Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học vinh độc lập Tự do Hạnh phúctải về 104.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.03.2020
Kích104.12 Kb.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 1497/TB-ĐHV Nghệ An, ngày 28 tháng 5 năm 2012

THÔNG BÁO


Tuyển sinh Cao học đợt 2, năm 2012 của Trường Đại học Vinh

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


Căn cứ Qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2012 (dự kiến tổ chức thi vào tháng 8/2012) như sau:

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

Trường Đại học Vinh tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2012 tại 2 địa điểm: Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Đồng Tháp.1. Đào tạo tại Trường Đại học Vinh gồm 27 chuyên ngành

1. Toán giải tích

(mã số: 60 46 01)

15. Thực vật học

(mã số: 60 42 20)

2. Đại số và Lí thuyết số

(mã số: 60 46 05)

16. Lịch sử Thế giới

(mã số: 60 22 50)

3. Hình học và Tôpô

(mã số: 60 46 10)

17. Lịch sử Việt Nam

(mã số: 60 22 54)

4. Lí luận và PPDH bộ môn Toán

(mã số: 60 14 10)

18. Lí luận và PPDH bộ môn Lịch sử

(mã số: 60 14 10)

5. Lí thuyết Xác suất và Thống kê Toán học

(mã số: 60 46 15)

19. Ngôn ngữ học

(mã số: 60 22 01 )

6. Quang học

(mã số: 60 44 11)

20. Lí luận văn học

(mã số: 60 22 32)

7. Lí luận và PPDH bộ môn Vật lí

(mã số: 60 14 10)

21. Văn học Việt Nam

(mã số: 60 22 34)

8. Hóa hữu cơ

(mã số: 60 44 27)

22. Lí luận và PPDH bộ môn Ngữ văn

(mã số: 60 14 10)

9. Hóa phân tích

(mã số: 60 44 29)

23. Quản lí giáo dục

(mã số: 60 14 05)

10. Lí luận và PPDH bộ môn Hóa học

(mã số: 60 14 10)

24. Giáo dục học (bậc tiểu học)

(mã số: 60 14 01)

11. Hóa vô cơ

(mã số: 60 44 25)

25. Lí luận và PPDH BM Chính trị

(mã số: 60 14 10)

12. Động vật học

(mã số: 60 42 10)

26. Nuôi trồng thuỷ sản

(mã số: 60 62 70)

13. Sinh học thực nghiệm

(mã số: 60 42 30)

27. Trồng trọt

(mã số: 60 62 01)

14. Lí luận và PPDH bộ môn Sinh học

(mã số: 60 14 10)


2. Đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp gồm 19 chuyên ngành

1. Đại số và Lí thuyết số

(mã số: 60 46 05)11. Lịch sử Việt Nam

(mã số: 60 22 54)2. Hình học và Tôpô

(mã số: 60 46 10)12. Lí luận và PPDH bộ môn Lịch sử

(mã số: 60 14 10)

3. Lí thuyết Xác suất và Thống kê Toán học

(mã số: 60 46 15)

13. Ngôn ngữ học

(mã số: 60 22 01)4. Quang học

(mã số: 60 44 11)14. Lí luận văn học

(mã số: 60 22 32)5. Lí luận và PPDH bộ môn Vật lí

(mã số: 60 14 10)

15. Văn học Việt Nam

(mã số: 60 22 34)6. Hóa phân tích

(mã số: 60 44 29)16. Lí luận và PPDH bộ môn Ngữ văn

(mã số: 60 14 10)

7. Thực vật học

(mã số: 60 42 20)17. Quản lí giáo dục

(mã số: 60 14 05)8. Động vật học

(mã số: 60 42 10)18. Giáo dục học (bậc tiểu học)

(mã số: 60 14 01)

9. Lí luận và PPDH bộ môn Sinh học

(mã số: 60 14 10)

19. Lí luận và PPDHBM Chính trị

(mã số: 60 14 10)

10. Lịch sử Thế giới

(mã số: 60 22 50)Ghi chú:

- Tại trường Đại học Đồng Tháp nếu chuyên ngành nào có số lượng thí sinh trúng tuyển dưới 15 thì ghép vào các chuyên ngành cùng môn thi tuyển sinh.

- Tại trường Đại học Vinh nếu chuyên ngành nào có số lượng thí sinh trúng tuyển dưới 10 thì ghép vào các chuyên ngành cùng môn thi tuyển sinh.

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là hai năm học.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Về văn bằng

Người dự thi cần thỏa mãn một trong trong các điều kiện sau (trừ chuyên ngành Quản lí giáo dục sẽ được nêu ở mục 5 dưới đây):

a) Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi.

b) Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi, đã học bổ sung kiến thức các môn học hay các học phần để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng. Nội dung, khối lượng (số tiết) các môn học bổ sung do Trường Đại học Vinh qui định.

2. Về kinh nghiệm và công tác chuyên môn (trừ chuyên ngành Quản lí giáo dục sẽ nêu ở mục 5 dưới đây):

a) Người có bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

b) Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

3. Có đủ sức khỏe để học tập

4. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định của Trường Đại học Vinh

5. Điều kiện về văn bằng, kinh nghiệm công tác chuyên môn và đối tượng dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục:

a) Về văn bằng: Người dự thi nếu có bằng tốt nghiệp đại học không phải ngành đúng với ngành đăng kí dự thi thì phải học bổ sung kiến thức các môn học để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng.

b) Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Người dự thi (kể cả trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên) phải có ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến công tác Giáo dục kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

c) Về đối tượng dự thi: Người dự thi phải làm việc tại một trong các vị trí công tác sau đây: Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng các trường từ mầm non trở lên; Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa các trường cao đẳng và đại học; Lãnh đạo hoặc chuyên viên làm công tác Quản lí giáo dục của các tổ chức chính trị, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng/Ban Đào tạo - Giáo vụ các trường đại học, cao đẳng, trung học, trung cấp chuyên nghiệp.IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

1. Đối tượng ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo qui định của Chính phủ;

b) Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

đ) Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

e) Con nạn nhân chất độc màu da cam;

(Người dự thi thuộc đối tượng ở mục 1a phải có Quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền).

2. Chính sách ưu tiên

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1,0 điểm (thang điểm 10) vào kết quả thi cho môn cơ bản.

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

V. CÁC MÔN DỰ THI

Thí sinh phải dự thi 03 môn :

1. Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (trình độ B thi theo hình thức Trắc nghiệm khách quan).

2. Môn Cơ bản

3. Môn Cơ sở

(danh mục môn cơ bản và môn cơ sở được đính kèm sau)

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÍ DỰ THI

1. Phiếu đăng kí dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Vinh), trong đó cần ghi rõ chuyên ngành, đối tượng dự thi, nghề nghiệp và nơi làm việc, cam kết thực hiện Qui chế sau khi trúng tuyển.

2. Bản sao có công chứng các văn bằng và chứng chỉ sau:

- Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm Đại học (nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp).

- Công nhận hoàn thành việc bổ sung kiến thức do Trường Đại học Vinh tổ chức (nếu thuộc diện phải bổ sung kiến thức).

3. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc Chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm).

4. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập do Bệnh viện đa khoa (tuyến huyện, thành phố trở lên) cấp.

5. Công văn giới thiệu đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lí đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước.

6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian, kinh nghiệm công tác chuyên môn.

7. Các giấy tờ pháp lí về đối tượng ưu tiên (nếu có), được xác nhận của cấp có đủ thẩm quyền (các giấy tờ ưu tiên phải trình bản gốc khi nạp hồ sơ dự thi và nạp lại bản phôtôcopy có công chứng).

8. Ba phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận.

9. Bốn ảnh màu mới chụp (cỡ 3x4) ghi rõ họ tên, chuyên ngành đăng kí dự thi phía sau ảnh.

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ có đề rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở phía ngoài.

VII. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN

1. Nhận hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo tuyển sinh đến hết ngày 10/8/2012.

2. Thời gian bổ sung kiến thức và hướng dẫn ôn thi: Từ 10/6/2012.

3. Thời gian thi: Dự kiến ngày 24, 25, 26 tháng 8 năm 2012 .

4. Địa điểm thi: Thi tại một trong 2 địa điểm: Trường Đại học Vinh; Trường Đại học Đồng Tháp.

5. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ

- Tại Trường Đại học Vinh:

Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Vinh

Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

Số điện thoại: 038.3855773.

- Tại Trường Đại học Đồng Tháp:

Phòng Quản lí Khoa học - Sau đại học, Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783, đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;Số điện thoại: 067.3881622.

VIII. DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH VÀ CÁC MÔN THI

Môn Cơ bản và môn Cơ sở


TT

Chuyên ngành

Môn Cơ bản

Môn Cơ sởToán giải tích

Đại số

Giải tíchĐại số và Lí thuyết số

Đại số

Giải tíchHình học và Tôpô

Đại số

Giải tíchLL và PPDH bộ môn Toán

Đại số

Giải tíchLTXS và Thống kê Toán học

Đại số

Giải tíchQuang học

Toán cho Vật lí

Vật lí lí thuyếtLL và PPDH bộ môn Vật lí

Toán cho Vật lí

Vật lí lí thuyếtHoá hữu cơ

Toán cho Hoá

Cơ sở LTHH và cấu tạo chấtHoá vô cơ

Toán cho Hoá

Cơ sở LTHH và cấu tạo chấtHoá phân tích

Toán cho Hoá

Cơ sở LTHH và cấu tạo chấtLL và PPDH bộ môn Hoá học

Toán cho Hoá

Cơ sở LTHH và cấu tạo chấtThực vật học

Toán cho Sinh và Nông nghiệp

Sinh học cơ sởĐộng vật học

Toán cho Sinh và Nông nghiệp

Sinh học cơ sởSinh học thực nghiệm

Toán cho Sinh và Nông nghiệp

Sinh học cơ sởLL và PPDH bộ môn Sinh học

Toán cho Sinh và Nông nghiệp

Sinh học cơ sởNgôn ngữ học

Triết học

Ngôn ngữ học đại cươngLí luận văn học

Triết học

Lí luận văn họcVăn học Việt Nam

Triết học

Lí luận văn họcLL và PPDH bộ môn Ngữ văn

Triết học

Lí luận văn họcLịch sử Việt Nam

Triết học

Lịch sử Việt NamLịch sử Thế giới

Triết học

Lịch sử Việt NamLL và PPDH bộ môn Lịch sử

Triết học

Lịch sử Việt NamQuản lý giáo dục

Lôgic học

Giáo dục họcGiáo dục học (bậc tiểu học)

Triết học

Giáo dục họcLL và PPDH bộ môn GDCT

Triết học Chuyên

Chủ nghĩa xã hội khoa họcNuôi trồng thuỷ sản

Toán cho Sinh và Nông nghiệp

Cơ sở ngành Nông nghiệpTrồng trọt

Toán cho Sinh và Nông nghiệp

Cơ sở ngành Nông nghiệp

Trường Đại học Vinh trân trọng thông báo để những người có đủ điều kiện dự thi biết, đăng kí và nộp hồ sơ đúng thời hạn.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Vụ ĐH và SĐH, Bộ GD&ĐT (b/c);

- Trường Đại học Đồng Tháp (p/h);

- Các đơn vị liên quan; (đã kí)- Lưu: HCTH, SĐH.
PGS.TS. Đinh Xuân Khoa
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương