Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việtnam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 2.39 Mb.
trang1/24
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊNTRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(XÃ HỘI HỌC)


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Xã hội học đại cương (Introduction to sociology)

Mã học phần: XH01001

Số tín chỉ: 2TC: 1,5-0,5

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Chuyên ngành công tác xã hội

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

KHOA XÃ HỘI HỌC 1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tố Quyên

 • Chức danh, học hàm, học vị: TS

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Xã hội học gia đình; Xã hội học chính trị; Xã hội học pháp luật; Xã hội học giáo dục; Nhập môn công tác xã hội; Xã hội học về giới, Xã hội học môi trường

 • Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa XHH - Tầng 9, A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.37546966/816

 • Email:nguyenthitoquyen@ajc.edu.vn

 • nguyentoquyen_68@yahoo.com

 1. Thông tin chung về học phần

 • Tên học phần: Xã hội học đại cương

 • Tên học phần bằng tiếng Anh: Introduction to sociology

Mã học phần: XH01001

 • Học phần tiên quyết:

 • Loại học phần: bắt buộc

 • Phân bổ giờ tín chỉ:

  • Giờ lý thuyết: 23 tiết

  • Giờ thực hành: 15 tiết

 • Khoa phụ trách học phần: Xã hội học

 1. Mục tiêu của học phần

  1. Mục tiêu chung của môn học

Xã hội học đại cương cung cấp hệ thống những kiến thức chung về bộ môn xã hội học: Đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, hệ thống khái niệm và lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, một số chuyên ngành nghiên cứu của xã hội học chuyên biệt. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng hợp, một cái nhìn toàn cảnh về môn học xã hội học làm cơ sở cho việc nghiên cứu các môn chuyên ngành.

4. Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Nắm bắt được đối tượng nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học, lịch sử hình thành và những đóng góp của một số nhà xã hội học tiêu biểu.

CĐR 2: Nắm bắt được một số khái niệm then chốt trong xã hội học.

CĐR 3: Nắm bắt được các phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội học. Vận dụng các kiến thức chung của phương pháp nghiên cứu xã hội học vào một đề tài cụ thể.

CĐR 4: Hiểu được nội dung chính trong nghiên cứu xã hội học gia đình, xã hội học nông thôn – đô thị, xã hội học truyền thông đại chúng: khái niệm, đối tượng nghiên cứu, nội dung nghiên cứu cơ bản.

CĐR 5: Về thái độ

- Làm việc nghiêm túc, phải dự các buổi học trên lớp và đảm bảo những thời gian tự học ở nhà, dự các buổi xemina, thảo luận nhóm và dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, hăng hái xây dựng bài, có khả năng hợp tác, thuyết trình trước lớp.

- Có khả năng khai thác các thông tin, đặc biệt là có hứng thú tìm hiểu các vấn đề xã hội từ các dữ liệu do giảng viên cung cấp cũng như phân tích, đánh giá các sự kiện này.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo, biết nêu và phân tích các vấn đề phù hợp với từng nội dung nghiên cứu của môn xã hội học.CĐR 6: Kỹ năng mềm

- Hình thành và phát triển (một bước) năng lực hệ thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá.

- Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá

- Phát triển kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng

- Góp phần rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập.5. Tóm tắt nội dung môn học

Học phần này nằm trong học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Nội dung môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn xã hội học như: Đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, các khái niệm cơ bản của xã hội học; Các phương pháp nghiên cứu và cách thức tiến hành điều tra xã hội học. Ngoài ra còn tìm hiểu các nội dung cần quan tâm của một số chuyên ngành nghiên cứu xã hội học như: xã hội học gia đình, xã hội học nông thôn – đô thị, xã hội học truyền thông đại chúng.

Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên các trường đại học chuyên ngành Xã hội học và Công tác xã hội.


 1. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần

6. Nội dung chi tiết và chuẩn đầu ra học phần

Nội dung

Hình thức

Phương pháp

Yêu cầu sinh viên

CĐR

Lý thuyết

Thực hành

1. Nhập môn xã hội học

1.1 Khoa học xã hội học

1.2 Đối tượng nghiên cứu, cơ cấu và quan hệ của khoa học xã hội học với các ngành khoa học xã hội khác

1.3 Chức năng của xã hội học3


2

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh
- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Đọc một số bài báo khoa học:

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc1,5,6

2. Sự ra đời và phát triển của xã hội học

2.1 Những điều kiện và tiền đề ra đời khoa học xã hội học

2.2 Một số đóng góp của các nhà sáng lập xã hội học3


2

- Thuyết trình

- Đọc tài liệu

- Thảo luận nhóm

- Hỏi đáp nhanh

- Xem phim tài liệu

- Tìm từ khóa- Đọc giáo trình

- Tìm hiểu lịch sử ra đời và phát triển của xã hội học

-Tự tìm tài liệu và bài báo khoa học liên quan đến nội dung bài học.

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận
2,3,4,5

3. Một số khái niệm trong xã hội học

3.1 Cơ cấu xã hội

3.2 Xã hội hóa

3.3 Hành động xã hội và tương tác xã hội

3.4 Một số khái niệm khác3


2

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh
- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Đọc một số bài báo khoa học


2,3,4,5,6

4. Phương pháp nghiên cứu xã hội học

4.1 Lý thuyết về phương pháp nghiên cứu xã hội học

4.2 Các giai đoạn điều tra xã hội học thực nghiệm5


5

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh

- Bài tập nhóm, các nhóm trình bày, phản biện


- Đọc tài liệu

- Đọc luận văn, luận án tham khảo cách xây đề cương và phương pháp nghiên cứu

- Các nhóm sinh viên chuẩn bị bài tập: chọn một vấn đề nghiên cứu, đặt tên đề tài và thiết kế một đề cương nghiên cứu trong đó có sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp.


2,3,4,5,6

5. Xã hội học nông thôn – đô thị

5.1 Khái niệm nông thôn, đô thị

5.2 Đối tượng nghiên cứu của xã hội học nông thôn, đô thị

5.3 Một số nội dung nghiên cứu của xã hội học nông thôn, đô thị Việt Nam3

2

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh
- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Đọc một số bài báo khoa học

6. Xã hội học gia đình

4.1 Khái niệm, đối tượng nghiên cứu của xã hội học gia đình

4.2 Nội dung nghiên cứu của xã hội học gia đình


3

1

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh
- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Đọc một số bài báo khoa học

7. Xã hội học truyền thông đại chúng

7.1 Khái niệm, đối tượng nghiên cứu xã hội học truyền thông đại chúng

7.2 Nội dung nghiên cứu của xã hội học truyền thông đại chúng


3

1

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Phát vấn

- Hỏi đáp nhanh
- Đọc giáo trình trước

- Tìm, đọc trước các tài liệu liên quan đến nội dung

- Đọc một số bài báo khoa học
23

15


Tổng

38


7. Học liệu

7.1 Học liệu Bắt buộc

1.Vũ Hào Quang, Lưu Hồng Minh (2014), Giáo trình Nhập môn xã hội học, Nxb Lý luận Chính trị.

2. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quí Thanh (2012), Phương pháp nghiên cứu xã hội học, Nxb ĐHQG HN.

3. Nguyễn Thị Như trang (2017), Lịch sử và Lý thuyết xã hội học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội

4. Lưu Hồng Minh ( 2014 ), Hỏi và đáp Xã hội học đại cương, Nxb Chính trị Hành chính.

7.2 Học liệu tham khảo

1. Emile Durkheim, Các quy tắc của phương pháp xã hội học: người dịch Đinh Hồng Phúc, 2012, Nxb Tri thức

2. Nguyễn Thị Như trang Thực hành nghiên cứu xã hội, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2017

3. Nguyễn Thị Tố Quyên (2013), Xã hội học gia đình, Giáo trình nội bộ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.4. Vũ Hào Quang. Xã hội học gia đình – Những nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017, 549tr.

8. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

Loại hình

Hình thức

Trọng số điểm

Đánh giá ý thức

Bài kiểm tra ngắn, bài tập, thảo luận trên lớp…

0,1

Đánh giá định kỳ

Tiểu luận, bài tập, bài kiểm tra…

0,3

Thi hết học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận, bài tập lớn…

0,6


9. Hệ thống câu hỏi ôn tập/đề tài tiểu luận


 1. Anh/ chị hãy trình bày đối tượng nghiên cứu của Xã hội học? Nêu quan điểm về đối tượng nghiên cứu và những đóng góp của A. Comte cho sự ra đời và phát triển của khoa học Xã hội học?

 2. Anh/ chị hãy trình bày đối tượng nghiên cứu của Xã hội học? Nêu quan điểm về đối tượng nghiên cứu và những đóng góp của M. Weber cho sự phát triển của khoa học Xã hội học?

 3. Trình bày phương pháp anket, nêu ưu, nhược điểm của phương pháp an két. Nêu các loại câu hỏi được sử dụng trong bảng an két, lấy ví dụ minh hoạ.

 4. Hãy trình bày đối tượng nghiên cứu của Xã hội học nông thôn? Nêu một số vấn đề mà Xã hội học nông thôn nghiên cứu? Liên hệ thực tế.

 5. Trình bày nội dung nghiên cứu cơ bản của Xã hội học truyền thông đại chúng? Cho ví dụ minh họa

 6. Anh/ Chị hãy trình bày đối tượng nghiên cứu của Xã hội học? Nêu chức năng và nhiệm vụ của Xã hội học? Từ đó phân tích vai trò của Xã hội học đối với việc quản lý xã hội

 7. Anh chị hãy phân tích những điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của khoa học Xã hội học? Phân tích vai trò của khoa học Xã hội học trong quản lý xã hội?

 8. Anh/ chị hãy trình bày khái niệm cơ cấu xã hội và phân tích những phân hệ cơ bản của cơ cấu xã hội? Lấy ví dụ minh hoạ.

 9. Anh/ chị trình bày khái niệm xã hội hóa? Nêu và phân tích các môi trường xã hội hóa? Liên hệ thực tế.

 10. Anh/ chị hãy trình bày khái niệm đô thị hóa? Phân tích tác động của quá trình đô thị hóa đến đời sống kinh tế - xã hội? Liên hệ thực tế.

 11. Trình bày đối tượng nghiên cứu của Xã hội học gia đình? Phân tích các chức năng của gia đình? lấy ví dụ minh họa.

 12. Nêu các bước tiến hành một cuộc điều tra Xã hội học thực nghiệm? Vận dụng các kiến thức đó, lấy ví dụ minh họa về một đề tài nghiên cứu cụ thể (bao gồm: Tên đề tài, mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu, đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu).

 13. Bằng kiến thức đã học về Xã hội học Gia đình, anh/chị hãy thiết kế một đề cương nghiên cứu gồm những bước sau:

- Đặt tên đề tài

- Tính cấp thiết của đề tài

- Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu

- Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu

- Xác định các phương pháp nghiên cứu


 1. Bằng kiến thức đã học về Xã hội học nông thôn hoặc Xã hội học đô thị, anh/chị hãy thiết kế một đề cương nghiên cứu gồm những bước sau:

- Đặt tên đề tài

- Tính cấp thiết của đề tài

- Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu

- Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu

- Xác định các phương pháp nghiên cứu


 1. Bằng kiến thức đã học về Xã hội học Truyền thông đại chúng, anh/chị hãy thiết kế một đề cương nghiên cứu gồm những bước sau:

- Đặt tên đề tài

- Tính cấp thiết của đề tài

- Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu

- Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu

- Xác định các phương pháp nghiên cứu
TRƯỞNG KHOA GIẢNG VIÊN

TS. Lưu Hồng Minh


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(XÃ HỘI HỌC)ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Dân số và phát triển (Population and development)

Mã học phần: XH01002

Số tín chỉ: 2TC: 1,5-0,5

Khoa/Bộ môn: Khoa Xã hội học/Chuyên ngành Công tác xã hội


 1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Dương Thị Thu Hương

 • Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ, giảng viên chính

 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học

 • Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp nghiên cứu xã hội học, Phương pháp phân tích và xử lý thông tin, Xã hội học truyền thông, Xã hội học y tế, Dư luận xã hội; công tác xã hội nhóm

 • Thời gian và địa điểm làm việc: Khoa XHH - Tầng 9, A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa chỉ liên hệ :36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.37546966/816

 • Email: duonghuong_xhh@yahoo.com

 1. Thông tin chung về học phần

 • Tên học phần: Dân số và phát triển

 • Tên học phần bằng tiếng Anh: Population and Development.

 • Mã học phần: XH01002

 • Học phần tiên quyết: Nhập môn công tác xã hội

 • Loại học phần: bắt buộc

 • Phân bổ giờ tín chỉ:

  • Giờ lý thuyết: 30 tiết

  • Giờ thực hành: 7.5 tiết

 • Khoa phụ trách học phần: Xã hội học

 1. Mục tiêu của học phần

Môn Dân số và phát triển được giảng dạy nhằm cung cấp kiến thức cơ bản: khái niệm, bản chất các thước đo, các quá trình, xu hướng bến động dân số và các nhân tố ảnh hưởng đến biến động dân số, đặc biệt mối quan hệ giữa dân số và phát triển. Đây là những kiến thức cơ bản giúp sinh viên có được những kiến thức nền tảng, từ đó có thể vận dụng vào nghiên cứu vấn đề Dân số và phát triển, đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề dân số - phát triển đã và đang đặt ra.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương