Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 27.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích27.28 Kb.
#2011

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

******

******


CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NGÀNH ĐÀO TẠO: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Độc học Môi trường (Environmental Toxicology)
I. Thông tin về học phần

 • Mã học phần: CMT03005

 • Số tín chỉ: 2 (2-0– 4)

 • Giờ tín chỉđối với các hoạt động học tập:

  • Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 22 tiết

  • Thảo luận trên lớp: 8 tiết

  • Thực hành trong phòng thí nghiệm: 0

  • Thực tập thực tế ngoài trường: 0

  • Tự học: 60 tiết

 • Đơn vị phụ trách học phần:

  • Bộ môn: Hóa học

  • Khoa: Môi trường

 • Là học phần: Tự chọn

 • Học phần học trước: Hóa học môi trườngII. Thông tin về đội ngũ giảng viên:

 1. Họ và tên: Phan Trung Quý

 • Chức danh, học hàm, học vị: GVC.TS.

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Hóa học, Khoa Môi trường

 • Điện thoại: 0988796254 Email: ptquy@vnua.edu.vn

 1. Họ và tên: Đoàn Thị Thúy Ái

 • Chức danh, học hàm, học vị: GV. ThS..

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Hóa học, Khoa Môi trường

 • Điện thoại: 0975965650 Email: dttai@vnua.edu.vn

 1. Họ và tên: Lê Thị Thu Hương

 • Chức danh, học hàm, học vị: GV. ThS..

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Hóa học, Khoa Môi trường

 • Điện thoại: 0989291289 Email: lehuongmaket@gmail.com


III. Mục tiêu học phần:

 • Về kiến thức: sinh viên hiểu những kiến thức cơ bản về độc chất trong môi trường, nguồn gốc phát sinh, cơ chế gây độc cho con người và hệ sinh thái; một số biện pháp ứng cứu các sự cố môi trường gây phát thải độc chất ra môi trường

 • Về kỹ năng: sinh viên có các kỹ năng về phân tích vấn đề và giải pháp trong độc học môi trường; kỹ năng tự đọc tài liệu, kỹ năng viết báo cáo tiểu luận.

 • Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học tập nghiêm túc trên lớp, có tinh thần học tập độc lập, biết tôn trọng bản quyền trong viết tiểu luận.IV. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

CMT03005. Độc học Môi trường (Environmental Toxicology). (2TC: 2 – 0 – 4). Đại cương về độc học môi trường; Chất độc có nguồn gốc vô cơ; Chất độc có nguồn gốc hữu cơ; Độc học về bụi trong khí quyển; Cơ chế gây độc đối với con người và sinh vật; Sự cố môi trường do hóa chất độc hại.Học phần học trước: Hóa học môi trường

V. Nhiệm vụ của sinh viên:

 • Dự lớp: trên 75% số tiết giảng và thảo luận

 • Bài tập: tham gia đầy đủ các bài tập và thực tập

 • Dụng cụ học tập: Giáo trình

VI. Tài liệu học tập:

 • Giáo trình: Phan Trung Quý (2011). Bài giảng độc học môi trường. NXB Nông nghiệp; Hà Nội.

 • Tài liệu khác: Lê Huy Bá (2007).Độc chất học môi trường. NXB ĐH Quốc gia TP HCM.

VII. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

 • Điểm chuyên cần: 10%

 • Điểm giữa học kỳ: 30%

 • Điểm thi kết thúc học phần: 60%VIII. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Đại cương về độc học môi trường

1.1. Một số khái niệm cơ bản.

1.2.Mối quan hệ giữa độc học và ô nhiễm môi trường

1.3.Giải quyết ô nhiễm môi trường-Xử lý độc chất, độc tố.

1.4.Các dạng ô nhiễm, gây độc môi trường.

Chương 2: Chất độc vô cơ

2.1.Kim loại nặng

2.2.Các hợp chất vô cơ.

Chương 3: Chất độc hữu cơ

3.1.Hidrocacbon thơm

3.2.Hóa chất bảo vệ thực vật

3.3.Độc chất sinh học

3.4. Các hợp chất hữu cơ khác

3.5. Các chất gây ung thưChương 4: Độc học về bụi trong khí quyển

4.1.Bụi


4.2.Sự xâm nhập bụi vào cơ thể

4.3.Tình hình ô nhiễm bụi

4.4. Phòng chống tác hại của bụi

Chương 5: Cơ chế hấp thụ và gây độc đối với sinh vật

5.1.Quá trình di chuyển của độc tố, độc chất.

5.2.Hấp thụ , nhiễm độc, phân phối, đào thải độc chắt của sinh vật

5.3.Phản ứng lại độc và hiệu ứng độc

5.4.Cơ chế gây độc của một số kim loại nặng

5.5.Sự đào thải độc chấtChương 6: Sự cố môi trường do hóa chất độc

6.1.Một số khái niệm, tác hại và nguyên nhân gây nên sự cố hóa chất độc

6.2.Phân loại sự cố hóa chất độc

6.3.Sự cố và khắc phục sự cố hóa chất độc tại Việt Nam và trên thế giới

6.4. Quy trình tổ chức ứng cứu sự cố hóa chất độc
IX. Hình thức tổ chức dạy học:

Lịch trình chung:


Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học học phần

Tổng

Lên lớp

Thực hành,

thí nghiệm,điền dã

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận
Chương 1

3


6

3

Chương 2

4
2
12

6

Chương 3

4
2
12

6

Chương 4

4
2
12

6

Chương 5

3


6

3

Chương 6

4
2
12

6

Tổng số

22
8
60

90

X. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

 • Yêu cầu của giảng viên vềđiều kiện để tổ chức giảng dạy học phần: giảng đường có projector

 • Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: tham gia học tập trên lớp trên 75% số tiết, làm đầy đủ bài tập và các bài thực hành …
Trưởng bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phụ trách học phần

(Ký và ghi rõ họ tên)


Lê Thị Thu HươngTrưởng khoa Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)
tải về 27.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương