Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc



tải về 176.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.11.2017
Kích176.14 Kb.
#548

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ MỸ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-UBND

Phù Mỹ, ngày tháng năm 2015

DỰ THẢO

BÁO CÁO


Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I

và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý II năm 2015
PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I

Tình hình kinh tế, xã hội quí I/2015 tuy còn nhiều khó khăn, nguy cơ dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm, giá cả nguyên vật liệu và hàng tiêu dùng thiết yếu tăng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân. Nhưng, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, giám sát của HĐND huyện, ngay từ đầu năm, Uỷ ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo vào các công việc trọng tâm, trọng điểm, triển khai đồng bộ các giải pháp; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ quí I năm 2015 đạt kết quả. Phát triển kinh tế tiếp tục tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả trên một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh có chuyển biến tích cực. So với cùng kỳ, tổng giá trị sản xuất ước đạt 689,045 tỷ đồng, tăng 12,09% (giá cố định 1994). Trong đó: Sản xuất nông nghiệp tăng 2,07%; thuỷ sản tăng 9,68%; công nghiệp và xây dựng tăng 19,41%; Thương mại và dịch vụ tăng 23,79%; các hoạt động văn hoá - xã hội được đẩy mạnh, đời sống nhân dân cơ bản ổn định và tiếp tục được cải thiện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả đó được thể hiện qua các lĩnh vực sau đây:



I. VỀ KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản

- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân năm 2014 - 2015 là 13.801 ha, tăng 401 ha so cùng kỳ. Trong đó: diện tích lúa 6.756,3 ha, đạt 104,7 % kế hoạch, tăng 307,8 ha, năng suất ước đạt 64 tạ/ha, giảm 1,64 tạ/ha; diện tích ngô 377,3 ha, đạt 125,8 % kế hoạch, tăng 121,8 ha, năng suất 63,5 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha; cây đậu phụng 1.745,8 ha, đạt 83,1 % kế hoạch, giảm 205,2 ha, năng suất 31 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha; đậu các loại 180,2 ha, đạt 106 % kế hoạch, tăng 11,6 ha, năng suất 16,7 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha; rau dưa các loại 1.106,5 ha, đạt 100,6 % kế hoạch, tăng 78,9 ha, năng suất 203,5 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha; cây ớt 884,2 ha giảm 63,1 ha; cây mỳ 2.466,7 ha, đạt 109,63 % kế hoạch, tăng 172,7 ha; cây mía 67,2 ha, đạt 67,2 % kế hoạch, giảm 42,3 ha so vụ Đông Xuân 2013-2014.

- Thực hiện 11 cánh đồng mẫu lớn và 30 cánh đồng mẫu cây lúa, diện tích 727,12 ha, có 5.782 hộ dân tham gia, năng suất bình quân ước đạt 70,5 tạ/ha, tăng 5 tạ/ha so ngoài mô hình; 01 cánh đồng mẫu lớn cây lạc diện tích 33,3 ha, 184 hộ dân tham gia, năng suất 33 tạ/ha, tăng 5 tạ/ha so ngoài mô hình. Tình hình sâu bệnh: Sâu bệnh phát sinh gây hại cục bộ, mật độ và tỷ lệ hại thấp, chủ yếu là đối tượng rầy gây hại 9,7 ha; bệnh đạo ôn phát sinh gây hại cục bộ, diện tích bị nhiễm bệnh 12 ha.

- Về chăn nuôi và thú y: Tổng số bê lai sinh ra 3.693 con, tăng 88 con so cùng kỳ. Tổ chức tiêm phòng vaccine LMLM gia súc đợt 1/2015, đã tiêm được 6.325 con trâu bò và 306 con lợn. Tiêm phòng vaccine cúm gia cầm (H5N1) đợt 1/2015 được 195.854 con (36.563 con gà và 159.291 con vịt). Tăng cường kiểm dịch vận chuyển và kiểm soát giết mổ nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết, đã kiểm dịch vận chuyển được 2.412 con trâu bò, 1.836 con heo thịt, 17.147 con heo con, 28.750 kg thịt heo sữa, 135.810 con gà... Tổ chức phun thuốc sát trùng với diện tích 1.352.000 m2.

- Về lâm nghiệp: Chăm sóc rừng trồng tập trung các năm trước, với diện tích khoảng 1.600 ha, đạt 94,12 % so kế hoạch. Trong quý I, xảy ra 1 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, giảm 2 vụ so cùng kỳ; tịch thu 0,25 m3 gỗ xẻ nhóm (III - VI). Tổ chức 8 đợt tuần tra, truy quét trong rừng, phát hiện và phá hủy 03 lò đốt than.

- Về thủy sản: Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 16.025 tấn, tăng 10,22% so cùng kỳ. Đến nay, tôm nuôi vụ 1/2015 đã thả nuôi được 364,7 ha (tôm trên cát 44,2 ha; tôm nuôi thấp triều 320,5 ha). Diện tích tôm nuôi bị bệnh 0,13 ha (virus đốm trắng), giảm 6,37 ha so cùng kỳ. Thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn huyện đã được hỗ trợ 53,136 tỷ đồng (trong đó, hỗ trợ nhiên liệu 51,970 tỷ đồng, 37 máy HF – 1,036 tỷ đồng; bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên 130,846 triệu đồng).

- Về quản lý thủy lợi, hợp tác xã: Hiện nay, lượng nước các hồ chứa 26,5 triệu m3 cao hơn cùng kỳ 1,0 triệu m3, đảm bảo tưới 4.800 ha và 950 ha màu trong vụ Hè Thu 2015. Đã có 6/13 HTX NN hoàn thành báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 và xây dựng phương hướng sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2015.

- Về xây dựng nông thôn mới: Hướng dẫn 02 xã điểm xây dựng nông thôn mới (Mỹ Hiệp, Mỹ Lộc) xây dựng kế hoạch hỗ trợ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện nguồn vốn phát triển sản xuất năm 2014. Đăng ký danh mục các công trình sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016. Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Hòa, Mỹ Trinh để xây dựng kế hoạch hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2015.


2. Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và thương mại, dịch vụ:
- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện khoảng 146,502 tỷ đồng, đạt 17,48% so với kế hoạch, tăng 16,21% so với cùng kỳ năm trước (Trong đó: Cá thể ước đạt 68,942 tỷ đồng, chiếm 47,06% GTSX trên địa bàn, so với cùng kỳ tăng 14,57%; tập thể và hỗn hợp ước đạt 77,56 tỷ đồng, chiếm 52,94% GTSX trên địa bàn, tăng 17,7% so với cùng kỳ).

Tổng số lao động hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp ở các cụm công nghiệp đóng trên địa bàn huyện là: 1.365 người. Trong đó: Cụm CN Bình Dương: 938 người, Cụm CN Diêm Tiêu: 227 người, Cụm CN Mỹ Thành: 200 người, Lao động của 2 doanh nghiệp: Nhà máy chế biến tinh bột sắn: 120 người, Nhà máy may Phù Mỹ: 860 người.


- Tổng giá trị đầu tư XDCB trên địa bàn huyện ước thực hiện 87,77 tỷ đồng (giá hiện hành), tăng 33,5% so với cùng kỳ, trong đó: Các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp khoảng 5,63 tỷ đồng; Công trình giao thông khoảng 63,775 tỷ đồng; Các công trình thuỷ lợi khoảng 3,63 tỷ đồng; Công trình hạ tầng kỹ thuật 14,74 tỷ đồng; Xây dựng mới và sửa chữa nhà ở trong dân tại các xã – thị trấn khoảng 15,8 tỷ đồng.
- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ xã hội trên địa bàn huyện thực hiện khoảng 159,62 tỷ đồng (theo giá cố định 1994) tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 26,22 % so với chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, một số ngành dịch vụ chủ yếu như: dịch vụ ngân hàng tín dụng đạt 72,88 tỷ đồng, tăng 14,46%; dịch vụ Bưu chính viễn thông đạt 7,53 tỷ đồng, tăng 26,38%; Dịch vụ vận tải đạt 22,3 tỷ đồng, tăng 19%; dịch vụ nhà hàng khách sạn đạt 3,25 tỷ đồng, tăng 24,12%; dịch vụ y tế đạt 5,41 tỷ đồng, tăng 15,38%,…. góp phần làm tăng giá trị của toàn ngành.
- Trong quý I, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện đã kiểm tra thị trường và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra, chưa phát hiện các trường hợp vi phạm về sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng. Một số đối tượng vi phạm là những hộ mua bán nhỏ vi phạm về VSATTP được đoàn kiểm tra hướng dẫn, chấn chỉnh, đồng thời đã xử phạt 05 trường hợp với số tiền 3,4 triệu đồng. Ngoài ra, Đội quản lý thị trường số 2 Bình Định cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đã phát hiện và xử lý 3 vụ vi phạm trong kinh doanh với số tiền 2,25 triệu đồng.

- Làm việc với Hội Nông dân các xã, thị trấn triển khai gắn tem mang Nhãn hiệu chứng nhận Kiệu Phù Mỹ cho các hộ kinh doanh kiệu trên địa bàn huyện. Đôn đốc UBND các xã, thị trấn hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu xây dựng nhà ở người có công cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg đã được UBND huyện phê duyệt. Đến nay đã giải ngân 7,540 tỷ đồng cho 215 căn nhà, đạt 100% kinh phí cấp trên phân bổ theo Đề án của tỉnh; đồng thời, đã gửi danh sách 877 hộ đề nghị hỗ trợ năm 2015.


3. Quản lý đất đai và tài nguyên, môi trường
- Kế hoạch sử dụng đất khu dân cư năm 2014 của huyện được UBND tỉnh đã Quyết định phê duyệt 17 xã, thị trấn, diện tích 100.958,66m2; 2 xã chưa được phê duyệt gồm: Mỹ Chánh và Mỹ An, diện tích 15.358,1m2; đã thực hiện trên 80% KHSDĐ năm 2014 bao gồm các xã: Mỹ Hiệp, Mỹ Lợi, Mỹ Chánh Tây và Mỹ Tài.

- Quyết định giao đất ở cho 83 hộ gia đình, diện tích 19.379,51m2; Quyết định thu hồi đất của 74 hộ gia đình bị ảnh hưởng do GPMB dự án mở rộng Quốc lộ 1 và tuyến tránh thị trấn Phù Mỹ, diện tích 17.033,33m2. Công nhận QSD đất cho 192 hộ gia đình, cá nhân (266 giấy), diện tích 161.126,44m2. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất 243 trường hợp và xóa thế chấp 168 trường hợp. Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 212 trường hợp. Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường cho 01 hộ gia đình tại xã Mỹ Lộc. Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày nước thế giới (22/3) với chủ đề “Nước và phát triển bền vững”.


4. Tài chính, ngân sách

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện đến tháng 3 là 127,136 tỷ đồng, trong đó các khoản thu cân đối theo kế hoạch là 19,345 tỷ đồng, đạt 13,65% chỉ tiêu huyện giao, 18,31% so với dự toán tỉnh giao. Trong đó, các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giao cho huyện thu là 16,905 tỷ đồng, đạt 17,16% chỉ tiêu Huyện giao và đạt 24,28% so với dự toán tỉnh giao; Một số nguồn thu chủ yếu như: Thuế Ngoài quốc doanh 9,821 tỷ đồng, đạt 15,05% dự toán năm (Chi cục thuế Huyện thu 8,056 tỷ đồng đạt 23,69%, Cục thuế Tỉnh thu 1,765 tỷ đồng đạt 6,31%); Thu tiền sử dụng đất 3,31 tỷ đồng, đạt 10,34% chỉ tiêu huyện giao, 25,46% dự toán tỉnh giao.



-Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện đến tháng 3 là 102,812 tỷ đồng đạt 28,88% dự toán Huyện giao, trong đó chi cho đầu tư phát triển 12,45 tỷ đồng, đạt 46,31% kế hoạch năm; đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách.
II. VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI

1. Văn hóa thông tin, thể thao và truyền thanh: Chất lượng các hoạt động văn hóa thông tin, thể thao và truyền thanh tiếp tục được chú trọng nâng cao, đã xây dựng được 99 chương trình thời sự với 858 tin và 164 bài các loại với những nội dung tiêu biểu như: Chương trình hành động của Chính phủ về xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 – 2020; việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện Phù Mỹ; Năm an toàn giao thông; xây dựng chương trình đặc biệt phát thanh trực tiếp nhân dịp huyện tổ chức Lễ hội kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương liễu và lễ giao nhận quân đợt 1/2015.
- Hướng dẫn BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” các xã, thị trấn tiến hành sơ kết phong trào năm 2014 đề ra chỉ tiêu phương hướng năm 2015. Chọn 1 đến 2 xã phát động xây dựng xã văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Tiến hành 03 đợt kiểm tra các dịch vụ văn hóa tại các xã, thị trấn như Mỹ Chánh, Mỹ Thành, Mỹ Thọ, Mỹ An, Đức, thị trấn Bình Dương và thị trấn Phù Mỹ, các điểm dịch vụ còn một số thiếu sót cần nhắc nhở tuân thủ và thực hiện đúng theo các luật định.
2. Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2014-2015. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học, giáo dục. Chất lượng đào tạo các bậc học đều có tiến bộ: Bậc Mầm non, bé ngoan đạt tỉ lệ 90,1%. Bậc Tiểu học: Môn Tiếng Việt, xếp loại hoàn thành: 98,6%, chưa hoàn thành: 1,4%; môn Toán, xếp loại hoàn thành: 99,0%, chưa hoàn thành: 1,0%. Bậc THCS: Xếp loại về học lực, loại giỏi : 8,40%, khá : 30,15%, trung bình : 48,72%, yếu : 12,54%, kém: 0,19%. So cùng kỳ năm trước, tỉ lệ học sinh xếp loại từ TB trở lên tăng 0,22 %. Tổ chức thi khoa học kỹ thuật đối với học sinh THCS cấp huyện đạt 6 giải, tham gia dự thi cấp tỉnh đạt 3 giải. Bậc TH, MN tổ chức Hội thi GVDG cấp huyện có 96 GV đạt giải. Số trường chuẩn quốc gia đã được công nhận là 41 trường (MN: 04, TH: 23, THCS: 14), tăng 06 trường so với năm trước.
3. Y tế: Đến 20/3/2014, sốt xuất huyết là 26 ca, tăng 9 ca; dịch tay chân miệng là 25 ca, giảm 50 ca so với cùng kỳ, không có ca bệnh nặng và tử vong. Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hóa gia đình được phối hợp làm tốt. Vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo; hành nghề y dược tư nhân được quản lý tốt. Chương trình thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã: Duy trì 7 xã đã đạt trong năm 2013, 2014, tiếp tục hỗ trợ 6 xã đã đăng ký trong năm 2015.

4. Lao động, Thương binh và Xã hội: Thực hiện chi trả trợ cấp Quý I/2015 cho 6.522 đối tượng chính sách người có công với tổng số tiền 25,48 tỷ đồng, đồng thời chi trả 9.374 xuất quà ủy quyền của Chủ tịch nước tặng cho người có công nhân tết Ất Mùi với tổng số tiền 1,917 tỷ đồng. Tiếp nhận và phân bổ 190 xuất quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật với tổng số tiền 47 triệu đồng; xuất ngân sách tặng 190 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 19 triệu đồng. Tiếp nhận và giao 150 tấn gạo cứu trợ cho 10.000 nhân khẩu cứu trợ đỏ lửa tết Ất Mùi. Tổ chức chi trả trợ cấp thường xuyên cho 8.806 lượt đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền 7,193 tỷ đồng. Trong đó có 5.341 lượt đối tượng theo Nghị định 06/2011/NĐ-CP, 3.465 lượt đối tượng theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13/2010/NĐ-CP.
III. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Xây dựng chính quyền: Hoàn thành việc xếp loại và khen thưởng về hoạt động của chính quyền cơ sở năm 2014 của 19 xã thị trấn, tặng Giấy khen cho các xã: Mỹ Hiệp, Mỹ Lộc, Mỹ Chánh, Mỹ Cát, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Lợi, Mỹ Hòa; đề nghị UBND tỉnh khen xã Mỹ Hiệp và xã Mỹ Lộc. Hoàn thành việc thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Tiếp tục thẩm định Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. Thực hiện báo cáo kỷ luật công chức, viên chức năm 2014 và báo cáo thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý kỷ luật trong lĩnh vực tài chính – ngân sách. Lập thủ tục, hồ sơ trình UBND tỉnh xét và đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014; ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua, khen thưởng thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015 trên địa bàn huyện. Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện.

2. Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Công tác tiếp dân, gặp gỡ và đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng, đã tổ chức 3 kỳ tiếp công dân, có 7 lượt người đến trình bày các kiến nghị, phản ánh, giảm so với cùng kỳ. Tiếp nhận 19 đơn của 19 vụ, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn 7 vụ, đã giải quyết 5 vụ, còn 2 vụ đang xác minh giải quyết; thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 10 vụ, giải quyết xong 2 vụ, đang xác minh để giải quyết 08 vụ; có 01 vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành chức năng; thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Đảng 01 vụ.



3. Quốc phòng và An ninh: Quán triệt và duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại các xã, thị trấn; bảo vệ an toàn trước, trong và sau các ngày lễ, tết trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng, kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2015. Tổ chức giao quân 355/355, đạt 100% chỉ tiêu; tập huấn cán bộ Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó 19 xã, thị trấn; tập huấn cán bộ DQTV năm 2015, quân số 353 đ/c. Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân Tự vệ Việt Nam (28/3/935 - 28/3/2015). Chi trả chế độ 62 cho 219 đối tượng với số tiền 917,7 triệu đồng, tiếp tục củng cố hồ sơ còn thiếu báo cáo cấp trên theo đúng quy định; tiếp tục khảo sát quy tập mộ liệt sỹ về nghĩa trang.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững; công tác quản lý, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được tăng cường. Phạm pháp hình sự xảy ra 03 vụ, giảm 06 vụ; tai nạn giao thông xảy ra 06 vụ, 07 người chết, giảm 02 vụ, giảm 01 người chết, giảm 05 người bị thương; va chạm giao thông xảy ra 01 vụ, 01 người bị thương, giảm 06 vụ, giảm 08 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.



Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2015

Trong quí II/2015, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách năm 2015. Phấn đấu chỉ đạo thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, thu ngân sách; đồng thời giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong đó, tập trung chỉ đạo các công tác trọng tâm sau đây:



I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản

Hướng dẫn các địa phương chuẩn bị các điều kiện về giống, vật tư, kế hoạch tưới... để triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2015 đạt kết quả; tập trung khoanh vùng, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn trong vụ Hè Thu; kiểm tra, hướng dẫn nông chăm sóc và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh gây hại lúa và các cây trồng cạn; xây dựng phương án chống hạn cho cây trồng vụ Hè Thu 2015. Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình cải tạo giống bò địa phương và lai tạo giống bò thịt chất lượng cao; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, tăng cường công tác quản lý, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch; kiểm tra, giám sát công tác tổ chức tiêm phòng vaccine LMLM đợt 1/2015 cho đàn trâu bò, heo và tiêm phòng vaccine dịch tả heo đợt 1/2015 đạt kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô; phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng. Kiểm tra, hướng dẫn nuôi trồng thủy sản vụ 1/2015 bảo đảm về diện tích, năng suất, đạt hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, giám sát phát hiện dịch bệnh tôm, kịp thời xử lý, không để lây lan ra diện rộng. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg và Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Tăng cường kiểm tra, quản lý nguồn nước hiện có của các công trình thủy lợi để xây dựng kế hoạch tưới vụ Hè Thu 2015; hướng dẫn các địa phương chuẩn bị nhân lực, vật lực để chủ động chống hạn vụ Hè Thu 2015. Kiểm tra, hướng dẫn xã Mỹ Hòa, Mỹ Trinh đăng ký hoàn thành nông thôn mới trong năm 2015; hướng dẫn các xã còn lại đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình còn lại để đảm hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.

­

2. Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và thương mại, dịch vụ:



Thực hiện chức năng quản lý về xây dựng, quản lý tốt chất lượng, tiến độ và công tác hoàn công, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng các công trình XDCB được triển khai thực hiện hoàn thành trong năm 2014; đồng thời đôn đốc sớm triển khai thủ tục đầu tư các công trình đã ghi kế hoạch năm 2015. Tiếp tục kiểm tra tình hình xây dựng trên địa bàn huyện, kịp thời phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm các trường hợp xây dựng nhà trái phép, lấn chiếm hành lang đường bộ. Kiểm tra danh mục các công trình đã đầu tư xây dựng từ năm 2013 đến quý I năm 2015 do các xã, thị trấn làm chủ đầu tư để giúp các địa phương chuẩn bị tốt hồ sơ pháp lý, phục vụ cho đoàn thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Định trong quý III năm 2015. Ban hành Quy chế phối hợp quản lý quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Giải quyết những tồn tại của công tác GPMB dự án mở rộng tuyến đường Quốc lộ 1A trên địa bàn huyện. Phối hợp, triển khai công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã theo phân cấp quy định tại Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của UBND tỉnh Bình Định. Kiểm tra tình hình đầu tư, sản xuất của các doanh nghiệp tại các cụm CN trên địa bàn huyện. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành điện cần sớm có phương án, kế hoạch cụ thể trong việc đầu tư, nâng cấp, sửa chữa và thay mới hệ thống đường dây, cột điện bị xuống cấp tại các địa phương đã bàn giao nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý đối với phân phối bán lẻ hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, ngăn chặn các hành vi vi phạm về mua bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, niêm yết giá, kinh doanh các sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng. Tiếp tục đôn đốc thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

ơ


3. Quản lý đất đai và tài nguyên, môi trường

Xác định diện tích đấu giá đất ở và xét giao đất ở theo KHSDĐ khu dân cư năm 2014 đã được UBND tỉnh phê duyệt; đôn đốc các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện KHSDĐ khu dân cư năm 2014 đã được UBND tỉnh phê duyệt còn trong kỳ kế hoạch; thông báo và hướng dẫn các xã: Mỹ Chánh, Mỹ Hiệp, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Lợi và Mỹ Tài lập KHSDĐ khu dân cư năm 2015; đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn lập hồ sơ đề nghị, để trình UBND tỉnh cho phép gia hạn KHSD đất và chủ trương đấu giá QSD đất tại các khu tái định cư do các hộ bị ảnh hưởng không có nhu cầu đất ở tại các khu tái định cư. Kiểm tra, nghiệm thu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cấp xã. Rà soát, tham mưu UBND huyện hủy Quyết định giao đất đối với các trường hợp nợ đọng tiền sử dụng đất quá thời hạn qui định. Tổng hợp, báo cáo số giấy chứng nhận đã cấp, chưa cấp đến hộ gia đình, cá nhân, do sai đối tượng sử dụng, chứng minh nhân dân, địa chỉ thửa đất … theo dự án VLAP. Tổ chức thẩm định phương án BTGPMB theo đề nghị của các tổ chức, của các xã, thị trấn; các phương án BTGPMB dự án mở rộng Quốc Lộ 1, tuyến tránh thị trấn Phù Mỹ (bổ sung). Kiểm tra công tác hoàn thổ, phục hồi môi trường sau khai thác titan của các doanh nghiệp đã hết thời hạn theo giấy phép và việc khai thác đá, cát, đất san lấp trên địa bàn huyện; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường và hưởng ứng các hoạt động về môi trường trong năm 2015 trên địa bàn huyện.



4. Về tài chính, ngân sách

Tiếp tục thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành và thực hiện dự toán ngân sách đã được phê duyệt, phấn đấu đảm bảo vượt tiến độ các chỉ tiêu thu ngân sách. Đặc biệt, cần tập trung thu thuế ngoài quốc doanh, tăng cường công tác đấu giá quyền sử dụng đất và xét cấp đất ở để có nguồn vốn đầu tư xây dựng. Chi ngân sách kịp thời theo dự toán được duyệt và khả năng cân đối nguồn vốn, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Định giá đất ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trình UBND tỉnh phê duyệt, đấu giá tài sản thanh lý, tài sản tịch thu sung công quỹ, tham gia định giá tài sản các cơ quan pháp luật. Thực hiện cơ chế thông thoáng, giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng cho hộ đến đăng ký kinh doanh. .



II. VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI

1. Văn hóa thông tin, thể thao và truyền thanh: Ngoài việc tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn theo kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền Chương trình hành động của Chính phủ về xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 – 2020; việc học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015); ngày Quốc tế lao động 1/5 và Tháng công nhân năm 2015.

Tiếp tục triển khai phong trào “TDĐKXDĐSVH” sâu rộng, nâng cao chất lượng từ cơ sở, phấn đấu hoàn thành khâu đăng ký và bảo lưu các danh hiệu văn hóa. Tăng cường công tác kiểm tra các dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện nhằm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.


2. Giáo dục và Đào tạo: Phát động phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện quy trình công tác nhân sự đề nghị bổ nhiệm CBQL thay các đồng chí nghỉ hưu, bổ nhiệm lại CBQL đã hết nhiệm kỳ; tổ chức đánh giá, xếp loại cuối năm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên 3 bậc học. Xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ hè năm 2015 cho CB-GV. Tổ chức thi giải Toán và Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia; tổ chức thi Giải toán trên Máy tính cầm tay các cấp; chọn các đề tài sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp huyện dự thi cấp tỉnh; tăng cường các biện pháp ôn luyện, bồi dưỡng học sinh lớp 9 thi tuyển vào lớp 10; xét kết quả tốt nghiệp THCS. Kiểm tra, thẩm định công tác “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hè 2015 đối với học sinh.

3. Y tế: Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chú trọng công tác y tế dự phòng, nâng cao năng lực giám sát hành nghề y dược tư nhân, phát hiện và khống chế dịch bệnh, đặc biệt là tăng cường giám sát, phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh dịch nguy hiểm khác. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia và phòng chống các bệnh xã hội. Triển khai mạnh mẽ các biện pháp kiểm soát vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chú trọng chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, KHHGĐ, phòng chống suy dinh dưỡng. Tiếp tục thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 cho 6 xã đăng ký thực hiện trong năm 2015. Tăng cường quản lý, tiếp tục kiểm tra liên ngành trên lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân theo kế hoạch.

4. Lao động, Thương binh và Xã hội: Chuẩn bị các điều kiện cho lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện viếng Đài tưởng niệm nhân các ngày lễ lớn: Giải phóng huyện Phù Mỹ: 31/3/2015; Giải phóng Miền Nam: 30/4/2015 và ngày Quốc tế lao động: 01/5/2015. Thực hiện tốt công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng chính sách người có công. Xây dựng kế hoạch phát động phong trào vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa năm 2015”, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015). Phân bổ nguồn vốn cho vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm năm 2015 cho UBND các xã, thị trấn. Tiếp tục thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
III. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Xây dựng chính quyền: Tiếp tục thực hiện các bước triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn huyện. Theo dõi, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách. Nhất là giải quyết việc nghỉ hưởng chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ. Tiến hành giao biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015 cho các cơ quan, đơn vị thuộc huyện theo vị trí việc làm. Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện.

2. Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật sâu rộng trong nhân dân. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, công tác chứng thực ở các xã, thị trấn, nhất là công tác chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. Đảm bảo công tác xử lý đơn đúng quy định, kịp thời, xem xét giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng thời gian luật định, phục vụ cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Chủ động giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp. Chủ động phối hợp, rà soát, thống kê tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời các vụ khiếu kiện đông người, vụ việc phức tạp, tránh phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trong huyện.

3. Quốc phòng và An ninh: Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nhất là các xã ven biển, không để bị động bất ngờ, đồng thời nắm chắc, chuẩn bị nhân lực, phương tiện tàu thuyền sẵn sàng huy động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo kế hoạch cấp trên. Tổ chức tổng kết công tác tuyển quân năm 2015. Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hoạt động công tác Phòng không nhân dân và hoạt động của cơ quan thường trực BCĐ công tác Phòng không nhân dân năm 2015. Củng cố biên chế, sắp xếp đội ngũ cán bộ quân nhân dự bị đối với tiểu đoàn Dự bị động viên 143 của huyện theo biên chế, bảo đảm cho công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ, cùng với các địa phương khảo sát, quy tập mộ liệt sỹ về nghĩa trang theo quy định.

Tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm hình sự; phòng chống cháy nổ, cháy rừng bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kìm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông./.



Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- TT Huyện uỷ; (b/c)

- TT HĐND huyện ;

- CT, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành huyện;

- UBND 19 xã, thị trấn;

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND huyện;

- Lưu: VT, C2.bcquiI.3.15.



CHỦ TỊCH

Trần Đình Thời



Каталог: upload -> files
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 2015 phần thứ nhấT
files -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội năm 2014
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng cuối năm 2015 phần thứ nhấT
files -> Trầm thiên thu
files -> Bản khai thành tích đỀ nghị XÉt tặng danh hiệu nhà giáo nhân dâN
files -> Danh mụctiêu chuẩn quốc gia (tcvn) XÂy dựng theo kế hoạch bổ sung 2010
files -> Vì vậy việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ là điều hết sức cần thiết cho tương lai các em và cần được bắt đầu rèn luyện từ nhỏ, từ từng hành VI cá nhân đơn giản nhất, theo đó hình thành tính cách và nhân cách

tải về 176.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương