dung cần thu thập trong giai đoạn thu thập thông tin. Liên hệ

 9. Anh/chị hãy trình bày cách xây dựng sơ đồ phả hệ, sơ đồ sinh thái, cây vấn đề, điểm mạnh, điểm yếu và xác định thứ tự ưu tiên trong tiến trình CTXH cá nhân

 10. Anh/ chị hãy lập kế hoạch can thiệp CTXH cá nhân cho 1 ca/ trường hợp cụ thể.HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊNTRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(CÔNG TÁC XÃ HỘI)


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN (Social work with individuals)

Mã học phần: XH03014

Số tín chỉ: 2TC: 1.0-1.0

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Chuyên ngành Công tác XH

 1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Huế

 • Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Nhập môn công tác xã hội; Công tác xã hội với cá nhân, Truyền thông với CTXH, Xã hội học truyền thông đại chúng; Xã hội học lứa tuổi; Xã hội học nông thôn.

 • Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa XHH - Tầng 9, A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.37546966/816

 • Email:nguyenthingochue@ajc.edu.vn

 • ngochueajc@gmail.com

 1. Thông tin chung về học phần

 • Tên học phần: CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN

 • Tên học phần bằng tiếng Anh: Social work with individuals

 • Học phần tiên quyết: Nhập môn CTXH, Lý thuyết CTXH

 • Loại học phần: bắt buộc

Phân bổ giờ tín chỉ:

  • Giờ lý thuyết: 15 tiết

  • Giờ thực hành: 30 tiết

 • Khoa phụ trách học phần: Xã hội học

 1. Mục tiêu của học phần

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về công tác xã hội với cá nhân như: khái niệm Công tác xã hội cá nhân và một số khái niệm có liên quan; lịch sử hình thành, tầm quan trọng, tiến trình làm việc với cá nhân theo các cách tiếp cận/lý thuyết và mô hình can thiệp khác nhau trong công tác xã hội cá nhân. Giúp cho người học nắm được cách thức thực hiện tiến trình công tác xã hội cá nhân cũng như các kỹ năng, kỹ thuật ứng dụng trong công tác xã hội cá nhân. Từ những nội dung cơ bản đó người học sẽ ứng dụng được những kiến thức, kĩ năng, kỹ thuật này vào quá trình can thiệp với thân chủ (cá nhân) sau này.
4. Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Nêu được và hiểu được khái niệm về công tác xã hội cá nhân và vị trí của công tác xã hội cá nhân trong cuộc sống con người cũng như trong công tác xã hội chuyên nghiệp.

CĐR 2: Trình bày được lịch sử hình thành CTXH cá nhân trên thế giới và Việt Nam,

CĐR 3: Xác định được các thành tố trong CTXH cá nhân; vai trò, chức năng của nhân viên CTXH trong ca CTXH với cá nhân

CĐR 4: Hiểu và vận dụng được các triết lý, giá trị đạo đức nghề nghiệp CTXH cá nhân

CĐR 5: Hiểu và vận dụng được các kỹ năng, kỹ thuật, lý thuyết trong CTXH cá nhân

CĐR 6: Hiểu rõ và thực hiện được tiến trình CTXH cá nhân thông qua các trường hợp cụ thể trong thực hành.

CĐR 7 : Về thái độ

- Làm việc nghiêm túc, dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi semina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài, có khả năng hợp tác, thuyết trình trước lớp.- Tuân thủ các triết lý, giá trị đạo đức của nghề trong CTXH với cá nhân

- Thấu cảm, cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn khi phân tích và thu thập các thông tin liên quan đến vấn đề của thân chủ và thân chủ; linh hoạt khi lựa chọn các kỹ thuật, kỹ năng cũng như các lý thuyết phù hợp với từng ca Công tác xã hội cá nhân cụ thể.CĐR 8: Kỹ năng mềmПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương