Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 3.21 Mb.
trang73/78
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích3.21 Mb.
#1729
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   78

Mẫu số 5a

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN………

CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH……


Số………../ĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………, ngày…… tháng…...năm……..

BẢN KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH PHÁP Y VỀ ĐỘ TUỔI

Ảnh của


người được

giám định

(Cỡ 4x6)


Họ và tên:

Năm sinh: Giới: Nam Nữ

Địa chỉ:

Trình độ văn hoá:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Nghề nghiệp:


Căn cứ Quyết định trưng cầu (yêu cầu) giám định pháp y số……/….…, ngày…...tháng..…năm….…của………………….…(ghi rõ tên cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định).

Chúng tôi: (ghi rõ họ tên và chức danh của người giám định)

1:……………………………………………………………………....……

2:………………………………………………………....…………………

3: ……………………………………………………………….…....…..…

………………………………………….……………………...…....……...

………………………………………….……………………...…....……...

Đã tiến hành giám định cho………….…………………….…(ghi rõ họ và tên của người được giám định) vào hồi…..giờ…..phút, ngày…...tháng…...năm …...….tại…………………………(ghi địa điểm, điều kiện tiến hành giám định); với sự trợ giúp của……………………….…(ghi rõ họ tên của những người giúp việc cho giám định viên).I. TÌNH HÌNH SỰ VIỆC:

Tóm tắt diễn biến sự việc theo cơ quan điều tra cung cấp hoặc lời khai của người được giám định, người giám hộ.II. NGHIÊN CỨU HỒ SƠ, TÀI LIỆU:

Sơ lược lại điểm chính hồ sơ của cơ quan trưng cầu giám định hoặc các tài liệu khác có liên quan, hộ khẩu, giấy khai sinh, học bạ,…  1. Hồ sơ tài liệu gồm: (Liệt kê các hồ sơ của cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định cung cấp).

  2. Nội dung yêu cầu giám định: (Ghi đầy đủ nội dung yêu cầu giám định của cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định).

  3. Nghiên cứu hồ sơ bệnh án, bản kết luận giám định trước, v.v… (nếu có: Ghi thông tin định hướng cho khám và kết luận).

III. PHẦN GIÁM ĐịNH: (Áp dụng quy trình tương ứng đã được ban hành).

1. Tổng quát:

- Nhận xét về (đặc điểm, hình dáng bên ngoài, điệu bộ, đi đứng):…...……

…………………………………………………………………….…………..…..

- Giọng nói: (âm thanh, âm trầm, khó đánh giá)……………………..……

……………………………………....…………………………………………….

- Chiều cao: …………………; Cân nặng:………………...…

- Huyết áp:…………………; Mạch:………..…….; Nhiệt độ:………….…

2. Khám bộ phận liên quan:

- Đầu: (tóc và kiểu của tóc)………………...…..…….……………….…....

………………………………………………………...…………………………..

- Cổ: (sự phát triển của thanh quản)………………………………….…....

……………………………………………………………………………….……

- Mặt: (Sự phát triển của răng, độ mòn của răng, sự mọc răng khôn, râu...)……..……………………….………………………………………………

…………………………………………………………………….……………....

- Ngực: (mô tả núm vú, màu sắc, lớn, dài, quầng vú, tuyến vú, có thước đo tỷ lệ, lông nách)………………………………………….………………….……

…………………………………………………………….……………………....

- Đùi: (lông, cơ)……………………………...…………..…..….…….…...

…………………………………………………………………..………………...

- Lưng: (lông, da, cơ)………………………...……………..…..…….…....

………………………………………………………...………….…….………....

- Mông: (lông, da, cơ)…………………………...………….…..……..…...

…………………………………………………………...…………………..…....

3. Khám sinh dục:

Nếu là nữ:

  1. Lông mu: (dài ngắn, phân bố,

màu sắc, thẳng quăn)……………….
Nếu là nam:

a) Lông mu:……………..………...…

b) Dương vật:b) Môi lớn:..…………………….…… - Khi chưa cương cứng

c) Môi bé:……………….…………… + Chu vi:……………………………..

+ Dài:……….………….…………….


d) Âm hộ:.……………………………

đ) Màng trinh:..………………………

e) Âm đạo:……………………………- Khi cương cứng

+ Chu vi:…………….……….....……

+ Dài:……………….……….....…….

+ Độ cứng:……………..……....…….

c) Rãnh quy đầu:………..……........…

d) Lỗ sáo (vị trí, độ lớn)…..…........….

đ) Bìu

- Da bìu:…………………….....….….- Tinh hoàn:……………...…..………

- Tay chân: (lông, da, cơ,... )……………..…………………….....………………

…………………………………………….………………………………………

4. Khám chuyên khoa:Ghi kết luận của khám chuyên khoa (nếu có):..............................................

…………………………………………….………………………………………

5. Cận lâm sàng: (do giám định chỉ định để phục vụ cho kết luận giám định như: Siêu âm, X-quang, các kỹ thuật, cận lâm sàng cần thiết khác, v.v...).....................

...............................................................................................................................

6. Kết quả cận lâm sàng (nếu có):............................................................................................................................................................................................................

IV. PHẦN KẾT LUẬN:

Qua quá trình khám lâm sàng và kết quả cận lâm sàng xác định...…...............................….(họ tên người được giám định) có độ năm sinh từ (để số tháng, năm sinh dự đoán vào)…………......….GIÁM ĐỊNH VIÊN

(Tất cả giám định viên ký và ghi rõ họ tên)


THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: Riêng phần ảnh của người được giám định pháp y, hình ảnh, ghi nhận trong quá trình giám định nếu in trực tiếp vào bản giám định pháp y thì không phải đóng dấu giáp lai ảnh, nếu dán ảnh rời thì phải đóng dấu giáp lai ảnh. Ngoài mô tả các đặc điểm liên quan đến độ tuổi, những bộ phận, cơ quan có điều kiện đặt thước đo thì phải có thước tỉ lệ đi kèm khi chụp ảnh.


tải về 3.21 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   78
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương