Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 3.21 Mb.
trang69/78
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích3.21 Mb.
#1729
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   78

Mẫu số 3a
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN………

CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH……


Số………../TDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
….……, ngày……tháng...... năm ……..


BẢN KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH PHÁP Y VỀ TÌNH DỤC

Ảnh của


người được

giám định

(Cỡ 4x6)
Họ và tên:

Năm sinh: Giới:

Địa chỉ:

Trình độ văn hoá:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Nghề nghiệp:

Xảy ra:

Tại:

Căn cứ Quyết định trưng cầu (yêu cầu) giám định pháp y số….…/….…, ngày……..tháng…....năm……..của………………………………..(ghi rõ tên cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định).

Chúng tôi: (ghi rõ họ tên và chức danh của người giám định)

1:……………………………………………..…………………......………

2:………………………………………..…………………......……………

3: ………………………………………..…………………......……..….…

………………………………………..……………………........…..…..….

……………………….………………..……………………...........….....…

Đã tiến hành giám định cho………………………..(ghi rõ họ và tên của người được giám định) vào hồi.….giờ..…phút…..ngày..…tháng…..năm..…...tại ………………………(ghi địa điểm, điều kiện tiến hành giám định); với sự trợ giúp của ………………..…(ghi rõ họ tên của những người giúp việc cho giám định viên).I. TÌNH HÌNH SỰ VIỆC:

Tóm tắt diễn biến sự việc theo cơ quan điều tra cung cấp hoặc lời khai của người được giám định, người giám hộ.


II. NGHIÊN CỨU HỒ SƠ, TÀI LIỆU:

Sơ lược lại điểm chính của quá trình điều trị theo hồ sơ bệnh án, các tài liệu của cơ quan trưng cầu giám định hoặc các tài liệu khác có liên quan. 1. Hồ sơ tài liệu gồm: (Liệt kê các hồ sơ của cơ quan trưng cầu, yêu cầu giám định cung cấp).

 2. Nội dung yêu cầu giám định: (Ghi đầy đủ nội dung yêu cầu giám định của cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định).

 3. Nghiên cứu hồ sơ bệnh án, bản kết luận giám định trước, v.v… (nếu có: Ghi thông tin định hướng cho khám và kết luận).

III. PHẦN GIÁM ĐNH: (Áp dụng quy trình tương ứng đã được ban hành).

1. Lâm sàng: Nêu rõ các nội dung giám định về lâm sàng đã thực hiện.

a. Tổng quát:


 • Tinh thần:….…………………………; Thể trạng:…………………...…

 • Chiều cao:………..…………; Cân nặng:…………………

 • Huyết áp: ………………; Mạch:…..….………; Nhiệt độ: …………..…

 • Quần áo:…………………………………………………..….…….…….

b. Khám sinh dục: (chú ý quy định về khám ở trẻ em gái và phụ nữ chưa lập gia đình).

 • Lông mu: ……………....….…………..……………………...………..…

…….........…...........…...…………………………………………………..………

 • Môi lớn: ……………....……………………..…………..……………..…

…….........…...........…...…………………………………………………..………

 • Môi bé: …………………………………..….…………..……………..…

…….........…...........…...…………………………………………………..………

 • Âm hộ: …………………………..……....….…………..……………...…

…….........…...........…...…………………………………………………..………

 • Màng trinh: ……………....….…………..……………………………..…

…….........…...........…...…………………………………………………..………

 • Âm đạo: ……………....….…………………….………..……………..…

…….........…...........…...…………………………………………………..………

 • Tầng sinh môn: …………………………..….…………..……………..…

…….........…...........…...…………………………………………………..………

 • Hậu môn: ……………....………………………………..……………..…

…….........…...........…...…………………………………………………..………

Sau khi thăm khám nạn nhân tỉnh (âm hộ, âm đạo, màng trinh, hậu môn) không tổn thương do quá trình thăm khám gây nên.

c. Khám bộ phận liên quan:


 • Đầu: ……………....……………………………………..……………..…

…….........…...........…...…………………………………………………..………

 • Cổ: ……………....…………………………..…………..……………..…

…….........…...........…...…………………………………………………..………

 • Ngực: (mô tả núm vú, mầu sắc, độ lớn, dài,… Quầng vú, tuyến vú)…..…

…….........…...........…...…………………………………………………..………

 • Đùi: ……………....….…………..……………………………………..…

…….........…...........…...…………………………………………………..………

 • Lưng: ……………....….…………..………………………….………..…

…….........…...........…...…………………………………………………..………

 • Mông: ……………....….………………………………...……………..…

…….........…...........…...…………………………………………………..………

 • Tay chân: ……………....….………………………..…...……………..…

…….........…...........…...…………………………………………………..………

2. Khám chuyên khoa:Ghi kết luận của khám chuyên khoa (nếu có):…………...…………….…..

……………………………………………………..………….......………………

3. Cận lâm sàng: (do giám định viên chỉ định để phục vụ cho kết luận giám định như: Siêu âm, xét nghiệm tinh trùng, xét nghiệm HIV, các kỹ thuật, cận lâm sàng cần thiết khác, v.v…)……………………………………..………….……………

…………………………………………………………………………………….

4. Kết quả của cận lâm sàng (nếu có):……………………………..…...…....……

……………………………………………………..………….......………………IV. PHẦN KẾT LUẬN:

Các dấu vết thu thập được (khám lâm sàng, cận lâm sàng. Không kết luận nạn nhân bị hiếp dâm hoặc không bị hiếp dâm, chỉ nêu dấu vết có tính chất định hướng).GIÁM ĐỊNH VIÊN


(Tất cả giám định viên ký và ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Riêng phần ảnh của người được giám định pháp y và hình ảnh ghi nhận trong quá trình giám định, nếu in trực tiếp vào bản giám định pháp y thì không phải đóng dấu giáp lai ảnh, nếu dán ảnh rời thì phải đóng dấu giáp lai ảnh. Các dấu vết ngoài mô tả tỉ mỉ về bờ mép màu sắc, những tổn thương có điều kiện đặt thước đo thì phải có thước tỷ lệ đi kèm khi chụp ảnh.


tải về 3.21 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   78
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương