Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 395.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.10.2017
Kích395.51 Kb.
#22

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ MỸ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-UBND

Phù Mỹ, ngày tháng năm 2014BÁO CÁO


Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I

và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý II năm 2014
PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I

Tình hình kinh tế, xã hội quí I/2014 tuy có nhiều khó khăn, nguy cơ dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm, điều kiện thiên nhiên không thuận lợi, giá cả nguyên vật liệu và hàng tiêu dùng thiết yếu tăng cao, làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân. Nhưng, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, giám sát của HĐND huyện, ngay từ đầu năm, Uỷ ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo vào các công việc trọng tâm, trọng điểm, triển khai đồng bộ các giải pháp; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ quí I năm 2014 đạt kết quả. Phát triển kinh tế tiếp tục tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả trên một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh có chuyển biến tích cực. So với cùng kỳ, tổng giá trị sản xuất ưc đạt 655,418 tỷ đng, tăng 12,72% (giá cố đnh 1994). Trong đó: Sản xuất nông nghiệp tăng 7,97%; thuỷ sản tăng 7,36%; công nghiệp và xây dựng tăng 15,65%; Thương mại và dịch vụ tăng 22,58%; các hoạt đng văn hoá - xã hội đưc đẩy mạnh, đời sống nhân dân cơ bản ổn định và tiếp tục được cải thiện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả đó được thể hiện qua các lĩnh vực sau đây:I. VỀ KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản

- Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước thực hiện (theo giá cố định 1994) 334,65 tỷ đồng, tăng 7,8% so cùng kỳ; riêng lĩnh vực nông nghiệp, ước giá trị sản xuất 245,16 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân là 13.400 ha, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lúa 6448,5 ha, đạt 100,7 % so kế hoạch, tăng 9,2% so cùng kỳ, năng suất ước đạt 60 tạ/ha, tăng 0,9 tạ/ha so cùng kỳ. Diện tích, năng suất các loại cây trồng cạn như: cây ngô 255,5 ha, đạt 77,4 % so kế hoạch, giảm 30,5 ha, năng suất 61,5 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha; cây đậu phụng 1.951 ha, đạt 84,1 % so kế hoạch, giảm 357 ha, năng suất 29 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha; đậu các loại 168,6 ha, đạt 67,44 % so kế hoạch, giảm 7,4 ha, năng suất 16,4 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha; cây mỳ 2.294 ha, đạt 99,74 % so kế hoạch, giảm 3 ha, năng suất 272 tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha; cây mía 109,5 ha, giảm 22,5 ha; rau dưa các loại 1.027,6 ha, tăng 141 ha, năng suất 202 tạ/ha, tăng 13,8 tạ/ha; cây ớt 947,3 ha, tăng 145,3 ha so cùng kỳ năm 2013.

Xây dựng 10 cánh đồng mẫu lớn và 12 cánh đồng mẫu cây lúa, với diện tích 524,13 ha và 3.749 hộ nông dân tham gia. Nhìn chung, các cánh đồng mẫu và cánh đồng mẫu lớn lúa sinh trưởng phát triển tốt, năng suất tăng từ 4 - 5 tạ/ha so với ruộng bên ngoài mô hình. Thực hiện 01 cánh đồng mẫu lớn cây lạc, diện tích 33,3 ha/184 hộ ở xã Mỹ Châu; 01 cánh đồng mẫu lớn cây mỳ, diện tích 50 ha/270 hộ ở xã Mỹ Tài. Về tình hình sâu bệnh: Sâu bệnh phát sinh gây hại ít, chủ yếu rầy nâu gây hại trên lúa trà sớm, mật độ rầy bình quân 1.000 - 1.500 con/m2, diện tích nhiễm rầy 31,5 ha, đã chủ động phòng trừ kịp thời, không ảnh hưởng đến năng suất.

- Về chăn nuôi và thú y: Tổng số bê lai sinh ra 3.605 con, tăng 20 con so cùng kỳ. Tiêm phòng đợt 1 vaccine LMLM trâu bò được 22.528 con/28.850 liều vaccine đã nhận; tiêm phòng LMLM heo 575 con/1.850 liều vaccine đã nhận. Tiêm phòng vaccine cúm gia cầm (H5N1) đợt 1/2014 được 296.269 con gia cầm; kiểm dịch vận chuyển được 2.062 con trâu bò, 1.867 con heo thịt, 12.124 con heo con, 26.100 kg thịt heo sữa, 115.900 con gà...Phát hiện 04 đàn vịt có kết quả xét nghiệm dương tính của bệnh cúm gia cầm H5N1 ở 04 hộ, tổng đàn vịt đã chết là 929 con vịt/2.500 con vịt tổng đàn, đã tiêu hủy 3 đàn vịt với tổng số 709 con vịt (Mỹ Châu 2 hộ và Mỹ Thọ 1 hộ). Đã tổ chức phun 1.800 lít thuốc sát trùng để tiêu độc khử trùng gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện.

- Về lâm nghiệp: Chăm sóc rừng trồng tập trung diện tích khoảng 1.500 ha/1.600 ha kế hoạch; nghiệm thu chăm sóc rừng trồng đợt 2 103,2 ha, tỷ lệ rừng trồng sống trên 95%. Trong quý I, xảy ra 3 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, giảm 1 vụ so với cùng kỳ; tịch thu 587 kg gỗ nhóm IIA, 105 kg gỗ nhóm I, 0,113 m3 gỗ xẻ nhóm II ; phương tiện tịch thu 02 xe mô tô, thu nộp ngân sách 25 triệu đồng.

- Về thủy sản: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 14.539 tấn, tăng 936 tấn so với cùng kỳ (trong đó sản lượng nuôi trồng 139 tấn, giảm 94 tấn so với cùng kỳ). Thả nuôi tôm được 348,55 ha (tôm trên cát 31,95 ha và tôm thấp triều 316,6 ha). Đến nay, toàn huyện có 436 hồ sơ hỗ trợ nhiên liệu, 23 máy HF, 28 hồ sơ hỗ trợ bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên với tổng số tiền 22,433 tỷ đồng theo Quyết định 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Về quản lý thủy lợi, hợp tác xã: Lượng nước các hồ chứa tích được 38,14 triệu m3 nước, đạt 90,50 % dung tích thiết kế, cao hơn cùng kỳ 24,94 triệu m3. Đến nay, đã có 10/13 HTX NN hoàn thành báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 và 6/13 HTXNN đã tổ chức đại hội xã viên.

- Về xây dựng nông thôn mới: Kiểm tra đánh giá 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới các xã, kết quả:

+ Nhóm 3 (các xã khá đạt chuẩn từ 9-13 tiêu chí): 10/16 xã (Mỹ Hiệp, Mỹ Lộc, Mỹ trinh, Mỹ Lợi, Mỹ Hòa, Mỹ Châu, Mỹ Thọ, Mỹ Cát, Mỹ Quang, Mỹ Chánh Tây) tăng 01 xã so với cùng kỳ.

+ Nhóm 4 (xã trung bình đạt chuẩn từ 5-8 tiêu chí): 06/16 xã (Mỹ An, Mỹ Thắng, Mỹ Tài, Mỹ Đức, Mỹ Phong, Mỹ Thành), giảm 01 xã so với đầu kỳ.


2. Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bn và thương mại, dịch vụ:
- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện khoảng 126,07 tỷ đồng, đạt 18,19% so với kế hoạch, tăng 13,34% so với cùng kỳ năm trước (Trong đó: Cá th ưc đạt 59,85 tỷ đồng, chiếm 47,47% GTSX trên địa bàn, so với cùng kỳ tăng 14,1%; tập thể và hỗn hợp ưc đạt 66,22 tỷ đồng, chiếm 52,53% GTSX trên đa bàn, tăng 12,67% so với cùng kỳ).

Tổng số lao động hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp ở các cụm công nghiệp đóng trên địa bàn huyện là: 1.365 người. Trong đó: Cụm CN Bình Dương: 938 người, Cụm CN Diêm Tiêu: 227 người, Cụm CN Mỹ Thành: 200 người.


- Tổng giá trị đu tư XDCB trên địa bàn huyện thực hiện khoảng 65,75 tỷ đồng (giá hiện hành), tăng 20,36% so với cùng kỳ (Trong đó: Các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp khoảng 13,188 tỷ đồng; công trình giao thông khoảng 26,5 tỷ đồng; các công trình thuỷ lợi 8,3 tỷ đồng; công trình hạ tầng kỹ thuật 1,2 tỷ đồng; xây dựng mới và sửa chữa nhà ở trong dân tại các xã, thị trấn khoảng 16,562 tỷ đồng).
- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ xã hội trên địa bàn huyện thực hiện khoảng 128,94 tỷ đồng (theo giá cố định 1994) tăng 22,57% so với cùng kỳ năm trước và đạt 25,95 % so với chỉ tiêu kế hoạch. Các ngành dịch vụ chủ lực tiếp tục được ổn định và phát triển như: dịch vụ ngân hàng tín dụng chiếm khoảng 39%; dịch vụ Bưu chính viễn thông chiếm 4,1%; dịch vụ vận tải 12,1%; nhà hàng khách sạn 1,74%; dịch vụ y tế chiếm 2,94% góp phần nâng cao giá trị sản xuất của toàn ngành.

- Trong quý I, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện đã kiểm tra thị trường và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 41 cơ sở, trong đó: 38 cơ sở Đoàn kiểm tra hướng dẫn, nhắc nhở; 03 cơ sở xử lý vi phạm hành chính với tổng mức xử phạt 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, Đội quản lý thị trường số 2 đã thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường tại các địa phương trên địa bàn huyện với tổng số vụ đã kiểm tra 06 vụ. Trong đó xử phạt cảnh cáo: 01 vụ, xử phạt vi phạm hành chính: 02 vụ, nộp ngân sách nhà nước 3,75 triệu đồng.

- Tổ chức Lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận “Kiệu Phù Mỹ” đã được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận độc quyền; đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Kiệu Phù Mỹ" cho 11 hộ dân tại các xã : Mỹ Trinh, Mỹ Tài, Mỹ Hiệp, Mỹ Quang và thị trấn Phù Mỹ; kiểm tra hiện trạng nhà ở người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh bổ sung hỗ trợ theo quy định.
3. Quản lý đt đai và tài nguyên, môi trường

Tính đến ngày 17/3/2014, kế hoạch sử dụng đất khu dân cư năm 2012, 2013 được UBND tỉnh phê duyệt còn trong kỳ kế hoạch chuyển sang với tổng diện tích 58.506,30m2 (đấu giá: 36750,20m2; xét giao: 21756,10m2). Quyết định giao đất ở cho 147 hộ gia đình, diện tích 27048,2m2, hủy Quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của 40 trường hợp không thực hiện nghĩa vụ tài chính từ tháng 9/2013 trở về trước. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất 154 trường hợp và xóa thế chấp 91 trường hợp. Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 123 trường hợp. Phối hợp kiểm tra công tác hoàn thổ, trồng rừng sau khai thác titan của các Công ty có Giấy phép đã hết thời hạn khai thác tại xã Mỹ Thành; phê duyệt giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình mở rộng Quốc Lộ 1 và tuyến tránh tránh thị trấn Phù Mỹ đợt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tại các xã Mỹ Hiệp, Mỹ Trinh, Mỹ Lộc, Mỹ Phong, thị trấn Phù Mỹ và khu tái định cư tại các xã Mỹ Hiệp, Mỹ Trinh, Mỹ Lộc, thị trấn Phù Mỹ. Báo cáo UBND tỉnh phê duyệt bổ sung quy hoạch các điểm khai thác cát và đất san lấp không có trong danh mục tại Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 25/01/2014.


4. Tài chính, ngân sách

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện là 153,56 tỷ đồng, trong đó các khoản thu cân đối theo dự toán là 39,57 tỷ đồng, đạt 24,61% chỉ tiêu Huyện giao, và đạt 28,54 % so với dự toán tỉnh giao. Một số nguồn thu chủ yếu như: Thuế ngoài quốc doanh 21,65 tỷ đồng đạt 26,22 % dự toán năm (Chi cục thuế huyện thu 10,48 tỷ đồng đạt 31,15%, Cục thuế tỉnh thu 11,17 tỷ đồng đạt 22,83%), thu tiền sử dụng đất 4,39 tỷ đồng đạt 33,81% so với dự toán tỉnh giao, 16,91% so với kế hoạch huyện giao.

- Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện là 106,71 tỷ đồng đạt 29,17% dự toán Huyện giao, trong đó chi thường xuyên 84,58 tỷ đồng đạt 25,94%, chi đầu tư phát triển 22,17 tỷ đồng, đạt 80,28% kế hoạch năm, đáp ứng cơ bản nhu cầu chi thường xuyên và một số khoản phát sinh cần thiết đột xuất khác, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách.
II. VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI

1. Văn hóa thông tin, thể thao và truyền thanh: Chất lượng các hoạt động văn hóa thông tin, thể thao và truyền thanh tiếp tục được chú trọng nâng cao, đã xây dựng được 102 chương trình thời sự với 896 tin và 168 bài các loại với những nội dung tiêu biểu như: Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 49 năm Ngày chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu, các hoạt động diễn ra trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc tổ chức học tập quán triệt NQ Hội nghị TW7 và TW8 BCH TW Đảng khóa XI. Chương trình hành động của Chính phủ về xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020; Lễ hội giao nhận quân đợt 1/2014 và Lễ công bố Nhãn hiệu chứng nhận “Kiệu Phù Mỹ” dùng cho sản phẩm củ kiệu của huyện Phù Mỹ…

Tiến hành 03 đợt kiểm tra các dịch vụ văn hóa tại các xã, thị trấn, lập biên bản vi phạm hành chính 01 trường hợp.


2. Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn các trường phát động các phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao nhân dịp “Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014”. Tập trung chỉ đạo các trường tổ chức thực hiện tốt công tác giảng dạy và các hoạt động khác liên quan đến lĩnh vực giáo dục để hoàn thành chương trình học kỳ I đúng quy định. So với học kỳ I năm học trước, chất lượng các bậc học đều có tiến bộ. Bên cạnh đó, ngành còn chú trọng tổ chức tốt các kỳ thi cấp huyện, tham gia đầy đủ và đạt thành tích cao các kỳ thi cấp tỉnh. Tổ chức kỳ thi GVDG cấp huyện bậc THCS đạt 70 giải; bậc học Tiểu học dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đạt 13 giải, kết quả cao nhất tỉnh. Cơ sở vật chất các trường học tiếp tục được đầu tư xây dựng nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 35/68 trường.
3. Y tế: Đến 20/3/2014 sốt xuất huyết là 17 ca, dịch tay chân miệng là 75 ca và đều không có ca bệnh nặng và tử vong. Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hóa gia đình được phối hợp làm tốt. Vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo; hành nghề y dược tư nhân được quản lý tốt. Chương trình thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã: Duy trì 2 xã đã đạt trong năm 2013, tiếp tục hỗ trợ 5 xã đã đăng ký trong năm 2014: Mỹ Lộc, Mỹ Lợi, Mỹ Thọ, Mỹ Thành, Mỹ Hòa. Nhìn chung, tiến độ thực hiện Bộ tiêu chí ở các xã còn chậm. Tính đến nay, xã Mỹ Lộc đạt 66,5 điểm, Mỹ Thọ 68 điểm, Mỹ Lợi 61,5 điểm, Mỹ Thành 65 điểm và Mỹ Hòa 64 điểm.

4. Lao đng, Thương binh và Xã hội: Thực hiện chi trả trợ cấp Quý I/2014 cho 6.575 đối tượng chính sách người có công với tổng số tiền 25,29 tỷ đồng, đồng thời chi trả 9.553 xuất quà ủy quyền của Chủ tịch nước tặng cho người có công nhân tết Giáp Ngọ 2014 với tổng số tiền 1,958 tỷ đồng. Tiếp nhận và phân bổ 75 xuất quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật với tổng số tiền 20 triệu đồng; xuất ngân sách tặng 190 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 19 triệu đồng. Phân bổ chỉ tiêu người có công điều dưỡng tại gia đình 1.145 đối tượng và 235 chỉ tiêu điều dưỡng tập trung theo quy định. Tiếp nhận và giao 450 tấn gạo cứu trợ cho 30.000 nhân khẩu cứu trợ đỏ lửa tết Giáp Ngọ và giáp hạt đầu năm 2014.
III. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Xây dựng chính quyền: Hoàn thành việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế đối với cấp huyện, xã năm 2013. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn về việc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2014 - 2016 và xác lập nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã trong năm 2014. Trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt tuyển dụng đặc cách đối với 68 người hiện đang công tác tại các trường mẫu giáo bán công đã có quyết định chuyển đổi sang trường mẫu giáo công lập; hoàn thành thủ tục đề nghị UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013. Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014. Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện.

2. Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Công tác tiếp dân, gặp gỡ và đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng, đã tổ chức 5 kỳ tiếp công dân có 35 lượt người đến trình bày các kiến nghị, phản ánh (giảm 7,9% so với cùng kỳ). Tiếp nhận 48 đơn của 48 vụ (giảm 22,59% so cùng kỳ), trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn 34 vụ (năm 2013 chuyển sang 11 vụ), đã giải quyết 18 vụ, còn 16 vụ đang xác minh giải quyết; thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 22 vụ (năm 2013 chuyển sang 07 vụ), giải quyết xong 17 vụ, đang xác minh để giải quyết 05 vụ; có 10 vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành chức năng.3. Quốc phòng và An ninh: Quán triệt và duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại các xã, thị trấn; bảo vệ an toàn trước, trong và sau các ngày lễ, tết trên địa bàn huyện. Tổ chức giao quân 350/350, đạt 100% chỉ tiêu; Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2014. Thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ, cùng với các địa phương khảo sát, quy tập mộ liệt sỹ về nghĩa trang theo quy định.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững; công tác quản lý, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được tăng cường. Phạm pháp hình sự xảy ra 09 vụ, tăng 03 vụ; tai nạn giao thông xảy ra 08 vụ, 08 người chết, 05 người bị thương, giảm 02 vụ, giảm 02 người chết, tăng 04 người bị thương; va chạm giao thông xảy ra 07 vụ, 09 người bị thương, tăng 05 vụ, tăng 09 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.* Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đt được vẫn còn một số tồn tại, yếu kém cần được khắc phục:

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

- Trong công tác tiêm phòng gia súc còn một số địa phương chưa quan tâm, khoán trắng cho chuyên môn, thiếu kiểm tra, tiêm phòng đạt thấp như: Mỹ Cát 51,1%; Mỹ Thọ 58,2%; Mỹ Lợi 57,1%; thị trấn Bình Dương 34,4%; Mỹ Trinh 50,7%; Mỹ Châu 54,3%; Mỹ Lộc 62,2%; Mỹ Phong 55,2%; Mỹ Quang 64,9% và thị trấn Phù Mỹ 61,9%.

- Tiến độ thả nuôi tôm trên cát vụ 1/2014 chậm, công tác giám sát dịch bệnh chưa chủ động kiểm tra giám sát, nhiều diện tích nuôi tôm trên cát có khả năng giảm.

- Một số hạng mục công trình thủy lợi chậm tiến độ.

- Các địa phương thiếu tích cực trong việc tuyên truyền huy động nguồn vốn đóng góp của nhân dân, của các tổ chức, cá nhân vào việc xây dựng nông thôn mới còn hạn chế.

LĨNH VỰC KINH TẾ, HẠ TẦNG, TN - MT:

1. Về Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội:

- Một số ngành chuyên môn kể cả BQL dự án ĐT và XD huyện thiếu sự phối hợp trong việc đôn đốc, xây dựng một số công trình còn chậm, công tác hoàn công thanh quyết toán chưa được các chủ đầu tư của các địa phương quan tâm, công tác GPMB và thủ tục cấp đất còn chậm; quá trình tổ chức thực hiện quản lý dự án còn nhiều yếu kém nhất là khâu giám sát thi công nên chất lượng một số công trình chưa cao, nhất là các tuyến đường giao thông nông thôn. Còn để xảy ra tình trạng khoán trắng cho nhà thầu; vai trò giám sát cộng đồng chưa được quan tâm. Công tác triển khai xây dựng đồ án nông thôn mới tại các xã rất chậm, do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là năng lực của các nhà thầu còn hạn chế. Việc quản lý về giao thông công chính còn sơ hở để báo chí phát hiện nêu lên như biển báo trọng tải cầu ở Mỹ Hiệp.2.Về Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, tài nguyên và môi trường:

Tình hình đầu tư phát triển các cụm CN và làng nghề trên địa bàn huyện vẫn còn những mặt hạn chế như: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm CN-LN còn chậm; các dự án đầu tư chậm triển khai, gây lãng phí quỹ đất sản xuất và hạ tầng cụm công nghiệp; những chấn chỉnh khai thác đất đai trong cụm công nghiệp Mỹ Hiệp còn bất cập.

- Một số địa phương thiếu quản lý chặt chẽ trong chặt phá rừng Tràm ở Mỹ Thành.

- Việc cấp GCN QSDĐ theo chương trình VLAP còn chậm (8.480 giấy).LĨNH VỰC KHÁC:

- Lực lượng dân quân tham gia huấn luyện không chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông tại Bình Dương.

- Tình hình chấp hành nội quy làm việc một số phòng, ban cơ quan chưa nghiêm túc, cán bộ còn đi muộn về sớm, chấp hành mang thẻ khi làm việc chưa nghiêm; một số ngành, địa phương báo cáo công tác tháng, quý chưa đúng quy định của UBND huyện.

- Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tuy có được chú trọng nhưng trách nhiệm phối hợp giải quyết khiếu nại của các ngành, địa phương chưa cao, tình trạng kiểm tra giải quyết vụ việc vẫn còn kéo dài gây dư luận không tốt trong nhân dân, hiện tại cấp xã còn 13 đơn chưa giải quyết.Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2014

Trong quí II/2014, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách năm 2014. Phấn đấu chỉ đạo thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, thu ngân sách; đồng thời giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong đó, tập trung chỉ đạo các công tác trọng tâm sau đây:I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản

- Thực hiện công tác chuẩn bị giống, vật tư ... để gieo sạ lúa vụ Hè Thu 2014; phối hợp kiểm tra, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cánh đồng mẫu lớn vụ Hè Thu 2014; kiểm tra, hướng dẫn nông chăm sóc và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh gây hại lúa và các cây trồng cạn vụ Hè Thu 2014. Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình cải tạo giống bò địa phương và lai tạo giống bò thịt chất lượng cao; Chương trình phát triển chăn nuôi lợn hướng nạc; tăng cường công tác kiểm soát chất lượng bò đực giống, lợn đực giống. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, tăng cường công tác quản lý, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng; triển khai tiêm phòng vaccine dịch tả heo đợt 1/2014 đạt kế hoạch. Thực hiện công tác trồng, quản lý bảo vệ rừng, nhất là công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng.

- Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ, nước ngọt trong điều kiện nắng nóng. Tăng cường kiểm soát việc quản lý chất lượng và kiểm dịch tôm giống, vệ sinh ao nuôi, môi trường nuôi. Thường xuyên giám sát, kiểm tra phát hiện dịch bệnh tôm, kịp thời xử lý, không để lây lan ra diện rộng. Xử lý nghiêm những vi phạm trong nuôi trồng thủy sản tại các cơ sở sản xuất giống, bán thuốc và thức ăn nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chủ tàu đăng ký và hoàn thành hồ sơ để được hỗ trợ đánh bắt thủy sản trên các vùng biển xa theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg và Quyết định 38/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch tưới vụ Hè Thu năm 2014 hợp lý; khoanh vùng xác định diện tích đủ nước tưới ăn chắc đối với cây lúa. Chỉ đạo các HTX nông nghiệp còn lại tổng kết tình hình hoạt động năm 2013 và xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm 2014 để tổ chức đại hội xã viên theo Luật HTX qui định. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở các xã; căn cứ vào đề án xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn các xã ưu tiên lựa chọn những mô hình phát triển sản xuất có thế mạnh của địa phương gắn với sản xuất hàng hóa để hỗ trợ phát triển sản xuất; lồng ghép với các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn, chú trọng kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức liên kết với người dân để cùng tham gia phát triển sản xuất.

­

2. Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bn và thương mại, dịch vụ:Thực hiện chức năng quản lý tốt chất lượng, tiến độ và công tác hoàn công, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng các công trình XDCB được triển khai thực hiện hoàn thành trong năm 2013; đồng thời đôn đốc sớm triển khai các thủ tục đầu tư các công trình đã ghi kế hoạch năm 2014; phối hợp tổ chức thực hiện công tác GPMB dự án mở rộng tuyến đường Quốc lộ 1A trên địa bàn huyện. Kiểm tra tình hình đầu tư, sản xuất của các doanh nghiệp tại các cụm CN trên địa bàn huyện. Tiếp tục phối hợp Lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến 2025 trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Kiến nghị cấp trên, ngành điện cần sớm có phương án, kế hoạch cụ thể trong việc đầu tư, nâng cấp, sửa chữa và thay mới hệ thống đường dây, cột điện bị xuống cấp tại các địa phương đã bàn giao nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân; đồng thời đôn đốc UBND xã Mỹ Châu, Mỹ Phong khẩn trương chỉ đạo HTX trên địa bàn tổ chức đại hội thường niên lấy ý kiến xã viên về chủ trương bàn giao lưới điện hạ áp cho ngành điện quản lý. Tăng cường công tác quản lý đối với các mặt hàng bán lẻ, nhất là các mặt hàng trọng yếu bảo đảm bình ổn giá cả thị trường; xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư phát triển chợ giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020. Phối hợp tổ chức kiểm tra hiện trạng nhà ở người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở tổng hợp báo cáo UBND huyện trình UBND tỉnh bổ sung hỗ trợ theo quy định.

ơ


3. Quản lý đất đai và tài nguyên, môi trường

Đề nghị tỉnh phê duyệt Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 của huyện. Triển khai thực hiện hết KHSDĐ khu dân cư năm 2012, 2013 còn trong kỳ kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức bàn giao đất ngoài thực địa để tiến hành nâng mặt bằng 10 khu tái định cư của các xã Mỹ Hiệp, Mỹ Trinh, Mỹ Lộc và thị trấn Phù Mỹ, diện tích 26.273m2; thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng mở rộng Quốc Lộ 1A và tuyến đường tránh thị trấn Phù Mỹ và một số công trình khác. Hoàn thành các thủ tục hành chính về đất đai (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, …) để cấp đổi và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến hộ gia đình, cá nhân theo Dự án VLAP số giấy còn lại (8.480 giấy). Kiểm tra công tác hoàn thổ, phục hồi môi trường sau khai thác titan đối với các doanh nghiệp có giấy phép đã hết thời hạn khai thác; đặc biệt là việc san lấp hố nước do 5 công ty khai thác trước đây để lại, xử lý ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.


4. Về tài chính, ngân sách

Tiếp tục thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành và thực hiện dự toán ngân sách đã được phê duyệt, phấn đấu đảm bảo vượt tiến độ các chỉ tiêu thu ngân sách. Đặc biệt, cần tập trung thu thuế ngoài quốc doanh, tăng cường công tác đấu giá quyền sử dụng đất và xét cấp đất ở để có nguồn vốn đầu tư xây dựng. Chi ngân sách kịp thời theo dự toán được duyệt và khả năng cân đối nguồn vốn, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Hoàn thành quyết toán ngân sách năm 2013 báo cáo Sở Tài chính thẩm tra để trình HĐND huyện phê chuẩn. Thực hiện các khâu trong quản lý đầu tư xây dựng: Đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật; các thủ tục, hồ sơ trong quá trình đấu thầu; báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.II. VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI

1. Văn hóa thông tin, thể thao và truyền thanh: Ngoài việc tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn theo kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình hành động của Chính phủ về xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020; Năm an toàn giao thông; tổ chức học tập quán triệt NQ TW7, TW8 BCH TW Đảng khóa XI; học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; tuyên truyền Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tăng cường đầu tư qui hoạch, xây dựng, bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh. Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” (2011 - 2013) và Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, thôn, ấp bản, cụm dân cư; tăng cường công tác kiểm tra các dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện nhằm giữ vững an ninh, trật tự; xây dựng Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.

2. Giáo dục và Đào tạo: Phát động phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực lập thành tích chào mừng nhân kỷ niệm 39 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học, kiểm tra học kỳ II hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014. Thực hiện quy trình đánh giá, đề nghị bổ nhiệm lại CBQL đã hết nhiệm kỳ, kế hoạch luân chuyển CBQL các trường; đánh giá, xếp loại cuối năm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên 3 bậc học. Xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ hè cho CB-GV. Chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh mẫu giáo, lớp 1, lớp 6, lớp 10. Tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng trường chuẩn Quốc gia; triển khai xây dựng, tu sửa CSVC nhà trường theo kế hoạch; kiểm tra, công nhận 10 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập mẫu giáo 5 tuổi. Phối hợp các tổ chức, đoàn thể kiểm tra, thẩm định công tác “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phối hợp kiểm tra tình hình dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường trên địa bàn huyện.

3. Y tế: Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chú trọng công tác y tế dự phòng, nâng cao năng lực giám sát hành nghề y dược tư nhân, phát hiện và khống chế dịch bệnh, đặc biệt là tăng cường giám sát, phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh dịch nguy hiểm khác. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia và phòng chống các bệnh xã hội. Triển khai mạnh mẽ các biện pháp kiểm soát vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chú trọng chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, KHHGĐ, phòng chống suy dinh dưỡng. Tiếp tục thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 cho 5 xã đăng ký thực hiện trong năm 2014.

4. Lao đng, Thương binh và Xã hội: Xây dựng kế hoạch phát động phong trào vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa năm 2014”, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2014). Thực hiện tốt công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng chính sách người có công. Phối hợp thực hiện Chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 – 2015). Tiếp tục thực hiện Nghị định 28/2012/NĐ-CP, triển khai thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
III. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Xây dựng chính quyền: Kiểm tra việc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2014 - 2016 ở các xã, thị trấn. Tiếp tục triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát chức năng, nhiệm vụ, bố trí biên chế theo cơ cấu, vị trí việc làm, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện thực hiện tín ngưỡng, tôn giáo đúng theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký thi đua và hướng dẫn cho các đơn vị, địa phương tổ chức tốt các phong trào thi đua; triển khai thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho các đối tượng. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác nội vụ theo kế hoạch, từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng trong công tác kiểm tra, thanh tra trong việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn huyện. Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện.

2. Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật sâu rộng trong nhân dân. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, công tác chứng thực ở các xã, thị trấn, nhất là công tác chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm một số cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn gắn với thanh tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý nhà nước và thực thi công vụ theo kế hoạch đã được duyệt. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân định kỳ; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, chính xác, đúng pháp luật. Chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp.

3. Quốc phòng và An ninh: Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nhất là các xã ven biển, không để bị động bất ngờ, đồng thời nắm chắc, chuẩn bị nhân lực, phương tiện tàu thuyền sẵn sàng huy động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo kế hoạch cấp trên. Củng cố, kiện toàn đội ngũ dân quân tự vệ, huấn luyện nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị cho 5 xã: Mỹ Hiệp, Mỹ Hòa, Mỹ Phong, Mỹ Thắng, Mỹ An. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ, cùng với các địa phương khảo sát, quy tập mộ liệt sỹ về nghĩa trang theo quy định.

Tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm hình sự; phòng chống cháy nổ, cháy rừng bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kìm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông./.Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- TT Huyện uỷ; (b/c)

- TT HĐND huyện ;

- CT, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành huyện;

- UBND 19 xã, thị trấn;

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND huyện;

- Lưu: VT, C2.bcquiI.3.14.CHỦ TỊCH

Đã ký


Huỳnh Văn NamКаталог: upload -> files
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 2015 phần thứ nhấT
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội năm 2014
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng cuối năm 2015 phần thứ nhấT
files -> Trầm thiên thu
files -> Bản khai thành tích đỀ nghị XÉt tặng danh hiệu nhà giáo nhân dâN
files -> Danh mụctiêu chuẩn quốc gia (tcvn) XÂy dựng theo kế hoạch bổ sung 2010
files -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Vì vậy việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ là điều hết sức cần thiết cho tương lai các em và cần được bắt đầu rèn luyện từ nhỏ, từ từng hành VI cá nhân đơn giản nhất, theo đó hình thành tính cách và nhân cách

tải về 395.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương