Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúctải về 46.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2017
Kích46.91 Kb.
#4216


PHÒNG GD&ĐT KINH MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỊNH
Số: 03/KH-CM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Thái Thịnh, ngày 15 tháng 10 năm 2014


KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG HỌC SINH MŨI NHỌN, HỌC SINH NĂNG KHIẾU

NĂM HỌC: 2014 -2015

Căn cứ công văn số: 1023/SGDĐT-GDTH ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Dương V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2014-2015;

Căn cứ công văn số: 284/PGD – GDTH ngày 25 tháng 8 năm 2014 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 đối với cấp Tiểu học của phòng GD&ĐT huyện Kinh Môn;

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Thái Thịnh; Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được;

Căn cứ kế hoạch năm học 2014 -2015 của trường Tiểu học Thái Thịnh;

Căn cứ kế hoạch chuyên môn của trường Tiểu học Thái Thịnh;

Căn cứ vào đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường;

Ban chuyên môn trường Tiểu học Thái Thịnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh mũi nhọn, học sinh năng khiếu năm học 2014 - 2015, cụ thể như sau:I. MỤC TIÊU:

Bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm:

- Thực hiện cuộc vận động“ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; thực hiện dạy học và đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

- Phát triển năng lực học tập cho đối tượng học sinh có năng khiếu và điều kiện học tập các môn học góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nguồn lực người.

- Nâng cao chất lượng mũi nhọn góp phần hoàn thành các chỉ tiêu thi đua của nhà trường trong năm học.

- Làm cơ sở để khen thưởng, động viên giáo viên và học sinh, bàn giao chính xác chất lượng cho giáo viên phụ trách năm kế tiếp, đề ra chỉ tiêu thi đua phù hợp cho những năm học sau.II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 - 2014

a) Chất lượng dạy và học:

- Chuyên môn nhà trường đã chỉ đạo nghiêm túc việc bồi dưỡng chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà đến từng tổ, từng khối, từng lớp.

- Ngay từ đầu năm nhà trường đã tiến hành khảo sát chất lượng từ lớp 2 đến lớp 5 nhằm giúp giáo viên nắm bắt khả năng học tập của từng học sinh lớp mình, căn cứ vào đó để phân nhóm đối tượng học sinh, điều chỉnh nội dung, phương pháp một cách phù hợp.

- Nhà trường đã tập hợp những bài khảo sát chất lượng đầu năm và bài kiểm tra định kì cuối học kì II của năm học trước với những em học sinh đạt điểm 9 hoặc 10, học sinh đạt loại hoàn thành tốt (A+), vào danh sách của từng khối, lớp, nhà trường thông báo danh sách đó xuống từng tổ, khối, lớp để giáo viên nắm bắt được các đối tượng học sinh giỏi. Chuyên môn đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, tổ bộ môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi ngay tại lớp, tổ mình phụ trách.

- Với khối 4+5 nhà trường đã tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi theo nhóm, theo từng môn học vào các buổi thứ hai trong ngày.

- Học sinh khối 5 (đội tuyển dự thi Olympic cấp huyện, Tỉnh) tách đội tuyển dạy vào chiều thứ 4 hàng tuần: Kinh phí chi cho GV phụ trách được trích từ nguồn chi ngân sách thường xuyên của nhà trường.

- Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn tự chọn, môn năng khiếu như bóng đá min ni, Aerobic, cờ vua...

- Trong giờ chính khoá, đối với học sinh giỏi, giáo viên chuẩn bị hệ thống câu hỏi, hệ thống bài tập phù hợp với khả năng phát triển của học sinh.

- Các tiết dạy 2 buổi trên ngày đã thể hiện quan tâm đến mọi đối tượng học sinh. Mỗi tiết dạy đều có nội dung dành cho đối tượng học sinh giỏi.

- Giáo viên lên lớp nhiệt tình, thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy được tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, thường xuyên sử dụng và sử dụng hợp lí, có hiệu quả ĐDDH trong các tiết học.

- Giáo viên tích cực nghiên cứu tài liệu, sách tham khảo…để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời có những phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh giỏi.

- Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các đợt kiểm tra định kì nhằm phản ánh đúng chất lượng của từng lớp, từng học sinh

Qua một năm chỉ đạo và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, chất lượng học sinh giỏi đạt được cụ thể là:

Trong năm học 2013- 2014 trường có 16 lớp, bao gồm: 487 học sinh.KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA HỌC SINH CẢ NĂM

1. Hạnh kiểm: 487 em= 100% HS thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ
Khối

Lớp

Sĩ số

Danh hiệu thi đua

HS Giỏi

HS tiên tiến

KTTM

SL

%

SL

%

SL

%

K1

4

111

70

63.1

31

27.9K2

3

104

58

55.8

38

36.5K3

3

98

59

60.2

29

29.6K4

3

94

62

66.0

22

23.4

6

6.4

K5

3

80

42

52.5

25

31.3

7

8.8

Tổng số

487

291

59.8

145

29.8

13

2.7


KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO DỤC CẢ NĂM

Khối

HS

Hạnh kiểm

Xếp loại giáo dục

THĐĐGiỏi

Khá

T.bình

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

K1

111

111

10070

63.1

31

27.9

10

9.0K2

104

104

10058

55.8

38

36.5

8

7.7K3

98

98

10059

60.2

29

29.6

10

10.2K4

94

94

10062

66.0

22

23.4

10

10.6K5

80

80

10042

52.5

25

31.3

13

16.3Tổng

487

487

100291

59.8

145

29.8

51

10.5*Tỷ lệ học sinh lên lớp và hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2013- 2014 đạt 100%.

Kết quả mũi nhọn:- Học sinh giỏi huyện: 18 HS (03 giải ba, 09 giải KK HS viết chữ đẹp; 05 giải ba, 01 giải KK Olympic)

- 01 học sinh đạt giải ba cấp tỉnh thi Olympic 4 HS (2 giải ba; 2 giải KK HS thi Olympic).

- Học sinh giỏi trường : 291 em (59.8%)

2. TÌNH HÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015.

a) Đội ngũ giáo viên:

Năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Thái Thịnh có tổng số giáo viên trực tiếp giảng dạy là 25 đồng chí:

* Trong đó:

- Khối 1 : 4 đ/c.

- Khối 2 : 4 đ/c

- Khối 3 : 4 đ/c

- Khối 4 : 4 đ/c

- Khối 5 : 4 đ/c

- Giáo viên chuyên: : 5 đ/c

+ Có các loại hình chuyên: Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tiếng anh, Tin

Đội ngũ giáo viên của nhà trường luôn luôn đoàn kết, nhiệt tình trong công tác, có ý thức phê và tự phê cao, luôn có ý thức vươn lên, không ngừng học hỏi và trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ. Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực và thẳng thắn, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, thực hiện tốt mọi nội quy quy định của nhà trường, quy chế chuyên môn và quy định chung của ngành.

- Nhiều đồng chí đã có kinh nghiệm trong bồi dưỡng đối tượng học sinh khá giỏi.b) Học sinh:

- Các em học sinh đều ngoan, lễ phép, biết vâng lời thầy cô giáo, người lớn tuổi, có ý thức đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập. Các em học sinh đều luôn luôn chấp hành tốt mọi nội quy quy định của trường, của lớp.

- Học sinh biết tự giác trong học tập, có sáng tạo đặc biệt là học sinh lớp 4,5.

c) Cơ sở vật chất nhà trường:

- Mạng lưới trường lớp phù hợp, tạo điều kiện cho trẻ em học thuận lợi.

- Tỷ lệ phòng học đạt 1 phòng/1 lớp; có phòng học chuyên Âm nhạc, Mỹ thuật, phòng học an toàn có bảng chống lóa, bảng viết đủ, đúng quy cách cho giáo viên và học sinh, đủ ánh sáng thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. 100% lớp học được xây dựng "Xanh - Sạch - Đẹp và thân thiện".

- Có phòng học tin kết nối mạng internet.

- 7 phòng học có máy chiếu (Tivi) nắp cố định.
3 - NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG

NĂM HỌC 2014 - 2015:

a) Thuận lợi:

- Các đồng chí giáo viên được phân công chủ nhiệm các lớp có trình độ chuyên môn khá vững vàng đảm bảo và đáp ứng được với yêu cầu ngày càng cao của giáo dục và đào tạo đồng thời thích ứng được với sự thay đổi về chương trình, SGK mới, với việc bồi dưỡng các đối tượng học sinh đặc biệt là đối tượng HS mũi nhọn, học sinh có năng khiếu.

- Học sinh ngoan có ý thức vươn lên trong học tập.

- Trường có phòng học âm nhạc, có giá vẽ, có phòng máy vi tính kết nối mạng, có 07 màn chiếu 39 inh cố định, 02 máy chiếu,...phục vụ tốt cho việc bồi dưỡng theo năng lực, sở trường của học sinh.b) Khó khăn:

- Trường còn có một số CBGV nơi cư trú xa trường (15 --> 17km) nên đi lại gặp nhiều khó khăn.

- Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu nhà đa năng. Đặc biệt là các phòng chức năng đã xây dựng quá lâu, đến nay quá xuống cấp, không đảm bảo an toàn vì vậy giáo viên và HS mất tập trung, ảnh hưởng tới quá trình dạy và học (phòng Âm nhạc chưa có hệ thống đàn oócgan dành cho mỗi HS một đàn).

- Chất lượng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu (HS giỏi Tỉnh) chưa thực sự ổn định ( năm học 2010-2011 có 03 HS đạt giải KK thi Olympic học sinh TH  ; năm học 2011-2012 không có học sinh đạt giải ; năm học 2012-2013 có 01 em đạt giải 3 kì thi Olympic+ 01 em đạt giải 3 viết chữ đẹp năm học 2013-2014 có 4 em đạt giải kì thi Olympic cấp Tỉnh  : )

- Cơ sở vật chất nhà trường mặc dù đã được cải thiện nhưng chưa đủ để thực hiện bồi dưỡng theo năng lực, sở trường của học sinh thực sự đạt hiệu quả.

- Nhiều học sinh nhà xa trường còn phải đi lại nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ và kết quả học tập của các em.III. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH NĂM HỌC 2014 – 2015:

1. NHIỆM VỤ CHUNG:

Tập trung chỉ đạo việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy;

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giảng dạy theo nhóm đối tượng, theo năng lực sở trường của học sinh;

Đẩy mạnh, đa dạng hoá và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày.

Phát huy hiệu quả buổi dạy đội tuyển Olympic môn học học sinh khối 5 (chiều thứ 4 hàng tuần)

Dạy đội tuyển VCĐ cần phát huy tích cực hơn.

Dạy, bồi dưỡng đội tuyển thi Tiếng Anh trên mạng (đ/c Thái), đ/c Thọ đội tuyển bóng đá mini.Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

Phát huy vai trò tự học, sáng tạo của học sinh.2. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

2.1- Thực hiện chương trình, sách giáo khoa.

2.1.1. Chương trình:

- Thực hiện nghiêm túc chương trình theo quy định.

- Với đối tượng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu vẫn phải dạy theo chương trình chung, không dạy những kiến thức, kĩ năng ngoài chương trình, không dạy trước chương trình, không đưa kiến thức từ lớp trên xuống lớp dưới để giảng dạy.

2.1.2. Sách giáo khoa:

- Thực hiện sách giáo khoa theo quy định, không sử dụng sách ngoài luồng.

- Khuyến khích học sinh nghiên cứu, đọc những sách tham khảo có trong thư viện nhà trường, những sách do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành hay những tài liệu khác đã được thẩm định.

2.2. Dạy học phân hoá đối tượng học sinh:

- Ngay từ đầu năm nhà trường đã tiền hành kiểm tra, khảo sát chất lượng đầu năm. lập danh sách những học sinh đạt điểm giỏi ở hai môn Toán và Tiếng Việt trong đợt khảo sát chất lượng đầu năm và những học sinh đạt điểm giỏi ở những phân môn đánh giá bằng điểm số, hoàn thành tốt (A+) ở những phân môn đánh giá bằng nhận xét trong đợt kiểm tra định kì cuối học kì II của năm học trước, nhà trường gửi danh sách xuống từng khối, lớp để giáo viên nắm bắt được từng đối tượng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu ở bộ môn mình phụ trách. Qua đó có kế hoạch điều chỉnh nội dung, phương pháp cho phù hợp.

- Chỉ đạo giáo viên nắm chắc đối tượng học sinh của lớp mình, phân loại học sinh theo đối tượng.

- Sau mỗi dạng bài, qua từng giai đoạn giáo viên cần khảo sát để thấy được sự tiến bộ của học sinh đồng thời nắm bắt những kiến thức còn hổng để có kế hoạch và biện pháp bồi dưỡng phù hợp, hiệu quả.

- đ/c Thái bồi dưỡng đội tuyển thi Tiếng Anh trên mạng, đ/c Thọ bồi dưỡng đội tuyển bóng đá mini.

2.2.1. Xây dựng kế hoạch dạy học.

+ Căn cứ vào trình độ học sinh của lớp mình, vào đối tượng học sinh HS mũi nhọn, HS có năng khiếu giáo viên cần xây dựng kế hoạch dạy học một cách phù hợp cho từng tiết, từng tần và từng giai đoạn học tập theo định hướng: học sinh còn hạn chế ở mảng kiến thức nào thì tập trung ôn luyện ở nội dung đó trên cơ sở mở rộng, khắc sâu kiến thức.

+ đ/c Phạm Thị Hương kiểm tra phân loại, kết hợp với BGH tuyển chọn đội tuyển dự thi Olympic môn học khối 5 ; xây dưng kế hoạch dạy vào chiều thứ 4 hàng tuần.

+ đ/c Thái bồi dưỡng đội tuyển thi Tiếng Anh trên mạng, đ/c Thọ bồi dưỡng đội tuyển bóng đá mini.

+ Giáo viên được chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với trình độ học sinh, thực tế lớp học của mình trên cơ sở đảm bảo mục tiêu và phải được sự thống nhất của tổ, khối chuyên môn, xét duyệt của Ban giám hiệu.

2.2.2. Thiết kế bài dạy:

Trong bài soạn, giáo viên cần:

+ Chuẩn bị hệ thống câu hỏi, bài tập, kiến thức ôn dành bồi dưỡng đối tượng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu, trên cơ sở khắc sâu, củng cố và mở rộng những kiến thức cơ bản học sinh đã học (đối với buổi 1) và mở rộng kiến thức ở buổi hai như: lựa chọn cách giải nhanh, phù hợp, tự đặt đề và giải những bài toán tương tự....

+ Bài soạn phải được kí duyệt trước khi thực hiện dạy trên lớp theo hàng tuần (Bam giám hiệu trực tiếp kí duyệt).2.2.3. Hoạt động dạy trên lớp:

- Thực hiện đánh giá HS theo TT30/2014.

- Tổ chức lớp học:

+ Sau khi đã phân loại được đối tượng học sinh, giáo viên cần nghiên cứu, sắp xếp và tổ chức lớp học một cách phù hợp theo từng đối tượng học sinh giúp giáo viên thuận lợi trong việc giao bài tập, hướng dẫn và giúp đỡ từng đối tượng học sinh đặc biệt là HS mũi nhọn, HS có năng khiếu.

- Hình thức tổ chức dạy học:

+ Giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung ôn luyện của từng tiết để lựa chọn các hình thức tổ chức dạy học một cách phù hợp: dạy học cá nhân, tổ chức nhóm...tuy nhiên giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng phù hợp cho cách tổ chức của mình, chẳng hạn: Tổ chức theo cá nhân có thể chuẩn bị phiếu học tập cá nhân, tổ chức theo nhóm chuẩn bị phiếu học tập theo nhóm...đối với việc tổ chức theo nhóm giáo viên cần thường xuyên thay đổi nhóm trưởng để tất cả các em đều có cơ hội tham gia và bày tỏ ý kiến của mình đồng thời rèn luyện kĩ năng giao tiếp, sự tự tin cho các em...

- Giao bài tập và nhiệm vụ cho từng nhóm đối tượng học sinh:

+ Giáo viên cần giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm đối tượng theo từng tiết học, hệ thống câu hỏi, bài tập có thể được chuẩn bị trên phiếu giao việc nhóm, cá nhân hoặc yêu cầu về hoàn thiện kiến thức, bài học trong các tiết, các bài học cụ thể của buổi 1.

+ Trong quá trình giao nhiệm vụ giáo viên cần khuyến khích để học sinh thực hiện và hoàn thành yêu cầu, đạt được chuẩn về kiến thức kĩ năng, đồng thời phát huy sự tiến bộ của các em: học sinh thực hiện xong yêu cầu của mình có thể thực hiện yêu cầu của nhóm khác, cao hơn (đối với đối tượng học sinh hoàn thành ở mức độ chưa cao, HS chưa hoàn thành).

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh qua mỗi tiết.

+ Giáo viên chủ động phân phối thời gian, phân chia bảng một cách hợp lí để chữa bài, đánh giá, củng cố kiến thức cho từng đối tượng học sinh. Hệ thống các câu hỏi, bài tập của các nhóm phải được trình bày và nhận xét đầy đủ để các em thấy được kết quả bài làm của mình là đúng hay sai, là sáng tạo hay còn hạn chế ở điểm nào.

+ Tổ chức cho học sinh tự kiểm tra, nhận xét kết quả bài làm của nhau (đối với hình thức cá nhân), các nhóm nhận xét bài của nhóm bạn (đối với tổ chức theo nhóm đối tượng).2.3. Kiểm tra kết quả thực hiện của giáo viên.

- Ban giám hiệu, tổ chuyên môn thường xuyên dự giờ, rút kinh nghiệm để giáo viên thấy được những ưu điểm và hạn chế trong quá trình thực hiện.

- Kiểm tra, khảo sát chất lượng của học sinh nhằm nắm bắt sự tiến bộ của các em từ đó chỉ đạo giáo viên điều chỉnh nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học một cách phù hợp.

- Tổ chức và chỉ đạo các đợt kiểm tra định kì đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế theo các văn bản chỉ đạo nhằm đánh giá chính xác kết quả giảng dạy và bồi dưỡng của từng giáo viên, lấy chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn của các môn học nói chung và môn Toán nói riêng là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua giáo viên hàng năm.2.4. Dạy học theo năng lực, sở trường, năng khiếu tự chọn của học sinh.

- Xây dựng kế hoạch, phân công chuyên môn, sắp xếp thời khoá biểu một cách hợp lí.

- Phân nhóm đối tượng (dựa vào sự phát hiện của GVCN, giáo viên bộ môn, sự đăng kí của học sinh theo sở trường của mình).

- Chỉ đạo giáo viên phụ trách các mô hình (đàn, vẽ, cờ vua, Aerobic, Olympic...), xây dựng kế hoạch giảng dạy cho từng tuần, từng tháng một cách cụ thể.

- Soạn, dạy theo đúng đặc trưng của phân môn. Ban giám hiệu, tổ chuyên môn thường xuyên xem xét kế hoạch cũng như thiết kế bài dạy của giáo viên (đây là năm đầu tiên thực hiện), thường xuyên dự giờ để năm bắt quá trình thực hiện của giáo viên từ đó có biện pháp điều chỉnh kế hoạch, phương pháp dạy học đạt hiệu quả.

- Phát huy vai trò tự học và sáng tạo của học sinh.3. CÁC CHỈ TIÊU:

* Chất lượng đại trà: - 100% HS được học 2 buổi/ngày

- 100% HS từ khối 1 - 5 được học Ngoại ngữ. ( học sinh khối 1,2 học chương trình Victoria 02 tiết/ tuần)

- Năng lực phẩm chất: 100% HS hoàn thành( Đạt): Chất lượng giáo dục 100% HS hoàn thành (Đạt)

- 100% HS hoàn thành chương trình Tiểu học:

- Kiểm định chất lượng: cuối năm: Giỏi: 40 - 45% Khá: 35 - 40% TB: 15%

* Chất lượng mũi nhọn:

- Học sinh thi Olympic môn học cấp tỉnh 01 em.

- Học sinh thi Olympic môn học cấp huyện 05 em.

- HS mũi nhọn, HS có năng khiếu Tiếng Anh qua mạng. Khối lớp 5 có 03 HS tham gia thi và đạt giải.

- Bóng đá mi-ni đạt giải cao cấp huyện.

- 100% học sinh tham gia vẽ tranh với số lượng tranh nhiều và có học sinh đạt giải.

4.3 Chỉ tiêu về vở sạch chữ đẹp:

- Khen thưởng học sinh cuối năm: 306 em 60.9%

- Vở sạch- chữ đẹp cấp trường: 75% - 80 % loại A; còn lại là loại B;

- 20/ 20 lớp đạt chỉ tiêu về VS-CĐ. Trong đó 5-7 lớp đạt > 80% loại A ; 3 - 5 lớp đạt > 78 % loại A ; không có lớp đạt < 75 % loại A .IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Nhóm giải pháp về chuyên môn:

1.1. Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày, dạy phân hoá đối tượng.

- Chỉ đạo giáo viên khi bồi dưỡng đối tượng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu trong các giờ chính khoá, cũng như ở buổi thứ hai ở mỗi đơn vị kiến thức với học giỏi cần tạo cho các em biết cách tự học, biết tư duy độc lập, biết liên hệ và áp dụng vào cuộc sống xung quanh, biết cách thực hành đẻ hiểu sâu sắc và toàn diện hơn những đối tượng HS khác trong lớp.

- Nhà trường dựa vào phân phối chương trình, trình độ và năng lực của GV lên thời khoá biểu, sắp xếp và phân công đội ngũ phù hợp với từng khối lớp.

+ Sắp xếp 100% giáo viên chủ nhiệm các khối 1 và khối 5 dạy các môn học chính chủ yếu buổi sáng, ngoài ra bố trí dạy buổi chiều ở những buổi có tiết bồi dưỡngToán, Tiếng việt, đó là điều kiện thuận lợi để giáo viên chủ nhiệm quan tâm đến mọi đối tượng học sinh lớp mình phụ trách và có điều kiện tạo nhóm học tập dành cho đối tượng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu.

+ Trong các buổi thứ hai nhà trường chỉ đạo giáo viên tiến hành bồi dưỡng học sinh theo hình thức phân hoá HS theo từng môn học.

- Chỉ đạo chặt chẽ việc đổi mới phương pháp dạy học đối với từng giáo viên. Giaó viên phải coi việc đổi mới phương pháp dạy học là yêu cầu cơ bản trong mỗi tiết học, là yếu tố then chốt trong việc đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên.

+ Trong mỗi tiết dạy giáo viên cần nghiên cứu kĩ những nội dung kiến thức, câu hỏi nào dành cho đối tượng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu qua đó có những hình thức tổ chức phù hợp, nhằm phát huy trí thông minh, sáng tạo của học sinh khi trả lời câu hỏi hoặc giải các bài tập, tạo điều kiện cho HS mũi nhọn, HS có năng khiếu biết cách hướng dẫn đối tượng học sinh khác học tập và đạt kết quả tốt.

+ Trong giảng dạy giáo viên cần giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống xung quanh, nội dung học tập và vận dụng cần chú ý tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập và phát triển năng lực, sở trường, năng khiếu của từng em.

+ Chuyên môn nhà trường chỉ đạo giáo viên trong các giờ tự học, học sinh có thể trình bày cách học, cách suy nghĩ, các hướng giải các bài tập của mình. Qua đó tác động đến óc sáng tạo của các em, góp phần bồi dưỡng khả năng tư duy đối với HS mũi nhọn, HS có năng khiếu đồng thời tác động đến đối tượng học sinh khác trong lớp.

+ Việc đổi mới phương pháp dạy học phải được diễn ra thường xuyên ở tất cả các môn học, các tiết học, tránh tập trung vào một số môn học chính một, số đợt hội thảo, hội giảng...Việc đổi mới cần được thể hiện một cách linh hoạt, có sáng tạo, tránh dập khuôn máy móc hay áp dụng những tiết học “Kiểu mẫu”.

+ Một trong những vấn đề thể hiện sự đổi mới phương pháp dạy học nâng cao hiệu quả của giờ dạy là việc sử dụng và sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học.

1.2. Tổ chức giao lưu HS mũi nhọn, HS có năng khiếu, tổ chức hội vui học tập, các hội thi khác:

- Chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu HS mũi nhọn, HS có năng khiếu ,Olimpic môn học, Tiếng Anh qua mạng cấp trường (đối với lớp 3,4,5), tạo điều kiện cho các em thể hiện khả năng vận dụng tư duy sáng tạo của mình về một vấn đề, một đơn vị kiến thức trong chương trình, giúp các em tự tin và có hướng phấn đấu trong tương lai.

+ Nội dung giao lưu HS mũi nhọn, HS có năng khiếu phải phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung nhằm giúp học sinh được giao lưu một cách toàn diện.

- Tổ chức hội vui học tập cho học sinh lớp 1,2 dưới hình thức trả lời câu hỏi, sinh hoạt câu lạc bộ, học vui - vui học...

- Tổ chức các hội thi như: Olimpic môn học, Tiếng Anh qua mạng, bóng đá min ni, vẽ, cờ vua, ca hát...nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.

1.3. Thực hiện yêu cầu kiểm tra đánh giá với đối tượng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu .

- Chỉ đạo GV trong nhà trường với đối tượng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu được tham gia đánh giá theo quy định chung như những HS khác trong lớp.

- Ở buổi học thứ hai, đối với những bài tập, câu hỏi được HS giỏi thực hiện bằng cách giải thông minh, cách trả lời sâu sắc,có hệ thống, GV cần sưu tập, lưu trữ, rút kinh nghiệm về phương pháp dạy học và làm tư liệu để giảng dạy cho đối tượng này ở những năm tiếp theo, phục vụ cho công tác khen thưởng và để bàn giao cho giáo viên dạy ở lớp kế trên.

- Kết quả học tập sau mỗi kì của đối tượng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu từng lớp cần được báo cáo trong tổ chuyên môn để rút kinh nghiệm chung, được trao đổi với phụ huynh học sinh để có biện pháp phối hợp bồi dưỡng, giúp đỡ và phát triển năng lực học tập hay năng khiếu của từng em.1.4. Công tác tự bồi dưỡng.

- Đẩy mạnh việc tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ. Quy định mỗi giáo viên phải có sổ tích luỹ riêng, phải thường xuyên nghiên cứu tài liệu, tập san chuyên đề có liên quan đến đổi mới phương pháp dạy học. Nghiên cứu các tài liệu về bồi dưỡng theo chu kì, nắm bắt những nội dung cơ bản đồng thời phải có ghi chép cụ thể trong sổ tích luỹ.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn khi tổ chức chuyên đề phải yêu cầu 100% giáo viên của tổ tham dự để nắm bắt, thống nhất được phương pháp, hình thức tổ chức giảng dạy. Mỗi tổ tổ chức ít nhất 1 chuyên đề bồi dưỡng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu và dạy học phân hoá theo đối tượng học sinh.

- Ban chuyên môn kết hợp với các tổ chuyên môn thường xuyên bàn bạc, thống nhất cách thức, phương pháp cũng như phạm vi kiến thức bồi dưỡng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu.

2. Nhóm giải pháp về công tác quản lí chỉ đạo:

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu trong toàn năm, từng tháng, từng tuần.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, lấy tổ chuyên môn làm đơn vị bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

- Chỉ đạo dạy có chất lượng những môn chuyên, những môn năng khiếu sở trường, các môn Toán, Tiếng Việt, .....buổi 2.

- Chỉ đạo và nâng cao chất lượng mũi nhọn giáo viên giỏi, HS mũi nhọn, HS có năng khiếu.

- Tham mưu với nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại giúp cho việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên đạt hiệu quả.3. Nhóm giải pháp về công tác thi đua trong chuyên môn.

- Tham mưu với nhà trường tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí cho các đợt hội giảng, hội thảo chuyên đề.

- Tham mưu, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí từ nguông chi thường xuyên của nhà trường cho giáo viên phụ trách đội tuyển Olympic(dạy vào chiều thứ 4 hàng tuần)

+ Khen thưởng các tiết dạy giỏi của giáo viên.

+ Khen thưởng những em học sinh đạt nhiều điểm cao trong đợt hội giảng.

+ Khen thưởng những lớp đạt chất lượng cao có nhiều HS mũi nhọn, HS có năng khiếu.

+ Khen thưởng giáo viên có nhiều HS mũi nhọn, HS có năng khiếu tỉnh, huyện.

+ Khen thưởng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi trường, huyện, tỉnh.D. KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng

Nội dung công việc

Bổ sung

Thời điểm, người thực hiện

Kết quả

8/2014

- Kiện toàn đội ngũ cốt cán các môn học.


9/2014

- Khảo sát chất lượng đầu năm.

- Phân loại đối tượng học sinh.

- Bàn giao chất lượng HS cho GV chủ nhiệm.

- Tổ chuyên môn chỉ đạo GVCN xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu, HS các môn:Toán; T.Việt, chỉ đạo GV bộ môn xây dựng kế hoạch cho các môn còn lại.

- Triển khai bồi dưỡng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu, ....ngay từ đầu năm học.

- BD, luyện tập đội tuyển bóng đá mini.


Khối 2-5:

25/9

- BGH-GV-HS
- GV phụ trách -HS

10/2014

- Tập trung bồi dưỡng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu theo kế hoạch.

- Kiểm tra công tác BD và phụ đạo HS.

- BD, luyện tập đội tuyển bóng đá mini.11/2014

- Phát động phong trào học tập dành nhiều điểm tốt dâng tặng thầy cô nhân ngày 20/11.

- Thi viết chữ đẹp từ lớp 2 - 5 cấp trường.

- Tập trung ôn luyện, bồi dưỡng các đối tượng học sinh.

- BD, luyện tập đội tuyển bóng đá mini.


- HS toàn trường.
12/2014

- Tiếp tục bồi dưỡng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu theo kế hoạch; điều chỉnh nội dung,

- XD kế hoạch kiểm tra HKI.

- Khảo sát chất lượng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu.

- Tiếp tục tiến hành bồi dưỡng chuẩn bị thi Olympic môn học cấp huyện

- BD, luyện tập đội tuyển bóng đá mini.

- Sơ kết HKI.


-GV , HS.

GV , HS.

01-3/2015

- Tiếp tục bồi dưỡng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu ;điều chỉnh nội dung, kế hoạch bồi dưỡng; phụ đạo qua kiểm tra cuối kì I..

- Thi Olympic Tiếng Anh khối3+ 4+5

- Tham gia thi viết chữ đẹp cấp huyện.

- BD, luyện tập đội tuyển bóng đá mini.

- Kiểm tra công tác BD và phụ đạo HS.

- TC Hội vui học tập cho học sinh lớp 2.

- Rà soát HS mũi nhọn, HS có năng khiếu sau kiểm tra định kì cuối học kì I.4-5/2015

- Tiếp tục bồi dưỡng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu. Nghiệm thu chất lượng HS theo chỉ tiêu đã giao đến các lớp.

- Tổng kết công tác BDHS mũi nhọn, HS có năng khiếu.

- Xét HSHTCTTH.6-7/2015

- Tập hợp danh sách HS chưa hoàn thành chương trình tiểu học; học sinh rèn luyện trong hè.

- Xây dựng kế hoạch ôn tập hè cho học sinh, phân công giáo viên kèm cặp HS.

- Kiểm tra công tác xét lên lớp cho những học sinh đủ điều kiện.Trên đây là “Kế hoạch bồi dưỡng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu năm học 2014 – 2015”, Ban chuyên môn trường Tiểu học Thái Thịnh yêu cầu các đồng chí giáo viên nghiên cứu, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu một cách phù hợp, sát thực với đối tượng học sinh lớp mình để chất lượng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu của nhà trường không ngừng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của nhà trường đã đề ra. Yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện nghiêm túc; trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về nhà trường để cùng trao đổi và giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!


Nơi nhận:

- HT để báo cáo

- Tổ chuyên môn (để thực hiện)

- Lưu CM

P. HIỆU TRƯỞNG
Lê Văn Phong

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

TRẦN THỊ LƯƠNG

Trên đây là “Kế hoạch bồi dưỡng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu năm học 2014 – 2015”, Ban chuyên môn trường Tiểu học Thái Thịnh yêu cầu các đồng chí giáo viên nghiên cứu, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu một cách phù hợp, sát thực với đối tượng học sinh lớp mình để chất lượng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu của nhà trường không ngừng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của nhà trường đã đề ra. Yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện nghiêm túc; trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về nhà trường để cùng trao đổi và giải quyết.Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HT để báo cáo

- Tổ chuyên môn (để thực hiện)

- Lưu CM

P. HIỆU TRƯỞNG
Lê Văn Phong

Trên đây là Dự thảo ”Kế hoạch bồi dưỡng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu năm học 2014 – 2015”, Ban chuyên môn trường Tiểu học Thái Thịnh yêu cầu các đồng chí CBGVNV nghiên cứu bổ sung, thông qua Hội nghị CB-VC ngày 11/10/2014, để “Kế hoạch BDHS mũi nhọn, HS có năng khiếu năm học 2014 – 2015”. mang tính sát thực hơn, khi đi vào thực hiện chất lượng hoạt động của thày và trò chà trường không ngừng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của nhà trường đã đề ra Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HT để báo cáo

- Tổ chuyên môn (để góp ý kiến)

- Đoàn TN+TPTĐ+Ban chấp hành CĐ(để góp ý kiến)

- Hội nghị CB-VC (để góp ý kiến)


P. HIỆU TRƯỞNG
Lê Văn Phong

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu năm học 2013 - 2014, Ban chuyên môn trường Tiểu học Thái Thịnh yêu cầu các đồng chí giáo viên nghiên cứu, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu một cách phù hợp, sát thực với đối tượng học sinh lớp mình để chất lượng HS mũi nhọn, HS có năng khiếu của nhà trường không ngừng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của nhà trường đã đề ra. Yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện nghiêm túc; trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về nhà trường để cùng trao đổi và giải quyết.


Nơi nhận:

- HT để báo cáo

- Tổ chuyên môn (để góp ý kiến)

- Đoàn TN+TPTĐ+Ban chấp hành CĐ(để góp ý kiến)

- Hội nghị CB-VC (để góp ý kiến)


P. HIỆU TRƯỞNG
Lê Văn Phong

UBND HUYỆN KINH MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỊNH

--------------------------------------

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH: Lê Văn Phong

CHỨC VỤ: PHÓ IỆU TRƯỞNGtải về 46.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương