Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 311.5 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích311.5 Kb.
#3055
  1   2   3   4

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

BẾN TRE


Số: /KH-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày tháng năm 2011KẾ HOẠCH

Triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ

trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020"

trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2011-2015

___________

Thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 09 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020“ (gọi tắt là Đề án Ngoại ngữ 2020), Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 như sau:I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Mở rộng qui mô dạy học ngoại ngữ 1 xuống đến cấp Tiểu học; đa dạng các loại ngoại ngữ 1 được dạy học trong các trường phổ thông, chủ yếu là tiếng Anh, rồi đến các ngoại ngữ thông dụng khác như: tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hoa, tiếng Nhật… tùy theo điều kiện về đội ngũ giáo viên và nhu cầu của học sinh; dạy thêm ngoại ngữ 2 ở những trường có điều kiện về cơ sở vật chất; trong giai đoạn 2011-2015, tập trung dạy ngoại ngữ 2 đối với tiếng Pháp vì có thuận lợi về đội ngũ giáo viên; giảng dạy một số môn khoa học bằng tiếng Anh ở trường THPT chuyên Bến Tre theo lộ trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nâng cao một cách cơ bản chất lượng dạy học ngoại ngữ ở các trường phổ thông, chú trọng các kĩ năng giao tiếp, tạo nền tảng về kiến thức, kĩ năng sao cho học sinh có thể tiếp tục học ngoại ngữ theo yêu cầu cao hơn ở Cao đẳng, Đại học, sau Đại học và trong môi trường làm việc sau này.

2. Mục tiêu cụ thể

1. Triển khai chương trình ngoại ngữ 10 năm chương trình mới (chủ yếu là môn tiếng Anh) từ lớp 3 đối với 20% học sinh lớp 3 từ năm học 2011-2012, 20% học sinh lớp 6 từ năm học 2014-2015 và 60% học sinh lớp 3, 30% học sinh lớp 6 vào năm học 2015-2016, theo lộ trình mỗi năm tăng 10%.

- Lộ trình triển khai dạy học môn tiếng Anh theo chương trình mới 10 năm:


Năm học

Số học sinh lớp 3/20000

Số học sinh lớp 4

Số học sinh lớp 5

Số học sinh lớp 6

Số học sinh lớp 7

2011-2012

4000

2012-2013

6000

4000


2013-2014

8000

6.000

40002014-2015

10000

8000

6000

4000
2015-2016

12000

10000

8000

6000

4000

2. Đồng thời với chương trình mới hệ 10 năm từ lớp 3, triển khai thí điểm Đề án Ngoại ngữ 2010 ngay từ năm học 2011-2012 cho một số trường THCS, THPT theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Triển khai chương trình ngoại ngữ 2 (chương trình mới) từ lớp 6 vào năm học 2014-2015 cho 30% học sinh đã học ngoại ngữ 1 kể từ năm học 2011-2012 theo lộ trình như sau:Năm học

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

2014-2015

1200


2015-2016

1800

1200II. THỰC TRẠNG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TỈNH BẾN TRE

1. Các chương trình dạy học ngoại ngữ trong các trường phổ thông

Hiện nay, ở các trường phổ thông trong tỉnh, từ cấp Tiểu học đến Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT), có các chương trình dạy học ngoại ngữ như sau:  • Chương trình tiếng Anh ngoại ngữ 1 (7 năm) bắt đầu từ lớp 6.

  • Chương trình tiếng Anh tự chọn bắt đầu từ lớp 3 (10 năm) ở một số trường Tiểu học.

  • Chương trình tiếng Anh tăng cường từ lớp 1 ở một số trường Tiểu học.

  • Chương trình tiếng Pháp ngoại ngữ 2 từ lớp 10 ở một số trường THPT.

  • Chương trình tiếng Pháp ngoại ngữ 2 từ lớp 6 ở một số trường THCS.

  • Chương trình tiếng Pháp song ngữ (chương trình tiếng Pháp tăng cường) ở một số trường THCS và THPT.

2. Thống kê số trường, lớp, học sinh học từng ngoại ngữ, từng cấp học ở cấp Tiểu học, THCS, THPT, tỉ lệ học sinh học từng ngoại ngữ (Anh, Pháp) năm học 2009-2010.

Cấp học

Tiếng Anh (ngoại ngữ 1)

Tiếng Pháp (ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2, song ngữ)

Số trường

Số lớp

Số học sinh

Tỉ lệ

Số trường

Số lớp

Số học sinh

Tỉ lệ

Tiểu học

136

1569

44520

74,2

0

0

0

0

THCS

138

2153

71850

99,9

12

52

1731

2,5%

THPT

31

963

40139

99,8

13

87

3605

9,8%

3. Chất lượng dạy học môn tiếng Anh

- Xếp loại học lực môn tiếng Anh năm học 2009-2010 cho thấy tỉ lệ học sinh yếu tăng dần từ cấp THCS lên THPT. Ở cấp THPT, tỉ lệ học sinh yếu khoảng 50%.Lớp

Giỏi %

Khá %

Trung bình %

Yếu %

Kém %

3

44,9

29,3

22,7

3,2
4

47,8

29,6

19,8

2,9
5

49,8

30,1

17,8

2,3
6

25,7

30,1

32,3

11,9
7

24,6

30,4

33,6

11,4
8

18,8

31,9

37,4

11,4
9

17,5

35,8

39,2

7,5
10

5,4

14,6

28,6

51,4
11

5,9

16,7

29,5

47,9
12

3,0

14,0

35,1

47,9
- Kết quả thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh cũng cho thấy tỉ lệ học sinh có điểm môn tiếng Anh từ trung bình trở lên (điểm 5) trong kì thi tốt nghiệp THPT trong 4 năm trở lại đây đều dưới 50%.

+ Năm học 2006-2007: 45,79%

+ Năm học 2007-2008: 43,93%

+ Năm học 2008-2009: 44,33%

+ Năm học 2009-2010: 36,74%

4. Đội ngũ giáo viên ngoại ngữ


Cấp học

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Số lượng

Dưới chuẩn %

Đạt chuẩn %

Trên chuẩn %

Số lượng

Dưới chuẩn %

Đạt chuẩn %

Trên chuẩn %

Tiểu học

155

1,3

59,3

39,4

0

0

0

0

THCS

540

0

49,9

51,1

19

0

94,7

5,3

THPT

211

0

84,8

15,2

33

0

84,8

15,2

Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn cao. Tuy nhiên, yêu cầu dạy học theo chương trình mới đòi hỏi chuẩn ngoại ngữ giảng dạy phải đạt yêu cầu quy định theo KNLNN (bậc 5/6 đối với giáo viên THPT và 4/6 đối với giáo viên THCS và tiểu học), nên cần có sự khảo sát, đánh giá năng lực giáo viên theo các chuẩn này, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng yêu cầu mới.

Các giáo viên đang giảng dạy tiếng Anh cấp Tiểu học hầu hết được đào tạo để dạy ở cấp THCS và THPT, nên cần thiết phải có những lớp bồi dưỡng dạy tiếng Anh ở cấp Tiểu học để nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh ở cấp học này.5. Trang thiết bị dạy học ngoại ngữ

Tất cả các trường Tiểu học, THCS, THPT đều không có phòng dạy học ngoại ngữ. Việc dạy học ngoại ngữ sử dụng các trang thiết bị chung của nhà trường như máy chiếu, máy nghe đĩa CD, đầu đọc đĩa VCD, DVD và màn hình TV. Còn thiếu nhiều trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo chuyên dụng cho dạy học ngoại ngữ, nên việc rèn luyện các kĩ năng ngôn ngữ còn hạn chế.6. Chương trình, sách giáo khoa, thời lượng dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Các chương trình dạy học ngoại ngữ trong trường phổ thông sử dụng chương trình, sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, với thời lượng 3 tiết/tuần. Nội dung chương trình mang tính hàn lâm, nặng nề; một số tài liệu dạy học còn sử dụng tạm thời, chưa ổn định; thời lượng dạy học trên lớp còn hạn chế; kiểm tra, đánh giá chưa phù hợp mục tiêu dạy học. Tất cả các yếu tố trên làm hạn chế chất lượng dạy học ngoại ngữ trong các trường phổ thông.7. Quản lý, chỉ đạo về dạy học ngoại ngữ.

Công tác quản lý, chỉ đạo dạy học ngoại ngữ trong các trường phổ thông còn nhiều hạn chế: chương trình, tài liệu dạy học chưa ổn định (tiếng Anh tăng cường từ lớp 1, tiếng Pháp ngoại ngữ 2, tiếng Pháp song ngữ…); sự không đồng bộ trong dạy học và kiểm tra, thi; giáo viên chưa được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng được yêu cầu mới (dạy ngoại ngữ Tiểu học…); thiếu cán bộ chuyên môn theo dõi, hỗ trợ (ở các Phòng Giáo dục và Đào tạo không có chuyên viên phụ trách môn tiếng Anh).III. NHIỆM VỤ

1. Mở rộng qui mô dạy học ngoại ngữ, đưa môn ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) vào giảng dạy một cách hệ thống từ lớp 3 cấp tiểu học đến THCS và THPT theo chương trình mới 10 năm; nâng cao một cách cơ bản chất lượng dạy học ngoại ngữ ở các trường phổ thông theo chương trình mới; nâng cao trình độ ngôn ngữ và năng lực thực hành các kỹ năng giao tiếp cơ bản của người học, theo khung năng lực ngoại ngữ châu Âu-CEF (KNLNN) đáp ứng mục tiêu dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới: Đối với ngoại ngữ 1, hết cấp Tiểu học, học sinh đạt bậc 1/6; hết cấp THCS, học sinh đạt bậc 2/6; hết cấp THPT, học sinh đạt bậc 3/6. Đối với ngoại ngữ 2, hết cấp THCS, học sinh đạt bậc 1/6; hết cấp THPT, học sinh đạt bậc 2/6 của KNLNN.

2. Nâng cao năng lực ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy của đội ngũ giáo viên ngoại ngữ các cấp học, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng bộ môn và đáp ứng được mục tiêu chuẩn dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: Năng lực ngoại ngữ giảng dạy của giáo viên phải cao hơn học sinh 2 bậc: Đối với cấp Tiểu học, THCS, bậc 4/6; đối với cấp THPT, bậc 5/6 KNLNN.

3. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về đội ngũ giáo viên, thiết bị dạy học để chủ động triển khai thực hiện tốt Đề án ngoại ngữ 2020 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; đảm bảo đến năm 2020, đa số học sinh tốt nghiệp THPT đạt được năng lực sử dụng ngoại ngữ theo mục tiêu đề ra, có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp, tiếp tục học tập lên Cao đẳng, Đại học, sau Đại học trong và ngoài nước, phục vụ cho công tác, việc làm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hội nhập cho tỉnh nhà và cho đất nước.

4. Từng bước nâng cao chất lượng dạy học các chương trình ngoại ngữ hiện đang giảng dạy trong các trường phổ thông: chương trình ngoại ngữ 1 (tiếng Anh, tiếng Pháp) từ lớp 6, chương trình tiếng Anh tự chọn từ lớp 3. Duy trì và từng bước phát triển, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ 2 tiếng Pháp, tiếng Anh đang giảng dạy từ lớp 6 và lớp 10 ở một số trường THCS, THPT trong tỉnh. Duy trì và từng bước mở rộng, nâng cao chất lượng dạy học chương trình song ngữ tiếng Pháp, tiếng Anh (chương trình tăng cường) đang giảng dạy từ lớp 1 và lớp 6 ở một số trường tiểu học, THCS, THPT trong tỉnh.

5. Thí điểm việc dạy học bằng tiếng Anh cho môn Toán và Tin học ở trường THPT chuyên Bến Tre thụ hưởng Chương trình phát triển Giáo dục trung học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.IV. GIẢI PHÁP VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

A. Các giải pháp chính

1. Về nhận thức

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của ngoại ngữ trong cuộc sống, học tập và lao động, công tác trong thời kỳ hội nhập, giúp các tác nhân liên quan đến quá trình dạy học thay đổi các hành vi chưa đúng (trong học tập, giảng dạy, quản lý và giáo dục) hiện nay đối với dạy học ngoại ngữ (dạy học chạy theo điểm số, đối phó thi cử, dạy chay, học lệch, v.v…).2. Về đội ngũ giáo viên

- Trong năm 2011 và 2012, tiến hành khảo sát, đánh giá, phân loại toàn bộ đội ngũ giáo viên tiếng Anh đang giảng dạy ở cấp Tiểu học, THCS và THPT theo chuẩn KNLNN; để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thích hợp, đáp ứng chuẩn KNLNN về dạy học ngoại ngữ đối với giáo viên theo quy định trong Đề án Ngoại ngữ 2020.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh căn cứ vào quy mô và yêu cầu mới trong mục tiêu dạy học ngoại ngữ ở phổ thông: đào tạo, bồi dưỡng theo chuyên đề cho giáo viên dạy tiếng Anh ở cấp Tiểu học; bồi dưỡng thay sách giáo khoa mới môn tiếng Anh từ lớp 3 theo lộ trình dạy học với chương trình, sách giáo khoa tiếng Anh mới; bồi dưỡng nâng cao năng lực ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học và THCS theo quy định của chuẩn KNLNN; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán cấp Tiểu học, THCS và THPT.

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Anh cấp Tiểu học về phương pháp giảng dạy và theo KNLNN:Năm

Bồi dưỡng thay sách giáo khoa tiếng Anh Tiểu học

Bồi dưỡng nâng cao năng lực ngôn ngữ theo chuẩn KNLNN

Số lớp

Số giáo viên

Số lớp

Số giáo viên

2011

2

60

2

60

2012

2

60

2

60

2013

2

602014

2

602015

2

60- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn cho giáo viên tiếng Anh cấp THCS theo KNLNN:

Năm

Bồi dưỡng nâng cao năng lực ngôn ngữ theo chuẩn KNLNN

Số lớp

Số giáo viên

2011

3

90

2012

3

90

2013

3

90

2014

4

130

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong nước dành cho giáo viên cốt cán tiếng Anh, tiếng Pháp cấp Tiểu học và THCS, THPT (120 giáo viên):

Năm

Cấp Tiểu học

Cấp THCS, THPT

Số lớp

Số giáo viên

Số lớp

Số giáo viên

2011

1

20

2 Anh + 1 Pháp

60

2012

1

20

1

20

Каталог: attachments
attachments -> Phụ lục II tóm tắt tiểu sử danh nhân và Ý nghĩA ĐỊa danh
attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
attachments -> Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh yên báI Độc lập Tự do Hạnh phúc
attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
attachments -> Báo cáo sơ kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người
attachments -> 12 QĐ ubnd dinh muc phan bo chi Yen Bai 2017 (Chính thức). doc
attachments -> Phụ lục 1 khái quáT ĐẶC ĐIỂm tình hìNH
attachments -> Trường tiểu học
attachments -> Bộ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 311.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương